Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ icon

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ


НазваниеДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
страница3/16
Размер0.89 Mb.
ТипВитяг
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
^

Феодальна роздробленість Київської Русі, її соціально-політичні


та економічні наслідки


    1. Причини феодальної роздробленості і розпаду Київської Русі.

    2. Державна діяльність Володимира Мономаха і Мономашичів: боротьба за єдність Київської Русі.

    3. Культура Русі-України періоду феодальної роздробленості. Літописання. Архітектура. Мистецтво.Варіант 4.

Галицько-Волинська держава – спадкоємиця Київської Русі

 1. Утворення і розвиток Галицько-Волинської держави.

 2. Державний устрій і суспільний лад Галицько-Волинської Русі.

 3. Державна діяльність Романа Мстиславовича та Данила Романовича Галицького.

 4. Значення Галицько-Волинської держави в історії українського народу.Варіант 5.

Українські землі у складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої ( ХІУ – середина ХУІІ століть )

 1. Перехід українських земель під владу Великого князівства Литовського. Польська експансія на українських землях.

 2. Польсько-литовські унії ХІУ-ХУІ ст. Їх вплив на історичну долю українського народу.

 3. Державний, адміністративний, економічний устрій на українських замлях у складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої.


Варіант 6.

Соціально-економічний устрій українських земель у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої

 1. Політичне і соціально-економічне становище українських земель у складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої.

 2. Українські міста в ХІУ-ХУІ ст.: ремесло, торгівля, адміністративний устрій.

 3. Магдебурзьке право в Україні.


Варіант 7.

Українська культура (ХУ – І половина ХУІІ ст.): зміст, історичне значення

 1. Церковні братства та їх роль у суспільно-політичному житті України.

 2. Києво-Могилянська та Острозька академії та їх роль в розвиткові національної освіти, науки і культури.

 3. Книгодрукування в Україні. І.Федоров.

 4. Надбання національної культури. Література. Живопис. Архітектура.


Варіант 8.

Українське козацтво: виникнення, розвиток, історичне значення

 1. Причини виникнення та джерела формування українського козацтва. Склад, побут, заняття козаків.

 2. Запорозька Січ: територія, адміністративно-політичний устрій і побут. Роль у визвольній боротьбі українського народу. Перші гетьмани.

 3. Боротьба козацтва проти польської та турецько-татарської агресії.


Варіант 9.

Видатні гетьмани біля витоків козацтва

 1. Дмитро Байда-Вишневецький – засновник Запорозької Січі.

 2. Петро Сагайдачний – видатний полководець і суспільний діяч України.

 3. Северин Наливайко – ватажок козацького повстання проти польської експансії.


Варіант 10.

Визвольна війна українського народу 1648-1654 рр. під проводом Богдана Хмельницького

 1. Причини, характер, завдання Визвольної війни 1648-1654 рр.

 2. Події Визвольної війни. Ліквідація польсько-шляхетського режиму. Народні герої Визвольної війни.

 3. Переяславська угода, Березневі статті (1654 р.) Б.Хмельницького: зміст, суть, історичні наслідки. Історичне значення та уроки Визвольної війни 1648-1657 рр.


Варіант 11.

Історична роль Богдана Хмельницького в українському минулому

 1. Богдан Хмельницький – видатний державний діяч і полководець, фундатор української держави.

 2. Взаємовідносини між Україною та Росією у період Визвольної війни 1648-1657 років: роль Б.Хмельницького.

 3. Переяславська угода, Березневі статті (1654 р.) Б.Хмельницького: їх зміст та історичні наслідки.


Варіант 12.

Соціально-політичне становище України у другій половині ХУІІ ст.

 1. Діяльність гетьмана І.Виговського. Гадяцька унія 1658 р.: її зміст і значення.

 2. Поділ України на Лівобережну і Правобережну. Руїна.

 3. Обмеження української автономії Російською державою.


Варіант 13.

Україна на початку ХУІІІ ст.

 1. Діяльність гетьмана І.Мазепи: досягнення і протиріччя.

 2. Конституція П.Орлика: її зміст та історичне значення.

 3. Колонізаторська політика царизму в Україні у ХУІІІ ст.


Варіант 14.

Україна у ХІХ ст. у складі Російської та Австро-Угорської імперій: розвиток громадського руху

 1. Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства. Характеристика найважливіших положень його програмних документів. Провідні діячі.

 2. Діяльність “Руської трійці”. Провідні діячі гуртка, літературна спадщина.

 3. Київська громада та її вплив на національно-визвольні змагання. Видатні діячі громадівського руху.


Варіант 15.

Політичний рух в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

 1. Виникнення партій в Україні в кінці ХІХ ст. Їх роль у суспільно-політичному житті, провідні діячі.

 2. Політичні партії і організацій в Україні на початку ХХ ст.: їх політична діяльність, провідні діячі.

Варіант 16.

Україна на початку ХХ ст.: соціально-економічний розвиток, громадський рух

 1. Промисловий розвиток, соціальна структура населення України.

 2. Сільське господарство України. Столипінська аграрна реформа: її зміст, значення, запровадження в Україні.

 3. Революційні події в Україні у 1905-1907 рр. Їх вплив на активізацію національно-визвольного руху.


Варіант 17.

Українська Центральна Рада, її державотворча діяльність (березень 1917- квітень 1918 рр.)

 1. Становлення УЦР, боротьба за українську національно-державну автономію. І та ІІ Універсали УЦР.

 2. Проголошення Української Народної Республіки (УНР). ІІІ Універсал УЦР.

 3. Проголошення незалежності УНР. ІУ Універсал УЦР. Фінальні події доби Центральної Ради. Конституція УНР.


Варіант 18.

Українська держава гетьмана Павла Скоропадського

 1. Становлення, досягнення і протиріччя Української держави.

 2. Державне будівництво Української держави у сфері науки, освіти, культури.

 3. Причини краху режиму П. Скоропадського.


Варіант 19.

Директорія УНР

 1. Директорія. Відновлення УНР (листопад 1918 – листопад 1920 рр.). Провідні діячі Директорії.

 2. Війна УНР з РРФСР за владу в Україні.

 3. Причини поразки визвольних змагань.


Варіант 20.

Західно-Українська Народна Республіка

 1. Утворення Західно-Української Народної Республіки, перші кроки розбудови національної держави.

 2. Провідні діячі Західно-Української Народної Республіки: політичні портрети.

 3. Злука УНР і ЗУНР: історична мета та її втілення.


Варіант 21.

Радянська Україна у складі СРСР у 1920-х роках

 1. Входження України до складу Союзу РСР і його соціально-економічні і політичні наслідки.

 2. Соціально-економічне становище в Україні на початку 1920-х років. Запровадження нової економічної політики (1921-1929), її зміст, здобутки, протиріччя.

 3. Національна політика в Україні в 1920-х рр. Феномен українського відродження.


Варіант 22.

Радянська Україна у складі СРСР у 1930-х роках

 1. Запровадження індустріалізації в умовах адміністративно-командної системи: досягнення і прорахунки.

 2. Сталінська колективізація – злочин проти народу. Голодомор 1932/1933 років в Україні, його наслідки.

 3. Політичні репресії 1930-х рр. в СРСР, в Україні. Їх наслідки і уроки.


Варіант 23.

Україна на початку Другої світової війни

 1. Українське питання у міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Проголошення автономії Карпатської України.

 2. Пакт Ріббентропа-Молотова (23 серпня 1939 р.) і договір СРСР з фашистською Німеччиною про дружбу і кордони (28 вересня 1939 р.): історичні наслідки для України.

 3. Входження західноукраїнських земель до складу УРСР (1939-1945 рр.): історичні реалії та уроки.


Варіант 24.

Україна в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945)

 1. Напад Німеччини на СРСР, невдачі Червоної армії в боях на території України 1941-1942 рр. Оборона Києва, Одеси, Севастополя, Харкова.

 2. Фашистський окупаційний режим в Україні.

 3. Визволення від фашистської окупації: Україна в 1943 році та на завершальному етапі Другої світової війни 1944-1945 рр.


Варіант 25.

Політичний та соціально-економічний розвиток в Україні в 1950-1980-х рр.

 1. Економічні реформи, політичні зміни у другій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр. в СРСР і Україні. Причини їх незавершеності.

 2. Демократизація і десталінізація суспільно-політичного життя у другій половині 50-х рр. Хрущовська “відлига” в сфері культури, науки, освіти: здобутки, протиріччя, втрати.

 3. Україна в умовах посилення централізації і тоталітаризму (друга половина 60-х – перша половина 80-х рр.). Зростання застійних тенденцій у соціально-економічній сфері життя, посилення ідеологічного тиску.

Варіант 26.

Зміст, здобутки та прорахунки перебудовчого процесу в СРСР і Україні у 1985-1991 рр.

 1. Демократизація, гласність, нове політичне мислення – головні ознаки перебудовчого процесу.

 2. Зростання національно-демократичного руху в Україні в кінці 1980-х – на початку 1990-х рр. Формування політичних партій, їх програми.

 3. Декларація про державний суверенітет України (16 липня 1990 р.): проблеми, протиріччя, успіхи на шляху реалізації.


Варіант 27.

Нова доба національно-державного відродження України у 1990-х роках

 1. Акт проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.): історичні умови прийняття, зміст, історичне значення.

 2. Волевиявлення народу України на референдумі 1 грудня 1991 р. Підсумки та історичне значення.

 3. Розбудова незалежної демократичної держави Україна.


Варіант 28.

Розбудова незалежної держави Україна

 1. Акт проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.): історичні умови прийняття, зміст, історичне значення.

 2. Органи державної влади та управління незалежної України.

 3. Конституційний процес. Прийняття Конституції України 28 червня 1996 р.

 4. Творення національної економіки: досягнення, проблеми, протиріччя.


Варіант 29.

Національна державність в Україні: історія, традиції, спадщина

 1. Історичні типи держав в Україні (Київська Русь, козацька національно-демократична республіка, УНР, ЗУНР, УРСР, незалежна держава Україна).

 2. Державна символіка України: історія і сучасність.

 3. Історія національного гімну України “Ще не вмерла Україна”.


Варіант 30.

Історія української конституції: історія, традиції, сучасність

 1. Український конституціоналізм в історичному контексті: Гадяцький трактат І.Виговського, Конституція П.Орлика, конституційні ідеї в документах Кирило-Мефодіївського товариства, конституційні проекти М. Драгоманова, М.Міхновського, М.Грушевського, Конституція УНР 1918 року, Конституції України радянського періоду.

 2. Історичне значення Конституції України 28 червня 1996 року.^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


1. Формування людської цивілізації на території сучасної України в епоху палеоліту-неоліту.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Похожие:

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconУкраїни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconПрограма навчальної дисципліни історія україни
України. Програма навчальної дисципліни / Укладач: заруба в. М. доктор історичних наук, професор. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
Рекомендовано Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № від )
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право”
Овс харківського національного університету внутрішніх справ, професор, д ю н., О. П. Рябченко
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
Розробник: Є. О. Несвіт, старший викладач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності лдувс ім. Е. О. Дідоренка,...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання....
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы