М. І. Пирогова кафедра патологічної анатомії, судової медицини та правознавства icon

М. І. Пирогова кафедра патологічної анатомії, судової медицини та правознавства


НазваниеМ. І. Пирогова кафедра патологічної анатомії, судової медицини та правознавства
страница1/15
Размер0.67 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М. І. ПИРОГОВА


Кафедра патологічної анатомії, судової медицини та правознавства


П Р А К Т И К У М

до практичних занять з судової медицини

для студентів Іv курсу медичного факультету
Студент(ка)________групи_______курсу

__________________________факультету

____________________________________

____________________________________

____________________________________


Вінниця — 2012


Упорядники:

Легін Г. О. − доцент, кандидат медичних наук;


Моканюк О. І. − доцент, кандидат медичних наук;


Воронов В.Т. − доцент, кандидат медичних наук;


Бондарчук А.О. − асистент;


Перебетюк А. М. − асистент.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЗАСАДИ

ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ


Зміст практичного заняття

Студенти знайомляться з організацією судово-медичної служби в Україні на прикладі структурних підрозділів Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи (офіційна назва – Бюро судово-медичної експертизи Управління охорони здоров’я і курортів Вінницької обласної державної адміністрації).


Питання для визначення початкового рівня знань:

 1. Поняття «судова медицина» (С. 7).

 2. Поняття «судово-медична експертиза» (С. 8).

 3. Поняття «судовий експерт» (С. 38, 41).

 4. Поняття «Кримінальний кодекс» (С. 8).

 5. Випадки обов’язкового проведення експертизи (С. 39).

 6. Компетенція судово-медичної експертизи (С. 43).

 7. Поняття про первинну судово-медичну експертизу (С. 44).

 8. Поняття про додаткову судово-медичну експертизу (С. 44).

 9. Поняття про повторну судово-медичну експертизу (С. 44).

 10. Поняття про комісійну судово-медичну експертизу (С. 44).

 11. Поняття про комплексну експертизу (С. 44-45).

 12. Нормативно-правова регламентація проведення судово-медичної експертизи в Україні (Блок інформації).

 13. Особи, що мають право бути присутнім при проведенні експертизи (С. 45).

 14. Питання, що виходять за межі компетенції судово-медичного експерта (С. 45).

 15. Кримінальна відповідальність судово-медичного експерта згідно ст. 384 КК України (Блок інформації).

 16. Кримінальна відповідальність судово-медичного експерта згідно ст. 385 КК України.

 17. Кримінальна відповідальність судово-медичного експерта згідно ст. 387 КК України.

 18. Обов’язки судово-медичного експерта (Блок інформації).

 19. Права судово-медичного експерта (Блок інформації).

 20. Дії, заборонені експерту (Блок інформації).

 21. Структура судово-медичної служби в Україні (С. 52).

 22. Структура обласного бюро судово-медичної експертизи (С. 54).


^ БЛОК ІНФОРМАЦІЇ

Згідно Закону України «Про судову експертизу» (введений в дію Постановою Верховної Ради України 25 лютого 1994 р.), судова експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, попереднього слідства чи суду.

Нормативним актом, який визначає відповідно до Закону «Про судову експертизу» порядок проведення судово-медичної експертизи в Україні, є «Інструкція про проведення судово-медичної експертизи», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 1995 р. № 6.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: В Україні судово-медична експертиза в усіх випадках здійснюється тільки на підставі передбаченого законом процесуального документа, тобто кожна експертиза є юридичний акт, який здійснюється або за «Постановою» слідчого, або за «Постановою» чи «Ухвалою» суду. Кожна експертиза оформлюється відповідним документом, який має назву «Висновок експерта».

У випадках, коли не порушено кримінальну справу і здійснюється дослідча перевірка за фактом якоїсь події (дізнання), проводиться не експертиза, а судово-медичне дослідження, оформлюючи його документом, який носить назву «Акт судово-медичного дослідження» (Якщо об’єктом дослідження є жива особа, документ має назву «Акт судово-медичного обстеження»).

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: Судово-медичне дослідження (обстеження) здійснюється також тільки за наявності відповідного документа, оформленого дізнавачем (слідчим) – письмового відношення (синоніми: заява, лист, направлення).

МОЗ України передбачені спеціальним наказом такі форми судово-медичної документації:

  1. «Висновок експерта».

  2. «Акт судово-медичного дослідження (обстеження)».

Судово-медичний документ складають згідно затвердженого МОЗ України зразка, він мусить бути написаний чітко, ясно, грамотно, лексично коректно, без вживання суто медичних або спеціальних термінів, без скорочень і виправлень.

Звертаємо увагу, що діючим Кримінальним Кодексом України 2001 р. у Розділі ХVІІІ Особливої частини «Злочини проти правосуддя» передбачено кримінальну відповідальність судового експерта, безпосередньо пов’язану з виконанням ним його експертних обов’язків за ст. ст. 384, 385 та 387.

Стаття 384. Завідомо неправдиве показання

1. Завідомо неправдиве показання свідка чи потерпілого або завідомо неправдивий висновок експерта під час провадження дізнання, досудового слідства або проведенні розслідування тимчасовою слідчою чи тимчасовою спеціальною комісією Верховної Ради України або в суді, а також завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких самих випадках, – карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.

2. Ті ж самі дії, поєднанні із звинуваченням у тяжкому чи особливо тяжкому злочині, або зі штучним створенням доказів обвинувачення чи захисту, а також вчинені з корисливих мотивів, – караються виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.


Стаття 385. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків

1. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них обов’язків в суді або під час провадження досудового слідства, розслідування тимчасовою слідчою чи тимчасовою спеціальною комісією Верховної Ради України чи дізнання, – караються штрафом від п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

2. Не підлягає кримінальній відповідальності особа за відмову надавати показання під час провадження дізнання, досудового слідства або в суді щодо себе, а також членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.


Стаття 387. Розголошення даних досудового слідства або дізнання

1. Розголошення без дозволу прокурора, слідчого або особи, яка проводила дізнання чи досудове слідство, даних досудового слідства чи дізнання особою, попередженою у встановленому законом порядку про обов’язок не розголошувати такі дані, – карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.

2. Розголошення даних досудового слідства або дізнання, вчинене суддею, прокурором, слідчим, працівником органу дізнання, оперативно-розшукового органу, незалежно від того, чи приймала ця особа безпосередньо участь в досудовому слідстві або дізнанні, якщо розголошені дані ганьблять людину, принижуючи її честь і гідність, – карається штрафом від ста до трьохсотп’ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років.

«Законом про судову експертизу» і «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» Міністерства юстиції України на експерта покладаються такі обов'язки:

 • Прийняти до виконання доручену йому експертизу.

 • Провести повне дослідження, дати обґрунтований та
  об'єктивний висновок.

 • Повідомити в письмовій формі особу або орган, яка
  призначила експертизу, про неможливість її проведення, якщо
  поставлене питання виходить за межі компетенції експерта або якщо
  надані йому матеріали недостатні для вирішення поставленого
  питання, а витребувані додаткові матеріали не були отримані.

 • З'явитися на виклик особи або органу, яка призначила
  експертизу, для надання роз'яснень чи доповнень з приводу
  проведеної експертизи або причин повідомлення про неможливість її
  проведення.

 • Заявити самовідвід за наявності передбачених законом
  обставин.

 • З дозволу особи або органу, яка призначила експертизу,
  проводити окремі дослідження в присутності підозрюваного,
  обвинуваченого, підсудного та інших осіб у випадках, передбачених
  законодавством.Згідно «Закону про судову експертизу» і «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» Міністерства юстиції України експерт має право:

 • Ознайомлюватись з матеріалами справи, які стосуються
  експертизи.

 • Порушувати клопотання відповідно до процесуального
  законодавства про надання додаткових та інших матеріалів,
  необхідних для вирішення поставлених питань.

 • З дозволу особи або органу, яка призначила експертизу,
  бути присутнім під час проведення слідчих, судових, виконавчих дій
  та задавати питання, що стосуються предмета чи об'єкта експертизи.

 • Указувати у висновку на факти, які мають значення для
  справи, але стосовно яких йому не були поставлені питання, та на
  обставини, що сприяли (могли сприяти) вчиненню правопорушення.

 • У разі незгоди з іншими членами експертної комісії –
  складати окремий висновок.

 • Викладати письмово відповіді на питання, які
  ставляться йому під час надання роз'яснень.

 • Оскаржувати в установленому порядку дії та рішення
  особи або органу, яка призначила експертизу, що порушують права
  експерта або порядок проведення експертизи.

 • На забезпечення безпеки за наявності відповідних
  підстав.Згідно «Закону про судову експертизу» і «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» Міністерства юстиції України експерту забороняється:

 • Проводити експертизу без письмової вказівки керівника
  (заступника) експертної установи, керівника структурного
  підрозділу, за винятком експертиз, доручених йому безпосередньо
  органом дізнання, слідчим, після огляду, у якому він брав участь
  як спеціаліст, а також експертиз, які проводяться під час судового
  розгляду.

 • Самостійно збирати матеріали, які підлягають
  дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення
  експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах
  неоднозначно.

 • Розголошувати без дозволу прокурора, слідчого, особи,
  яка провадить дізнання, суду дані, що стали йому відомі під час
  проведення експертизи, та повідомляти її результати будь-кому,
  крім особи (органу), що призначила експертизу.

 • Вступати у не передбачені порядком проведення
  експертизи контакти з особами, якщо такі особи прямо чи побічно
  зацікавлені в результатах експертизи.

 • Зберігати матеріали справ та об'єкти експертних
  досліджень поза службовим приміщенням.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2.


ДОКУМЕНТАЦІЯ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ

І СУДОВО-МЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Зміст практичного заняття

Пропонується бланк-схема «Висновок експерта» та навчальний екземпляр постанови слідчого, відповідно до якої студент в робочому зошиті складає вступну частину «Висновку експерта». Аналогічно студент отримує також бланк-схему «Акта судово-медичного дослідження (обстеження)», а також навчальний екземпляр письмового відношення слідчого і в робочому зошиті складає вступну частину «Акта судово-медичного дослідження (обстеження)».


Питання для визначення початкового рівня знань:

 1. Що є підставою для проведення судово-медичної експертизи? (Блок інформації).

 2. Що є підставою для проведення судово-медичного дослідження? (Блок інформації).

 1. Що відноситься до судово-медичної документації? (Блок інформації).

 1. Схема вступної частини «Висновку експерта» та «Акта судово-медичного дослідження (обстеження)» (Блок інформації).

 2. Зміст дослідної частини «Висновку експерта» та «Акта судово-медичного дослідження (обстеження)» (Блок інформації).

 3. Зміст резюмуючої частини «Висновку експерта» та «Акта судово-медичного дослідження (обстеження)». (Блок інформації).

 1. Який термін проведення експертизи? (Блок інформації).


^ БЛОК ІНФОРМАЦІЇ

Наказом МОЗ України передбачені такі форми судово-медичної документації: «Висновок експерта».

«Акт судово-медичного дослідження (обстеження)».

Судово-медичний документ складають згідно затвердженого МОЗ України зразка, він мусить бути написаний чітко, грамотно, лексично коректно, без вживання суто медичних або спеціальних термінів, без скорочень і виправлень.

Судово-медичний документ («Висновок експерта» або «Акт судово-медичного дослідження (обстеження)») складається з трьох частин: вступної, дослідної і резюмуючої.

Вступна частина – формальна, її зміст для всіх експертиз (досліджень) однаковий. В ній експерт вказує на підставі якого офіційного документа (постанова, ухвала, відношення) проведено судово-медичну експертизу або судово-медичне дослідження (обстеження), місце і умови проведення експертизи (дослідження), відомості про судово-медичного експерта (місце роботи, посада, прізвище, ініціали, фах, стаж роботи за фахом, кваліфікаційний клас, ранг, вчений ступінь та звання), при експертизі (досліджені) трупа – прізвище, ім’я та по батькові, рік народження померлого, при експертизі (обстеженні) живої особи – прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місце проживання, реквізити документа, що посвідчує особу, у присутності кого (представника слідства або дізнання, понятих) проведено експертизу (дослідження), дату та час початку експертизи (дослідження, обстеження), дату закінчення експертизи, кількість аркушів, на яких викладений документ. У вступній частині також наводять питання, які поставлені на вирішення експертизи (дослідження), а також викладають обставини випадку, повідомлені в супровідних документах слідчими або судовими органами і дані, що містяться в інших документах, якщо вони надані (медичні документи лікувальних установ, протокол огляду місця події, матеріали судових та слідчих справ тощо).

Дослідна частина містить послідовний опис візуальних та інших даних про об’єкт експертизи (дослідження), хід інструментальних, лабораторних та інших досліджень.

Вступну і дослідну частини разом іноді називають протоколом, їх складають безпосередньо у процесі проведення експертизи. Протокол підписують експерт і особи, присутні під час проведення експертизи (слідчий та поняті).

Резюмуюча частина (у «Висновку експерта» носить назву «Підсумки», а в «Акті судово-медичного дослідження» – «Заключна частина») повинна містити висновки, які випливають з даних проведеного дослідження, і мотивовані відповіді на поставлені перед експертизою питання. Фактично у підсумках експерт дає науково-практичний аналіз результатів виконаної експертизи (дослідження) і формулює в стислих, обґрунтованих положеннях відповіді, які вирішують або роз’яснюють судово-медичну частину правових питань.

Резюмуючу частину підписує тільки експерт. Підписи засвідчуються печаткою експертної установи (Бюро судово-медичної експертизи).

Проведення експертизи (дослідження) повинне бути закінченим протягом місяця з дня отримання від органів дізнання, досудового слідства або суду всіх необхідних матеріалів. При перевищенні експертом встановлених строків він повинен надати усне роз’яснення причин затримки начальнику бюро і направити відповідне письмове повідомлення особі, що призначила експертизу.


^ ЗРАЗОК РОБОТИ СТУДЕНТА


Практичне заняття № 2. Документація судово-медичних експертиз і судово-медичних досліджень.


Завдання І

Скласти вступну частину «Акта судово-медичного дослідження» трупа у відповідності до письмового відношення представника органів дізнання.


Варіант виконання завдання І:


Код форми за ЗКУД

Код закладу за ЗКПО
Міністерство охорони здоров’я України
^ МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 171/о

Затверджена наказом МОЗ України 05.08.99 р. № 197

Бюро судово-медичної експертизи Управління охорони здоров’я Вінницької обласної держадміністрації,

м. Вінниця, вул. Пирогова, 56


^ АКТ СУДОВО-МЕДИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

809

На підставі письмового відношення слідчого прокуратури Староміського району м. Вінниці, юриста 2 класу Огородника С.В. від «4» вересня 2012 р. № 457

в приміщенні відділу судово-медичної експертизи трупів Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи при ясній погоді і достатньому природному освітленні

судово-медичний(і) експерт(и) студент 2-а групи 4-го курсу медичного факультету Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова Руденко Т.І.

провів(вели) судово-медичне дослідження трупа гр. Романенка Сергія Даниловича, 1937 р. народження, мешканця м. Вінниці.

При проведенні дослідження були присутні: −

Дослідження почате 5.09.2012 р. о 9-00.

Дослідження закінчене 5.09.2012 р.

«Акт судово-медичного дослідження» викладений на____________________аркушах.

Питання, що підлягають вирішенню

«1. Яка причина смерті Романенка С.Д.?

2. Чи є на трупі Романенка С.Д. тілесні ушкодження, якщо так, то який їх характер, локалізація, механізм та давність утворення, ступінь тяжкості, чи стоять у причинному зв’язку зі смертю?

3. Яка давність настання смерті?

4. Чи хворів Романенко на якісь захворювання?

5. Чи є в крові Романенка С.Д. алкоголь, в якій концентрації, який ступінь сп’яніння у живих осіб їй відповідає?»

Обставини справи

У відношенні про проведення судово-медичного дослідження трупа вказано, що «... в ніч з 4 на 5 вересня 2012 р. виявлений в будинку № 24 по вул. Некрасова труп гр. Романенка Сергія Даниловича, 1937 р. народження. За життя зловживав спиртними напоями».

Завдання ІІ

Скласти вступну частину «Висновку експерта» у відповідності до постанови представника органів досудового слідства.

Варіант виконання завдання ІІ


Код форми за ЗКУД

Код закладу за ЗКПО
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Похожие:

М. І. Пирогова кафедра патологічної анатомії, судової медицини та правознавства iconМ. І. Пирогова кафедра патологічної анатомії, судової медицини та правознавства
Студенти знайомляться з організацією судово-медичної служби в Україні на прикладі структурних підрозділів Вінницького обласного бюро...
М. І. Пирогова кафедра патологічної анатомії, судової медицини та правознавства iconТема. Історія анатомії. Якому автору належить праця «Канони медицини»
Гіппократ вважав, що організм людини складається із чотирьох основних соків: кров, жовта жовч, чорна жовч, слиз
М. І. Пирогова кафедра патологічної анатомії, судової медицини та правознавства iconНазва: ІІ Всеукраїнська заочна наукова конференція "Актуальні проблеми правознавства"
Ми раді запросити Вас до участі у ІІ всеукраїнській науковій конференції "Актуальні проблеми правознавства"
М. І. Пирогова кафедра патологічної анатомії, судової медицини та правознавства iconВінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова Кафедра нервових хвороб
Дати визначення чутливості, навести класифікацію чутливості та термінологію, якою позначають розлади чутливості
М. І. Пирогова кафедра патологічної анатомії, судової медицини та правознавства iconАлгоритм організації і надання медичної допомоги при масових випадках
Кафедра медицини катастроф Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ, Україна
М. І. Пирогова кафедра патологічної анатомії, судової медицини та правознавства iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін з навчальної дисципліни
Сікорський О. П. старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім адмірала...
М. І. Пирогова кафедра патологічної анатомії, судової медицини та правознавства iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни
Сікорський О. П. старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім адмірала...
М. І. Пирогова кафедра патологічної анатомії, судової медицини та правознавства iconЗатверджую” Перший проректор з науково-педагогічної роботи, д мед н., професор В. В. Сімрок моз україни дз «Луганський державний медичний університет» Кафедра внутрішньої медицини Дисципліна – внутрішні хвороби
Факультет післядипломної освіти, спеціальність «внутрішні хвороби», інтернатура
М. І. Пирогова кафедра патологічної анатомії, судової медицини та правознавства iconЗатверджую” Перший проректор з науково-педагогічної роботи, д мед н., професор В. В. Сімрок моз україни дз «Луганський державний медичний університет» Кафедра внутрішньої медицини Дисципліна – внутрішні хвороби
Факультет післядипломної освіти, спеціальність «внутрішні хвороби», інтернатура
М. І. Пирогова кафедра патологічної анатомії, судової медицини та правознавства iconЗатверджую” Перший проректор з науково-педагогічної роботи, д мед н., професор В. В. Сімрок моз україни дз «Луганський державний медичний університет» Кафедра внутрішньої медицини Дисципліна – внутрішні хвороби
Факультет післядипломної освіти, спеціальність «внутрішні хвороби», інтернатура
М. І. Пирогова кафедра патологічної анатомії, судової медицини та правознавства iconЗатверджую” Перший проректор з науково-педагогічної роботи, д мед н., професор В. В. Сімрок моз україни дз «Луганський державний медичний університет» Кафедра внутрішньої медицини Дисципліна – внутрішні хвороби
Факультет післядипломної освіти, спеціальність «внутрішні хвороби», інтернатура
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы