Лабораторна робота 1 Тема: Проектування та створення реляційної бази даних, як джерела даних для сппр icon

Лабораторна робота 1 Тема: Проектування та створення реляційної бази даних, як джерела даних для сппр


Скачать 120.67 Kb.
НазваниеЛабораторна робота 1 Тема: Проектування та створення реляційної бази даних, як джерела даних для сппр
страница1/8
Размер120.67 Kb.
ТипЛабораторна робота
  1   2   3   4   5   6   7   8

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Лабораторна робота 1.1


Тема: Проектування та створення реляційної бази даних, як джерела даних для СППР

Мета: Набуття навичок проектування бази даних, що використовуватиметься як джерело даних для СППР

Питання для повторення:

 1. Основи роботи в середовищі MS SQL Server Management Studio.

 2. Синтаксис команди CREATE DATABASE.

 3. Синтаксис команди CREATE TABLE.

 4. Типи полів таблиці бази даних у TransactSQL.

 5. Унікальний, первинний та зовнішній ключі поля таблиці.

 6. Типи зв’язків між таблицями бази даних.


Рекомендовані джерела інформації:

Полякова Л.Н. Основы SQL. Лекция 3: Создание базы данных и проектирование таблиц – http://www.intuit.ru/department/database/sql/3/ .


Задача: Створити базу даних кредитного відділу банку, яка буде містити інформацію про видачу кредитів клієнтам банку.


^ Хід роботи

 1. Запустіть на виконання середовище MS SQL Server Management Studio Express. За допомогою діалогового вікна Connect to Server підключіться до локального MS SQL Server, встановленого на вашому комп’ютері.

Теоретичні відомості. Програмним середовищем реалізації задачі є MS SQL Server Management Studio Express корпорації Microsoft –програмна оболонка з графічним інтерфейсом, призначена для адміністрування MS SQL Server. На рис. 1.1. представлено діалогове вікно, що виводиться при старті Management Studio. Це вікно призначається для підключення до MS SQL Server (перелік серверів, доступних для підключення, виводиться у полі зі списком Server name). На рис. 1.2. наведено вікно самої програми.Рис. 1.1. Вікно підключення до серверуРис. 1.2. Робоча область MS SQL Server Management Studio Express


 1. Створіть нову базу даних “BankCredit”, в якій буде зберігатися інформація про кредити, надані клієнтам банку.

Вказівки до виконання: Для того, щоб створити нову БД необхідно викликати контекстне меню (права кнопка миші) об’єкту “Databases” та виконати команду “New Database…”.

 1. У створеній БД створіть таблицю CreditsInfo з такими полями: ID (унікальний код клієнта); PIP (клієнт); CreditSum (сума кредиту); CreditCosts (вартість кредиту); CreditTime (термін, на який видано кредит, місяців); CreditDate (дата видачі кредиту); CreditMeta (мета отримання кредиту – це поле рекомендується зробити типу int, адже тут буде зберігатися код текстового описання мети); LivingPoint (населений пункт, в якому проживає клієнт – для цього поля також буде створено довідникову таблицю). Самостійно виберіть типи полів та поле первинного ключа таблиці

^ Вказівки до виконання: Розкрийте структуру БД (натисніть ) та в контекстному меню папки Table виберіть команду New Table…

 1. Створіть довідникову таблицю MetaList (перелік можливих видів мети кредитування) з такими полями: ID; Name. Аналогічно створіть довідникову таблицю LivingPoints, в якій зберігатиметься перелік населених пунктів.

 2. Організуйте зв’язки між створеними таблицями, рис. 1.3.

 3. Заповніть таблиці даними згідно зразка, файл Bank.xls.
Рис. 1.3. Схема даних БД “Bank”


 1. Створіть представлення, на основі трьох створених таблиць, в якому виводилась б повна інформація про клієнта та кредит (замість кодів мети кредиту та місця проживання виводились б їх повні назви, рис.1.4.).

Теоретичні відомості. Представлення – це звичайний запит на виведення інформації, але на відміну від простих запитів, він зберігається як окремий об’єкт БД (у групі об’єктів Views) і може бути джерелом даних для інших запитів. Для його створення можна скористатися відповідною командою контекстного меню об’єкту Views. Представлення зазвичай створюють з використанням зручного вікна дизайнера, в якому, у випадку необхідності, можна й напряму редагувати SQL код представлення.Рис. 1.4. Зразок SQL коду представлення у вікні конструктора

 1. Підготуйте до друку та надрукуйте звіт по роботі.
^

Лабораторна робота 1.2


Тема: Базові принципи роботи в аналітичній платформі Deductor Studio

Мета: Набуття навичок роботи в аналітичній платформі Deductor Studio

Питання для повторення:

 1. Інтерфейс системи Deductor Studio.

 2. Архітектура Deductor Studio.

 3. Майстер імпорту.

 4. Майстер обробки даних.

 5. Майстер візуалізації даних.


Рекомендовані джерела інформації:

BaseGroup Labs. Deductor – аналітична платформа – (www.basegroup.ru)


Задача: За допомогою аналітичної платформи Deductor Studio на основі даних ТОВ “Девелопмент”, яке спеціалізується на будівництві та продажу жилих приміщень в Чернівцях, Львові та Хмельницькому зробити аналіз продажу квартир по містах.


^ Хід роботи

 1. Інтерфейс системи Deductor Studio.

Теоретичні відомості. Інтерфейс системи Deductor Studio складається з основних частин: меню, стандартної панелі інструментів, панелі закладок, контекстної панелі (змінюється залежно від активної закладки), робочої області (область візуалізації). На рис. 1.5. наведено вікно самої програми.Рис. 1.5. Структура вікна Deductor Studio

 1. Закладки системи Deductor Studio. Перехід по закладкам здійснюється за допомогою меню ВИДСценарии, Отчеты, Подключения або з використанням відповідних кнопок:

“Сценарии” – відображає сценарій обробки даних поточного проекту тобто ієрархічну послідовність дій над даними (імпорт, експорт тощо).

“Отчеты” – відображає звіти.

“Подключения” – дозволяє здійснювати швидкий вибір і налаштування нових підключень: баз даних різних типів, бізнес-додатків та сховищ даних.

Усі об’кти в ^ Deductor Studio представлені на відповідних закладках у вигляді ієрархічного списку. За допомогою контекстного меню можна здійснювати маніпуляції над закладками (активація, перейменування, приховування тощо).

 1. Майстри. У Deductor Studio робота ведеться за допомогою майстрів:

  1. Майстер імпорту – дозволяє в інтерактивному покроковому режимі вибрати джерело даних і налаштувати відповідні параметри.

  1. Майстер експорту – дозволяє в інтерактивному покроковому режимі виконати експорт в файли найбільш розповсюджених форматів.

  1. Майстер обробки – дозволяє в інтерактивному покроковому режимі налаштувати всі необхідні етапи обробки даних.

За допомогою майстрів імпорту, експорту та обробки даних можна створити сценарій.

  1. ^ Майстер візуалізації – дозволяє в інтерактивному покроковому режимі вибрати та налаштувати найбільш зручний спосіб представлення даних. Даний майстер налаштовує візуалізатори для конкретного вузла.

Візуалізатором називається представлення набору даних у певному вигляді: табличному, графічному, описовому, наприклад, таблиця, діаграма, гістограма, дерево, OLAP-куб.

  1. ^ Майстер підключень – призначений для створення нового підключення до джерела або модифікації існуючого. Підключення – налагоджене іменоване з'єднання до зовнішньої системи, що дозволяє обмінюватися з нею даними, тобто приймати і передавати далі.

 1. Сценарії.

   1. Сценарій – представляє собою послідовність операцій над даними (імпорт, обробка, експорт тощо), представлену у вигляді ієрархічного дерева. В дереві кожна операція утворює вузол, заголовок якого містить ім’я джерела даних, найменування алгоритму обробки, який застосовується тощо, а також зліва від назви вузла розміщена піктограма, що відповідає типу операції чи типу вибірки даних, рис. 1.6.Рис. 1.6. Дерево сценаріїв

Сценарій завжди починається з вузла імпорту з певного джерела. Створення нового вузла імпорту здійснюється за допомогою Майстра імпорту.

   1. Запустіть Майстер імпорту.

   2. На першому кроці майстра з доступних підключень виберіть Текстовый файл с разделителями.

   3. На другому кроці майстра вкажіть ім’я файлу для імпорту “ProdagKvartur.txt”.

   4. Усі інші кроки майстра залишіть без змін, але уважно вивчіть їх.

   5. Запустіть Майстер обробки.

   6. На першому кроці майстра виберіть Настройка набора данных.

   7. На другому кроці майстра вкажіть для стовпців назви: “Місяць” – на “Місяць продажу”, “Рік” – на “Рік продажу”, “Кількість.Кімнат” – на “Кількість кімнат”, “Адреса.Квартири” – “Адреса”.

   8. Усі інші кроки майстра залишіть без змін, але уважно вивчіть їх.

   9. Для вузла імпорту викличте з обробку “Фильтрация” та залиште дані, що характеризують продажі за січень по Чернівцям.

   10. Перегляньте отриманий результат.

   11. Запустіть Майстер візуалізації для вузла фільтрації.

   12. Створіть кругову діаграму по стовпцю сума, рис. 1.7.Рис. 1.7. Налаштування параметрів стовбців діаграми

   1. Додайте легенду, деталізацію, а також налаштуйте відсоткове відображення значень на діаграмі.

   2. Перегляньте отриманий результат. Визначте адресу та кількість кімнат квартири з максимальною ціною продажу в м. Чернівці.

   3. Запустіть Майстер експорту для вузла фільтрації.

   4. На першому кроці майстра з доступних приймачів даних виберіть Экспорт в HTML.

   5. Усі інші кроки майстра залишіть без змін, але уважно вивчіть їх.

   6. Перегляньте HTML-файл в папці проекту.

 1. Продемонструйте результати роботи (створений проект) викладачу.

 2. Підготуйте звіт з екранними копіями дерева сценаріїв та діаграми, а також вкажіть адресу та кількість кімнат квартири з максимальною ціною продажу в м. Чернівці.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Лабораторна робота 1 Тема: Проектування та створення реляційної бази даних, як джерела даних для сппр iconЛабораторна робота 1 Тема: Проектування та створення реляційної бази даних, як джерела даних для сппр
Мета: Набуття навичок проектування бази даних, що використовуватиметься як джерело даних для сппр
Лабораторна робота 1 Тема: Проектування та створення реляційної бази даних, як джерела даних для сппр iconПерелік питань, що вивчаються. Створення і заповнення бази даних. Об'єкти бази даних База даних
Тема: Вікно ms access. Структура бази даних в Access. Порядок проектування бази даних. Створення нової бази даних за шаблоном
Лабораторна робота 1 Тема: Проектування та створення реляційної бази даних, як джерела даних для сппр iconТема: Створення бази даних в середовищі субд. Мета
Мета. Навчитись створювати таблиці баз даних, вносити в них дані в режимі таблиць та в режимі форм, експорт даних із Excel
Лабораторна робота 1 Тема: Проектування та створення реляційної бази даних, як джерела даних для сппр iconЛабораторна робота №4 Тема: Опрацювання даних типу рядок
У текстовому рядку замінити кожну группу підряд розмішених пропусків одним пропуском
Лабораторна робота 1 Тема: Проектування та створення реляційної бази даних, як джерела даних для сппр iconЛабораторна робота №8 розробка комплекту вихідних даних для розробки уп в діалоговому режимі токарної обробки
Тема роботи: Розробка комплекту вихідних даних для розробки уп в діалоговому режимі токарної обробки
Лабораторна робота 1 Тема: Проектування та створення реляційної бази даних, як джерела даних для сппр iconЛабораторна робота №6 Тема: Цикли. Табулювання функції і пошук даних
Забезпечення заняття: 15 персональних комп'ютерів, операційне середовище Windows, алгоритмічна середа Borland C++ 0, 15 роздаткових...
Лабораторна робота 1 Тема: Проектування та створення реляційної бази даних, як джерела даних для сппр iconЛабораторна робота №1 5
У даний момент будь-яка задача пов’язана з керуванням інформацією та даними. Тому, за останні роки з’явилась низка різних комп’ютерних...
Лабораторна робота 1 Тема: Проектування та створення реляційної бази даних, як джерела даних для сппр iconТема: Введення та виведення даних, робота зі змінними
Ривкінд Й. Я., Т.І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько. Інформатика 11 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів....
Лабораторна робота 1 Тема: Проектування та створення реляційної бази даних, як джерела даних для сппр iconОпрацювання числових даних. (35)
Типи форматів даних (Числовий, Текстовий, Дата, Час, грошовий, відсотковий тощо )та приклади. (73)
Лабораторна робота 1 Тема: Проектування та створення реляційної бази даних, як джерела даних для сппр iconТема статистичне спостереження, зведення І групування статистичних даних
Статистичне спостереження – це перша стадія всякого статистичного дослідження, що є науково організованим за єдиною програмою обліком...
Лабораторна робота 1 Тема: Проектування та створення реляційної бази даних, як джерела даних для сппр iconПлан семінарських (практичних) занять з дисципліни «проектування підприємства» для студентів 4 курсу, денної форми навчання спеціальності 140103 «туризм» тема організаційні засади проектування готелів
Законодавча та нормативна база. Загальні положення. Організація проектування. Вихідні дані І завдання для проектування. Концептуальні...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы