Лабораторна робота №6 Тема: Цикли. Табулювання функції і пошук даних icon

Лабораторна робота №6 Тема: Цикли. Табулювання функції і пошук даних


Скачать 12.99 Kb.
НазваниеЛабораторна робота №6 Тема: Цикли. Табулювання функції і пошук даних
Размер12.99 Kb.
ТипЛабораторна робота

Лабораторна робота №6

Тема: Цикли. Табулювання функції і пошук даних.


Мета: Навчитись працювати з циклами while та do-while.

Забезпечення заняття: 15 персональних комп'ютерів, операційне середовище Windows, алгоритмічна середа Borland C++ 5.0, 15 роздаткових карток з методичними вказівками.

Актуалізація опорних знань.

  1. Команда циклу while.

  2. Команда циклу do-while.

  3. Умовні команди.

Завдання:

Протабулювати функцію у = fi+8(x) на проміжку [0; і] з кроком h = 0.1i, де і - номер варіанта. Результати обчислень вивести у вигляді таблиці пар чисел х, у. Виконати завдання пошуку даних відповідно до вашого варіанта. Якщо шуканих даних немає, вивести про це повідомлення.


1. Обчислити суму першого й останнього значень функції. Визначити кількість усіх значень.

2. Обчислити суму й добуток усіх значень функції у, для яких виконуються нерівності у < -3,2 або у > 0.

3. Обчислити добуток та кількість усіх значень функції у, для яких виконуються нерівності у < -3 або у>0,4.

4. Обчислити добуток усіх від'ємних значень функції у та визначити кількість додатних.

5. Обчислити добуток значень аргументу (х), для яких досягаються мінімальне та максимальне значення функції у.

6. Скільки було від'ємних значень? Визначити максимальне значення.

7. Визначити суму додатних значень функції та кількість від'ємних.

8. Скільки від'ємних і додатних значень має функція у?

9. Обчислити модуль різниці максимального та першого значень у.

10. Обчислити добуток від'ємних значень функції у. У якій точці (х) функція набуває максимального значення?

11. Обчислити суму квадратів усіх додатних значень функцій у. Визначити, для якого х функція набуває мінімального значення.

12. Обчислити суму та кількість додатних значень функції у.

13. Обчислити суму всіх значень функції у, для яких виконуються нерівності у < 1,2 або у > 4. Визначити максимальне значення функції.

14. Обчислити добуток додатних значень і кількість від'ємних.

15. Обчислити добуток усіх значень функції у, для яких справджується нерівність 1 < у < 3,1. Визначити, для якого х функція набуває максимального значення.

16. Обчислити кількість і добуток усіх від'ємних значень у.

17. Обчислити суму квадратів і добуток усіх значень функції у, Для яких справджується нерівність -2,41<у<5.

18. Обчислити модуль добутку максимального та мінімального значень.

19. Обчислити середнє арифметичне всіх від'ємних значень функції.

20. Обчислити суму кубів усіх додатних значень та їхню кількість.

21. Знайти середнє арифметичне тих значень функції у, для яких виконуються нерівності у < 0 або у > 1.

22. Знайти мінімальне значення функції, а також визначити значення аргументу, для якого воно досягається.

23. Обчислити суму та кількість тих значень функції у, для яких виконується нерівність 0 < у < 1.

24. Обчислити кількість і добуток тих значень функції у, для яких виконуються нерівності 1,3 < у < 5.

25. Яких значень функції більше: додатних чи від'ємних?


Методичні вказівки: При виконання завдань проглядайте конспект лекцій, де обчислені типові завдання (задача 7 [1] c.51).

Зауваження. У попередній програмі замість оголошення сталої const float pi = 3.1415926 можна було використати стандартну сталу М_РІ, яка описана у модулі math.h.

Контрольні запитання.

  1. Що таке цикл та навіщо їх використовувати?

  2. Поясніть дію циклу do-while?

  3. Поясніть дію циклу while?

  4. Які умовні команди ви знаєте? Опишіть їх.

Домашнє завдання: [1] Я.М.Глинський "C++ & C++Builder Навчальний посібник" ст. 51, 129-130.

В умовах багатьох задач є посилання на функції. Потрібні функції слід вибирати відповідно до значення числа n, яке залежить від номера конкретного варіанта і та умови задачі (див. таб.1). Наприклад, розглянемо варіант і = 21. Якщо в умові деякої задачі зазначена функція у = fi+19(x)> то і + 19 = 21 + 19 = 40. Оскільки це число більше, ніж 25, то від нього віднімаємо 25 і отримуємо номер індивідуального завдання n = 40 - 25 = 15. Отже, вибираємо з таблиці функцію з номером n = 15.

^ Таблиця 1. Функції

n

Функція

n

Функція

n

Функція

1.10.18.2.11.19.3.12.20.4.13.21.5.14.22.6.15.23.7.16.24.8.17.25.9.Похожие:

Лабораторна робота №6 Тема: Цикли. Табулювання функції і пошук даних iconЛабораторна робота №6 Тема: Цикли. Табулювання функції і пошук даних
Забезпечення заняття: 15 персональних комп'ютерів, операційне середовище Windows, алгоритмічна середа Borland C++ 0, 15 роздаткових...
Лабораторна робота №6 Тема: Цикли. Табулювання функції і пошук даних iconЛабораторна робота №12 Тема: Робота в комп’ютерній мережі Internet. Пошук, запис, перегляд і друкування матеріалів
Мета: Набути уміння та навички роботи в програмі Internet Explorer: пошук, запис, перегляд і друк матеріалів
Лабораторна робота №6 Тема: Цикли. Табулювання функції і пошук даних iconЛабораторна робота 1 Тема: Проектування та створення реляційної бази даних, як джерела даних для сппр
Мета: Набуття навичок проектування бази даних, що використовуватиметься як джерело даних для сппр
Лабораторна робота №6 Тема: Цикли. Табулювання функції і пошук даних iconЛабораторна робота №4 Тема: Опрацювання даних типу рядок
У текстовому рядку замінити кожну группу підряд розмішених пропусків одним пропуском
Лабораторна робота №6 Тема: Цикли. Табулювання функції і пошук даних iconЛабораторна робота №7 Тема: Цикли. Обчислення скінченних сум і добутків. Мета: Навчитись працювати з циклами for. Забезпечення заняття
Забезпечення заняття: 15 персональних комп'ютерів, операційне середовище Windows, алгоритмічна середа Borland C++ 0, 15 роздаткових...
Лабораторна робота №6 Тема: Цикли. Табулювання функції і пошук даних icon3. Практична робота №8 " Пошук інформації в Інтернеті."
Здійснити пошук та записати відповіді в текстовий файл (можна у вигляді скріншотів)
Лабораторна робота №6 Тема: Цикли. Табулювання функції і пошук даних iconЛабораторна робота №6-7
Мета: навчитися наближувати табличні функції методом найменших квадратів, робити висновки про якість знайденого полінома
Лабораторна робота №6 Тема: Цикли. Табулювання функції і пошук даних iconЛабораторна робота №8 розробка комплекту вихідних даних для розробки уп в діалоговому режимі токарної обробки
Тема роботи: Розробка комплекту вихідних даних для розробки уп в діалоговому режимі токарної обробки
Лабораторна робота №6 Тема: Цикли. Табулювання функції і пошук даних iconЛекція №11. Цикли та підпрограми
Алгоритмічна конструкція повторення та її різновиди: визначені та невизначені цикли, цикли з після умовою та з передумовою
Лабораторна робота №6 Тема: Цикли. Табулювання функції і пошук даних iconЛабораторна робота №1 Тема: Робота з одновимірними масивами
Масив призначений для збереження значень зросту 12 чоловік. За допомогою дачика випадкових чисел заповнити значеннями в діапазоні...
Лабораторна робота №6 Тема: Цикли. Табулювання функції і пошук даних iconПерелік питань, що вивчаються. Створення і заповнення бази даних. Об'єкти бази даних База даних
Тема: Вікно ms access. Структура бази даних в Access. Порядок проектування бази даних. Створення нової бази даних за шаблоном
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы