Додаток 1 до наказу мон україни від 12. 2009 р. №1102 Доповідна про підсумки проведення конкурсу-захисту icon

Додаток 1 до наказу мон україни від 12. 2009 р. №1102 Доповідна про підсумки проведення конкурсу-захисту


Скачать 143.6 Kb.
НазваниеДодаток 1 до наказу мон україни від 12. 2009 р. №1102 Доповідна про підсумки проведення конкурсу-захисту
страница1/4
Размер143.6 Kb.
ТипДодаток
  1   2   3   4

Додаток 1

до наказу МОН України

від 7.12. 2009 р. №1102


Доповідна

про підсумки проведення конкурсу-захисту

сучасної моделі навчального закладу - Школи сприяння

здоров’ю у 2008-2009 н. р.


На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 10.11.2008 року № 1023 “Про організацію та проведення конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю” та з метою розширення Національної мережі Шкіл сприяння здоров’ю проведено Всеукраїнський конкурс-захист сучасної моделі навчального закладу (дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних) - Школи сприяння здоров’ю.

Відповідно до умов організації конкурс проведено у ІІІ етапи. На заключний етап до Всеукраїнської конкурсної комісії надійшло 357 розробок сучасних моделей навчального закладу - Школи сприяння здоров’ю.

На підтвердження як освітньо-інформаційних центрів Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю надійшло 47 моделей навчальних закладів.

Участь навчальних закладів у конкурсі 2008-2009 році значно збільшилась порівняно з попередніми роками (2003 р. – 179; 2006 р. – 293).

За підсумками конкурсу 121 дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів визначено переможцями.

В кожній області конкурс проведено з високою активністю, зацікавленістю навчальних закладів. До організації і проведення конкурсу-захисту були залучені учнівські колективи, педагогічні колективи, батьківська громадськість, органи учнівського самоврядування, місцеві органи влади, шефи, громадські організації.

Підсумки ІІ етапу (обласного) етапу конкурсу підведено на колегії обласних управлінь освіти і науки, сесіях міських, районних рад та на вчених радах обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Конкурсна комісія відмітила високу підготовку матеріалів навчальних закладів, які є дійсними членами Європейської та Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю, зокрема: НВК «Дивосвіт» м. Жовті Води Дніпропетровської області, НВК №28 м. Дніпропетровська, ЗОШ №10 м. Умані Черкаської області, гімназія №1 «Надія» м. Бердянська Запорізької області, гімназія №34 «Либідь» м. Києва, позашкільний навчальний заклад - “Грицівська школа сприяння здоров’ю” Шепетівського району, гімназія № 14 м. Харкова, загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 14 м. Прилуки Чернігівської області, ліцей № 4 м. Кременчука, спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 75 ім. Лесі Українки з поглибленим вивченням англійської мови м. Львова та інші.

Представлені моделі спрямовані на формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і психічного здоров’я, виховання потреби здорового способу життя. Вони ґрунтуються на принципах особистісно зорієнтованого підходу до вибору здоров’язбережних технологій.

Діючі моделі загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів відображають систему роботи навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю, пріоритетним напрямом якої є збереження та зміцнення здоров’я дітей, виховання у них культури здоров’я, впровадження здоров’язбережних технологій у навчально-виховний процес. Крім того, у програмах розвитку цих шкіл передбачено перехід на вищий рівень культури життєдіяльності та освітніх процесів, підвищення якості навчання і виховання.

Аналіз конкурсних робіт свідчить про високий рівень професійної компетентності педагогічних колективів, їх ініціативу, творчість, досконале володіння різноманітними підходами, методами і формами роботи. Це дало поштовх для більш глибоких змін в організації та проведенні конкурсу.

Необхідно зазначити, що у навчальних закладах більшості регіонів створено умови для виховання культури здоров’я дітей та молоді, формування у них позитивної мотивації на здоровий спосіб життя шляхом впровадження у навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій. У навчальних закладах удосконалюються виховні моделі; створюються авторські програми; відпрацьовуються технології побудови уроків здоров’я; апробуються методи релаксації, фізкультурно-оздоровчої роботи; друкуються науково-методичні посібники; впроваджуються системи семінарів-тренінгів для вчителів щодо профілактики здорового способу життя, відпрацьовуються технології валеологізації навчально-виховного процесу. Проходить апробацію новий зміст освіти, нові технології, структурні моделі навчання, методи виховання і шляхи розвитку учня, створюються умови для гармонійного розвитку особистості. Вводяться системи загартування, валеологічний моніторинг, лікувально-профілактична робота.

Досвід Шкіл сприяння здоров’ю неодноразово доводить про те, що кожного року в навчальних закладах реалізується комплекс заходів медико-соціально-психологічного захисту: проводиться комплексна оцінка стану здоров’я учнів, співробітників школи на базі диспансерного обстеження; здійснюється подальший аналіз змін у стані здоров’я із врахуванням вікових і статевих особливостей учнів, проводиться порівняльна оцінка інтегрованих показників здоров’я учнів; визначаються групи здоров’я; складаються паспорти здоров’я; впроваджуються нетрадиційні форми уроків, корекційна робота на уроках, валеокорекція, елементи етики, валеології, екології, естетики, а також індивідуальні форми роботи (бесіди, спілкування тощо). Створюється широка мережа гуртків, клубів та секцій за уподобаннями учнів, спрямована на формування та зміцнення фізичного, психічного здоров’я учнів.

Психологічна служба навчальних закладів підтримує психологічний комфорт кожної дитини.

Майже всі навчальні заклади співпрацюють з науково-дослідними та медичними закладами, що дозволяє створити науково-обґрунтовані програми і плани роботи, провести моніторингові дослідження стану здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу. Позитивним у роботі шкіл є те, що створюється система інформаційно-профілактичної роботи, а не поодинокі безсистемні заходи.

Аналіз конкурсних матеріалів доводить, що успішне вирішення проблем щодо формування здорового способу життя у дітей та учнівської молоді можливо лише в тісній взаємодії сім’ї і школи. Соціально-психологічними службами навчальних закладів розроблені серії буклетів для батьків, діти яких йдуть до школи, ігри та вправи для психологічного розвитку дітей; консультації «Психологічні особливості ліворуких дітей; «Як спілкуватися з гіперактивною дитиною, «Як зменшити рівень шкільної тривожності» тощо. Серед традиційних форм роботи з батьками є: цикл лекцій з метою оволодіння культурою здорового способу життя; бесіди психолога, соціального педагога, медиків та інших фахівців про фізичне і психічне здоров’я, раціональне харчування, загартування організму, шкідливі звички тощо.

Члени комісії відзначили проведення оздоровчо-розвивальної та профілактичної роботи в усіх закладах. Більшість з них беруть участь у регіональній програмі «Моніторинг оздоровчої функції освіти» та впроваджують фізкультурно-оздоровчі проекти й програми. Одним із напрямків моніторингових досліджень є моніторинг оздоровчої функції навчального закладу. Збір інформації, діагностичні заходи, аналітична діяльність проводиться психологічною службою, медичними працівниками, вчителями, науковцями.

Таким чином, така систематична і послідовна діяльність навчальних закладів в напрямі реалізації оздоровчої, профілактичної функції сприяє збереженню і зміцненню здоров’я учнів, формуванню гармонійно розвиненої особистості, здатною довго і щасливо жити в суспільстві і керуватися настановою на здоровий спосіб життя.

За аналізом поданих робіт можна стверджувати, що у переважній більшості загальноосвітніх навчальних закладів створено відповідні умови для успішної діяльності, проведено благоустрій шкільних приміщень, ігрових та спортивних майданчиків, їдалень, кімнат відпочинку, створена матеріальна база медичних кабінетів.

Кожний загальноосвітній, дошкільний, позашкільний, професійно-технічний навчальний заклад має своє творчі знахідки та характерні особливості організації навчально-виховного процесу, але всіх їх об’єднує прагнення створити здоровий освітній простір для дітей у навчальному закладі.

Вивчення досвіду навчальних закладів ^ Харківської області за конкурсними матеріалами показав, що в даному регіоні вибудовується регіональна освітянська система діяльності навчальних закладів як освітньо-інформаційних центрів з питань пропаганди здорового способу життя, формування культури здоров’я та превентивної освіти учасників навчально-виховного процесу.

Педагогічні колективи навчальних закладів Харківщини працюють над реалізацією обласної програми “Здорове майбутнє Харківщини” на 2004-2010 роки та у напрямі забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до організації навчально-виховного процесу, впровадження в навчально-виховний процес різноманітних підходів, методів, форм роботи, інноваційних педагогічних технологій здоров’язбережного змісту, які адаптовані до специфічних умов навчального закладу.

^ Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 162 м. Харкова (директор Тернавська Т.Б.) має власну концепцію школи, працює за програмою “Здоров'я – найцінніший скарб”. Головною метою програми є створення необхідних умов для формування здорової психічно, соціально адаптованої, фізично-розвинутої людини. Програма реалізується через систему заходів, які представлені у п’яти проектах: “Створення умов для збереження та зміцнення здоров'я”; “Психолого-педагогічне супроводження розвитку особистості учня”; “Удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників»; “Валеологізація навчально-виховного процесу”; “Духовність, моральність, здоров'я”. У школі працює психологічна служба, яка забезпечує такий психологічний клімат, коли дітям хочеться вчитися, а батьки не жалкують, що свою дитину віддали саме в цю школу.

Педагогічний колектив ^ Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 158 працює над впровадженням у навчально-виховний процес програми «Здорова дитина – щаслива родина – багата країна», метою якої є активізація індивідуальної потреби учнів школи у духовному розвиткові, створення умов для навчання та виховання духовно здорової особистості. Основний принцип програми - збереження надбань минулого на основі гармонійного доповнення сучасними ефективними підходами та методами.

^ Харківський ліцей №141 є серед тих навчальних закладів міста, які одними з перших розпочали роботу щодо створення в навчальному закладі системи психолого-медико-педагогічного захисту, оздоровлення та розвитку учнів. Педагогічний колектив реалізує авторську програму «Через здоров’я до гармонії світу». Вона передбачає формування в учнів основ культури здоров’я, підвищення рівня фізичної та розумової працездатності учнів, навчальних досягнень та якості знань, зменшення захворюваності всіх учасників навчально-виховного процесу через превентивну та просвітницьку діяльність як провідний фактор корекції способу життя людини.

Школи сприяння здоров’ю - це інноваційний навчальний заклад, який впроваджує інноваційні здоров’язбережні технології. Одним з таких прикладів є гімназія №1 „Надія” м. Бердянська Запорізької області, яка розробила свою модель Школи сприяння здоров’ю, впроваджує валеологічну освіту у навчально-виховний процес, створює комфортне освітнє середовище, сприятливий психологічний клімат для роботи вчителів, навчання гімназистів, а на даний час стратегічна мета педагогічного колективу навчального закладу – це проектування оновленої моделі «Школа культури здоров’я - Школа майбутнього»: побудувати цілісну валеологічну організаційно-освітню систему навчального закладу, орієнтовану на створення міцних зв’язків між усіма учасниками навчально-виховного процесу та адаптує випускників до сучасних мінливих соціально-економічних на методологічних підстав збереження і зміцнення власного здоров’я. Своїм супутником вони обрали Бердянську загальноосвітню школу – інтернат І-ІІІ ст. та допомагають її у становленні як Школи сприяння здоров’ю.

Необхідно відмітити, що в ^ Донецькій області діяльність шкіл спрямована на впровадження засобів фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи. В основу моделей Шкіл сприяння здоров’ю покладено напрями, які включають форми роботи, що базуються на діагностиці та моніторингу. Крім того, розроблено та впроваджуються в практику роботи цільові програми, завдяки яким заохочуються, пропагуються нестандартні форми роботи, а саме: рольові ігри, дискусії, тренінги, тощо. Особливо акцент ставиться на профілактику захворювань та на підтримку організму дитини, що має хронічне захворювання в стадії ремісії. З цією метою в навчальних закладах регулярно контролюється обов’язкове дотримання гігієнічних нормативів, впроваджується індивідуальний підхід до навчального навантаження учнів, організоване гаряче харчування, створені умови для одержання дієтичної їжі, застосовується психологічне розвантаження та тренінгові заняття, проводиться систематична перевірка зору та зорова гімнастика.

Відзначаємо модель Школи сприяння здоров’ю, яку розроблену колективом загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №56 м. Донецька (директор Мишко Г.Л.). Модель відображає ідею гармонійного розвитку особистості та духовно-моральне удосконалення особистості учня в умовах діалогового режиму навчально-виховного процесу, а саме: Школа - це керована система, Школа – це відкрита система.

Взаємодія школи та сім’ї щодо створення здоров’язбережного освітнього середовища є одним із пріоритетних напрямів Шкіл сприяння здоров’ю Одеської області. Навчальні заклади впроваджують програму розвитку мережі Шкіл сприяння здоров’ю „Здорова дитина –здорове суспільство”. Крім того, педагогічні колективи навчальних закладів області, які є дійсними членами Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю здійснюють подальшу розбудову власної концептуальної моделі, активно залучають навчальні заклади до регіональної мережі шкіл сприяння здоров’ю.

Головним завданням школи є створення модуля пропаганда –профілактика - просвіта дітей і дорослих для самореалізації особистості, орієнтованої на ідеал здоров'я, в єдиному інформаційному просторі школи, родини, громадського середовища з урахуванням вікових потреб дітей та формування у них свідомого ставлення до здоров’я і зваженого вибору власного способу життя.

Одеська гімназія №8 в подальшій розбудові власної концептуальної моделі „Школи культури здоров’я – школи розвитку сучасної компетентної особистості” реалізує цільовий підхід до проблеми поєднання у навчально-виховному процесі спільної діяльності всіх учасників і громадськості в умовах інтенсивного використання інноваційного змісту та технологій освіти, створення здоров’язбережного комфортного освітнього простору, що забезпечує повноцінний розвиток гімназиста.

Провідною ідеєю ^ Української гімназії №1 м. Іллічівська Одеської області - є створення в закладі валеологічного середовища, що відповідає вимогам організму дитини, в якому культура здоров`я стає основним компонентом формування фізичного, інтелектуального, психічного, духовного і соціального благополуччя.

Творчою групою вчителів розроблено програму діяльності гімназії - Школи духовності, сприяння здоров`ю та соціального партнерства, у якій накреслено основні її напрями та мета програми: створення в гімназії системи неперервної здоров`язбережної освіти, що дозволяє реалізувати основні валеологічні принципи у практичній діяльності.

Цікавий досвід роботи Шкіл сприяння здоров`ю представила ^ Київська область. Наприклад, Бучанська Українська гімназія працює за створеною системою „Учень і навчально-виховне середовище”, критерієм ефективності якої є успішність, здоров’я та життєві перспективи кожного учня гімназії. Робота педагогічного колективу спрямована на забезпечення розвантаження учнів без зниження загальноосвітнього рівня і створення умов для підвищення стану фізичного, психічного та духовного здоров’я дитини. Розклад навчальних занять у школі щороку погоджується в Інституті гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України.

На базі загальноосвітніх навчальних закладів ^ Херсонської області працюють дитячі оздоровчі табори з денною формою перебування дітей, туристичні клуби. Проводиться значна робота з профілактики наркоманії, тютюнокуріння, алкоголізму. Важливою складовою роботи навчальних закладів є освітньо-оздоровча діяльність.

Представлені моделі Шкіл сприяння здоров’ю ^ Рівненської області поєднують у навчально-виховному процесі спільну діяльності всіх його учасників та громадськість, працюють над створенням здоров’язбережного середовища. Особливої уваги заслуговує робота педагогічного колективу загальноосвітньої школи №4 м. Рівного.

Активними учасниками конкурсів всіх років є загальноосвітні навчальні заклади м. Севастополя, наприклад, загальноосвітня школа I -III ступенів №50 розробила та впроваджує семестрово-циклоблокову систему навчання. Ця система організації навчально-виховного процесу, націлена на особистісно-орієнтовану освіту, а саме: врахування індивідуальних можливостей і потреб кожної дитини, стану здоров’я, уникнення конфліктів в системі „ Учитель - учень”, оптимізацію сприйняття, мислення, пам’яті, уявлення, уваги та, як наслідок, підвищення якості знань.

Сьогодні в Національну мережу шкіл сприяння здоров’ю входить більше 4000 тисяч загальноосвітніх навчальних закладів. Цікавий досвід представили навчальні заклади: загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 12 м. Кременчука Полтавської області, навчально-виховний комплекс № 24 “Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальній заклад І ст.” м. Умані Черкаської області, дошкільний навчальний заклад “Струмочок” м. Золотоноша Черкаської області, державний ліцей м. Білої Церкви Київської області, багатопрофільна гімназія №2 м. Бердянська Запорізької області, Вилківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1 Кілійського району Одеської області, Варвинська районна гімназія Чернігівської області, Новотроїцька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 Херсонської області, загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №10 м. Кам’янець-Подільського Хмельницької області, спеціалізована економіко-правова школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземної мови приватного вищого навчального закладу – Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія” м. Харкова, вище професійне училище № 6 м. Харкова, вище професійне училище № 37 м. Горлівка Донецької області та інші.

Необхідно підкреслити, що активну допомогу у методичному та науково-методичному забезпеченні діяльності Шкіл сприяння здоров’ю надають обласні інститути післядипломної педагогічної освіти.

Високу якість роботи в організації та проведенні конкурсу показали регіональні координатори, затверджені спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.03 р. №491/236-адм.

Сьогодні можна чітко стверджувати, про те, що українські школи перебувають на стадії інтенсивного розвитку, структурування, моделювання, пошуку оптимальних шляхів методичного забезпечення та ефективного впровадження медико-педагогічних оздоровчих інновацій, спрямованих на реалізацію принципу "Школа майбутнього - школа здоров'я, радості і духовності".

Підводячи підсумки конкурсу доцільно відзначити, що конкурс сприяв активізації творчого пошуку вчителів і керівників загальноосвітніх навчальних закладів у розробці моделі навчального закладу Школи сприяння здоров’ю, а також стимулював пошук нових ідей, перспективних підходів.

Розвиток мережі Шкіл сприяння здоров'ю й проведення вищезазначеного конкурсу є інноваційним механізмом у розвитку технологій моделювання сучасного навчального закладу як Школи майбутнього.

Відповідно до вимог Всесвітньої організації охорони здоров'я ці конкурси, огляди, презентації за різними формами проводяться в різних країнах світу. Україна продовжує активну участь у Європейському русі, розвиваючи національну мережу шкіл сприяння здоров’ю.


Кириленко С.В., начальник відділу

моніторингу освітньої діяльності та педагогічних інновацій;

Бережна Т.І., завідувачка сектору науково-дослідної

та експериментальної роботи Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти.


Додаток 2

до наказу МОН України

від 7.12. 2009 р. №1102

Перелік

загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних та професійно-технічних

навчальних закладів, які визначені переможцями ІІІ етапу конкурсу захисту сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю

  1   2   3   4

Похожие:

Додаток 1 до наказу мон україни від 12. 2009 р. №1102 Доповідна про підсумки проведення конкурсу-захисту iconДодаток 1 до наказу мон україни від 12. 2009 р. №1102 Доповідна про підсумки проведення конкурсу-захисту
Школи сприяння здоров’ю” та з метою розширення Національної мережі Шкіл сприяння здоров’ю проведено Всеукраїнський конкурс-захист...
Додаток 1 до наказу мон україни від 12. 2009 р. №1102 Доповідна про підсумки проведення конкурсу-захисту iconДодаток 2 до наказу «Сумського міського центру дозвілля молоді» смр від 31. 05. 12 №21/з кошторис витрат на проведення

Додаток 1 до наказу мон україни від 12. 2009 р. №1102 Доповідна про підсумки проведення конкурсу-захисту iconЗакон України «Про Цивільну оборону України» (1999р.) Повноваження органів виконавчої влади з питань захисту населення. Закон України «Про правові засади цивільного захисту»
Евакуація та розосередження. Визначення понять. Порядок проведення. Організація медичного забезпечення населення
Додаток 1 до наказу мон україни від 12. 2009 р. №1102 Доповідна про підсумки проведення конкурсу-захисту iconДодаток №1 до наказу Міністерства освіти І науки України від 03. 12. 2013 р. №1689 українська мова І література програма зовнішнього незалежного оцінювання
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Додаток 1 до наказу мон україни від 12. 2009 р. №1102 Доповідна про підсумки проведення конкурсу-захисту iconНаказ №1281 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2013/2014 навчальному році
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Положення), затвердженого...
Додаток 1 до наказу мон україни від 12. 2009 р. №1102 Доповідна про підсумки проведення конкурсу-захисту iconНаказ №128 1 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2013/2014 навчальному році
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Положення), затвердженого...
Додаток 1 до наказу мон україни від 12. 2009 р. №1102 Доповідна про підсумки проведення конкурсу-захисту iconДодаток №10 до наказу Міністерства освіти І науки України від 03. 12. 2013 р. №1689 програма
Метою зовнішнього незалежного оцінювання з історії України є оцінювання рівня сформованості історичної компетентності випускника...
Додаток 1 до наказу мон україни від 12. 2009 р. №1102 Доповідна про підсумки проведення конкурсу-захисту iconДодаток №5 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 програма
Метою зовнішнього незалежного оцінювання з історії України є оцінювання рівня сформованості історичної компетентності випускника...
Додаток 1 до наказу мон україни від 12. 2009 р. №1102 Доповідна про підсумки проведення конкурсу-захисту iconДодаток №5 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 програма
Метою зовнішнього незалежного оцінювання з історії України є оцінювання рівня сформованості історичної компетентності випускника...
Додаток 1 до наказу мон україни від 12. 2009 р. №1102 Доповідна про підсумки проведення конкурсу-захисту iconРобоча програма експлуатаційної практики студентів 4 курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»
України №93 затвердженого наказом мон україни 8 квітня 1993 року, листа мон україни №1/9-93 від 07 лютого 2009 року та відносно навчальних...
Додаток 1 до наказу мон україни від 12. 2009 р. №1102 Доповідна про підсумки проведення конкурсу-захисту iconРобоча програма експлуатаційної практики студентів III курсу напряму підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7(8). 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»
України» №93 затвердженого наказом мон україни 8 квітня 1993 року, листа мон україни №1/9-93 від 07 лютого 2009 року та відносно...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы