Крок Загальна лікарська підготовка icon

Крок Загальна лікарська підготовка


НазваниеКрок Загальна лікарська підготовка
страница1/16
Размер0.5 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Крок 1. Загальна лікарська підготовка

6.0 Патологічна фізіологія

1

При абсолютному голодуванні єдиним джерелом води для організму є процес окислення

органічних сполук. Яка з наведених речовин в цих умовах є основним джерелом

ендогенної води?

A *Жири

B Білки

C Вуглеводи

D Глікопротеїни

E Ліпопротеїни


2

Хворому, у якого підвищена кислотність шлункового соку, лікар порекомендував їсти

варене, а не смажене м'ясо. Це пов'язано з тим, що механізм дії екстрактивних речовин

полягає у:

A *Стимуляції вироблення гастрина G клітинами

B Подразненні смакових рецепторів

C Подразненні механорецепторів ротової порожнини

D Подразненні механорецепторів шлунка

E Стимуляції вироблення секретіна в 12-типалій кишці


3

У больного вегетарианца при обследовании обнаружен отрицательный азотистый

баланс, гипопротеинемия, нарушение коллоидно-осмотического давления и

водно-солевого обмена при нормальной функции ЖКТ. К этому привело:

A *Однообразное белковое питание

B Однообразное углеводное питание

C Недостаточность ненасыщенных жирных кислот

D Недостаточность фосфолипидов в пище

E Недостаточность витаминов в пище


4

Після перенесеного сепсису у хворої 27 років з’явився бронзовий колір шкіри,

характерний для аддісонової хвороби. Механізм гіперпігментації полягає в підвищенні

секреції гормону:

A *Меланоцитстимулюючого

B Соматотропного

C Гонадотропного

D B-ліпотропного

E Тиреотропного


5

Хворому з ревматоїдним артритом тривалий час вводили гідрокортизон. У нього

з’явилися гіперглікемія, поліурія, глюкозурія, спрага. Ці ускладнення лікування є

наслідком активації процесу

A *Гліконеогенезу

B Глікогенолізу

C Глікогенезу

D Гліколізу

E Ліполізу


6

У жінки 46 років після операції на щитовидній залозі в невдовзі з’явилися фібрилярні

посмикування м’язів рук, ніг, обличчя. Ці порушення можна усунути шляхом введення

A *Паратгормону

B Трийодтироніну

C Тиреотропіну

D Тироксину

E Тіреотропного гормону


7

У пацієнта, який півтора місяця тому переніс інфаркт міокарда, діагностовано синдром

Дреслера з характерною тріадою: перикардит, плеврит, пневмонія. Який головний

механізм цього ускладнення?

A *Сенсибілізація організму антигенами міокарда

B Зниження резистентності до інфекційних агентів

C Активація сапрофітної мікрофлори

D Інтоксикація організму продуктами некрозу

E Викидання у кров міокардіальних ферментів


8

У хворого з гіпертонічною хворобою виявлено значне збільшення маси міокарда лівого

шлуночка. Це сталося внаслідок :

A *Збільшення об’єму кардіоміоцитів

B Збільшення кількості кардіоміоцитів

C Розростання сполучної тканини

D Затримки води в міокарді

E Жирової інфільтрації міокарда


9

У дитини з геморагічним синдромом діагностована гемофілія В. Вона зумовлена

дефіцитом фактора

A *ІХ (Крістмаса)

B ІІ (протромбіну)

C VІІІ (антигемофільного глобуліну)

D ХІ (протромбопластину)

E ХІІ (Хагемана)


10

У хворого після оперативного удалення кисти підшлункової залози виник геморагічний

синдром з вираженим порушенням зсідання крові. Розвиток цього ускладнення

пояснюється

A *Активацією фібринолітичної системи

B Недостатнім утворенням фібрину

C Зменшенням кількості тромбоцитів

D Активацією протизгортальної системи

E Активацією фактору Крисмаса


11

У хворого після травматичної перерізки сідничного нерва виникли трофічні зміни шкіри.

Основним механізмом їх появи є :

A *Припинення аксоплазматичного току

B Втрата нервом збудливості

C Фагоцитоз нервових закінчень

D Руйнування мієлінової оболонки

E Пошкодження перехватів Ранв’є


12

У лікарню доставили хворого на цукровий діабет у стані непритомності. Дихання типу

Кусмауля, артеріальний тиск 80/50 мм рт.ст., з запахом ацетону з рота. Накопиченням в

організмі яких речовин можна пояснити виникнення даних розладів?

A *Кетонових тіл

B Модифікованих ліпопротеїдів

C Молочної кислоти

D Вугільної кислоти

E Складних вуглеводів


13

У хворої з феохромоцитомою після психічного навантаження виникає тахікардія,

підвищується артеріальний тиск, з’являється різкий біль у надчеревній ділянці. Ці

приступи можна пояснити

A *Масивним викиданням катехоламінів наднирниками

B Звільненням норадреналіну симпатичними нервами

C Активацією вегетативних ядер гіпоталамуса

D Збільшенням секреції тиреоїдних гормонів

E Підвищеним синтезом адренокортикотропного гормону


14

Електрокардіографічне дослідження пацієнта з гіпертонічною хворобою показало такі

результати: ритм синусовий, правильний, частота серцевих скорочень 92/хв, тривалість

РQ – 0,2 с, QRS – не змінений. У хворого є порушення

A *Атоматизму

B Провідності

C Збудливості

D Рефрактерності

E Скоротливості


15

У пацієнтки, яка перехворіла на грип, шляхом електрокардіографічного дослідження

виявлено таке: частота серцевих скорочень 140/хв, ритм синусовий, коливання величини

R-R не перевищують 0,15 с, тривалість PQ – 0,2 c, QRS – не змінений. Ці показники

свідчать про розвиток

A *Синусової тахікардії

B Синусової брадікардії

C Фібриляція шлуночків

D Пароксизмальної тахікардії

E Мерехтіння шлуночків


16

У хворого виявлена аденома, що походить з клітин клубочкової зони кори наднирників.

В результаті цього розвинувся первинний гіперальдостеронізм або хвороба Кона. На

обмін якого іону впливає цей гормон?

A * натрію

B хлору

C магнію

D кальцію

E заліза


17

У хворого має місце хронічна недостатність кіркової речовини надниркових залоз (

Аддісонова або бронзова хвороба). Недостатність якого гормону має місце при цьому

патологічному процесі?

A *Альдостерону

B Інсуліну

C Адреналіну

D Тироксину

E Вазопресину


18

Через 1 – 2 доби після видалення у собаки прищитовидних залоз спостерігались:

млявість, спрага, різке підвищення нервово-м’язової збудливості з розвитком тетанії. Яке

порушення обміну електролітів має місце при цьому?

A *Гіпокальціемія

B Гіперкальціемія

C Гіпомагніемія

D Гіпермагніемія

E Гіпонатріемія


19

Хвора, 24 р., скаржиться на сухість в роті, зниження маси тіла, незважаючи на

підвищений апетит, підвищення сечовиділення. Які дослідження для постановки

діагнозу необхідно призначити в першу чергу?

A *Визначення рівня цукру в добовій кількості сечі

B Аналіз сечі по Зимницькому

C Загальний аналіз сечі

D Дослідження білкових фракцій сироватки крові

E Коагулограма


20

Еритроцити – 3,0*1012/л; Hb – 90г/л; ретикулоцити – 0,5%. В мазку: пойкілоцити,

гіпохромні еритроцити. Залізо сироватки крові – 80 мкмоль/л. Для якої патології це

характерно?

A * Залізорефрактерна анемія.

B Хвороба Мінковського-Шоффара.

C Залізодефіцитна анемія.

D В12-дефіцитна анемія.

E Серпоподібноклітинна анемія.


21

Загальна кількість лейкоцитів-90*109/л. В лейкоцитарній формулі: е-0\%, б-0\%, ю-0\%,

п-2\%, с-20\%, лімфобласти -1%, пролімфоцити-2\%, лімфоцити-70\%, м-5\%,клітини

Боткіна-Гумпрехта. У хворого збільшені шийні, підщелепні лімфатичні вузли. Для якої

патології характерна така картина крові?

A * Хронічний лімфолейкоз.

B Гострий лімфолейкоз.

C Лімфогранульоматоз.

D Інфекційний мононуклеоз.

E Хронічний мієлолейкоз.


22

Хворий скаржиться на часті нудоти, які нерідко завершуються блювотою. Порушення

якої із функцій шлунку найвірогідніше запідозрити у даного хворого?

A * Евакуаторної.

B Єкскреторної

C Всмоктувальної

D Інкреторної.

E Секреторної.


23

У хворого діагностовано асцит. На животі виступають крупні судини синюшного відтінку.

Ознакою якої гіпертензії є дане явище?

A * Портальної

B Малого кола кровообігу.

C Есенціальної

D Церебро-ішемічної

E Ниркової


24

У хворого М., 55р., виявили гіперплазію кори наднирників. АТ – 190/90 мм.рт.ст.; в крові -

вміст глюкози – 20 ммоль/л, збільшення кортікотропину; в сечі - глюкозурія.

Спостерігається ожиріння, гірсутизм. Для якої патології характерні виявлені зміни?

A * Хвороби Іценка-Кушинга.

B Хвороби Аддісона.

C Синдрому Іценка-Кушинга.

D Адипозогенітальної дистрофії.

E Хвороби Барракера- Сіммондса.


25

Хвора, 28 р., скаржиться на в’ялість, швидку розумову та фізичну втомлюваність,

диспептичні порушення. При обстеженні виявлено: позитивні туберкулінові проби,

гіпоглікемія, АТ – 90/60 мм.рт.ст.,гіпонатріємію, пігментацію шкіри. При якій патології

наднирників спостерігаються подібні явища?

A * Хвороба Аддісона.

B Синдром Іценка-Кушинга.

C Гостра недостатність кори наднирників.

D Гіпофункція мозкового шару наднирників.

E Синдром Конна.


26

У фізично здорових молодих вояків після важкого фізичного навантаження при

одноденному пішому переході на 50 км в сечі виявлено білок, рівень якого в середньому

не перевищував 1 г/л. Який різновид протеїнурії, в першу чергу, мав місце ?

A *Маршова протеїнурія

B Дегідраційна протеїнурія

C Аліментарна протеїнурія

D Органічна протеїнурія

E Несправжня протеїнурія


27

У хворого на ішемічну хворобу серця на грунті атеросклерозу коронарних артерій після

коронарографії розвинувся тромбоз передньої міжшлуночкової вінцевої артерії. Який

механізм в розвитку цього ускладнення є найбільш суттєвим?

A *Пошкодження ендотелію судинної стінки

B Сповільнення плину крові

C Підвищення концентрації коагулянтів крові

D Зменшення вмісту антикоагулянтів крові

E Зниження активності фібринолітичної системи


28

У больного, длительно курящего табак, развился рак легкого. Какие из перечисленных

канцерогенных веществ содержатся в табачном дыме и относятся к ПАУ?

A *Бензпирен

B Диметиламиноазобензол

C Бета – нафтиламин

D Диэтилнитрозамин

E Ортоаминоазотолуол


29

В поликлинику обратилась женщина с жалобами на повышенную раздражительность,

потливость, слабость, похудание, дрожание конечностей, сердцебиение, отмечается

пучеглазие, субфебрильная температура. Какие метаболические нарушения в

организме отражают патогенез этого заболевания?

A *Увеличение основного обмена

B Увеличение синтеза АТФ

C Снижение энергетического обмена

D Ослабление активирования фосфолипазы

E Снижение распада холестерина


30

У хворих на поворотний тиф виникає лихоманка, яка характеризується кількаденними

періодами високої гарячки, що чергується з періодами нормальної температури. Така

температурна крива називається:

A *Febris recurrns

B Febris hectica

C Febris intermittens

D Febris continua

E Febris atypica


31

У чоловіка 49 років, який 12 років тому хворів ревматичним міокардитом та

ендокардитом, є недостатність мітрального клапану. Дослідження показали, що

запального процесу зараз не має, хвилинний об’єм кровообігу достатній. Якому поняттю

загальної нозології відповідає дана умова?

A *Патологічний стан.

B Патологічна реакція.

C Патологічний процес.

D Типовий патологічний процес.

E Компенсаторна реакція.


32

У хворого 54 років, який на виробництві багато контактував зі свинцем, виявлена

гіпохромна анемія. Лікування препаратами заліза протягом місяця ефекту не дало.

Встановлено підвищений вміст заліза в сиворотці крові. Чим обумовлений розвиток

анемії в цьому випадку?

A *Порушенням синтезу порфіринів.

B Дефіцитом вітаміна В12.

C Дефіцитом фолієвої кислоти.

D Гіпоплазією червоного кісткового мозку.

E Дефіцитом белку


33

У хворого 20 років періодично з’являється жовтушність склер та шкіри, слабкість.

Діагностована хвороба Мінковського-Шоффара. Що найбільш характено для картини

крові при цьому захворювані?

A *Мікросфероцитоз.

B Анулоцитоз

C Агранулоцитоз.

D Макроцитоз.

E Тромбоцитоз.


34

Хвора 45 років скаржиться на задишку при невеликому фізичному навантажені, набряки

на ногах, в анамнезі часті ангини, хворіє на протязі двох років. Діагнастовано

недостатність кровообігу. Який гемодинамічний показник декомпенсації серця

спостерігається в даному випадку?

A *Зменшення хвилинного об’єму серця.

B Зменшення об’єму циркулюючої крові.

C Зменшення венозного тиску.

D Підвищення артеріального тиску.

E Тахікардія.


35

У хворого на ішемічну хворобу серця раптово з’явився тяжкий приступ стенокардії. Про

нього: обличча бліде, шкіра волога, холодна, АД 70/50 мм рт. ст. екстрасистолія.

Діагнастован інфартк міакарду та кардіогенний шок. Назвіть первинний ланцюг

патогенезу.

A *Зменшення хвилинного об’єму крові.

B Екстрасистолія.

C Токсемія.

D Больовий синдром.

E Гіпотензія.


36

Хвора 44 років скаржиться на загальну слабкість, збільшення маси тіла, ріст волосся на

обличчі, зупинку менструацій, АТ 165/100 мм.рт.ст. Що допоможе диференціювати

хворобу Іценко–Кушинга від синдрому Іценко–Кушинга?

A *Рівень кортикотропіну в плазмі крові.

B Рівень кортизолу в плазмі.

C Вміст 17 –оксікетостероїдів в сечі.

D Ренгенографія черепу.

E Кількість еозинофілів в крові.


37

У чоловіка 25 років виявлена недостатність митрального клапану без порушення

кровообігу. Який негайний механізм забеспечуе серцеву компенсацію?

A *Гетерометричний

B Гомеометричний

C Міогенна дилятація

D Зменшення маси серця.

E Посилення синтезу катехоламінів


38

У дівчини 15 років виявлен стеноз аорти, проте розладів кровообігу у неї не

спостерігалось. Який негайний механізм забеспечуе серцеву компенсацію?

A *Гомеометричний

B Підвищення АТ

C Гетерометричний

D Зменшення маси серця.

E Міогенна дилятація


39

У дитини 5 років на ЕКГ спостерігалось порушення ритму серцевої діяльності.При

затримці диханя ритм серцевої діяльності ставав правильним. Який вид порушень було

виявлено у дитини на ЕКГ?

A *Дихальна аритмія.

B Миготлива аритмія.

C Синусна екстросистолія.

D Предсердна екстросистолія.

E Поперечна блокада серця.


40

У чоловіка 50 років раптово виникло сильне серцебиття, біль у серці, різка слабкість,

підвищення АТ, пульс неправильний з дефіцітом. На ЕКГ виявлено відсутність зубця Р і

різні інтервали R-R. Яке порушення серцевого ритму у хворого?

A *Миготлива аритмія.

B Дихальна аритмія.

C Пароксизмальна тахікардія .

D Поперечна блокада серця.

E Синусова екстрасистолія.


41

Чоловік 57 років скаржиться на біль в серці, який виник після тривалих негативних

емоцій. Лікар швидкої допомоги встановив ішемічну хворобу серця, що проявилась

стенокардієюя. Який механізм ішемії найбільш вирогідний?

A *Ангіоспастичний

B Странгуляційний

C Облітераційний.

D Компресійний.

E Обтураційний.


42

У хворого з алкогольним цирозом печінки скарги на загальну слабкість, задишку.

Встановлено зниження артеріального тиску, асцит, розширення поверхневих вен

передньої стінки живота, спленомегалію. Яке порушення гемодинаміки спостерігається

у хворого?

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Похожие:

Крок Загальна лікарська підготовка iconКлючі поваріантно Крок Загальна лікарська підготовка. 2010 рік

Крок Загальна лікарська підготовка iconКлючі поваріантно Крок Загальна лікарська підготовка. 2012 рік

Крок Загальна лікарська підготовка iconКлючі поваріантно Крок Загальна лікарська підготовка. 2009 рік

Крок Загальна лікарська підготовка iconКлючі поваріантно Крок Загальна лікарська підготовка. 2012 рік

Крок Загальна лікарська підготовка iconКлючі поваріантно Крок Загальна лікарська підготовка. 2008 рік

Крок Загальна лікарська підготовка iconКлючі поваріантно Крок Загальна лікарська підготовка. 2012 рік

Крок Загальна лікарська підготовка iconКлючі поваріантно Крок 3 Загальна лікарська підготовка 2004 рік

Крок Загальна лікарська підготовка iconКлючі поваріантно Крок Загальна лікарська підготовка. 2011 рік

Крок Загальна лікарська підготовка iconКлючі поваріантно Крок Загальна лікарська підготовка. 2008 рік U

Крок Загальна лікарська підготовка iconКлючі поваріантно Крок Загальна лікарська підготовка. 2008 рік R

Крок Загальна лікарська підготовка iconКрок Загальна лікарська підготовка
У хворого, який звернувся до лікаря діагностували анацидний гастрит. Для покращення
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы