Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ icon

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ


НазваниеДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
страница2/16
Размер0.89 Mb.
ТипВитяг
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
^

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз дисципліни “Історія України” + модуль «Історія сучасного світу» для підготовки фахівців на ФЗН№ п/п

Тема

Всього годин

з викладачем
разом

лекцій

с/з

Сам.

роб.

Історія УкраїниКиївська Русь. Галицько-Волинська держава. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Виникнення, становлення та розвиток українського козацтва. Українська національна революція ХVІІ ст. Україна у ХУІІІ-ХІХ ст..

60

6

6
54Українська національно-демократична революція 1917-1920 рр. Відновлення державності українського народу

12

2

2
10Українська Радянська Соціалістична Республіка у 1921-1991 рр.

22

2
2

20Незалежна Україна в сучасному світі (1991-2004).

14

2
2

12
Всього:

108

12

8

4

96Форма контролю: іспит


Тематичний план обговорено та схвалено на засіданні кафедри історії держави і права. Протокол № 1 від 1 вересня 2009 року.


ІСТОРІЇ УКРАЇНИ + ІСТОРІЯ СУЧАСНОГО СВІТУ.


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


^

ЗАНЯТТЯ 1. (2 години)


УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА У 1921-1991 рр.

ПЛАН

 1. Українська Соціалістична Радянська Республіка у 1921-1938 рр.

 2. Західноукраїнські землі у складі іноземних держав в 20-30-і рр. ХХ ст.

 3. ^

  Україна напередодні та в роки Другої світової війни (1938-1945 рр.).

 4. Україна у складі СРСР (1945-1991 рр.).


Тема реферату: УРСР і процес формування тоталітаризму в СРСР.


^

ЗАНЯТТЯ 2. (2 години)


УКРАЇНА В СУЧАСНОМУ СВІТІ.


ПЛАН

 1. Провідні міжнародні організації в сучасному світі: ООН; НАТО; ОБСЄ; РАДА ЄВРОПИ; ЄВРОСОЮЗ; СНД.

 2. Західний вектор зовнішньополітичного співробітництва України.

 3. Східний напрямок зовнішньої політики сучасної України.

 4. Україна та США.

 5. Україна та Росія.^

Тема реферату: Європейська інтеграція України: перспективи і труднощі.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Історія України” є обов’язковим компонентом навчального процесу, обов’язковою формою контролю знань і вмінь студентів заочної форми навчання. Виконання контрольних робіт проводиться студентами самостійно. При виконанні контрольної роботи студенту необхідно вивчити навчальну і наукову літературу відповідно до теми. Слід також подбати про змістовність, логічність, конкретність викладу матеріалу в контрольній роботі.

Робота оцінюється за змістом, ступенем самостійності, вмінням обґрунтувати основні положення, аналізувати отримані результати та робити висновки. Наприкінці контрольної роботи необхідно подати список використаної літератури, оформлений відповідно до вимог.

Варіант контрольної роботи студент визначає за номером свого прізвища у списку академічної групи. Не дозволяється довільний вибір варіанта контрольної роботи. Тематика контрольних робіт доводиться на установчій сесії. У міжсесійний період проводяться консультації і співбесіди, на яких студенти отримують необхідні методичні поради.

Контрольну роботу можна виконувати машинописним способом (12-15 аркушів) або писати власноручно (20-25 аркушів). Усі сторінки необхідно пронумерувати. На останній сторінці слід поставити дату виконання контрольної роботи і особистий підпис виконавця. Робота пишеться акуратно, розбірливим почерком. Обов’язково залишаються поля для зауважень і заміток рецензента. Обкладинка роботи оформлюється стандартно. Робота також може бути виконана на стандартних аркушах паперу формату А4, які скріплюються між собою по широкому краю поля.

Якщо робота визначається не зарахованою, студент повинен виконати її вдруге, враховуючи при цьому вказані недоліки. Студенти, які порушили умови виконання контрольної роботи і термін її подання, який встановлюється навчальною установою, а також студенти, контрольні роботи яких не зараховані, на екзаменаційну сесію не викликаються і до іспиту з навчальної дисципліни не допускаються.


^ ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Варіант 1.

Історія України” як наука.

Місце “Історії України” в системі соціально-гуманітарних дисциплін.


 1. Предмет курсу історії України.

 2. Поняття науки. Методи історичного дослідження.

 3. Джерела історії України. Місце курсу в системі гуманітарних наук.Варіант 2.

Київська держава (Київська Русь) та її місце в світовій історії.


  1. Утворення давньоруської держави Київська Русь.

  2. Київська Русь у ІХ-ХІ століттях: державний устрій, суспільний і господарський лад. Реформи давньоруських князів.

  3. Кодифікація давньоруського права. “Руська Правда”, її всесвітньо-історичне значення.


Варіант 3.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Похожие:

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconУкраїни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconПрограма навчальної дисципліни історія україни
України. Програма навчальної дисципліни / Укладач: заруба в. М. доктор історичних наук, професор. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
Рекомендовано Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № від )
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право”
Овс харківського національного університету внутрішніх справ, професор, д ю н., О. П. Рябченко
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
Розробник: Є. О. Несвіт, старший викладач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності лдувс ім. Е. О. Дідоренка,...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання....
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы