Ккр з дисципліни «рекламна діяльність» Варіант 1 icon

Ккр з дисципліни «рекламна діяльність» Варіант 1


Скачать 23.62 Kb.
НазваниеКкр з дисципліни «рекламна діяльність» Варіант 1
Размер23.62 Kb.
ТипДокументы

ККР З ДИСЦИПЛІНИ «РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ»


Варіант 1


Надайте відповіді на запитання:

 1. Історичні періоди, згідно яких виникали нові форми комунікації. З чим це пов’язано?

 2. Якими були первісні форми поінформування населення з боку виробників товарів/послуг?

 3. Яким чином відбулася трансформація первісних засобів поінформування у сучасну соціокультурну та економічну структуру суспільства?


Проведіть аналіз відеореклами та зовнішньої реклами за пунктами:

  • Цільова аудиторія

  • Життєвий цикл продукту. Вид реклами

  • Рівень психологічної дії рекламної продукції

  • Мотиви адресата

  • Стильові рішення рекламного звернення

Варіант 2


Надайте відповіді на запитання:

 1. Які цілі рекламної комунікації? Розкрити їх зміст.

 2. У чому полягають головні характеристики процесу рекламної комунікації?

 3. Схеми рекламної комунікації (проаналізувати схему).


Проведіть аналіз відеореклами та зовнішньої реклами за пунктами:

  • Цільова аудиторія

  • Життєвий цикл продукту. Вид реклами

  • Рівень психологічної дії рекламної продукції

  • Мотиви адресата

  • Стильові рішення рекламного звернення

Варіант 3


Надайте відповіді на запитання:

 1. Які засоби кодування інформації?

 2. Назвати засоби розповсюдження рекламних повідомлень (канали).

3. Які організації виконують функцію посередника?


Проведіть аналіз відеореклами та зовнішньої реклами за пунктами:

  • Цільова аудиторія

  • Життєвий цикл продукту. Вид реклами

  • Рівень психологічної дії рекламної продукції

  • Мотиви адресата

  • Стильові рішення рекламного звернення


Варіант 4


Надайте відповіді на запитання:


 1. Як пов’язані потреби людей та мотиви їх поведінки, дій?

 2. Які існують психологічні типи споживачів?

3. Які групи мотивів використовуються у рекламі? Охарактеризувати їх та навести приклади реклами з їх використанням


Проведіть аналіз відеореклами та зовнішньої реклами за пунктами:

  • Цільова аудиторія

  • Життєвий цикл продукту. Вид реклами

  • Рівень психологічної дії рекламної продукції

  • Мотиви адресата

  • Стильові рішення рекламного звернення

Варіант 5


Надайте відповіді на запитання:

 1. Які функції реклами у системі маркетингу?

 2. Яке місце реклами у системі маркетингової комунікації?

 3. Вказати відмінності реклами від інших видів маркетингових комунікацій.Проведіть аналіз відеореклами та зовнішньої реклами за пунктами:

  • Цільова аудиторія

  • Життєвий цикл продукту. Вид реклами

  • Рівень психологічної дії рекламної продукції

  • Мотиви адресата

  • Стильові рішення рекламного звернення


Варіант 6


Надайте відповіді на запитання:

 1. Що таке «життєві цикли» продукту? Замалювати їх схематичне зображення.

 2. Чи можна застосувати поняття «життєві цикли» до рекламної продукції?

 3. У чому полягає призначення реклами на кожному етапі «життя» продукту? Навести приклади.


Проведіть аналіз відеореклами та зовнішньої реклами за пунктами:

  • Цільова аудиторія

  • Життєвий цикл продукту. Вид реклами

  • Рівень психологічної дії рекламної продукції

  • Мотиви адресата

  • Стильові рішення рекламного звернення

Варіант 7


Надайте відповіді на запитання:

 1. У чому сутність масової культури як складової культури взагалі?

 2. Які аспекти взаємозв’язку реклами та масової культури?

 3. Яким чином пов’язані реклама та мистецтво?Проведіть аналіз відеореклами та зовнішньої реклами за пунктами:

  • Цільова аудиторія

  • Життєвий цикл продукту. Вид реклами

  • Рівень психологічної дії рекламної продукції

  • Мотиви адресата

  • Стильові рішення рекламного звернення

Варіант 8


Надайте відповіді на запитання:

 1. Які існують види рекламних агентств? У чому особливість функціонування кожного з них?

 2. Яким чином складається концептуальний план створення рекламного агентства?

3. Які існують психотипи людей і які вони можуть зайняти ролі в проектній команді?


Проведіть аналіз відеореклами та зовнішньої реклами за пунктами:

  • Цільова аудиторія

  • Життєвий цикл продукту. Вид реклами

  • Рівень психологічної дії рекламної продукції

  • Мотиви адресата

  • Стильові рішення рекламного звернення

Варіант 9


Надайте відповіді на запитання:

 1. Якими регуляторами повинен керуватись рекламіст у свій професійній діяльності?

 2. Навести приклади непрямого впливу рекламної інформації, що змінює картину світу людини.

3. Наведіть приклади комерційної реклами з соціальним контекстом


Проведіть аналіз відеореклами та зовнішньої реклами за пунктами:

  • Цільова аудиторія

  • Життєвий цикл продукту. Вид реклами

  • Рівень психологічної дії рекламної продукції

  • Мотиви адресата

  • Стильові рішення рекламного звернення


Варіант 10


Надайте відповіді на запитання:

1. Що таке бриф? Розкрити мету складання брифу

2. Яка структура брифу? Обґрунтувати кожен пункт.

3. Що таке „цільова аудиторія”? Розкрити класифікацію цільової аудиторії.


Проведіть аналіз відеореклами та зовнішньої реклами за пунктами:

  • Цільова аудиторія

  • Життєвий цикл продукту. Вид реклами

  • Рівень психологічної дії рекламної продукції

  • Мотиви адресата

  • Стильові рішення рекламного звернення


Варіант 11


Надайте відповіді на запитання:

 1. Що таке «мотив»? З якою метою використовують ті чи інші мотиви в рекламній продукції?

 2. Дати перелік мотивів кожної з груп.

3. Чому дизайнеру необхідно враховувати цільову аудиторію рекламної продукції?


Проведіть аналіз відеореклами та зовнішньої реклами за пунктами:

  • Цільова аудиторія

  • Життєвий цикл продукту. Вид реклами

  • Рівень психологічної дії рекламної продукції

  • Мотиви адресата

  • Стильові рішення рекламного звернення


Варіант 12


Надайте відповіді на запитання:

 1. У чому сутність стильових рішень рекламної продукції? Чи можна їх об’єднувати в одному проекті?

 2. Які приклади рекламної продукції яскраво ілюструють певні мотиви та стильові рішення?

 3. Чи впливають особливості цільової аудиторії на дизайнерське рішення?Проведіть аналіз відеореклами та зовнішньої реклами за пунктами:

  • Цільова аудиторія

  • Життєвий цикл продукту. Вид реклами

  • Рівень психологічної дії рекламної продукції

  • Мотиви адресата

  • Стильові рішення рекламного звернення

Варіант 13


Надайте відповіді на запитання:

 1. Що таке креативні методи у дизайні реклами?

 2. У чому сутність методу кількісного перетворення?

 3. У чому полягають особливості перетворення за аналогією?Проведіть аналіз відеореклами та зовнішньої реклами за пунктами:

  • Цільова аудиторія

  • Життєвий цикл продукту. Вид реклами

  • Рівень психологічної дії рекламної продукції

  • Мотиви адресата

  • Стильові рішення рекламного звернення


Варіант 14


Надайте відповіді на запитання:

 1. Якими графічними прийомами забезпечується метод «перетворення у просторі»?

 2. Навести приклади використання методів перетворення форми,

 3. Як пов’язані між собою графічна та лінгвістична (семантична) ідеї рекламної концепції?Проведіть аналіз відеореклами та зовнішньої реклами за пунктами:

  • Цільова аудиторія

  • Життєвий цикл продукту. Вид реклами

  • Рівень психологічної дії рекламної продукції

  • Мотиви адресата

  • Стильові рішення рекламного звернення


Варіант 15


Надайте відповіді на запитання:

 1. У чому особливості кількісного та якісного методів рекламних досліджень?

 2. За якими етапами здійснюються рекламні дослідження?

 3. Яким чином визначається ефективність рекламної кампанії?


Проведіть аналіз відеореклами та зовнішньої реклами за пунктами:

  • Цільова аудиторія

  • Життєвий цикл продукту. Вид реклами

  • Рівень психологічної дії рекламної продукції

  • Мотиви адресата

  • Стильові рішення рекламного звернення

Варіант 16


Надайте відповіді на запитання:

  1. Розкрити структуру Закону України «Про рекламу» (розділ, статті).

  2. Які існують обмеження щодо рекламування окремих видів продукції?

  3. Які вимоги висуваються до трансляції реклами у різних медіазасобах?


Проведіть аналіз відеореклами та зовнішньої реклами за пунктами:

  • Цільова аудиторія

  • Життєвий цикл продукту. Вид реклами

  • Рівень психологічної дії рекламної продукції

  • Мотиви адресата

  • Стильові рішення рекламного звернення

Варіант 17


Надайте відповіді на запитання:

 1. У чому полягають особливості зовнішньої реклами? Надати розширену характеристику.

 2. Які існують психологічні типи споживачів?

3. Які групи мотивів використовуються у рекламі? Охарактеризувати їх та навести приклади реклами з їх використанням


Проведіть аналіз відеореклами та зовнішньої реклами за пунктами:

  • Цільова аудиторія

  • Життєвий цикл продукту. Вид реклами

  • Рівень психологічної дії рекламної продукції

  • Мотиви адресата

  • Стильові рішення рекламного звернення

Варіант 18


Надайте відповіді на запитання:

 1. У чому полягають особливості транзитної реклами? Надати розширену характеристику.

 2. Навести приклади використання методів перетворення форми,

 3. Як пов’язані між собою графічна та лінгвістична (семантична) ідеї рекламної концепції?Проведіть аналіз відеореклами та зовнішньої реклами за пунктами:

  • Цільова аудиторія

  • Життєвий цикл продукту. Вид реклами

  • Рівень психологічної дії рекламної продукції

  • Мотиви адресата

  • Стильові рішення рекламного звернення


Варіант 19


Надайте відповіді на запитання:

 1. У чому полягають особливості друкованої реклами? Надати розширену характеристику.

 2. Які засоби кодування інформації?

 3. Назвати засоби розповсюдження рекламних повідомлень (канали).


Проведіть аналіз відеореклами та зовнішньої реклами за пунктами:

  • Цільова аудиторія

  • Життєвий цикл продукту. Вид реклами

  • Рівень психологічної дії рекламної продукції

  • Мотиви адресата

  • Стильові рішення рекламного звернення


Варіант 20


Надайте відповіді на запитання:

 1. У чому полягають особливості реклами в пресі? Надати розширену характеристику.

 2. Які приклади рекламної продукції яскраво ілюструють певні мотиви та стильові рішення?

 3. Чи впливають особливості цільової аудиторії на дизайнерське рішення?


Проведіть аналіз відеореклами та зовнішньої реклами за пунктами:

  • Цільова аудиторія

  • Життєвий цикл продукту. Вид реклами

  • Рівень психологічної дії рекламної продукції

  • Мотиви адресата

  • Стильові рішення рекламного звернення
Похожие:

Ккр з дисципліни «рекламна діяльність» Варіант 1 iconКкр з дисципліни «рекламна діяльність» Варіант 1
Якими були первісні форми поінформування населення з боку виробників товарів/послуг?
Ккр з дисципліни «рекламна діяльність» Варіант 1 iconТема 6 Діяльність та її структура
Ключові поняття: діяльність, мета діяльності, дії, засоби діяльності, інтеріоризація, екстеріоризація, ігрова діяльність, навчальна...
Ккр з дисципліни «рекламна діяльність» Варіант 1 iconКиївський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка Методична комісія профільно-орієнтованих економічних дисциплін профіль підготовки: «Маркетинг. Комерційна діяльність»
«Маркетинг. Комерційна діяльність» Спеціальність: 03050702 «Комерційна діяльність»
Ккр з дисципліни «рекламна діяльність» Варіант 1 iconКиївський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка Методична комісія профільно-орієнтованих економічних дисциплін профіль підготовки: «Маркетинг. Комерційна діяльність»
«Маркетинг. Комерційна діяльність» Спеціальність: 03050702 «Комерційна діяльність»
Ккр з дисципліни «рекламна діяльність» Варіант 1 iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальностей
За вихідними даними про діяльність підприємства промисловості Харківського регіону (додаток А)
Ккр з дисципліни «рекламна діяльність» Варіант 1 iconКонтрольна робота з дисципліни "Аналіз господарської діяльності " для студентів спеціальності " "
Порівняльний і факторний аналіз показників, що характеризують виробничо-фінансову діяльність підприємства
Ккр з дисципліни «рекламна діяльність» Варіант 1 iconПояснювальна записка. Тематичний план
Робочий зошит для проведення практичних занять зі студентами Полтавського комерційного технікуму з дисципліни «Бухгалтерський облік»...
Ккр з дисципліни «рекламна діяльність» Варіант 1 iconХарактеристика військової діяльності. Однією з основних особливостей людини є те, що вона здатна працювати, а люба праця являє собою діяльність. Діяльність це динамічна система впливу людей на
Діяльність – це динамічна система впливу людей на предмети і процеси зовнішнього середовища, в результаті якого вони змінюються у...
Ккр з дисципліни «рекламна діяльність» Варіант 1 iconМ. П. Драгоманова Кафедра культурології " затверджую " Проректор з навчально-методичної роботи " " 20 р. Робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за Галуззю знань 0201, напрямом підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна...
Ккр з дисципліни «рекламна діяльність» Варіант 1 iconКомплексна контрольна робота
«Маркетинг. Комерційна діяльність» Спеціальність: 03050702 «Комерційна діяльність»
Ккр з дисципліни «рекламна діяльність» Варіант 1 iconЕлектронний посібник з дисципліни “Економічна теорія”
Економічна теорія” призначений надати допомогу в оволодінні основними економічними поняттями студентам як стаціонарної, так і заочної...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы