Лабораторна робота № Туристський ринок Украйни: сучасний стан, тенденції, перспективи Мета icon

Лабораторна робота № Туристський ринок Украйни: сучасний стан, тенденції, перспективи Мета


НазваниеЛабораторна робота № Туристський ринок Украйни: сучасний стан, тенденції, перспективи Мета
Размер7.28 Kb.
ТипЛабораторна робота

Лабораторна робота № 4. Туристський ринок Украйни: сучасний стан, тенденції,

перспективи

Мета: проаналізувати сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку туристського ринку України, розвивати уяву студентів, вміння робити висновки.

і. .

Обладнання: атласи України, контурні карти.

Контрольні питання:

 1. Передумови розвитку рекреаційно-туристського комплексу України.

 2. В'їзні та виїзні потоки України.

 3. Мотиваційна структура подорожей українців.

 4. Туристська політика України.

 5. Готельне господарство України.

 6. Видові сегменти туристського ринку України.

 7. Туристська інфраструктура.

 8. Форми туристської ренти.

 9. Перспективи туристського ринку України.


Завдання до виконання:

 1. Запропонуйте заходи, які необхідно прийняти уряду України, щоб зробити її більш цікавою: а) для іноземних туристів; б) для громадян України.

 2. Користуючись Інтернет, пресою, заповніть таблицю:

Рейтинг

Місце України

1

Рівень життя (за версією журнала International Living (Ирландия))
2

Економічні свободи держав (Heritage Foundation)
3

Мирна країна (Global Peace Index )
4

Добрі умови для підприємницької діяльності
5

Свобода преси (Freedom House)
6

Розвиток суспільства ООН
7

Найгірша економіка світу (Журнал "Forbes")
8

Індекс розвитку людського потенціалу країн світу
9

Рейтинг прогресу
10

Найліпші країни для життя


3. Користуючись картами атласу визначте:

- в яких областях України переважає: а) внутрішній туризм; б) виїзний туризм; в) іноземний туризм;

 • в яких областях найбільша, а в яких найменша вартість туристських послуг;

- в яких областях найбільша і найменша (по три області) кількість санаторно-
курортних закладів.

4. На контурній карті намалюйте найбільші в'їзні та виїзні потоки України.

Список літератури:

 1. Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Світовий ринок послуг: Навчальний посібник.-К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 456с.

 2. Світовий ринок товарів та послуг: Підручник: У 2 ч. / с 24 А.А. Мазаракі, Є.М. Воронова, І.В. Чаус та ін.; За аг. Ред А.А. Мазаракі. - Ч. 2. -К.: Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2006.-318с.

 3. Заблоцька Р.О. Світовий ринок послуг: Підручник. 2-е вид. -К.: Знання України, 2005.-280с.

 4. Семенов Г.А., Пайкова М.О., Семенов А.Г. Міжнародні економічні відносини: аналіз стану, реалії і проблеми: Навчальний посібник. - Видання друге, перероблене і доповнене. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 232 с.

 5. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопро-сторові аспекти)/0.0. Любіцева. -К.: Альтерпрес, 2002- 436 с.

 6. Федорченко В.К. Туристський словник-довідник : навч. посіб. / В.К. Федорченко, І.М. Мініч. - К.: Дніпро, 2000. - 160 с.
Похожие:

Лабораторна робота № Туристський ринок Украйни: сучасний стан, тенденції, перспективи Мета iconЛабораторна робота № Туристський ринок Украйни: сучасний стан, тенденції, перспективи Мета
Мета: проаналізувати сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку туристського ринку України, розвивати уяву студентів, вміння...
Лабораторна робота № Туристський ринок Украйни: сучасний стан, тенденції, перспективи Мета iconТема Сучасний стан та тенденції розвитку готельної індустрії в Україні та закордоном (4 год.)

Лабораторна робота № Туристський ринок Украйни: сучасний стан, тенденції, перспективи Мета iconЛабораторна робота №1 Вивчення внутрішньої структури файлової системи ext2 (ext3) Мета
Мета: Отримати базові знання про внутрішню будову та функціонування файлових систем unix
Лабораторна робота № Туристський ринок Украйни: сучасний стан, тенденції, перспективи Мета iconЛабораторна робота №13 Тема : Інтернет. Служба www. Робота з інформацією державних порталів
Мета: Уміти переглядати web-сторінки, користуватись гіперпосиланнями, створювати закладки, вести журнал, шукати необхідну інформацію...
Лабораторна робота № Туристський ринок Украйни: сучасний стан, тенденції, перспективи Мета iconЛабораторна робота №6-7
Мета: навчитися наближувати табличні функції методом найменших квадратів, робити висновки про якість знайденого полінома
Лабораторна робота № Туристський ринок Украйни: сучасний стан, тенденції, перспективи Мета iconЛабораторна робота № Суспільні туристські ресурси Мета
Мета: сформувати поняття про суспільні туристські ресурси, навчитися характеризувати ці ресурси, вдосконалювати роботу з атласами,...
Лабораторна робота № Туристський ринок Украйни: сучасний стан, тенденції, перспективи Мета iconЛабораторна робота №2
Мета роботи : Навчитися створювати, вносити зміни в параметричну модель, створювати параметричні бібліотеки фрагментів
Лабораторна робота № Туристський ринок Украйни: сучасний стан, тенденції, перспективи Мета iconЛабораторна робота №12 Тема: Робота в комп’ютерній мережі Internet. Пошук, запис, перегляд і друкування матеріалів
Мета: Набути уміння та навички роботи в програмі Internet Explorer: пошук, запис, перегляд і друк матеріалів
Лабораторна робота № Туристський ринок Украйни: сучасний стан, тенденції, перспективи Мета iconЛабораторна робота №23. Туристські ресурси Лівобережжя (Полтавська та Чернігівська області) (4 години) Мета
Лабораторна робота №23. Туристські ресурси Лівобережжя (Полтавська та Чернігівська області) (4 години)
Лабораторна робота № Туристський ринок Украйни: сучасний стан, тенденції, перспективи Мета iconЛабораторна робота №12 токарні операції 1 Тема роботи
...
Лабораторна робота № Туристський ринок Украйни: сучасний стан, тенденції, перспективи Мета iconЛабораторна робота №13. Туристські ресурси Запорізької області Мета
Мета: розглянути туристські ресурси Запорізької області: природні, історико-культурні, подієві, визначати рекреаційні центри області,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы