Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ icon

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ


НазваниеДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
страница11/16
Размер0.89 Mb.
ТипВитяг
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

^ ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ:


ТЕМА № 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

 1. Теорія держави та права в системі суспільних наук.

 2. Основні напрямки та перспективи розвитку юридичної науки (правознавства) в Україні.

 3. Сучасні проблеми перетворення методології вітчизняної юриспруденції..^ ТЕМА № 2. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА


 1. Характеристика теорії походження держави (на вибір студента).

 2. Особливості виникнення Афінської, Римської держав, та держави у германських племен.

^ ТЕМА № 3. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ


 1. Соціальна цінність держави.

 2. Поняття та види суверенітету.

 3. Державна політика. Прояв функцій держави в державній політиці.

 4. Основні концепції держави (легістська, соціологічна, деспотична, ліберальна, „держава – соціальний арбітр”).^ ТЕМА № 4. ДЕРЖАВА В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА


 1. Співвідношення державної і політичної влада.

 2. Легальність та легітимність державної влади.

 3. Правові форми взаємодії держави і об’єднань громадян в сучасній Україні.^ ТЕМА № 5. ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВ ТА ФОРМА ДЕРЖАВИ


 1. Позитивні риси та недоліки формаційного (або цивілізаційного) підходу до типології держав (на вибір студента).

 2. Перехідний тип держави.^ ТЕМА № 6. ПРАВА ЛЮДИНИ ТА СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ

ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Забезпечення прав і свобод людини та громадянина – головний обов’язок Української держави.

 2. Механізм захисту прав і свобод людини за Європейською конвенцією про захист прав людини та основних свобод.

 3. Роль ОВС у забезпеченні прав і свобод людини в Україні.^ ТЕМА № 7. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ


 1. Поняття та види державних організацій.

 2. Принцип розподілу влад і система державних органів в Україні.

 3. Принципи організації та діяльності державного апарату в Україні.^ ТЕМА № 8. ОСНОВНІ СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВИ


 1. Причини різноманітності сучасних концепцій держави.

 2. Витоки ідеї фашистської держави.^ ТЕМА № 9. ПРАВОВА ДЕРЖАВА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО


 1. Співвідношення громадянського суспільства і правової держави.

 2. Процес формування правової держави Україні.^ ТЕМА № 10. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВА


 1. Співвідношення легістського та юридичного (лібертатного) типів праворозуміння.

 2. Поняття права в романо-германській та англо-саксонській правовій сім’ї..

 3. Характеристика одного з підходів до праворозуміння (на вибір студента).

 4. Правова аксіологія. Цінність права та правові цінності.

 5. Принципи суб’єктивного та об’єктивного права.

 6. Принципи матеріального і процесуального права.^ ТЕМА № 11. НОРМИ ПРАВА В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ

СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН


 1. Місце норм права в системі нормативного регулювання суспільних відносин.

 2. Норми-звичаї та релігійні норми в житті українського суспільства.

^ ТЕМА № 12. НОРМИ ПРАВА


 1. Особливості норм права, що регулюють діяльність правоохоронних органів.

 2. Особливості норм права, що регулюють діяльність органів внутрішніх справ.

 3. Структура норм матеріального та процесуального права.

 4. Характеристика підходів до структури юридичної норми^ ТЕМА № 13. ПРАВОУТВОРЕННЯ ТА ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА


 1. Правоутворення в різних концепціях права.

 2. Відомча правотворчість.

 3. Законодавча техніка.

 4. Дія міжнародних договорів на території України.

 5. Значення звичаєвого права для юридичної практики.

 6. Значення судового та адміністративного прецеденту для практики діяльності судових та правоохоронних органів України.^ ТЕМА № 14. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ ТА ЮРИДИЧНИЙ ФАКТ


 1. Особливості правовідносин за участю правоохоронних органів.

 2. Фактичний, юридичний та вольовий зміст правових відносин.

 3. Особливості юридичної особи як суб’єкта правовідносин.

 4. Держава як суб’єкт правовідносин.^ ТЕМА № 15. СИСТЕМА ПРАВА І СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА


 1. Галузі національного права України.

 2. Співвідношення системи права і правової системи.

 3. Фактори формування та розвитку системи законодавства.^ ТЕМА № 16. РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ ПРАВА 1. Правове регулювання у співвідношенні з реалізацією норм права.

 2. Механізм реалізації норм права.

 3. Підстави застосування норм права.

4. Співвідношення акту застосування норм права з

нормативно-правовим актом.

5. Проблеми реалізації норм права при прогалинах у праві.


^ ТЕМА № 17. ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА


 1. Правила граматичного та логічного способів тлумачення норм права.

 2. Правила історичного та системного способів тлумачення норм права.

 3. Правові позиції Конституційного Суду України: поняття та їх значення для юридичної практики.

 4. Досвід зарубіжних країн у тлумаченні норм права.^ ТЕМА № 18. ПРАВОВА ПОВЕДІНКА


 1. Механізм здійснення правової поведінки.

 2. Правомірна поведінка співробітників правоохоронних органів.

 3. Фактори, що впливають на деліктоздатність фізичних та юридичних осіб.^ ТЕМА № 19 . ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


 1. Юридична відповідальність і справедливість: аспекти співвідношення.

 2. Особливості конституційно-правової відповідальності в Україні.

 3. Презумпція невинуватості як гарантія прав людини і громадянина.

 4. Тенденції зміни юридичної відповідальності.^ ТЕМА № 20. ЗАКОННІСТЬ, ПРАВОПОРЯДОК І ДИСЦИПЛІНА


 1. Законність як метод цивілізованого державного управління.

 2. Роль правоохоронних органів у забезпеченні режиму законності та правопорядку.

 3. Роль навчальної та службової дисципліни в діяльності правоохоронних органів.^ ТЕМА № 21. ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ ТА ПРАВОВА КУЛЬТУРА


 1. Правовий ідеалізм і правовий нігілізм.

 2. Деформація професійної правосвідомості співробітників правоохоронних органів.

 3. Правова культура яке необхідна умова функціонування правової держави.^ ТЕМА № 22. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ЙОГО МЕХАНІЗМ


 1. Співвідношення правового впливу та правового регулювання.

 2. Фактори, що впливають на ефективність правового регулювання.^ ТЕМА № 23. ПРАВОВІ СИСТЕМИ СВІТУ


 1. Фактори, що впливають на побудову, структуру та інші особливості правової системи.

 2. Характеристика однієї із правових сімей світу (на вибір студента).^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 1. Акт застосування норм права: поняття та його різновиди. Співвідношення з нормативно-правовим актом.

 2. Аналогія закону та аналогія права: поняття та правила їх застосування.

 3. Англосаксонська правова сім’я та її особливості.

 4. Види інтерпретації норм права за суб’єктами та юридичними наслідками.

 5. Види тлумачення норм права за обсягом правового змісту.

 6. Вимоги до правильного застосування норм права.

 7. Держава як суб’єкт правових відносин.

 8. Загальні закономірності та різноманітність форм виникнення держави і права.

 9. Закон: поняття, його різновиди та співвідношення з законодавчим актом .

 10. Зворотна сила закону. Офіційне тлумачення положень статті 58 Конституції України у Рішенні Конституційного Суду України від 19.04.2000 р. № 6-рп/2000.

 11. Зміст правових відносин (фактичний, юридичний, вольовий).

 12. Інтерпретаційно-правовий акт: поняття та його різновиди. Співвідношення з нормативно-правовим актом.

 13. Колективні суб’єкти правових відносин. Поняття та види юридичних осіб.

 14. Методологія пізнання теорії держави та права.

 15. Місце держави в політичній системі суспільства.

 16. Місце і роль теорії держави та права в системі суспільних і юридичних наук.

 17. Місце і роль правоохоронних органів в структурі державного апарату.

 18. Наукові концепції походження держави.

 19. Норми матеріального і процесуального права.

 20. Норми права в системі соціальних норм.

 21. Ознаки держави і права, що відрізняють їх від організації влади та норм поведінки первісного суспільства.

 22. Основні стадії правотворчого процесу.

 23. Основні сучасні концепції держави.

 24. Основні форми демократії.

 25. Поняття громадянського суспільства та його співвідношення з правовою державою.

 26. Поняття державно-правового (політичного) режиму та його різновиди.

 27. Поняття застосування норм права. Його відмінність від форм безпосередньої реалізації норм права.

 28. Поняття політичної системи суспільства та характеристика її елементів.

 29. Поняття праворозуміння. Основні сучасні концепції праворозуміння.

 30. Поняття та види галузей права.

 31. Поняття та види державних органів.

 32. Поняття та види деформації правосвідомості. Правовий нігілізм: поняття, витоки та перспективи подолання.

 33. Поняття та види класичних норм права.

 34. Поняття та види нормативно-правових актів.

 35. Поняття та види об’єктів правових відносин.

 36. Поняття та види підзаконних нормативно-правових актів.

 37. Поняття та види правових відносин.

 38. Поняття та види правомірної поведінки.

 39. Поняття та види правопорушень.

 40. Поняття та види спеціалізованих норм права.

 41. Поняття та види юридичних колізій. Способи їх усунення та подолання.

 42. Поняття та види юридичних фактів.

 43. Поняття та види юридичної відповідальності.

 44. Поняття та етапи процесу правоутворення. Його співвідношення з правотворчістю.

 45. Поняття та зміст суб’єктивного юридичного обов’язку.

 46. Поняття та зміст суб’єктивного юридичного права. Його співвідношення з об’єктивним правом.

 47. Поняття та необхідність тлумачення норм права.

 48. Поняття та основні елементи механізму правового регулювання.

 49. Поняття та основні принципи законності.

 50. Поняття та принципи правової держави.

 51. Поняття та різновиди форм (джерел) права. Закон України від 23.02.2006 року № 3477 – IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини».

 52. Поняття та стадії законодавчого процесу.

 53. Поняття та структура державної влади. Її співвідношення з політичною владою.

 54. Поняття та структура механізму держави.

 55. Поняття та структура форми держави.

 56. Поняття та сутність держави.

 57. Поняття та сутність права.

 58. Поняття та форми (види) систематизації законодавства.

 59. Поняття та форми безпосередньої реалізації правових норм.

 60. Поняття форми державного (територіального) устрою та її різновиди.

 61. Поняття, види та структура правопорядку.

 62. Поняття, структура та принципи діяльності державного апарату.

 63. Права людини: поняття, види та соціально-правовий механізм їх забезпечення.

 64. Право, політика, економіка: їх взаємозв’язок і взаємодія.

 65. Правова культура та правове виховання: поняття та їх роль в суспільному житті.

 66. Правова система: поняття, структура, типи. Співвідношення з системою права та системою законодавства.

 67. Правове регулювання: поняття, предмет, способи та основні стадії.

 68. Правові аксіоми, правові презумпції, правові преюдиції й юридичні фікції: поняття та їх значення для юридичної практики.

 69. Правові форми та методи здійснення державної влади.

 70. Правосвідомість: поняття, структура та види .

 71. Правотворчість: поняття, види, принципи та функції.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Похожие:

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconУкраїни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconПрограма навчальної дисципліни історія україни
України. Програма навчальної дисципліни / Укладач: заруба в. М. доктор історичних наук, професор. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
Рекомендовано Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № від )
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право”
Овс харківського національного університету внутрішніх справ, професор, д ю н., О. П. Рябченко
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
Розробник: Є. О. Несвіт, старший викладач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності лдувс ім. Е. О. Дідоренка,...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання....
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы