Контрольна робота з геометрії у 10-х класах icon

Контрольна робота з геометрії у 10-х класах


Скачать 89.14 Kb.
НазваниеКонтрольна робота з геометрії у 10-х класах
страница1/3
Размер89.14 Kb.
ТипКонтрольна робота
  1   2   3

Діагностична контрольна робота з геометрії

у 10-х класах

Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових завдань.

У І частині контрольної роботи запропоновано п’ять завдань з вибором однієї правильної відповіді, що відповідають початковому та середньому рівням навчальних досягнень учнів. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учень записав тільки літеру, якою позначено правильний варіант відповіді. Правильна відповідь за кожне із п’яти завдань оцінюється одним балом.

ІІ частина контрольної роботи складається з двох завдань, що відповідають достатньому рівню навчальних досягнень учнів. Розв’язання повинно мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного із завдань цього блоку оцінюється двома балами.

ІІІ частина контрольної роботи складається з одного завдання, що відповідає високому рівню навчальних досягнень учнів, розв’язання якого повинно мати розгорнутий запис з обґрунтуванням. Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.

Сума балів нараховується за правильно виконані учнем завдання відповідно максимально можливій кількості запропонованих балів для кожної частини (5; 4; 3–всього 12балів).

Контрольна робота розрахована на 45 хвилин. Роботи виконуються у зошитах або на окремих аркушах. При виконанні роботи необхідно вказати номер завдання. Текст завдань переписувати не обов’язково.

Примітка. У тексти завдань можна вносити корективи: збільшити (зменшити) кількість завдань або посилити (послабити) ступінь складності.


Зразок підпису роботи


Діагностична контрольна робота


з геометрії


учня (учениці) 10_____ класу


______________________________

назва навчального закладу


______________________________

прізвище ім’я в родовому відмінку


Варіант _____

Звіт з математики

Місто (район)_________________________________________


Табл.1. Кількісний звіт

Кількість учнів

Писало

Результати

І рівня

ІІ рівня

ІІІ рівня

ІV рівня

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%
Табл.2. ^ Якісний звіт


Всього

учнів


Писало


Правильна відповідь завдань у %

Кількість набраних балів у %

Кількість набраних балів у %

Кількість набраних балів у %

Кількість

учнів

%

1

2

3

4

5

6 завдання

7 завдання

8 завдання

0

1

2

0

1

2

0

1

2

3
^ Аналітичний звіт: матеріал, засвоєний учнями якісно; допущені типові помилки, причини та шляхи їх подолання.


Примітка. Якщо до тексту завдань були внесені корективи, то необхідно надіслати змінені тексти з обґрунтуванням необхідності такого кроку.


Виконавець підпис прізвище, ініціали


Варіант 1

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється одним балом.


1. Дві сторони трикутника дорівнюють 7 м і 9 м, а кут між ними дорівнює 60º. Знайдіть третю сторону.

А)  м; Б)  м; В)  м; Г) визначити не можна.

2. Знайдіть площу ромба зі стороною 10 см та висотою 8 см.

А) 80 см²; Б) 40 см²; В) 18 см²; Г) 2 см²;

3. Знайдіть довжину відрізка РК, якщо Р (2; 8), К (−6; 2).

А) 8; Б) 10; В) −3; Г) 6.

4. За рисунком вкажіть, яке з наведених тверджень є вірним.

А) MN – похила до прямої а;

Б) MK – перпендикуляр до прямої а;

В) NK – проекція похилої MK на пряму а;

Г) MN – проекція похилої MK на пряму а.

5. Чому дорівнює довжина кола, якщо його діаметр 50 см?

А) 100π см; Б) 50π см; В) 25π см; Г) 625π см.


ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.


6. Кути, утворені діагоналями ромба з однією з його сторін, відносяться як 1 : 4. Визначте кути ромба.

7. Сторони трикутника відносяться як 3 : 7 : 6. Менша сторона подібного йому трикутника дорівнює 18 см. Знайдіть сторони другого трикутника.


ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення. Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.


8. Знайдіть косинус кута між векторами та

Варіант 2

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється одним балом.


1. Знайдіть сторону РК ΔКМР, якщо МР = 2 см, МК = 4 см, .

А) 2 см; Б) 4 см; В)  см; Г)  см.

2. Діагоналі ромба 6 см та 8 см. Знайдіть площу ромба.

А) 7 см²; Б) 48 см²; В) 24 см²; Г) 18 см²;

3. Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо А (4; 5), В (1; 1).

А) 4; Б) 5; В) −3; Г) 1.

4. За рисунком вкажіть, яке з наведених тверджень є вірним.

А) CD – похила до прямої а;

Б) CP – перпендикуляр до прямої а;

В) DP – проекція похилої CP на пряму а;

Г) CD – проекція похилої CP на пряму а.

5. Чому дорівнює довжина кола, якщо його діаметр 50 см?

А) 100π см; Б) 50π см; В) 25π см; Г) 625π см.


ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.


6. Бісектриса одного з кутів паралелограма точкою перетину ділить сторону на 2 рівних відрізка довжиною 15 см. Знайдіть периметр паралелограма.

7. Сторони трикутника відносяться як 2 : 5 : 6. Менша сторона подібного йому трикутника дорівнює 6 см. Знайдіть сторони подібного трикутника.


ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення. Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.


8. Знайдіть косинус кута між векторами й

Варіант 3

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється одним балом.


1. . Чи будуть AOB і COD подібними?

А) так; Б) ні;

В) встановити не можна; Г) не вистачає даних.


2. Зовнішній кут правильного многокутника при одній з його вершин дорівнює 60°. Скільки сторін має цей многокутник?

А) 3; Б) 6; В) 4; Г) 5.

3. Знайдіть площу трапеції з основами 4 см і 6 см та висотою 3 см.

А) 15 см2; Б) 72 см2; В) 9 см2; Г) 11 см2.

4. Відомо, що  (3; −2). Знайдіть координати точки С, якщо D (−5; 6).

А) (8; −8); Б) (−2; 4); В) (−8; 8); Г) (−2; −8).

5. Обчисліть довжину дуги кола, що відповідає центральному куту в 60°, якщо радіус кола дорівнює 3 м.

А) π м; Б)  м; В) 9π м; Г) 6π м.


ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.


6. Сторона трикутника 28 см, а дві інші — утворюють між собою кут 60°. Їх різниця 20 см. Знайдіть сторони трикутника.

^ 7. Складіть рівняння кола з центром на прямій у = 4, що дотикається до осі х у точці (−1; 0).


ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення. Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.


8. Медіана, проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника, ділить прямий кут у відношенні 1 : 2 і дорівнює 16 см. Обчисліть сторони трикутника.

Варіант 4

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється одним балом.


1. . Чи будуть NMO і KPO подібними?

А
N
)
так; Б) ні;

В) встановити не можна; Г) не вистачає даних.


2. Зовнішній кут правильного многокутника при одній з його вершин дорівнює 120°. Скільки сторін має цей многокутник?

А) 3; Б) 4; В) 6; Г) 5.

3. Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 5 см та 7 см, а один з кутів при основі дорівнює 45º.

А) 12 см²; Б) 8 см²; В) 6 см²; Г) 13 см².

4. Відомо, що (−4; −9). Знайдіть координати точки N, якщо M (2; −5).

А) (6; 4); Б) (6; −4); В) (−6; −4); Г) (−2; −14).

5. Обчисліть довжину дуги кола, що відповідає центральному куту в 6°, якщо радіус кола дорівнює 30 см.

А) 10π см; Б) π см; В) 4π см; Г)  см.


ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.


6. Сторона трикутника 28 см, а дві інші утворюють між собою кут 120°, їх сума — 32 см. Знайдіть сторони трикутника

^ 7. Складіть рівняння кола з центром на прямій х = −3, що дотикається до осі ординат у точці (0;2).


ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення. Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.


8. Медіана, проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника, ділить прямий кут на два кути, різниця між якими 30°. Радіус описаного кола дорівнює 18 см. Знайдіть сторони трикутника.

Варіант 5

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється одним балом.


1. Кожний кут многокутника дорівнює 135º. Скільки сторін має цей многокутник?

А) 8; Б) 10; В) 6; Г) 7.

2. За рисунком знайдіть кут АВС (О – центр кола)

А) 50°; Б) 200°; В) 130°; Г) 260°.


3. Знайдіть периметр квадрата, площа якого 81 см².

А) 36 см; Б) 18 см; В) 81 см; Г) 54 см.

4. В ΔАВС з прямим кутом С гіпотенуза АВ = 5 см, ВС = 4 см, АС = 3 см. Знайдіть .

А) ; Б) ; В) ; Г) .

5. Сторони двох подібних правильних многокутників відносяться як 1 : 3. Периметр другого многокутника 12 см. Знайдіть периметр першого.

А) 36 см; Б) 4 см; В) 12 см; Г) 24 см.


ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.


6. Катет прямокутного трикутника дорівнює 30 см, а гіпотенуза відноситься до другого катета як 17 : 8. Знайдіть сторони трикутника.

7. Довжина кола, вписаного у рівнобічну трапецію, дорівнює 12π см. Обчисліть площу трапеції, якщо різниця основ цієї трапеції дорівнює 10 см.


ІІІ частина (3бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення. Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.


^ 8. Визначте вид чотирикутника АВСD (паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат), якщо А (0; 8), В (−6; 0), С (2; −6), D (8; 2).

Варіант 6

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється одним балом.


^ 1.Кожний кут многокутника дорівнює 30º. Скільки сторін має цей многокутник?

А) 6; Б) 12; В) 8 ; Г) 10.

2. За рисунком знайдіть кут АВС (О – центр кола).

А) 115°; Б) 75°; В) 250°; Г) 230°.


3. Знайдіть площу квадрата, периметр якого 28 см.

А) 14 см²; Б) 28 см²; В) 49 см²; Г) 24,5 см².

4. В ΔАВС з прямим кутом С гіпотенуза АВ = 10 см, ВС = 6 см, АС = 8 см. Знайдіть .

А) ; Б) ; В) ; Г) .

5. Сторони двох подібних правильних многокутників відносяться як 2 : 3. Периметр другого многокутника 15 см. Знайдіть периметр першого.

А) 45 см; Б) 22,5 см; В) 30 см; Г) 10 см.


ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.


6. Катети прямокутного трикутника відносяться як 12 : 5. Гіпотенуза дорівнює 39 см. Знайдіть сторони трикутника.

7. Довжина кола, вписаного в прямокутну трапецію, дорівнює 24π см. Обчисліть площу трапеції, якщо її нижня основа на 10 см більша від верхньої.


ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення. Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.


^ 8. Визначте вид чотирикутника АВСD (паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат), якщо: А (2; 3), В (3; 5), С (4; 3), D (3; 1).

Варіант 7

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється одним балом.

  1   2   3

Похожие:

Контрольна робота з геометрії у 10-х класах iconКонтрольна робота з геометрії у 10-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Контрольна робота з геометрії у 10-х класах iconКонтрольна робота з геометрії
Зміст завдань відповідає діючій програмі для загальноосвітніх навчальних закладів
Контрольна робота з геометрії у 10-х класах iconКонтрольна робота з геометрії для 11 класу
У правильній трикутній піраміді бічне ребро дорівнює см і утворює кут із площиною основи. Знайдіть об’єм піраміди
Контрольна робота з геометрії у 10-х класах iconКонтрольна робота з дисципліни " журналістський практикум "

Контрольна робота з геометрії у 10-х класах iconКонтрольна робота з курсу історія України за темою: «Значення Галицько-Волинського князівства в українській історії(XI-XIV)»

Контрольна робота з геометрії у 10-х класах iconП.І. Підсумкова контрольна робота з дисципліни «Технології вивчення освітньої галузі «Математика»
Завдання: Ознайомитись зі змістом сучасних навчальних технологій в початковій школі
Контрольна робота з геометрії у 10-х класах iconКомплексна контрольна робота
Ви касир. Складіть первинні документи по касі (господарчі операції за один умовний день). Залишок на початок дня – 3600,00 грн
Контрольна робота з геометрії у 10-х класах iconКомплексна контрольна робота
На підставі поданих накладних видайте товар зі складу замовлений співробітниками фірми за рахунок заробітної плати, і порахуйте залишок...
Контрольна робота з геометрії у 10-х класах iconКомплексна контрольна робота
На підставі наданого замовлення, проведіть з ним відповідну перевірку (якщо потрібно складіть відповідного листа замовнику про виправлення...
Контрольна робота з геометрії у 10-х класах iconКонтрольна робота з дисципліни "Аналіз господарської діяльності " для студентів спеціальності " "
Порівняльний і факторний аналіз показників, що характеризують виробничо-фінансову діяльність підприємства
Контрольна робота з геометрії у 10-х класах iconЗавдання модульної контрольної роботи №1 з курсу «Психологія», (2 курс) Пояснювальна записка
Модульна контрольна робота складається з 10 варіантів. Кожний варіант містить завдання трьох рівнів: А, В, С
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы