Методичні рекомендації до виконання семінарських занять icon

Методичні рекомендації до виконання семінарських занять


Скачать 178.64 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації до виконання семінарських занять
страница1/4
Размер178.64 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки України

ВНЗ «Херсонська державна морська академія »

Кафедра гуманітарної та ……….

Факультет «Судноводіння»


Шифр №__________________

Реєстр. №_________


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


до виконання семінарських занять

дисципліна «Психологія»

(!СУДОВОДИТЕЛИ!)


підготовка бакалаврів

галузь знань

0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»

напрям підготовки 6.070104 «Морський та річковий транспорт»

Курс II, 1У

Форма навчання денна, заочна


Херсон 2011 р.


Методичні рекомендації до виконання семінарських занять з дисципліни «Психологія» розробив у відповідності з навчальною програмою доцент кафедри гуманітарної та ….. Зайцева Тетяна Григорівна


Методичні рекомендації розглянуто і ухвалено на засіданні кафедри гуманітарної та ……….


_____”____________________20__р. протокол №____________________


Завідувач кафедри професор _____________Л.Б.Кулікова


Схвалено навчально-методичним відділом академії

Начальник навчально-методичного відділу _____________ В.В.Черненко


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Навчальний курс «Психологія» спрямовується на забезпечення психологічної підготовки курсантів вищого навчального морського закладу до професійної діяльності. Вивчення теоретичного матеріалу сприятиме удосконаленню індивідуальної психічної культури кожного курсанта, його особистих психічних пізнавальних процесів, комунікативних здібностей, забезпеченню високого рівня психоемоційної стійкості, умінь свідомої психічної саморегуляції тощо.

Знайомство з закономірностями функціонування психіки особистості допоможе формуванню у майбутніх дипломованих фахівців морського та річкового транспорту позитивного образу професійного самосприйняття, тобто сприйняття самого себе як моряка-професіонала грамотного, мужнього, цілеспрямованого, який може швидко і адекватно реагувати в звичайних та екстремальних умовах морського середовища.

Зміст навчального курсу «Психологія», його теоретичний матеріал та практичні завдання відповідають модельним курсам ІМО, а також відповідним розділам Конвенції STCW- 75/95. Планується, що рівень психологічних знань та умінь курсантів повинен відповідати стандартам Міжнародної Конвенції STCW-78/95 щодо забезпечення рівня психічної та психологічної підготовки сучасних фахівців морського та річного флоту.

Зміст та логіка надання теоретичного матеріалу та практичних завдань в межах навчального курсу «Психологія» враховує основні педагогічні принципи, зокрема науковості, єдності теорії з практикою, міцності, систематичності та послідовності. Так, теми лекцій №№ 1, 2, 3, першого змістовного модулю спрямовані на забезпечення загальної психологічної підготовки курсанта. Інформаційний матеріал другого змістовного модулю є присвяченим проблемам професійної психологічної підготовки моряка, формуванню та удосконаленню його індивідуальної психічної культури, формуванню умінь свідомого психічного самовпливу з метою оптимізації психофізичного стану тощо. Логіка звернення до форм педагогічної роботи враховує специфіку та закономірності навчально-пізнавальної діяльності курсантів, тому спочатку надаються лекційні заняття, далі – семінари, самостійна та індивідуальна робота.

Зміст навчального матеріалу, його обсяг та форми навчально-педагогічної роботи відображуються в тематичному плані, з яким необхідно ознайомитися кожному курсанту.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

«ПСИХОЛОГІЯ»

для курсантів II курсу денної форми навчання^ Семестр/ Курс

Шифр змістового модуля відповідно до ОПП

Блоки змістових модулів (БЗМ) і змістові модулі (ЗМ)

Академічні години

^ Вид індивідуального завдання

Форма контролю

Джерело

всього:

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття

^ Семінарські заняття

Індивідуальна робота

Самостійна робота
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4,


II
^ ЗМ1. Загальна психологічна підготовка моряка.

30

44
22


3.04.ПР.Р.02.01

1. Предмет психології. Методи дослідження.

10

22
6


3.01.ПР.Р.04.01

^ 2. Психічні пізнавальні процеси в професійній підготовці моряка.

12

22
8
ЕО
3.02.ПР.Р01.01

^ 3. Емоційно-вольові стани моряка.

8
8

ЗМ2. ^ Професійна психологічна підготовка моряка

24

44
16


3.03.ПР.Р.01.01

4. Психологічні особливості особистості моряка.

12

22
8
ЕОЛ
3.04.ПР.Р.01.01.

5. Психічна культура моряка

12

22
8


  • ВСЬОГО:

54

88
38^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ«ПСИХОЛОГІЯ»

для курсантів II курсу денної форми навчання

(за скороченою програмою)^ Семестр/ Курс

Шифр змістового модуля відповідно до ОПП

Блоки змістових модулів (БЗМ) і змістові модулі (ЗМ)]

Академічні години

^ Вид індивідуального завдання

Форма контролю

Джерело

всього:

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття

^ Семінарські заняття

Індивідуальна робота

Самостійна робота


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4,


II
ЗМ1. ^ Загальна психологічна підготовка моряка.

30

66
18


3.04.ПР.Р.02.01

1. Предмет психології. Методи дослідження.

10

22
6


3.01.ПР.Р.04.01

2. Психічні пізнавальні процеси в професійній підготовці моряка

10

22
6
ЕО
3.02.ПР.Р01.01

3. Емоційно-вольові стани моряка.

10

22
6

ЗМ2. ^ Професійна психологічна підготовка моряка

24

44
16


3.03.ПР.Р.01.01

4.Психологічні особливості особистості моряка.

10

22
6
ЕОЛ
3.04.ПР.Р.01.01.

5. Психічна культура моряка

14

22
10


  • ВСЬОГО:

54

1010
34
  1   2   3   4

Похожие:

Методичні рекомендації до виконання семінарських занять iconМетодичні рекомендації до виконання семінарських занять
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять з дисципліни «Психологія» розробив у відповідності з навчальною програмою...
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять iconМетодичні рекомендації до виконання семінарських занять
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять з дисципліни «Психологія» розробив у відповідності з навчальною програмою...
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять iconМетодичні рекомендації до виконання семінарських занять
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять з дисципліни «Соціологія» розробив у відповідності з навчальною програмою...
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять iconМетодичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять
Методичні вказівки та завдання до семінарських занять з дисципліни "Господарський процес" / Укладачі: В. А. Кройтор; Сапейко Л. В.;...
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять iconМіністерство освіти І науки україни херсонський національний технічний університет кафедра Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів
Методичні рекомендації і контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни «Загальна хімічна технологія»
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять iconМетодичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю. н. Полтавський О. В. та інші. Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. с
Господарське право України: методичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю н. Полтавський О. В. та інші. – Харків:...
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання....
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять iconНавчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни адміністративний процес галузь знань 0304 Право Напрям підготовки (спеціальність) 030401 Правознавство
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Адміністративний процес» для студентів за напрямом підготовки...
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни міжнародне приватне право
Харківського національного економічного університету к ю н., доцент В. В. Сергієнко
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы