Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст Напрям підготовки 060102 Архітектура Спеціальність 06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр; icon

Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст Напрям підготовки 060102 Архітектура Спеціальність 06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр;


Скачать 63.43 Kb.
НазваниеКиївський коледж будівництва, архітектури та дизайну освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст Напрям підготовки 060102 Архітектура Спеціальність 06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр;
Размер63.43 Kb.
ТипДокументы

КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Напрям підготовки - 060102 Архітектура

Спеціальність-5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр ; Семестр-5

Навчальна дисципліна - «Українська мова за професійним спрямуванням»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №_

 1. Поясніть орфограми та пунктограми в поданому тексті.

Стаття 24. Укладення трудового договору

Особі,запрошеній на роботу в порядку переведення іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій,не може бути в укладенні трудового договору.

Забороняється укладення трудового договору з громадянином,якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров’я (Кодекс законів про працю Украйни)

 1. Напишіть телеграму. Визначте її основні реквізити.

 2. Перелік,зведення статичних даних або інших відомостей, розташованих у певному порядку й за графами називається…

 3. Перекладіть слова чи словосполучення:

Бессрочные обязательство, эксперт по маркетингу, банковская экспертиза

 1. ^ Запишіть текст поданого документа без помилок.

Довіреність

Я, Вальчук К. О., даю згоду Слободанюк Оксана Вікторівна отримала належну студентам ФЕМ – 11 групи факультету «Економіка і менеджмент стипендію за жовтень 2000року.

Довіреність важна до 15 січня 2001р.

3.11.2000 (підпис) К.О. Вальчук


Підпис студентки Вальчук К.О. посвідчую:

Декан факультету «Економіка і менеджмент»

Львівського національного університету ім.

І.Франка (підпис) Петренко З.М.

03 листопада 2000р.


Затверджено на засіданні циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол №__від «___»__________2012р.

Голова циклової комісії _________О.Г.Швед

Екзаменатор__________________О.В.Зінченко


^ КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Напрям підготовки - 060102 Архітектура

Спеціальність-5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр ; Семестр-5

Навчальна дисципліна - «Українська мова за професійним спрямуванням»

^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №_ 1. Найважливіші риси,що визначають офіційно-діловий стиль.

 2. Напишіть автобіографію. Реквізит документа.

 3. Напишіть відповідники стійких виразів:

Приступить к выполнению обязанностей, приходить к убеждению, причитается к оплате, пришло на ум, пуститься на хитрость, работа по силам, разрушить до основания, речь особая, с вашего согласия

 1. ^ Реєстрація предметів,осіб,документів, що оформляються в певному порядку називається…

 2. Запишіть текст поданого документа без помилок:

Доручення

Я, Вальчук К.О. не заперечую,щоб Слободянюк Оксана Вікторівна отримала належну студентам ФЕМ-11 групи факультету « Економіка і менеджмент» стипендію.

Доручення важне з 15 січня 2001р.


3.11.2000 (підпис) К.О. Вальчук

Підпис студентки Вальчук К.О. посвідчую:

Декан факультету «Економіка і менеджмент»

Львівського університету ім. І.Франка (підпис) Петренко З.М.

03 листопада 2000р.


Затверджено на засіданні циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол №__від «___»__________2012р.

Голова циклової комісії _________О.Г.Швед

Екзаменатор__________________О.В.Зінченко


^ КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Напрям підготовки - 060102 Архітектура

Спеціальність-5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр ; Семестр-5

Навчальна дисципліна - «Українська мова за професійним спрямуванням»

^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №_

 1. Запишіть основні ознаки усного мовлення.

 2. Напишіть оголошення про роботу гуртка,який ви відвідуєте.

 3. Запишіть разом чи через дефіс.

Геолого/мінеральний, двадцяти/дюймовий,багато/кольоровий,біло/чорний, верхньо/волзький , жовто/зелений, моторно/парусний, навколо/планетний, мало/знайомий,класико/романтичний, нижче/наведений, серцево/судинний, сімдесяти/ літній, середньо/вічний, електро/вимірювальний.

 1. ^ Перерахування предметів, осіб і об’єктів, на які поширюються певні норми і вимоги називається…

 2. Запишіть текст поданого документа без помилок:

Проректорові з навчальної роботи


Доповідна записка

Про збільшення кількості годин

Мовна культура – один з найважливіших показників нашої духовної культури. Усне й писемне мовлення кожної людини свідчить про рівень її освіченості, інтелігентності.

Щоб грамотно говорити й писати, потрібно передусім вивчати рідну мову, вдосконалювати знання набуті в школі. Писемне мовлення студентів університету хибує численними відхиленнями від норм української мови. Заняття з практичного курсу допомагають повторити й удосконалити знання студентів. На жаль, таких занять лише дві години в тиждень. Просимо розглянути це питання й посприяти збільшенню кількості тижневих годин на вивчення рідної мови. Адже мова – генетичний код нації, який поєднує минуле з сучасним, програмує майбутнє й забезпечує буття нації у вічності.

12.01.01


Викладач ДУМ (підпис) Я.Я. Чорненький


Затверджено на засіданні циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол №__від «___»__________2012р.

Голова циклової комісії _________О.Г.Швед

Екзаменатор__________________О.В.Зінченко

^ КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Напрям підготовки - 060102 Архітектура

Спеціальність-5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр ; Семестр-5

Навчальна дисципліна - «Українська мова за професійним спрямуванням»

^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №_ 1. Книжні і іншомовні слова в документах

 2. Протокол. Реквізити. Написати зразок протоколу.

 3. Пояснити значення слів.

Штамп, закінчити, завершити, добиватися, досягати.

 1. Обліковий документ, який дає право на отримання, відправлення, вантажів чи матеріальних цінностей називається …

 2. Запишіть текст поданого документа без помилок.

Директорові

Львівського

Відокремленого підрозділу

Європейського

Університету фінансів

Інформаційних систем,

Менеджменту і бізнесу

д. Присяжнюку І.Т.

Доповідна записка

Про збільшення кількості годин

Мовна культура – один з найважливіших показників нашої духовної культури. Усне й писемне мовлення кожної людини свідчить про рівень її освіченості, інтелігентності.

Щоб грамотно говорити й писати, потрібно передусім вивчати рідну мову, вдосконалювати знання набуті в школі. Писемне мовлення студентів університету хибує численними відхиленнями від норм української мови. Заняття з практичного курсу допомагають повторити й удосконалити знання студентів. На жаль, таких занять лише дві години в тиждень. Просимо розглянути це питання й посприяти збільшенню кількості тижневих годин на вивчення рідної мови. Адже мова – генетичний код нації, який поєднує минуле з сучасним, програмує майбутнє й забезпечує буття нації у вічності.

12.01.01


Викладач ДУМ (підпис) Я.Я. Чорненький


Затверджено на засіданні циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол №__від «___»__________2012р.

Голова циклової комісії _________О.Г.Швед

Екзаменатор__________________О.В.Зінченко


^ КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Напрям підготовки - 060102 Архітектура

Спеціальність-5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр ; Семестр-5

Навчальна дисципліна - «Українська мова за професійним спрямуванням»

^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №_

 1. Терміни і їхнє місце в діловому мовленні.

 2. Витяг з протоколу. Реквізити документа. Написати зразок.

 3. Написати не зі словами разом чи окремо.

Не /вблаганний, не/густо, не/в'янучий, не/краще, не/врожай, не/жить, не/мічний, не/знаний, не/забутий усіма вчинок, не/мовби, не/йти,не/досушити, не/зважаючи, не/здужаючи,не/привітний,не/далеко,не/спроста.

 1. ^ Офіційний документ, який підтверджує факти, подiї, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб називається…

 2. Запишіть текст поданого документа без помилок.

Директорові

Львівського

Відокремленого підрозділу

Європейського

Університету фінансів

Інформаційних систем,

Менеджменту і бізнесу

д. Присяжнюку І.Т.

Доповідна записка

Про збільшення кількості годин

Мовна культура – один з найважливіших показників нашої духовної культури. Усне й писемне мовлення кожної людини свідчить про рівень її освіченості, інтелігентності.

Щоб грамотно говорити й писати, потрібно передусім вивчати рідну мову, вдосконалювати знання набуті в школі. Писемне мовлення студентів університету хибує численними відхиленнями від норм української мови. Заняття з практичного курсу допомагають повторити й удосконалити знання студентів. На жаль, таких занять лише дві години в тиждень. Просимо розглянути це питання й посприяти збільшенню кількості тижневих годин на вивчення рідної мови. Адже мова – генетичний код нації, який поєднує минуле з сучасним, програмує майбутнє й забезпечує буття нації у вічності.

12.01.01

Викладач ДУМ (підпис) Я.Я. Чорненький


Затверджено на засіданні циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол №__від «___»__________2012р.

Голова циклової комісії _________О.Г.Швед

Екзаменатор__________________О.В.Зінченко

^ КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Напрям підготовки - 060102 Архітектура

Спеціальність-5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр ; Семестр-5

Навчальна дисципліна - «Українська мова за професійним спрямуванням»

^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №_

 1. Синтаксичні структури у діловому мовленні.

 2. Які документи належать до документації щодо особового складу? Напишіть наказ про переведення на іншу роботу.

 3. Слово чи словосполучення, складене з українських мовних елементів (морфем, слів) шляхом перекладу структури іншомовного зразка називається…

 4. Перекладіть слова чи словосполучення:

В двух словах ; коротко; в размере, валовая прибыль .

 1. ^ Запишіть текст поданого документа без помилок.Директорові

Університету

І.І.Тимошенку

Доповідна записка

Про збільшення кількості годин

Мовна культура – один з найважливіших показників нашої духовної культури. Усне й писемне мовлення кожної людини свідчить про рівень її освіченості, інтелігентності.

Щоб грамотно говорити й писати, потрібно передусім вивчати рідну мову, вдосконалювати знання набуті в школі. Писемне мовлення студентів коледжу хибує численними відхиленнями від норм української мови. Заняття з практичного курсу допомагають повторити й удосконалити знання студентів. На жаль, таких занять лише дві години в неділю. Просимо розглянути це питання й посприяти збільшенню кількості годин на вивчення мови: генетичного коду нації, який поєднує минуле з сучасним, програмує майбутнє й забезпечує буття нації у вічності.

12.04.00

Заступник директора з навчальної роботи

ЛВП ЄУФІСМБ (підпис) Сікорський П.І.

Викладач ДУМ (підпис) Чорненький Я.Я.


Затверджено на засіданні циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол №__від «___»__________2012р.

Голова циклової комісії _________О.Г.Швед

Екзаменатор__________________О.В.Зінченко


^ КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Напрям підготовки - 060102 Архітектура

Спеціальність-5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр ; Семестр-5

Навчальна дисципліна - «Українська мова за професійним спрямуванням»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №___ 1. Інформаційні документи.

 2. Заява. Реквізити. Написати зразок.

 3. Перекладіть українською мовою. Складіть із цими словами речення. Визначте категорію роду.

Боль, корь, дробь, путь, рукопись, надпись, степь.

 1. Перекладіть слова чи словосполучення:

Посягать на авторитет, насущный вопрос, выручка от продажи.

 1. ^ Запишіть текст поданого документа без помилок.

Доручення

Я, Вальчук К.О. не заперечую, щоб Слободянюк Оксана Вікторівна отримала належну студентам 55-Д групи факультету «Іноземна філологія» стипендію.

Доручення важне з 15 листопада 2000 р.

03.10.2000. (підпис) К.О.Вальчук

Підпис студентки Вальчук К.О. посвідчую:

Декан відділу «Іноземна мова та література»

Львів. університету ім. І.Франка (підпис) Максимович М.М.

23 жовтня 2000 р.


Затверджено на засіданні циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол №__від «___»__________2012р.

Голова циклової комісії _________О.Г.Швед

Екзаменатор__________________О.В.Зінченко


^ КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Напрям підготовки - 060102 Архітектура

Спеціальність-5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр ; Семестр-5

Навчальна дисципліна- «Українська мова за професійним спрямуванням»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №___

 1. Терміни і їх місце в діловому мовленні.

 2. Витяг з протоколу. Реквізити документа. Написати зразок.

 3. Написати не із словами разом чи окрему.

Не/вблаганний, не/густо, не/в’янучий, не/краще, не/врожай, не/жить, не/мічний, не/знаний, не/забутий усіма вчинок, не/мовби, не/йти, не/досушити, не/зважаючи на, не/здужаючи, не/привітний, не/далеко, не/спроста.

 1. ^ Слова, засвоєні українською мовою з інших мов називаються…

 2. Запишіть текст поданого документа без помилок.Директору

Європейського

Університету

д. Присяжнюку І.Т.


Заява

Прошу дозволити на термінове складання екзаменаційної сесії тому, що маю необхідність в лікуванні після операції.

Додаток: медична довідка, направлення на лікування. Термін лікування 1,5-2 місяць.

02.03.00. (підпис) А.Перекотиполе


Затверджено на засіданні циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол №__від «___»__________2012р.

Голова циклової комісії _________О.Г.Швед

Екзаменатор__________________О.В.Зінченко


^ КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Напрям підготовки - 060102 Архітектура

Спеціальність-5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр ; Семестр-5

Навчальна дисципліна - «Українська мова за професійним спрямуванням»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №___


 1. Назвіть правила, яких треба дотримуватися при складанні документа.

 2. Напишіть наказ про надання відпустки. Назвіть реквізити цього наказу.

 3. Утворіть словосполучення, додавши необхідні за змістом слова. З кількома з них складіть речення.

Скористатися, сподіватися, стосуватися, характеристика, характерний, тенденція, тотожний.

 1. ^ Службові документи, в яких викладаються настанови чи вимоги, що регламентують певний порядок дій, поведінки юридичних та фізичних осіб називається ...

5. Запишіть текст поданого документа без помилок.


Міністерство освіти і науки Львівська ЗОШІ - Г11 ступеня № 4 22 вересня 2000 р. № 55

Довідка про місце праці та її оплату Коваленку Ю. Л. в тому, що він працює вчителем фіз-ри. Його

посадовий оклад 140 гри. 00 коп. за місяць серпень 2000. Видано для поширення за місцем вимоги.

Директор

Львівської школи І — ї 11 ступеня №4 (підпис) Ініціали, Прізвище
Секретар (підпис) Ініціали, Прізвище


Затверджено на засіданні циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол №__від «___»__________2012р.

Голова циклової комісії _________О.Г.Швед

Екзаменатор__________________О.В.Зінченко


^ КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Напрям підготовки - 060102 Архітектура

Спеціальність-5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр ; Семестр-5

Навчальна дисципліна - «Українська мова за професійним спрямуванням»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №___


 1. Основні ознаки усного мовлення.

 2. Напишіть оголошення про роботу гуртка, який ви відвідуєте.

 3. Запишіть разом чи через дефіс.

Геолого/ мінеральний, двадцяти/ дюймовий, багато / кольоровий, біло / чорний, верхньо / волзький, жовто / зелений, моторно / парусний, навколо /планетний, мало/знайомий, класико / романтичний, нижче / наведений, серцево /судинним, сімдесяти / літній, середньо/вічний, електро / вимірювальний.

 1. ^ Документ, що становить зведення правил, які регулюють основи організації і діяльності установ певної галузі господарства називається...

 2. Запишіть текст поданого документа без помилок.


Автобіографія

Я, Вербищенко Анатолій Вікторович, народився 22 червня.

З 1980 по 1991 навчався у Калинівській ЗОШ, яку закінчив з атестатом. Після школи рік навчався в училищі, а потім два роки перебував у армії.

Тепер працюю продавцем у ПП «Анталія». Мої батьки: Віктор Іванович та Дарія Богданівна з дитинства працюють на консервному заводі. Цього року пішли на пенсію і відпочивають. Я незаміжній.


Вербищенко Анатоль.


Затверджено на засіданні циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол №__від «___»__________2012р.

Голова циклової комісії _________О.Г.Швед

Екзаменатор__________________О.В.Зінченко


^ КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Напрям підготовки - 060102 Архітектура

Спеціальність-5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр ; Семестр-5

Навчальна дисципліна - «Українська мова за професійним спрямуванням»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №___


 1. Назвіть основні реквізити документів за державним стандартом.

 2. Напишіть лист-запит до офіційної установи. Назвіть реквізити службових листів.

 3. Запишіть прийменникові сполучення українською мовою.

Прийти по делу; по закону; по указанию; по заказу; по всем правилам; врач по призванию; по моим сведениям; работать по схеме; речь по вопросу; по возможности; добрый по природе; по истечении времени; по причине.

 1. ^ Правовий акт, що видається керівником або колегіальним органом з метою вирішення оперативних питань називається...

 2. Запишіть текст поданого документа без помилок.

Директорові університету І.І.Тимошенку Доповідна записка. Про збільшення кількості годин

Мовна культура - один з найважливіших показників нашої духовної культури. Усне й писемне мовлення кожної людини свідчить про рівень її освіченості, інтелігентності.

Щоб грамотно говорити й писати, потрібно передусім вивчати рідну мову, вдосконалювати знання набуті в школі. Писемне мовлення студентів коледжу хибує численними відхиленнями від норм української мови. Заняття з практичного курсу допомагають повторити й удосконалити знання студентів. На жаль, таких занять лише дві години в тиждень Просимо розглянути це питання й посприяти збільшенню кількості тижневих годин на вивчення рідної мови. Адже мова - генетичний код нації, який поєднує минуле з сучасним, програмує майбутнє п забезпечує буття нації у вічності.

12. 04. 2000
Заступник директора з навчальної роботи
ЛВПЄУФІСМБ (підпис) П.І.Сікорський

Викладач ДУМ (підпис) Чорненький Я.Я.


Затверджено на засіданні циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол №__від «___»__________2012р.

Голова циклової комісії _________О.Г.Швед

Екзаменатор__________________О.В.Зінченко


^ КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Напрям підготовки - 060102 Архітектура

Спеціальність-5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр ; Семестр-5

^ Навчальна дисципліна - «Українська мова за професійним спрямуванням»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №___


 1. Дайте визначення офіційно-ділового стилю та назвіть його головні ознаки.

Оформіть документ, у якому йдеться про те, що Поліщук Павло Опанасович отримав у магазині “Канцтовари” приладдя на суму 150 гривень 18 квітня 1997 р. Назвіть реквізити цього документа.

 1. ^ Прочитайте вислови і пригадайте ситуацію, коли ви вчинили несправедливо у ставленні до своїх знайомих, родичів.

 2. Напишіть текст вибачення.

Вибачте мені. Даруйте, що я завдав Вам стільки клопоту. Забудьте про ту подію. Я повинен просити вибачення. Перепрошую. Мені дуже шкода, що я засмутив Вас. Пробач, я був несправедливий до тебе. Я розумію, що помилився. Прошу пробачення.

 1. ^ Офіційне повідомлення в усній або писемній формі, в якому викладається певне прохання, називається...

 2. Запишіть текст поданого документа без помилок.

Проректорові університету

студента ФЕМ-11 групи, факультету “Комп’ютерні науки"

Перекотиполе Ан. Мик.

Заява.

Прошу дозволу на термінове складання екзаменаційної сесії тому, що маю необхідність в лікуванні після опереції.

Додаток: медична довідка, направлення на лікування. Термін лікування 1,5-2 місяць.

2.3.2001. підпис Ан. Мик. Перекотиполе

Затверджено на засіданні циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол №__від «___»__________2012р.

Голова циклової комісії _________О.Г.Швед

Екзаменатор__________________О.В.Зінченко

^ КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Напрям підготовки - 060102 Архітектура

Спеціальність-5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр ; Семестр-5

Навчальна дисципліна - «Українська мова за професійним спрямуванням»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №___ 1. Назвіть правила, яких треба дотримуватися при складанні документа.

 2. Напишіть наказ про надання відпустки. Назвіть реквізити цього наказу.

 3. Утворіть словосполучення, додавши необхідні за змістом слова. З кількома з них складіть речення.

Скористатися, сподіватися, стосуватися, характеристика, характерний, тенденція, тотожний

 1. ^ Точна вказівка місця проживання чи перебування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь, складена за певною формою називається ...

 2. Запишіть текст поданого документа без помилок.

Автобіографія

Я Вербищенко Анатолій Вікторович, народився 22 червня 1972р. З 1980 по 1991 навчався у Калинівській ЗОШ, яку закінчив з атестатом. Після школи рік навчався в училищі, а потім два роки перебував у армії.

Тепер працюю продавцем у ПП «Анталія». Мої батьки: Віктор Іванович та Дарія Богданівна з дитинства працюють на консервному заводі. Цього року пішли на пенсію і відпочивають. Я не заміжній.

Вербиценко Анатоль.

200р. 25 мая.

Затверджено на засіданні циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол №__від «___»__________2012р.

Голова циклової комісії _________О.Г.Швед

Екзаменатор__________________О.В.Зінченко


^ КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Напрям підготовки - 060102 Архітектура

Спеціальність-5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр ; Семестр-5

Навчальна дисципліна - «Українська мова за професійним спрямуванням»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №___ 1. Назвіть основні правила оформлення документів.

 2. Напишіть заяву на ім'я ректора нашого навчального закладу. Як розташовуються реквізити заяви?

 3. До поданих дієслів доберіть відповідні слова й запишіть їх у формі словосполучень. Із кількома із них складіть речення.

Затвердити, підписати, надавати, запобігти, забезпечити, викопати, внести, підкреслити, зазначити, підтримати, наголосити, внести.

 1. ^ Вид кореспонденції з гранично стислим текстом, викликаний необхідністю негайного втручання в певну справу, термінового інформування когось про щось називається ...

 2. Запишіть текст поданого документа без помилок.

Автобіографія

Я. Вербишенко Анатолій Вікторович, народився 22 червня 1972 р. в с.Озерце, Тлумацького р-ну.

З 1980 по 1991 навчався у Калинівській ЛОНІ, яку закінчив. Після школи рік навчався в училищі.

Тепер працюю продавцем у «Анталії».

Моя фамілія: Віктор Іванович та Дарія Богданівна з дитинства працюють на консервному заводі. Цього року пішли на пенсію.

Я без сім’ї.

(підпис) А. Вербиценко

2000 рік. 25 травня.

Затверджено на засіданні циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол №__від «___»__________2012р.

Голова циклової комісії _________О.Г.Швед

Екзаменатор__________________О.В.Зінченко

^ КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Напрям підготовки - 060102 Архітектура

Спеціальність-5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр ; Семестр-5

Навчальна дисципліна - «Українська мова за професійним спрямуванням»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №___ 1. Найважливіші риси, що визначають офіційно-діловий стиль.

 2. Напишіть автобіографію. Реквізити документа.

 3. Слова, що вживаються на позначення спеціальних понять у сфері тієї чи іншої професії, ремесла, промислу називаються...

 4. Перекладіть слова чи словосполучення:

получать аванс, национальная валюта, ввоз имущества

 1. ^ Запишіть текст поданого документа без помилок.Міністерство освіти і науки

22 вересня 2000 р. № 55 м.Львів

Довідка.

Коваленку Юрію Леонтієвичу в тому, що він працює. Його посадковий оклад 140 грн. (сто сорок) на місяць.

Видано для подання за місцем вимоги.

Директор

ЗОШІ-ІІІ ступеня № 4 (підпис) Ініціали, Прізвище

Секретар (підпис) Ініціали, Прізвище

Затверджено на засіданні циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол №__від «___»__________2012р.

Голова циклової комісії _________О.Г.Швед

Екзаменатор__________________О.В.Зінченко


^ КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Напрям підготовки - 060102 Архітектура

Спеціальність-5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр ; Семестр-5

Навчальна дисципліна - «Українська мова за професійним спрямуванням»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №___ 1. Назвіть основні реквізити документів за державним стандартом.

 2. Напишіть лист-запит до офіційної установи. Назвіть реквізити службових листів.

 3. Запишіть прийменникові сполучення українською мовою.

Прийти по делу: по закону; по указанию; по заказу; по всем правилам; врач по призванию; по моим сведениям; работать по схеме: речь по вопросу; по возможности; добрый по природе; по истечению времени: по причине.

 1. Розпорядчий документ, що видасться керівником установи й регламентує прийняття на роботу, звільнення, переміщення працівників, відрядження, відпустки, різні заохочення називається ...

 2. ^ Запишіть текст поданого документа без помилок.

Автобіографія.

Я, Вербищенко Анатолій Вікторович, народився у 1972 році. З 1980 по 1991 навчався у Калинівській середній школі, яку закінчив з відзнакою у атестаті. Після школи рік навчався в училищі, а потім два роки перебував у армії. Тепер працюю продавцем у ГІГІ «Анталія». Мої батьки: Віктор Іванович та Дарія Богданівна усе життя пропрацювали на консервному заводі. Цього року пішли на пенсію і відпочивають. Я не заміжній.

Анатоль.

числа 25 місяця маю.

Затверджено на засіданні циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол №__від «___»__________2012р.

Голова циклової комісії _________О.Г.Швед

Екзаменатор__________________О.В.Зінченко
^ КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Напрям підготовки - 060102 Архітектура

Спеціальність-5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр ; Семестр-5

^ Навчальна дисципліна - «Українська мова за професійним спрямуванням»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №___ 1. Дайте визначення документа. Які основні види документів виділяються: а) за походженням; б) за найменуванням; в) за місцем виникнення; г) за призначенням; д) за формою; е) за строками виконання; є) за ступенями гласності; ж) за стадіями створення; з) за складністю; и) за строками зберігання; і) за технікою відтворення.

 2. Напишіть характеристику на студента-практиканта.

 3. Назвіть реквізити характеристики та їх розміщення.

 4. Документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника за підписами представників адміністрації, називається...

 5. Запишіть текст поданого документа без помилок.

Проректорові

студента академічної групи,

факультету “Комп’ютерні науки”

Перекотиполе Ан.

Заява

Дозвольте термінове складання екзаменаційної сесії тому, що маю необхідність в лікуванні після операції.

Додаток: медична довідка, направлення на лікування.

2.2.2001 (підпис) Перекотиполе Ан .Мик.

Затверджено на засіданні циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол №__від «___»__________2012р.

Голова циклової комісії _________О.Г.Швед

Екзаменатор__________________О.В.Зінченко


^ КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Напрям підготовки - 060102 Архітектура

Спеціальність-5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр ; Семестр-5

^ Навчальна дисципліна - «Українська мова за професійним спрямуванням»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №___

 1. Розкрийте поняття літературної мови та літературної норми. Наведіть приклали літературних норм.

 2. До якого стилю належить поданий нижче тест? Чому?

Особа - це людина, з одного боку, як істота біологічна, як індивід з його природними благами (життя, фізичне і психічне здоров’я, воля, честь та гідність), а з другого - як найвища соціальна цінність, як носій суспільних відносин, як виробник матеріальних цінностей, як громадянин у відносинах з державою.Під правами та свободами громадян слід розуміти ті, які закріплені в Конституції України (економічні, політичні, соціальні, культурні, релігійні та особисті), а також ті,які передбачені в інших законах України ( право на приватну власність та її недоторканність, на підприємницьку діяльність, на страйки, на екологічно безпечне для життя і здоров’я, навколишню середовище, на свободу думки, свободу переконання, свободу совісті, свободу листування і вибір місця проживання) (Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України).

 1. ^ Напишіть автобіографію. Назвіть основні реквізити автобіографії.

 2. Письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати якісь юридичні чинності або отримувати матеріальні цінності називається...

 3. ^ Запишіть текст поданого документа без помилок.

Проректорові з навчальної роботи університету

студента II курсу

факультету “Комп’ютерні науки”

Перекотиполе Ан. Мик.

Заява

Прошу дозволу на дострокове складання екзаменів сесії тому, що маю потребу в лікуванні після опереції. Додаток: медична довідка, направлення на лікування.

Термін лікування 1,5-2 місяць.

2.3. 2001. підпис Ан. Мик. Перекотиполе

Затверджено на засіданні циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол №__від «___»__________2012р.

Голова циклової комісії _________О.Г.Швед

Екзаменатор__________________О.В.Зінченко

Похожие:

Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст Напрям підготовки 060102 Архітектура Спеціальність 06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр; iconКиївський коледж будівництва, архітектури та дизайну освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст Напрям підготовки 060102 Архітектура Спеціальність 06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр;
Спеціальність 06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр; Семестр-5
Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст Напрям підготовки 060102 Архітектура Спеціальність 06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр; iconНавчальний посібник для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 1201 060102) „Архітектура", зі спеціальності „Містобудування"
...
Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст Напрям підготовки 060102 Архітектура Спеціальність 06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр; iconМета: отримання посади вчителя англійської мови
Корсунь-Шевченківське педагогічне училище ім. Т. Г. Шевченка, відділення «Початкова освіта», спеціальність 01010201 «Початкова освіта»,...
Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст Напрям підготовки 060102 Архітектура Спеціальність 06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр; iconЗавідувач кафедри Берднікова Т. М
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст
Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст Напрям підготовки 060102 Архітектура Спеціальність 06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр; iconЗавідувач кафедри Берднікова Т. М
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст
Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст Напрям підготовки 060102 Архітектура Спеціальність 06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр; iconКИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА ІНСТИТУТ ДИЗАЙНУ І РЕКЛАМИ
Методичні вказівки до розробки та захисту випускної кваліфікаційної роботи (проекту) та для студентів V курсу навчання, напряму підготовки...
Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст Напрям підготовки 060102 Архітектура Спеціальність 06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр; iconХерсонський державний університет повідомляє: шановний абітурієнте!
У зв’язку з ліцензуванням нового напряму підготовки 020303. Філологія (прикладна лінгвістика), освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»...
Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст Напрям підготовки 060102 Архітектура Спеціальність 06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр; iconПояснювальна записка до бакалаврської роботи (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст Напрям підготовки 060102 Архітектура Спеціальність 06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр; iconПояснювальна записка до дипломного проекту (роботи) (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст Напрям підготовки 060102 Архітектура Спеціальність 06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр; iconПояснювальна записка до дипломного проекту (роботи) (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст Напрям підготовки 060102 Архітектура Спеціальність 06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр; icon(повне найменування вищого навчального закладу) Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы