Індивідуальний план безвідривно-методичної роботи студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти icon

Індивідуальний план безвідривно-методичної роботи студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти


Скачать 14.61 Kb.
НазваниеІндивідуальний план безвідривно-методичної роботи студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти
Размер14.61 Kb.
ТипІндивідуальний план

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

безвідривно-методичної роботи студентів ІІІ курсу

Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти


Дата

Тема і зміст діяльності

Робота студента

Відмітка про виконання

25.02.14

Настановча конференція. Консультація щодо складання індивідуального плану, його оформлення.

Запис у щоденнику: ознайомлення з правами обов'язками студента-практиканта, метою і змістом практики, послідовністю виконання завдань, вимогами щодо оформлення звітної документації з практики, критеріями оцінювання. Консультація у групового керівника.

Вибір теми індивідуального творчого завдання.

Добір матеріалу у скарбничку: робота з каталогом, опрацювання літератури, речівки, кричалки, лічилки, девізи, назви загонів, загонові пісні по 15 шт. кожного виду.
04.03.14

Організація навчально-виховного процесу в ЗОШ. Відвідування школи. Бесіда з директором (завучем). Ознайомлення з основною документацією.

Спостереження та аналіз уроку за фахом

Інформація про ЗОШ. Проблема, над якою працює педколектив. Види планів, на основі яких працює школа: навчальний, річний. Основні розділи річного плану роботу, фрагмент як приклад.

План-графік загальношкільних виховних заходів на семестр (фрагмент на період практики). Ознайомитись з планом виховної роботи навчально-виховного закладу. Проаналізувати принципи побудови плану виховної роботи школи. Проаналізувати наступність реалізації змісту виховання учнів.

Добір матеріалу в "педскарбничку": систематизація за рубриками, розробки виховних заходів для оздоровчого табору: відкриття, закриття табірної зміни, проведення лінійок у таборі, свято Нептуна т.ін.

Робота над індивідуальним творчим завданням. Робота над індивідуальним творчим завданням
11.03.14

Діяльність вчителя-предметника. Зустріч з вчителем-предметником. Спостереження та аналіз уроку за фахом

Діяльність вчителя як творчої особистості.

Підручники, за якими ведеться навчання з предмету.

Основні форми позашкільної роботи з предмету. Опрацювати календарний план з предмету, визначити виховні можливості змісту навчального матеріалу.

Скласти картотеку методичної літератури за фахом. Ознайомитись із планом роботи гуртка чи факультативу. Взяти участь в організації та проведенні позакласної роботи з предмету на період практики (проведення гурткової роботи, робота з обдарованими дітьми, індивідуальна робота з учнями, які потребують уваги).

Добір матеріалу в "педскарбничку": ребуси, кросворди, чайнворди, головоломки по 15 шт. кожного виду. Робота над індивідуальним творчим завданням.
18.03.14

Діяльність вчителя-предметника. Зустріч з вчителем-предметником школи. Спостереження та аналіз уроку за фахом

Діяльність вчителя як творчої особистості.

Підручники, за якими ведеться навчання з предмету. Який матеріал вивчається на даний час по класах.

Основні форми позашкільної роботи з предмету. Опрацювати календарний план з предмету, визначити виховні можливості змісту навчального матеріалу.

Скласти картотеку методичної літератури за фахом. Ознайомитись із планом роботи гуртка чи факультативу. Взяти участь в організації та проведенні позакласної роботи з предмету на період практики (проведення гурткової роботи, робота з обдарованими дітьми, індивідуальна робота з учнями, які потребують уваги).

Робота над матеріалом "педскарбнички": цікавий текстовий матеріал, прислів’я, приказки, загадки по 15 шт.

Робота над індивідуальним творчим завданням
25.03.14

Зміст і форми виховної роботи в ЗОШ. Бесіда-зустріч із заступником директора з виховної роботи навчального закладу.

Спостереження та аналіз уроку за фахом

Проаналізувати загальношкільний план виховної роботи.

Основні форми виховної роботи в ЗОШ.

Проаналізувати форми, методи організації та здійснення виховної роботи.

Оформлення матеріалів до "педскарбнички": ігри розважальні, інтелектуальні, рухливі, малорухливі, настільні, у приміщенні.
15.04.14

Класний керівник, його основні функції, ознайомлення з досвідом роботи в ході зустрічі.

Спостереження та аналіз уроку за фахом

Проаналізувати план виховної роботи класного керівника, визначити форми і методи роботи з батьками. З'ясувати роль та функції батьківського комітету у виховній роботі навчально-виховного закладу. Проаналізувати тематику класних батьківських зборів на рік, взяти участь у їх підготовці та проведенні.

З’ясувати основні обов'язки класного керівника, специфіка основних напрямів роботи відповідно до віку дітей. Вивчити основні напрями роботи класного керівника.

Загальні принципи планування роботи. Проаналізувати план роботи класного керівника, враховуючи закономірності, принципи, напрями виховної роботи.

Фрагмент плану виховної роботи з певним класом на період практики.

Систематизація за видами дібраного матеріалу в "педскарбничку": народні прикмети за порами року, КВК, вікторини, конкурси.

Робота над індивідуальним творчим завданням
22.04.14

Аналіз системи роботи класного керівника. Спостереження за проведенням виховної години

Допомагати у підготовці і проведенні заходів, передбачених планом роботи класного керівника (контроль за відвідуванням, дисципліною, успішністю, чергуванням у класі, школі, перевірка щоденників, проведення виховних годин, заходів, бесід з батьками тощо).

Зробити аналіз одного з виховних заходів, проведених студентами-практикантами чи класним керівником.

Підготувати і провести позакласний виховний захід (форма, тема заходу – довільна). Вибір форми і теми обґрунтувати.

Добір матеріалу в "педскарбничку": скоромовки, усмішки.

Робота над індивідуальним творчим завданням
29.04.14

Робота в бібліотеці школи, ГНПУ ім. О. Довженка, Центральній районній бібліотеці. Ознайомлення з періодичними виданнями для дітей та молоді, методичною фаховою літературою

Спостереження та аналіз уроку за фахом

Складання списку видань: для організації виховної роботи з учнівським колективом; організації позакласної роботи з предмету за фахом; організації дозвілля учнів під час канікул; підготовки вчителя до уроку за фахом

Опрацювання матеріалів "педскарбнички": розробки позакласних виховних заходів, заходів з предмету, сторінки-цікавинки, цікаві досліди, програми індивідуальної роботи з дітьми, олімпіадні завдання з предмету, предметні екскурсії - по5 шт.

Робота над індивідуальним творчим завданням.
06.05.14

Зміст і форми навчально-виховної роботи.. Ознайомлення із змістом виховної роботи.

Спостереження та аналіз уроку за фахом

Підготовка документації з практики: написання звіту, робота над презентацією фото-відео матеріалів. Звіт груповому керівникові про результати проходження практики, виконання індивідуально-творчої роботи. Здача документації з практики на кафедру.

Оформлення матеріалів до "педскарбнички": підготовка презентації. Підготовка творчого звіту до захисту.
13.05.14

Підсумкова конференція з практики

Звіт студентів практики. Презентація творчих робіт

Завідувач кафедри загальної і соціальної педагогіки та психології Міщик Л.І.

Похожие:

Індивідуальний план безвідривно-методичної роботи студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти iconІндивідуальний план безвідривно-методичної роботи студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти
Настановча конференція. Консультація щодо складання індивідуального плану, його оформлення
Індивідуальний план безвідривно-методичної роботи студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти iconПрограма безвідривної навчально-методичної практики студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти
...
Індивідуальний план безвідривно-методичної роботи студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти iconРобочанавчальнапрограм а для студентів 3-го курсу денної форми навчання навчально-наукового інституту права зі спеціальності „правознавство”
Університету економіки та права „крок”, доктор юридичних наук, професор М.Є. Шумило
Індивідуальний план безвідривно-методичної роботи студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти iconІндивідуальний план роботи студента (студентки) курсу групи факультету мистецтв та дошкільної освіти зі спеціалізацією «Логопедія»
Ознайомлення з обладнанням логопедичного кабінету, систематизацією наочно – дидактичного матеріалу
Індивідуальний план безвідривно-методичної роботи студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти iconПлан роботи куратора ІІІ курсу спеціалізації „Дизайн середовища доц з\н Жука М. Й. на 2011-2012 навчальний рік
Проведення кураторських годин за розкладом з питань активізації виховного процесу в групі, з метою вирішення питань самостійної роботи,...
Індивідуальний план безвідривно-методичної роботи студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти iconПрограма проходження виробничої практики для студентів ІІІ курсу денної форми навчання
Методичної ради факультету «Економіко статистичний» (протокол №5 від 28. 12. 12 )
Індивідуальний план безвідривно-методичної роботи студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти iconДніпропетровська державна фінансова академія індивідуальний навчальний план студентів V курсу

Індивідуальний план безвідривно-методичної роботи студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти iconМетодичні рекомендації для курсантів 3-го курсу навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання
Права й обов’язки осіб, які беруть участь в організації та проведенні навчальної практики 2
Індивідуальний план безвідривно-методичної роботи студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти iconГрафік виконання самостійної роботи та індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни “Маркетинг” студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент” на V семестр 2012-2013 навчального року
Студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент”
Індивідуальний план безвідривно-методичної роботи студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти iconМетодичні рекомендації для курсантів третього курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання
Щербаковський М. Г. – доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики навчально-наукового інституту права та масових комунікацій...
Індивідуальний план безвідривно-методичної роботи студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти iconМ. П. Драгоманова Кафедра культурології " затверджую " Проректор з навчально-методичної роботи " " 20 р. Робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за Галуззю знань 0201, напрямом підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы