Конспект лекцій з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" icon

Конспект лекцій з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"


Скачать 217.6 Kb.
НазваниеКонспект лекцій з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
страница1/7
Размер217.6 Kb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7

 1. Українська державна академія залізничного транспорту

 2. Факультет економіки транспорту

 3. Кафедра економіки, організації і управління підприємством

 4. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

 5. з дисципліни
 1. ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА”
 1. для студентів спеціальності „Економіка підприємства”

 2. освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

 3. усіх форм навчання

 4. Частина 1
Харків 2011

Конспект лекцій розглянутий та рекомендований до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством” вересня 2011 р., протокол № .


Рекомендується для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціальності “Економіка підприємства” всіх форм навчання.


Укладачі:


доц. І.Л. Назаренко


Рецензент:


^ Тема 1 Сутнісна характеристика потенціалу підприємства

План1 Історія виникнення і етимологія поняття потенціалу

2 Поняття “ економічний потенціал підприємства”

3 Сутність виробничого потенціалу підприємства і його відмінність від економічного потенціалу

4 Ознаки потенціалу підприємства

^

1 Історія виникнення і етимологія поняття потенціалуВ умовах нестабільності зовнішнього середовища основними факторами успішного функціонування підприємства є зовнішні фактори, але незважаючи на це, економічний потенціал підприємства, його сильні сторони багато в чому визначають результат діяльності підприємства.

При розробці стратегії підприємству спочатку потрібно провести загальну оцінку його потенційних можливостей, що у свою чергу вимагає кількісної оцінки економічного потенціалу.

Поняття „економічний потенціал” у сучасних умовах стає найважливішою економічною категорією, але в сучасній економічній науці відсутній єдиний підхід до визначення цього поняття.

Термін „потенціал” з'явився науковій економічній літературі наприкінці 70-х початку 80-х років. Походить від латинського “potentia”, що означає приховані можливості, потужність, силу.

У Великій Радянській енциклопедії поняття “потенціал” – це засоби, запаси, джерела, що маються в наявності і здатні бути мобілізованими, приведеними в дію, використаними для досягнення визначеної мети, здійснення плану, рішення будь-якої задачі, можливості окремої особи, суспільства, держави у визначеній галузі.

Термін “потенціал”, “потенційний” означає наявність у кого-небудь (окремої людини, трудового колективу, суспільства) можливостей, що не виявляються, або здібностей у відповідних сферах і життєдіяльності.

Поняття “потенціал” і “ресурси” не слід протиставляти. Потенціал (економічний, похідний, науково-технічний) являє собою узагальнену, збірну характеристику ресурсів, прив'язану до місця і часу.

Різниця між резервами і потенціалом полягає в тому, що резерви містять лише невиробничі можливості, а потенціал – і наявні ресурси, і невикористані можливості. Тобто, поняття „потенціал” ширше, ніж поняття „резерви”.

З методологічної точки зору потенціал поєднує в собі три рівні зв'язку і відносин.

1 Відбиває минуле – тобто, являє собою сукупність властивостей, накопичених системою в процесі її становлення і обумовлюючих її здатність до функціонування і розвитку. У цьому плані потенціал дорівнює ресурсам.

2 Характеризує сьогодення – тобто, практичне застосування і використання наявних можливостей. Це дозволяє провести розмежування між реалізованою і нереалізованою можливостями. У цій характеристиці потенціал почасти збігається з резервом.

3 Орієнтує на майбутній розвиток – тобто, в процесі трудової діяльності працівник не тільки реалізує свої наявні здібності, але і здобуває нові сили і здібності. Тобто, потенціал містить у собі елемент майбутнього розвитку.

Висновок: рівень потенціалу характеризує наявний стан системи, обумовлений взаємодією всіх трьох перерахованих характеристик, що і відрізняє його від таких, на перший погляд, близьких понять, як ресурс і резерв.

^

2 Поняття “економічний потенціал підприємства”В економічній науці немає єдиного визначення поняття економічного потенціалу.

Існує декілька підходів до визначення цього терміну.

 1. Економічний потенціал як сукупна здатність галузей народного господарства виробляючи промислову, сільськогосподарську продукцію, здійснювати будівництво, перевезення вантажів, надавати послуги населенню. У даному визначенні підкреслюється лише один з аспектів потенціалу – здатність виконувати виробничу функцію, що є важливою, але не єдиною характеристикою економічного потенціалу.

 2. Економічний потенціал як сукупність існуючих у наявності ресурсів, що є обмеженням підходом, бо потенціал не є сумою ресурсів.

 3. Економічний потенціал як результат економічних і виробничих відносин між суб'єктами господарської діяльності. У даному визначенні підкреслена досить важлива риса економічного потенціалу, але не зазначено те, що він в однаковій мірі залежить і від рівня розвитку продуктивних сил.

 4. Ототожнення термінів «економічний потенціал», «економічна міць» і «народногосподарський потенціал», що є не зовсім вірним.

Такі розходження у визначеннях обумовлюються тим, що кожен з дослідників виділяв ті риси економічного потенціалу, які вважав найбільш значущими.

В одних визначеннях робиться акцент на умови і фактори, що визначають величину потенціалу, в інших – на характер суспільно-економічних відносин, у третіх – на результат використання потенціалу.

По визначенню Є. В. Лапіна:

^ Економічний потенціал – це сукупні можливості суспільства формувати і максимально задовольняти потреби в товарах і послугах на основі оптимального використання існуючих у наявності ресурсів і можливостей в умовах конкретних соціально-економічних відносин.

^ Економічний потенціал підприємства – це сукупні можливості підприємства визначати, формувати і максимально задовольняти потреби споживачів у товарах і послугах у процесі оптимальної взаємодії з навколишнім середовищем і раціональним використанням ресурсів і можливостей.

Поняття «економічний потенціал» стосовно до окремого виробництва характеризує не скільки виробничих можливостей (виробничу потужність), скільки інтегральні здібності виробництва максимально задовольняти потреби споживачів і задовольняти інтереси держави при оптимальному використанні наявних ресурсів і можливостей.


^ 3 Сутність виробничого потенціалу підприємства і його відмінність від економічного потенціалу


Виділяються два ресурсних підходи до визначення виробничого потенціалу підприємства:

1 Потенціал – як сукупність ресурсів без урахування їхніх взаємозв'язків і участі в процесі виробництва.

2 Потенціал – як сукупність ресурсів, здатних виробляти визначену кількість матеріальних благ з урахуванням взаємозв'язків.

Виходячи з цих концепцій, виробничий потенціал включає різні ресурси:

 • основні виробничі фонди;

 • оборотні засоби;

 • кадри.

3 Існує і третій підхід до визначення потенціалу, як аналога виробничої потужності підприємства.

Відмінності виробничого потенціалу від виробничої потужності:

^ Виробнича потужність – це максимально можливий випуск продукції за визначений період часу при звичайному використанні ресурсів.

Виробничий потенціал – виражається в максимально можливому випуску продукції за визначений період часу, але при оптимальному використанні ресурсів, в умовах НТП.

Економічний потенціал більш широке і ємне поняття, чим виробничий потенціал. Основним елементом, що визначає величину й умови росту економічного потенціалу, є виробничий потенціал підприємства, який відрізняється від економічного потенціалу тим, що не включає у свою структуру економічні зв'язки, що цілком відносяться до виробничих відносин первинних ланок промисловості (тобто підприємств).
  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Конспект лекцій з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconКонспект лекцій з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Конспект лекцій розглянутий та рекомендований до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством” вересня...
Конспект лекцій з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconКонспект лекцій з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Конспект лекцій розглянутий та рекомендований до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством” вересня...
Конспект лекцій з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconКонспект лекцій з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Конспект лекцій розглянутий та рекомендований до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством” вересня...
Конспект лекцій з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconПрограма курсу І завдання до самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Програму та завдання розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Конспект лекцій з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Конспект лекцій з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconНавчальний посібник з дисципліни " економіка І організація інноваційної діяльності " для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Рекомендовано до друку вченою радою Української державної академії залізничного транспорту (протокол №. від року)
Конспект лекцій з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconПитання до іспиту з дисципліни „Потенціал і розвиток підприємства”
Сутність виробничого потенціалу підприємства і його відмінність від економічного потенціалу
Конспект лекцій з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconЕкзаменаційні питання з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів спеціальності «Економіка підприємств»
Зміст діагностичних процесів в галузі оцінювання конкурентного середовища підприємства
Конспект лекцій з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки до підготовки І проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства
Економіка підприємства” (для студентів 4 курсу денної форми навчання бакалаврів за напрямом 050100 „Економіка І підприємництво”,...
Конспект лекцій з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства"
Економіка підприємства”; в них наведено мету і завдання дипломної роботи, вибір теми, поетапні процедури організації дипломування,...
Конспект лекцій з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" icon1. Економіка підприємства є наукою
...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы