Лабораторна робота №1 Тема: Робота з одновимірними масивами icon

Лабораторна робота №1 Тема: Робота з одновимірними масивами


Скачать 16.26 Kb.
НазваниеЛабораторна робота №1 Тема: Робота з одновимірними масивами
Размер16.26 Kb.
ТипЛабораторна робота

Лабораторна робота №1


Тема: Робота з одновимірними масивами.


Загальні завдання :

1). Заповнити масив елементами в такому порядку 20, 19,.. 2, 1.


2). Масив призначений для збереження значень зросту 12 чоловік. За допомогою дачика випадкових чисел заповнити значеннями в діапазоні від 160 до 190 включно.


3). Створити програму пошуку в масиві заданого числа , заповнити масив 10 елементами значення яких вводяться з клавіатури, яка повертає номер елемента масиву, та 0 – якщо елемент в масиві не знайдено.


4).Заданий масив з 10 елементів, всі його елементи зменшить на 20, помножити на останній, збільшити на число С і знайти суму квадратів всіх елементів .


5). В масиві зберігаються дані про опади кожного дня Січня. Визначити загальну кількість опадів в цьому місяці. І в якій декаді місяця було найбільше опадів.


6). Заданий масив вивести всі додатні елементи , і вивести елементи які більші 100.


7). В масиві зберігаються інформація про кількість перемог , які одержали 20 футбольних команд.

Визначити номера команд , які мають менше 3 перемог.


8). Відомо кількість мешканців які проживають в кожному дому вулиці. Номерація домів проведена підряд. Дома з парними номерами розмішені на одній стороні вулиці з не парними на іншій. На якій стороні вулиці проживає більше жителів.


^ ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Масив даних

Масив – це структурований тип даних, значення утворюють скінченний набір пронумерованих однотипних елементів. Масив визначається ідентифікатором (має ім’я), кількістю розмірностей (координат), які потрібні для визначення місцезнаходження елементів, та типом елементів. Ім’я масиву єдине для всіх його елементів. Елементами масиву можуть бути дані будь-яких типів, крім файлових. Нумеруються (індексуються) елементи значеннями впорядкованих типів (цілими числами, символами, значеннями перелічувальних та інтервальних типів).

При розв’язуванні задач найчастіше використовуються одновимірні, двовимірні, тривимірні масиви.

Опис типу даних масив здійснюється так:

const MaxN = 20;

type TMas = array[1..MaxN] of Тип Елемента;

var A : TMas;

Схематично одновимірний масив можна подати у вигляді:
Напрям зміни номера
——————————————————————→
1

2

3

4

5

6MaxN

A

Звертатися до елемента масиву потрібно за його номером.A[6] або

A[i] (якщо i = 6)

Приклади різної нумерації елементів масиву:

type TLiter = ‘a’..’z’;

TMas1 = array[1..5] of Integer;

^ TMas2 = array[-10..10] of Integer;

TMas3 = array[‘a’..’d’] of Boolean;

TMas4 = array[TLiter] of Real;

TMas5 = array[Char] of Integer;

TMas6 = array[Boolean] of Real;

TMas7 = array[Byte] of Integer;^ ПРИКЛАДИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Обчислити суму, добуток та середнє арифметичне елементів масиву цілих чисел.

Розв’язування.

Визначимо потрібні об’єкти:

^ MaxN – константа цілого типу: максимальна кількість елементів масиву;

N – змінна цілого типу: потрібна кількість елементів масиву;

TMasInt – ідентифікатор типу даних масиву цілих чисел;

A – змінна типу TMasInt;

S, D – змінні цілого типу: сума та добуток елементів;

Sa – змінна дійсного типу: середнє арифметичне елементів масиву;

i – змінна цілого типу: номер поточного елемента.

Алгоритм

Програма

 1. задати кількість елементів масиву N;

 2. ввести значення елементів масиву;

N раз повторити дії:

вивести номер i елемента, значення якого потрібно ввести;

ввести значення i-го елемента;

 1. задати початкові значення змінних S, D;

 2. знайти суму S та добуток D елементів масиву;

N раз повторити дії:

збільшити суму S на A[i];

збільшити добуток D в A[i] разів;

 1. обчислити середнє арифметичне Sa = S / N;

 2. вивести результат S, D, Sa.

const MaxN = 20;

type TMasInt = array[1..MaxN] of Integer;

var A : TMasInt;S,D : Integer;Sa : Real;i, N : Integer;

begin Write('Введіть кількість елементів масиву –');

ReadLn(N);

for i := 1 to N do

begin Write('A[',i,']='); ReadLn(A[i]) end;

S := 0; D := 1;

for i := 1 to N do

begin S := S + A[i]; D := D * A[i] end;

Sa := S / N;

Writeln(' Сума елементів – ',S);

WriteLn(' Добуток елементів – ', D);

WriteLn(' Середнє арифметичне елементів –', Sa);

end.

Знайти найбільший та найменший елементи масиву дійсних чисел.

Розв’язування.

Визначимо потрібні об’єкти:

^ MaxN – константа цілого типу: максимальна кількість елементів масиву;

N – змінна цілого типу: потрібна кількість елементів масиву;

TMasReal – ідентифікатор типу даних масиву дійсних чисел;

^ A – змінна типу TMasReal;

Max, Min – змінні дійсного типу: найбільший та найменший елементи масиву;

i – змінна цілого типу: номер поточного елемента.

Алгоритм

Програма

 1. задати кількість елементів масиву N;

 1. ввести значення елементів масиву;

N раз повторити дії:

вивести номер i елемента, значення якого потрібно ввести;

ввести значення i-го елемента;

 1. задати початкові значення змінних Min, Max;

 2. знайти найменший Min та найбільший Max елементи масиву;

N-1 раз повторити дії:

якщо Max < A[i], то Max:= A[i];

якщо Min > A[i], то Min:= A[i].

 1. вивести результат Min, Max.

const MaxN = 20;

type TMasInt = array[1..MaxN] of Real;

var A : TMasInt;Min, Max : Real;i, N : Integer;

begin Write('Уведіть кількість елементів масиву N –');

ReadLn(N);

for i := 1 to N do

begin Write('A[',i,']='); ReadLn(A[i]) end;

Min := A[1]; Max := Min;

for i := 2 to N do

begin if Max < A[i] then Max := A[i];

if Min > A[i] then Min := A[i];

end;

Writeln(' найбільший елемент масиву – ', Max);

Writeln(' найменший елемент масиву – ', Min);

end.

Замінити нулем від’ємні елементи масиву цілих чисел.

Розв’язування.

Визначимо потрібні об’єкти:

^ MaxN – константа цілого типу: максимальна кількість елементів масиву;

N – змінна цілого типу: потрібна кількість елементів масиву;

TMasInt – ідентифікатор типу даних масиву дійсних чисел;

A – змінна типу TMasReal;

i – змінна цілого типу: номер поточного елемента.

Алгоритм

Програма

 1. задати кількість елементів масиву N;

 1. ввести значення елементів масиву;

N раз повторити дії:

вивести номер i елемента, значення якого потрібно ввести;

ввести значення i-го елемента;

 1. вивести елементи масиву на екран в рядок;

N раз повторити дію: якщо A[i] < 0, то A[i] := 0;

 1. вивести елементи масиву на екран в рядок.

const MaxN = 20;

type TMasInt = array[1..MaxN] of Real;

var A : TMasInt;i, N : Integer;

begin Write(‘Уведіть кількість елементів масиву N -’);

ReadLn(N);

for i := 1 to N do

begin Write(‘A[’,i,’]=’); ReadLn(A[i]) end;

Writeln(‘Елементи масиву до опрацювання: ’);

for i := 1 to N do Write(A[i],’ ‘);

for i := 1 to N do if A[i]<0 then A[i] := 0;

Writeln(‘Елементи масиву після опрацювання: ’);

for i := 1 to N do Write(A[i],’ ‘);

end.

Похожие:

Лабораторна робота №1 Тема: Робота з одновимірними масивами iconЛабораторна робота №1 Тема: Робота з одновимірними масивами
Масив призначений для збереження значень зросту 12 чоловік. За допомогою дачика випадкових чисел заповнити значеннями в діапазоні...
Лабораторна робота №1 Тема: Робота з одновимірними масивами iconЛабораторна робота №6 Робота з одновимірними масивами з дисципліни: "Програмування" Для студентів, що навчаються
Навчитися використовувати одновимірні масиви для розв’язання задач. Навчитися розв’язувати задачі, що містять одновимірні масиви,...
Лабораторна робота №1 Тема: Робота з одновимірними масивами iconЛабораторна робота №13 Тема : Інтернет. Служба www. Робота з інформацією державних порталів
Мета: Уміти переглядати web-сторінки, користуватись гіперпосиланнями, створювати закладки, вести журнал, шукати необхідну інформацію...
Лабораторна робота №1 Тема: Робота з одновимірними масивами iconТема: Робота з двовимірними масивами.
Заданий двовимірний масив. Визначити суму елементів першого і другого стовпчиків
Лабораторна робота №1 Тема: Робота з одновимірними масивами iconЛабораторна робота №1 тема лабораторної роботи

Лабораторна робота №1 Тема: Робота з одновимірними масивами iconЛабораторна робота №12 Тема: Робота в комп’ютерній мережі Internet. Пошук, запис, перегляд і друкування матеріалів
Мета: Набути уміння та навички роботи в програмі Internet Explorer: пошук, запис, перегляд і друк матеріалів
Лабораторна робота №1 Тема: Робота з одновимірними масивами iconЛабораторна робота №14 Тема: Виконання завдань з обробки інформації у кількох програмних середовищах. Робота з навчальними програмами
Ме: сканування, розпізнавання текстових і графічних документів і передача їх в інші програми. Засвоїти правила і порядок автоматичного...
Лабораторна робота №1 Тема: Робота з одновимірними масивами iconЛабораторна робота №5 типи обробки 1 Тема роботи
Персональна еом у складі локальної обчислювальної мережі
Лабораторна робота №1 Тема: Робота з одновимірними масивами iconЛабораторна робота №8 параметри контуру 1 Тема роботи
Персональна еом у складі локальної обчислювальної мережі
Лабораторна робота №1 Тема: Робота з одновимірними масивами iconЛабораторна робота №4 Тема: Опрацювання даних типу рядок
У текстовому рядку замінити кожну группу підряд розмішених пропусків одним пропуском
Лабораторна робота №1 Тема: Робота з одновимірними масивами iconЛабораторна робота №7 Тема: Одновимірні масиви
Забезпечення заняття: 15 персональних комп'ютерів, операційне середовище Windows, алгоритмічна середа Borland C++ 0, 15 роздаткових...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы