Кафедра військової підготовки національного університету «одеська ї юридична академія» icon

Кафедра військової підготовки національного університету «одеська ї юридична академія»


Скачать 12.77 Kb.
НазваниеКафедра військової підготовки національного університету «одеська ї юридична академія»
Размер12.77 Kb.
ТипКонтрольна робота

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА Ї ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»


Затверджую


Заступник завідувача кафедри

В.І.Хуторний

______” _____________________ 2012 р.


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ
Методична розробка
Тема 3-6

Основи військової

психології та педагогіки


Контрольна робота - 1ВОС – 850300Обговорено на засіданні

кафедри “ 17 ” серпня 2012 р.

Протокол № 1


м. Одеса – 2012 р.


Розділ 1. Основи військової психології та педагогіки. Тема 3-6

Вид заняття : Контрольна робота (КР-1)


Навчально-виховні цілі:


 1. Провести перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу та оцінку отриманих знань за розділом.

 2. Зробити висновки якості засвоєння студентами пройденого матеріалу даного розділу.

 3. Виховувати у студентів почуття відповідальності та поваги до військової підготовки.


Час: 2 години (80 хв.)


Місце: клас гуманітарної підготовки

^

Матеріальне забезпечення: аркуші паперу, варіанти контр. роботи і т.д.

Організаційно-методичні вказівки


підготовки та проведення контрольної роботи з актуальних проблем гуманітарної підготовки


Розділ 1. Основи військової психології та педагогіки


Контрольна робота по вищезазначеному розділу проводиться з метою здійснення поточного контролю підготовки студентів 3 курсу ВОС – 021000, 850300 і перевірки засвоєння матеріалу та оцінки знань і навичок стосовно змісту розділу.

За 8-10 днів до проведення контрольної роботи викладач видає повзводно особовому складу перелік питань, які виносяться на контрольну роботу, список рекомендованої літератури, методичних посібників та методичні рекомендації стосовно підготовки до контрольної роботи.

Для проведення контрольної роботи розроблено 4 варіанти по 5 питань. Контрольна робота проводиться у такому порядку: особовий склад взводу займає місця у класі на 6-ти рядах. Викладач видає кожному студенту 1-2 аркуша паперу. Студенти записують на аркушах своє прізвище, номер взводу та дату проведення контрольної роботи. Викладач задиктовує поваріантно 1, 2,3,4 та 5 питання і дає команду приступити до роботи.

Робота триває 2 академічні години (90 хв.). За 10 хвилин до кінця заняття викладач попереджує студентів про закінчення контрольної роботи. Дає команду командирам відділень (черговому взводу) зібрати роботи. Переконавшись у наявності всіх робіт, проводить заключну частину заняття.

Результати контрольної роботи оголошуються під час самостійної підготовки у наступний день занять студентів.

^ Студенти, які отримають оцінку “незадовільно”, або були відсутні на занятті зобов’язані переписати контрольну роботу у строк, встановлений викладачем.


План проведення контрольної роботи:


^

Розділи заняття


Час

на занят.

Хід контрольної роботи та методичні вказівки

1

2

3

І. Вступна частина

10 хв.

Прийняти доповідь від чергового про наявність особового складу та його готовність до заняття

Перевірити наявність особового складу і зовнішній вигляд та його готовність до заняття

Зробити запис у журналі обліку навчальних занять

Об’явити тему та вид заняття

ІІ. Основна частина

65 хв

Оголосити і дати під запис питання варіантів КР

При відповіді на питання контрольної роботи конспект лекцій та інші допоміжні матеріали використовувати заборонено

Контролювати повноту і якість відпрацювання студентами питань контрольної роботи

Давати короткі відповіді на запитання студентів

Дати команду командирам відділень (черговому взводу) зібрати аркуші з відповідями студентів

^ Ш. Заключна частина

5 хв.

Підвести підсумок заняття

Дати відповіді на запитання студентів

Провести вибірково перевірку конспектів деяких студентів

Дати завдання студентам на самостійну підготовку та на наступне заняття

Проконтролювати наведення порядку на робочих місцях у класі


Викладач

С.В.Грабчев


Додаток

до методичної розробоки

контрольної роботи 1

Перелік


питань, що виносяться на контрольну роботу з актуальних проблем гуманітарної підготовки


Розділ 1.Основи військової психології та педагогіки”


 1. Асоціативно-рефлекторна концепція навчання.

 2. Види психологічної підготовки та їх зміст.

 3. Зміст виховання військовослужбовців.

 4. Методи оцінки особистості (методи дослідження), які застосовуються у психології.

 5. Методологічні основи та завдання військової педагогіки.

 6. Ознаки військового колективу та його соціально-психологічні явища

 7. Особливості військовослужбовців як об’єктів педагогічного впливу.

 8. Поняття «військова психологія». Здібності та рівні їх розвитку.

 9. Поняття «військовий колектив», стадії його розвитку та їх характеристика.

 10. Поняття «група» та рівні її розвитку. Характеристика конгломерату та корпорації.

 11. Поняття та структура особистості. Характер та його риси.

 12. Принципи виховання військовослужбовців.

 13. Принципи навчання військовослужбовців. Розкрити сутність принципу науковість навчання.

 14. Психологічні основи керівництва військовими колективами: лідерство та керівництво.

 15. Психологічні особливості бойової та гуманітарної підготовки.

 16. Психологія військової діяльності: види військової діяльності та їх порівняльна характеристика.

 17. Спрямованість особистості: потреби та мотиви у структурі особистості військовослужбовця.

 18. Теорія поетапного формування розумових дій.

 19. Типи темпераменту. Характеристика холерика та меланхоліка.

 20. Форми та метод навчання військовослужбовців.


Керівні документи, література, підручники, методичні посібники для підготовки до контрольноі роботи:

 1. Военная педагогика и психология (А.В. Барабанщиков и др.). – М.: Воениздат, 1986.

 2. Військова педагогіка і психологія / Під ред. Л.А. Снігур. – “Твердиня”, 2010.

 3. Психология и педагогика. Военная психология / Под ред. А.Г.Маклакова. - СПб.:Питер , 2004.

 4. Соціальна психологія військового колективу. Охременко О.Р., Мосов С.П. – Київ, Видання НАОУ, 2008.


Викладач

С.В.Грабчев

Похожие:

Кафедра військової підготовки національного університету «одеська ї юридична академія» iconКафедра військової підготовки національного університету «одеська ї юридична академія»
Провести перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу та оцінку отриманих знань за розділом
Кафедра військової підготовки національного університету «одеська ї юридична академія» iconПрограма про порядок організації та проходження практики студентами Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Кафедра військової підготовки національного університету «одеська ї юридична академія» iconХарківський національний університет внутрішніх справ
Степанюк А. Х. – декан факультету підготовки кадрів для Державної пенітенціарної служби України Національного університету «Юридична...
Кафедра військової підготовки національного університету «одеська ї юридична академія» iconЗвіт проходження виробничої практики студентки 4 курсу 16 групи Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Під час проходження практики у прокурора Світловодської міжрайонної прокуратури юриста 1 класу Христенка О. В
Кафедра військової підготовки національного університету «одеська ї юридична академія» iconДовідк а видана студентці 4 курсу 16 групи Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»,
України імені Ярослава Мудрого, Петровій Анні Сергіївні, про те, що всі проекти процесуальних документів, зібрані під час проходження...
Кафедра військової підготовки національного університету «одеська ї юридична академія» iconІндивідуальний план проходження виробничої практики студентки 4 курсу 16 групи Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
З’явитися до Кіровоградської обласної прокуратури для того, щоб отримати направлення на проходження виробничої практики в Світловодській...
Кафедра військової підготовки національного університету «одеська ї юридична академія» iconОдеська державна академія будівництва та архітектури Кафедра будівельних матеріалів
Плити з мінеральної вати на синтетичному зв’язуючому(від зв’язуючого за масою від 4,0% до 5,0%)
Кафедра військової підготовки національного університету «одеська ї юридична академія» iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
Кафедра військової підготовки національного університету «одеська ї юридична академія» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Тези доповідей будуть розміщені на сайті університету не пізніше 24 вересня 2013 року
Кафедра військової підготовки національного університету «одеська ї юридична академія» iconПоложення про студентське самоврядування Національного університету "Києво-Могилянська академія"
«Києво-Могилянська академія» (далі – Наукма), визначає діяльність студентського самоврядування Наукма, для забезпечення реалізації...
Кафедра військової підготовки національного університету «одеська ї юридична академія» iconПоложення про студентське самоврядування Національного університету "Києво-Могилянська академія"
«Києво-Могилянська академія» (далі – Наукма), визначає діяльність студентського самоврядування Наукма, для забезпечення реалізації...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы