Дисципліна \"Охорона праці в галузі\" Модуль «Правові та організаційні питання охорони праці» icon

Дисципліна "Охорона праці в галузі" Модуль «Правові та організаційні питання охорони праці»


Скачать 11.47 Kb.
НазваниеДисципліна "Охорона праці в галузі" Модуль «Правові та організаційні питання охорони праці»
Размер11.47 Kb.
ТипДокументы

Дисципліна "Охорона праці в галузі" Модуль 1. «Правові та організаційні питання охорони праці».

1.1.Система управління в галузі освіти (СУОПГ) як складова системи управління охороною праці в державі та системи управління функціонуванням галузі.

1.2.Особливості структури системи управління охороною праці в галузі освіти.

1.3.Складові СУОПГ: керівництво і служба охорони праці Міністерства освіти.

1.4.Нормативно-правова база щодо охорони праці в навчально-виховних закладах, наукова база і фінансування охорони праці в галузі.

1.5.Функції складових СУОПГ: прямі і зворотні зв'язки, підготовка, передача, опрацювання інформації, опрацювання рішень. 1.6.Організація роботи з охорони праці в управліннях (відділах) освіти і навчально-виховних закладах.

І.У.Обов'язки керівника навчально-виховного закладу щодо організації охорони праці в структурних підрозділах. 1.8.Відповідальність викладача, вчителя щодо безпечного проведення навчально-виховного процесу та збереження життя і здоров'я учнів, студентів та вихованців під час навчально-виховного процесу. 1.9. Інженерно-технічні працівники, трудові колективи і профспілки в системі освіти.

ІЛО.Охорона праці в навчально-виробничих майстернях. 1.11.Охорона праці в кабінетах (лабораторіях) фізики. 1.12.Охорона праці в кабінетах (лабораторіях) хімії. 1.13.Охорона праці в кабінетах (лабораторіях) біології. 1.14.Заходи безпеки під час проведення занять з початкової військової підготовки.

1.15.Заходи безпеки під час проведення позакласних та позашкільних заходів.

І.Іб.Праця та її фізіолого-психологічні особливості. 1.17.Небезпечні психофізіологічні чинники під час навчально-виховного процесу.

1.18.Психологічні аспекти підвищення рівня безпеки навчально-виховного процесу.

1.19.Організація безпечної поведінки учасників навчально-виховного процесу.

1.20.Обгрунтування першочергових напрямів щодо поліпшення стану виробничого середовища, зменшення важкості та напруженості праці. 1.21.Сучасні заходи та засоби щодо колективного та індивідуального захисту працюючих від дії характерних для галузі шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища.

1.22.Застосування доцільних режимів праці та відпочинку. 1.23 .Раціональна організація трудового процесу.

1.24. Удосконалення технологічних процесів як фактори зменшення важкості та напруженості праці.

Д^5Д^неціальже—розслідування—нещасних-—випадків—в—навчальне— виховних закладах.

Література:

 1. Закон України "Про охорону праці" в редакції від 21 листопада 2002 року.

 2. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
  нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
  спричинили втрату працездатності".

 3. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час
  навчально-виховного процесу // Наказ Міносвіти від 12 грудня 2001 року.

 4. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості і небезпечності
  трудового процесу // Охорона праці. — 1998. — №6.

 5. Барабаш В.И., Шкрабак В.С. Психология безопасности труда. — СПб, 1996.

 6. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці, - К.:
  Каравела, 2004. - 407с.

 7. Інформаційний бюлетень центрального комітету профспілки працівників
  освіти і науки України №1 // Нормативні акти з охорони праці. - К.: 1994.

 8. Катренко Л.А., Пістун І.П. Охоронав праці в галузі освіти. - Суми, 2001 -
  335с.

 9. Охорона праці в школі: Зб.нормат. докум. / Упор. С.М.Кулешов. - К.: Рад.шк.,
  1980,283с.

 10. Програма нормативної дисципліни "Охорона праці в галузі" для вищих
  закладів освіти. - Київ, 1999.
 1. Трахтенберг І.М., Коршун М.М., Чабанова О.В. Гігієна праці та виробнича
  санітарія. - К.: Основа, 1997. - 464с.

 2. Шишков В.В., Тарадай В.И. Психология безопасности. - К.: НИНЦОП, 1996.Модуль 2. «Захист від дії небезпечних та шкідливих виробничих чинників».

2.1.Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу.

2.2. Аналіз умов праці в галузі освіти за травмонебезпечними факторами щодо характерних технологічних процесів і обладнання. 2.3.Статистичні дані щодо загального та смертельного травматизму, динаміка останніх років, порівняльна оцінка.

2.4.Профілактичні заходи щодо побутового травматизму серед учнів, студентів та вихованців.

2.5.Актуальність питань пожежної безпеки в галузі освіти.

2.6.статистика пожеж, витрати на пожежі.

2.7. Фактори пожежної небезпеки галузевих об'єктів, їх особливості та пожежонебезпечні властивості.

2.8.Причини пожеж в навчально-виховних закладах — реальні та вірогідні.

2.9.3аходи та засоби системи попередження пожежі. 2.10. Обгрунтування та вибір доцільних заходів і засобів попередження пожежі на галузевих об'єктах.

2.11.Основні вимоги пожежної безпеки дитячих дошкільних закладів. 2.12.Основні вимоги пожежної безпеки до навчальних та наукових закладів.

2.13.Управління охороною праці в навчально-виховних закладах. 2.14.Функції служби охорони праці в системі закладів Міністерства освіти.

2.15.Державний нагляд, відомчий, громадський та регіональний контроль за охороною праці

2.16.Організація охорони праці в управліннях (відділах) освіти та навчально-виховних закладах.

2.17.Обов'язки керівника навчально-виховного закладу щодо організації роботи в структурних підрозділах

2.18.Відповідальність викладача, вчителя щодо безпечного проведення навчально-виховного процесу. 2.19.Охорона праці в комп'ютерних класах. 2.20.Проведення інструктажу з правил техніки безпеки. 2.21.Значення адаптації в трудовому процесі. 2.22.Вшшв в втоми на безпеку людини. 2.23.Вплив стресу на безпеку людини.

2.24.Загальна характеристика травматизму серед учасників навчально-виховного процесу.

2.25.Розслідування нещасних випадків в навчально-виховних закладах.


Література

 1. Типове положення про навчання з питань охорони праці
  ДНАОП 0.00-12-99

 2. Багиров Т.А. Травматология детского возраста. - Л.:
  медицина, 1976.

 3. Вітренко І.С. Загальна та медична психологія. Навч.посб. -
  К. здоров'я, 1994.

 4. Мартиросова В.Г. Особливості праці користувачів ЕОМ //
  Охорона праці. - 1995. -№1 - С.10-13.

 5. Павленко А.Р. Компьютер, ТУ й здоровье. - К.: Основа,
  1998.-152с.
Похожие:

Дисципліна \"Охорона праці в галузі\" Модуль «Правові та організаційні питання охорони праці» iconДисципліна "Охорона праці в галузі" Модуль «Правові та організаційні питання охорони праці»

Дисципліна \"Охорона праці в галузі\" Модуль «Правові та організаційні питання охорони праці» icon41. Організація охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях
Згідно з Законом "Про охорону праці" роботодавець зобов'язаний створювати у кожному структурному підрозділі та на робочому місці...
Дисципліна \"Охорона праці в галузі\" Модуль «Правові та організаційні питання охорони праці» iconМетодичні вказівки до виконання ргр з дисципліни " пожежна безпека"
«Електромеханіка» спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті») та дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів...
Дисципліна \"Охорона праці в галузі\" Модуль «Правові та організаційні питання охорони праці» iconКонспект з Охорони праці
Основи науки про охорону праці закладалися протягом багатьох століть І пройшли довгий шлях свого становлення. Початком наглядової...
Дисципліна \"Охорона праці в галузі\" Модуль «Правові та організаційні питання охорони праці» iconКонспект з Охорони праці
Основи науки про охорону праці закладалися протягом багатьох століть І пройшли довгий шлях свого становлення. Початком наглядової...
Дисципліна \"Охорона праці в галузі\" Модуль «Правові та організаційні питання охорони праці» iconОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Мета розділу – поліпшення умов праці працівників, попередження виробничого травматизму, профзахворювань, пожеж, аварій та ін на виробничих...
Дисципліна \"Охорона праці в галузі\" Модуль «Правові та організаційні питання охорони праці» icon1. Питання оплати праці в Україні регулюється Законом: а «Про оплату праці»
Перелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит»
Дисципліна \"Охорона праці в галузі\" Модуль «Правові та організаційні питання охорони праці» iconМетодичні вказівки до написання розділів "Охорона праці" в дипломних роботах бакалаврів
Методичні вказівки до написання розділу “Охорона праці” в дипломних роботах бакалаврів та дипломних роботах (проектах) студентів...
Дисципліна \"Охорона праці в галузі\" Модуль «Правові та організаційні питання охорони праці» iconЕргономічна класифікація професій
Усі типи праці застосовуються в сучасному виробництві. Ергономіка, що виникла на стадії автоматизованої праці, стосується всіх трьох...
Дисципліна \"Охорона праці в галузі\" Модуль «Правові та організаційні питання охорони праці» iconПитання до іспиту з дисципліни «Охорона праці»
Безпечність технологічного процесу як сума безпечності технологічного обладнання, використовуваних сировини, матеріалів, безпечності...
Дисципліна \"Охорона праці в галузі\" Модуль «Правові та організаційні питання охорони праці» iconІсторія україни. Підготовка до вступних випробувань до Путивльського коледжу
Кам'яним вік — древній пе­ріод розвитку людства, коли основними знаряддями праці були вироби з каменю, які поступово вдосконалювали­ся....
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы