Ж. Ж. Руссо Актуальність проекту icon

Ж. Ж. Руссо Актуальність проекту


НазваниеЖ. Ж. Руссо Актуальність проекту
Размер17.8 Kb.
ТипДокументы
Не роби зла — не будеш у вічному страху.

Ж.-Ж. Руссо


Актуальність проекту


Сучасний стан розвитку суспільства в Україні та в світі вказує на те, що проблема духовно-морального становлення й розвитку підростаючого покоління - одна з найбільш важливих і складних. Від її розв'язання залежить не тільки майбутнє України, але й світу. Сучасна людина живе в дуже різноманітному світі і тільки толерантність до інших людей і дотримання ними певних загальнолюдських цінностей може врятувати наш світ від ворожнечі, конфліктів та війн.

Сучасність потребує всебічного розвитку особистості кожного школяра, їхніх природних обдарувань, схильнос­тей, зміцнення фізичного та психічного здоров'я. Бо саме такий підхід забезпе­чить конкурентоспроможність людини на ринку праці, успіх у професійній ді­яльності і особистому житті, прищепить їй уміння самостійно орієнтуватись у сучасному мінливому світі, адаптуватись.


Мета:

- спонукати учнів до толерантного ставлення до тих, хто не схожий на них, має інші погляди;

- сприяти впровадженню ідей толерантності, допомогти у встановленні доброзичливих взаємовідносин між дітьми і батьками, школярами та педагогами, між однолітками;

- формувати в учнів навички правомірної поведінки, вміння самостійно приймати рішення в різних ситуаціях, навички спілкуванні в процесі гри; ознайомити учнів із матеріалами Маніфесту ООН, Кон­венцією про права людини; розвивати здатність обстоювати власну по­зицію;

- виховувати особистість із притаманними їй якостями та рисами вдачі, вчинками, спрямованими на розвиток демократичного суспільства в Україні.


Завдання:

- спланувати роботу щодо реалізації проекту "День толерантності";

- залучити до реалізації проекту учнів навчальних закладів району;

- сприяти становленню, розвитку й вихованню в дитині шляхетної людини шляхом розкриття її особистісних якостей;

- узагальнити досягнення проекту.

- розкриття змісту поняття „толерантність” та впровадження у шкільних колективах принципів толерантності;

- проведення акцій, що спрямовані проти насильства, допомога дітям, які стали жертвами насильства;

- мотивація дітей та учнівської молоді поважати старших, однолітків і бути толерантними до соціально незахищених верств населення;

- виховувати повагу до загальнолюд­ських цінностей, тому що саме во­ни сприяють терплячості й повазі до протилежного судження чи способу життя

- залучити учнів до спільного обговорення проблеми толерантності у навчальному закладі, місті, світі тощо.


Очікувані результати:

- розуміння поняття "толерантність";

- ознайомилення з ознаками толерантної людини;

- усвідомлення переваги толерантного ставлення до оточуючих;

- сформоване прагнення бути толерантними.

- виховання всебічно розвинутої осо­бистості, яскравої індивідуальності, здатної до діалогу; особистості, що мислить критеріями миру й демо­кратії; особистості, яка вміє жити законами довіри й злагоди; прищеплення вміння самостійно орі­єнтуватись у сучасному мінливому світі, адаптуватись до нього, активно, відповідально діяти; гармонізація навчального процесу з метою розвитку природних обдару­вань школярів та зміцнення фізичного й психічного здоров'я.

- облагородження душі й серця дитини.


Учасники: діти та учнівська молодь віком від 7 до 18 років, батьки, педагоги, психологи.


Партнери: батьки учнів, психолог, представники служби сім'ї та молоді, органи учнівського самоврядування.


Тип .проекту: інформаційно-рольовий.


^ НАУКОВИЙ АСПЕКТ


«Декларація принципів толерантності»

Толерантність — це відсутність чи послаблення негативної реакції; терп­лячість і повага до протилежної думки; розуміння того, що розумний компроміс краще, ніж конфронтація.

Декілька років тому це слово увійшло в ужиток і одразу стало модним.

Світ зближується завдяки новим інформаційним техноло­гіям та засобам комунікації. Такий світ вимагає й нових взаємовідносин.

Агре­сивність, ненависть, насильство, протистояння повинні поступитися місце розумінню та довірі, діалогу культур і релігій.

На жаль, жорстокі збройні конфлікти стають теж нашим повсякденням, отже, толерантність просто необхідна для виживання людства.

Розуміючи це, держави — члени ООН на конференції ЮНЕСКО, яка відбулась в Парижі восени 1995 року, прийняли «Декларацію принципів толерантності».

День підписання Декларації — 16 листопада — вважається Міжнародним Днем Толерантності.


^ Принципи толерантності

Толерантність означає повагу й розуміння великої різноманітності культур нашого світу, форм самовираження людської особистості.

Толерантність — це єдність і різноманітність. Це не тільки обов'язок, але й політична і правова потреба. Це те, що примножує світові досягнення, сприяє переходу від культури війни до культури миру.

(Ст. 1.1)

Толерантність — це не поступливість, а перш за все активна життєва позиція, яка формується на основі визнання універсальності прав і свобод людини, обов'язок сприяти затвердженню загальнолюдських цінностей, тому що саме вони є основою демократії та правопорядку, основою стабільності у світі. (Ст. 1.3)

Толерантність не означає відмовлення від своїх переконань і поглядів, але пропонує пам'ятати про те, що люди за своєю природою відрізняються соціальним положенням, мовою, поведінкою, менталітетом тощо.

Кожен має право на власний світогляд, але при цьому повинен пам'ятати, що ' інші також мають право на власну думку.

Основою толерантності є визнання за кожним, хто живе на Землі, права жити в мирі та злагоді, зберігаючи власну індивідуальність.

(Ст. 1.4)

Виховання в дусі толерантності слід розглядати як найважливішу задачу держав і націй

Теоретичний або підготовчий:


► визначення необхідності проектування, визначення задач;

► визначення об'єктів, які будуть аналізуватися;

► змалювання проблем для інноваційного дослідження;

► розробка концепції проектування, установка цілей та умов;

► розробка плану проектної роботи;

► формування проектної групи;

► розподіл доручень в гоупі;

► установлення критеріїв оцінки проекту;

► формування громадської і педагогічної думки щодо проекту;

► поширення ідей проекту через засоби масової інформації.


Пошуково - дослідницький:


► пошук оптимального способу досягнення мети проекту;

► побудова алгоритму діяльності;

► публічне обговорення дій з учасниками проекту;

► відпрацювання основних напрямів спільної діяльності учнів та педагогів.


Передпроектний аналіз:


► розробка пропозицій з розвитку проекту;

► моніторинг перших результатів діяльності.

Формуючий:


► розробка пакету проектних рішень;

► розробка програм перебудови;

► розробка, аналіз, оцінка альтернатив;

► критичний аналіз;

► доукомплектування проектних груп;

► вибір домінанти;

► прийняття та оформлення рішень;

► узагальнення кількісних та якісних результатів самостійної діяльності учнів.


Узагальнюючий та корекційиий:


► уникнення перешкод на шляху впровадження проекту;

► моделювання змін;

► інструктування, консультування, навчання.


Практичний:


► науково - практичний аналіз результатів проекту;

► визначення ефективності проекту;

► підготовка і видання методів рекомендацій за результатами проекту;

► корекція навчально - виховної стратегії;

► презентація проекту;

► проведення конкурсів, свят.


Контрольний:


► підбиття проміжних підсумків.


Інформаційний:

► запровадження книги скарг та пропозицій.Орієнтовна тематика форм діяльності


1. Тренінги:


- толерантності;


- впевненості у собі;


- психології успіху.


2. Програми:


- „Рівний - рівному”;


- „Громадсько активні школи”;


- навчальний курс „Ми - громадяни України”.


3. Організація і проведення культурно-масових заходів:

- акції:


„Молоді люди управляють конфліктом”;


„Ми проти насильства”;


„Національна культура народів, що живуть поруч з нами”;


- тематичні вечори, концерти, дискотеки;


- фестивалі національностей;


- конкурси плакатів та малюнків, вокалу та хореографії.

Похожие:

Ж. Ж. Руссо Актуальність проекту iconЖ. Ж. Руссо Актуальність проекту
Від її розв'язання залежить не тільки майбутнє України, але й світу. Сучасна людина живе в дуже різноманітному світі і тільки толерантність...
Ж. Ж. Руссо Актуальність проекту iconЛион Фейхтвангер Мудрость чудака, или Смерть и преображение Жан-Жака Руссо
«Мудрость чудака» известного немецкого писателя Лиона Фейхтвангера – роман о великом просветителе Жан Жаке Руссо. В романе изображены...
Ж. Ж. Руссо Актуальність проекту iconПояснювальна записка до дипломного проекту Керівник проекту: Зіскіс Й. Д. Консультанти

Ж. Ж. Руссо Актуальність проекту iconІнформація про освіту (макс. 2000 знаків): Творче кредо / сфера діяльності: Назва пропонованого проекту: Короткий опис проекту (макс. 2000 знаків) : Планована дата виставки: при наявності
Пропозиція виставки у галереї Primus в рамках проекту Crossart (10 липня – 11 вересня 2014)
Ж. Ж. Руссо Актуальність проекту iconОбґрунтування вибору теми проекту
Визначення рівня знань для виконання даного проекту. Вимоги яким має відповідати майбутній виріб
Ж. Ж. Руссо Актуальність проекту iconПрофайл учасника конкурсу «Добре там, де ти живеш»
Кінцевий результат проекту (конкретний продукт, що буде вкінці проекту, наприклад: становлено лавочку, відновлено парк тощо)
Ж. Ж. Руссо Актуальність проекту iconКалендарний план № п/п Назва етапів курсового проекту (роботи) Строк виконання етапів проекту (роботи)
Керівник
Ж. Ж. Руссо Актуальність проекту iconПоложення всеукраїнського проекту конкурсу молодіжної культури «ZаГрай entertainment 2012» який відбудеться 19-21 жовтня 2012 року у м. Запоріжжі Організатори та автори проекту конкурсу
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація сучасного та естрадного танцю України»
Ж. Ж. Руссо Актуальність проекту iconПоложення всеукраїнського проекту конкурсу молодіжної культури «ZаГрай entertainment 2012» який відбудеться 19-21 жовтня 2012 року у м. Запоріжжі Організатори та автори проекту конкурсу
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація сучасного та естрадного танцю України»
Ж. Ж. Руссо Актуальність проекту iconПоложення всеукраїнського проекту конкурсу молодіжної культури «zaporig entertainment 2012» який відбудеться 19-21 жовтня 2012 року у м. Запоріжжі Організатори та автори проекту конкурсу
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація сучасного та естрадного танцю України»
Ж. Ж. Руссо Актуальність проекту iconРуссо Ж. Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Пер с фр
В этом Исследовании я все время буду стараться сочетать то, что разрешает право, с
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы