Методичні рекомендації до вивчення дисципліни \"Історія України\" icon

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Історія України"


Скачать 380.04 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни "Історія України"
страница6/6
Размер380.04 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6

Запитання для контролю

 1. ^ Дайте визначення поняття “масова культура“. Поясніть, які вона містить загрози для існування “людини розумної“?

 2. Що таке “деструктивний культ“ та “тоталітарна секта“?

 3. Які існують різновиди деструктивних культів в Україні? З представниками яких культів ви контактували особисто?

 4. Які причини поширення деструктивних культів в нашій державі?

 5. Дайте коротку характеристику функціонування Церкви за умов тоталітарного комуністичного режиму в СРСР.

 6. Які зміни відбулися в житті Православної Церкви наприкінці 80-х − початку 90-х років?

 7. Вкажіть причини та наслідки церковного розколу в Україні 1992 року. Які церкви традиційного спрямування діють в сучасній Україні?

 8. Дайте визначення понять “автокефалія“, “церковна автономія“, “дехристиянізація“.

 9. Окресліть географічний ареал поширення та найбільшого соціального впливу найбільших християнських церков.^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Аверинцев С. Сучасна ситуація у християнській перспективі // Софія-Логос. Словник. К., 2004. С. 549-557.

 2. Броджі М. Розвиток і сучасний стан Східних Церков // Сопричастя. 1997. № 1. С. 28-42.

 3. Віра та релігія в сучасній Україні // Дух і літера. № 3-4. К., 1998. С.29-44.

 4. Вітко Х. Секти й нові релігійні рухи − пасторальний виклик Церкві // Сопричастя. 1999. №2. С. 10-15.

 5. Висоцький О.Ю. «Помаранчева» революція як зміна парадигм легітимаційної політики української влади // Гуманітарний журнал. – Д., 2004. - №3 (23). – С.95-101.

 6. Гладкий О. Рівень інтегрованості України до європейських структур // Молода нація. 2001. № 4. С. 173-185.

 7. Грицак Я. Нарис історії України. Формування української модерної нації ХІХ-ХХ ст. К., 2000.

 8. Гузенкова Т. Украина и украинская диаспора // Российско-украинский бюллетень. Москва-Киев, 2000. № 6-7. С. 70-75.

 9. Гіденс Е. Соціологія. К., 1999.

 10. Дворкин А. Сектоведение. Тоталитарные секты. Нижний Новгород, 2003.

 11. Дворкин Л. Десять вопросов навязчивому незнакомцу. М., 1995.

 12. Дзюба І. Україна і світ // Україна. Наука і культура. Вип. 25. К., 1991.С. 6-21.

 13. Драбинко А. Православие в посттоталитарной Украине (вехи истории).К., 2002.

 14. Єльцин Б. Как нам видится развитие отношений между Украиной и Россией? // Україна. Наука і культура. Вип. 25. К., 1991. С. 22-25.

 15. Зленко А. Дипломатия и политика. Украина в процессе динамических геополитических перемен. Харьков, 2004.

 16. Заруба В., Васковський Р. Історія України: Навчальний посібник. Дніпропетровськ, 2005.

 17. Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2005 рік. Книга 2. Львів, 2005.

 18. Історія України / За ред. Г. Темка. К., 2002.

 19. Калмакан І., Бриндак О. Виникнення та еволюція національної партійної системи в Україні в ХХ ст. Одеса, 1997.

 20. Карась А. Україна на “великій шахівниці“ геополітики − аргументи Збігнєва Бжезінського // Сучасність. 2000. № 11. С. 94-105.

 21. Кириллова К. Плата за рай // www.iriney.ru

 22. Кремена В., Клюй А. Інтеграція України в ЄС у контексті політико-економічних факторів // Грані. 2004. № 6. С. 128-130.

 23. Кудряченко А. Україна в сучасному геополітичному просторі // Генеза. 1997. № 1. С. 202-208.

 24. Культурология / Под ред. Г. Драча. Ростов-на-Дону, 1996.

 25. Кульчицький С. Українська революція 2004. К., 2005.

 26. Кульчицький С., Парахонський Б. Україна і Росія в історичній ретроспективі. К., 2004.

 27. Кураев А., диакон. Вызов экуменизма. М., 1998.

 28. Кураев А., диакон. Уроки сектоведения. СПб., 2002.

 29. Литвин В. Політична арена України. Дійові особи та виконавці. К., 1994.

 30. Лясота А. Український конституціоналізм на зламі сторіч: традиції та новації // Грані. 2005. № 2. С. 133-137.

 31. Маринович М. “На вопрос, кто я − отвечал: Христианин“ // Российско-украинский бюллетень. Москва-Киев, 2000. № 6-7. С. 76-80.

 32. Марченко Р. Актуальні проблеми конституційного процесу в Україні 90-х років ХХ ст.: періодизація, джерельна база, методологія дослідження // Грані. 2006. № 2. С. 35-38.

 33. Марченко Р. Вітчизняний конституційний процес 90-х років ХХ ст. в особах // Грані. 2006. № 4. С.20-23.

 34. Марченко Р. Трансформація Конституції (Основного Закону) Української РСР 1978 р. у документ найвищої юридичної сили незалежної України (1991-1995 роки) // Грані. 2006. № 5. С. 25-31.

 35. Мироненко В.И. Российско-украинские отношения в 1991-2002 гг. М., РАН, 2004.

 36. Митрохин Н. Внутренние проблемы Украинской Греко-Католической Церкви // Российско-украинский бюллетень. Москва-Киев, 2000. № 6-7. С. 81-84.

 37. Михайлюк О. Революція і карнавал // Гуманітарний журнал. 2004. № 3. С. 15-22.

 38. Молода нація. Альманах. Спецвипуск: Помаранчева революція. К., 2005.

 39. Мосюкова Н.Г. Історія парламентської системи в Україні (1990-1998 рр.) Автореферат канд. дис. Дніпропетровськ, 2003.

 40. Нарижный Ю. А. Харизматики. Анализ вероучения, особенностей организации и культовой практики. Дніпропетровськ, ДДУ ВС, 2005.

 41. Незалежний культурологічний часопис “Ї“. Львів, 2000. № 16.

 42. Новакова О. Сучасні тенденції розвитку партійної системи України // Грані. 2006. № 4. С. 135-138.

 43. Новые церкви, старые верующие, старые церкви, новые верующие. Религия в постсоветской России / Под ред. Проф. Киммо Каариайнена и проф. Дмитрия Фурмана. М.- СПб., 2007.

 44. Перепелиця Г. Про нові тенденції зміни геополітичної ситуації в Європі // Генеза. 1997. №1. С. 209-211.

 45. Плохій С. Долаючи минуле: перспективи відокремлення Церкви від держави в Україні // Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні. Матеріали міжнародної наукової конференції. К., 1996. С. 41-52.

 46. Погорєлов Є. Глобалізація − виклик доби, і відповідь на нього // Молода нація. 2001. № 4. С. 186-215.

 47. Політична історія України. Посібник / За ред. В. Танцюри. К., 2002.

 48. Поліщук І. Еволюція культури виборів в незалежній Україні // Грані. 2006. № 2. С. 113-117.

 49. Портнов А. Terra hostica: Образ России в украинских школьных учебниках истории после 1991 г. // Неприкасаемый запас. 2004. № 4 (36).

 50. Поучения, пророчества преподобного Лаврентия Черниговского. Спасо-Преображенский Мгарский монастырь, Мгарск, 2001.

 51. Савченко С. Постмодернізм як “знамення часу“// Гуманітарний журнал. 2005. №25-26. С. 242-248.

 52. Савченко С. Криза традиційної релігійності та поширення неорелігій в Україні: проблеми релігієзнавчої освіти // Роль гуманитарного образования в формировании профессионально-технической элиты. Материалы всеукраинской научно-практической конференции 18-19 октября 2007 г. Днепропетровск, НМетАУ, 2007. С.73-75.

 53. Савченко С. Проблема церковної автокефалії в Україні: історичний досвід періоду ”визвольних змагань” (еклезіологічний аспект) // www.kdais.org.ua

 54. Серафим (Роуз), иером. Православие и религия будущего. К., 2002.

 55. Сисин Ф. Церква, держава та нація: проблеми православ'я в сучасній Україні // Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні. Матеріали міжнародної наукової конференції. К., 1996. С. 132- 144.

 56. Скочиляс Л. Імперська політика Росії в СНД // Генеза. 1995. № 1. С.200-205.

 57. Стриха М. Украина многопартийная: накануне великого “передела“ // Российско-украинский бюллетень. Москва-Киев, 2000. № 6-7. С. 55-58.

 58. Строруп Й. Вера по-американски: товар на экспорт? // Кураев А., диакон. Протестантам о православии. М., 1996. С. 264-267.

 59. Сучасна українська богословська термінологія: від історичних традицій до нових концепцій. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Львів, 1998.

 60. Тихон (Софийчук), игумен. Возможно ли объединение церквей в Украине? К., 2002.

 61. Тюрдьо Ю. Зовнішня політика України // Молода нація. Україна: вибір моделі розвитку. Спецвипуск. К., 2000.С. 168-178.

 62. Українська державність у ХХ ст. / За ред. О. Дергачова. К., 1996.

 63. Українці: світова нація перед викликами ХХІ століття. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 20-21 січня 2005 р., м.Київ. К., Смолоскип, 2006.

 64. Успенский Б. Этюды о русской истории. СПб., 2002.

 65. Филипович Л. Неорелігії в Україні у контексті свободи віровизнання // Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні. Матеріали міжнародної наукової конференції. К., 1996. С. 60-63.

 66. Флоренский П., прот. Христианство и культура. М., 2001. С. 314-324.

 67. Франк С. С нами Бог. М., 2003.

 68. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // www.libboxinfo/book _reading_108972.html

 69. Християнська євангелізація і нові релігії // Сопричастя. 1999. №2. С. 49-59.

 70. Чебанюк Е. “Оранжевая революция“ в фольклоре киевских площадей и улиц // Россия и Украина: этнополитические аспекты взаимодействия. М., 2007. С. 259-275.

 71. Чебанюк Е. Стереотипы русских и украинцев в представлениях украинской и русской молодежи // Россия и Украина: этнополитические аспекты взаимодействия. М., 2007. С. 206-215.
 Автор щиро дякує колегам Ростиславу Васковському та Андрію Портнову, поради та критичні зауваження яких допомогли істотно поліпшити цей текст.

1 “Уявлена спільнота“ − термін Бенедикта Андерсона, що означає спільноту людей, що ґрунтується не на особистих зв’язках, і не на “об’єктивних“ ознаках (мова, антропологічний тип, територія), а на суб’єктивному уявленні кожної людини про власну належність до великого колективного цілого, об’єднаного спільними культурними символами.

2 ^ Етатизм − ідеологія, яка наголошує на провідній ролі держави у суспільстві.

3 Есхатологія − учення про кінець цього світу та перехід до іншої “потойбічної“ реальності.

4 Процес внесення змін до Конституції України викладено за працями дослідників Р. Марченка та А. Лясоти.

 Термін “православні країни“ вживається Хантінгтоном не у конфесійному, а у цивілізаційному сенсі, оскільки зрозуміло, що про православ’я більшість населення “православних країн“ не має ані найменшого уявлення.

 Маємо на увазі інцидент з обстрілом холостими патронами зенітно-ракетного дивізіону ВМС України з боку берегової служби російського ЧФ.

5 Західна політологія виявляє дивовижну залежність від тойнбіанських класифікацій. Складається враження, що історіософські ідеї Тойнбі західним ученим часто перешкоджають бачити динамічні зміни у світі, в тому числі зміни цивілізаційного характеру у Східній Європі.

6 Питання викладено за працею Т. Гузенкової “Украина и украинская диаспора“.

7 Аксіологія − учення про систему цінностей людини та суспільства в цілому.

8 На цю обставину звернув увагу відомий місіонер диякон Андрій Кураев в одній з публічних лекцій у Єкатеринбурзі 1996 року.

9 Джонстаун − поселення в надрах Амазонки, створене відомим американським “богом“ Джимом Джонсом у 70- рр. ХХ ст. Переконавши своїх прихильників у своїй “божественності“ Джонс наказав їм покінчити життя самогубстом, обіцяючи райську насолоду за вірність.

10 Тиберкуль − “екопоселення“, організоване в лісах Красноярського краю прихильниками “бога“ Віссаріона (колишнього працівника міліції Сергія Торопа), який вважає себе новим “месією“, який покликаний створити нову расу людей.

11 Муніти − члени секти “Церква уніфікації“, яку очолює Сан Мен Мун, кореєць похилого віку, який вважає себе новим “Христом“, покликаним створити “нову сім’ю“. Найчастіше муніти приховуються за назвами “просто християни“, “студентське братство“, “асоціація студентів за мир у всьому світі“ та ін.

12 “Москва − Третій Рим“ − історіософсько-богословська модель, створена на початку ХVІ ст. ченцем Псковського монастиря Філофеєм, хоча перед цим у ХV ст. розроблялася іншими москорвськими книжниками. Суть її полягає в тому, що світова християнска імперія “перетекла“ в часі і просторі з “першого“ Риму до “другого“ − Константинополя як столиці Візантії (4 ст. н.е.), а після занепаду Візантії під ударами турків-османів в 1453 р. − центр священної християнської імперії “перетікає“ до Москви − “нового“, “третього“ Риму − “ему же несть конца“.

13 Коли слово єпископа виголошується офіційно, з церковної кафедри.

14 Еклезіологія − учення про Церкву.

15 Екуменізм − сучасна ідеологія “глобалізованого“ світу, яка виступає за “примирення усіх релігій“ (як програма-максимум) і об’єднання усіх християнських церков (як програма-мінімум).
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни \"Історія України\" iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни "Історія України"
Савченко С. В. Історія незалежної України (1991-2008 рр.): Матеріали та методичні рекомендації до вивчення дисципліни “Історія України“....
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни \"Історія України\" iconМетодичні рекомендації до виконання семінарських занять
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять з дисципліни «Психологія» розробив у відповідності з навчальною програмою...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни \"Історія України\" iconМетодичні рекомендації до виконання семінарських занять
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять з дисципліни «Психологія» розробив у відповідності з навчальною програмою...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни \"Історія України\" iconМетодичні рекомендації до виконання семінарських занять
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять з дисципліни «Соціологія» розробив у відповідності з навчальною програмою...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни \"Історія України\" iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи та виконання домашніх контрольних робіт з курсу «Історія України»
Чюк ддупвп (очна та заочна форми навчання), які навчаються на базі базової загальної середньої освіти. Курс історії України спрямований...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни \"Історія України\" iconМіністерство освіти І науки україни херсонський національний технічний університет кафедра Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів
Методичні рекомендації і контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни «Загальна хімічна технологія»
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни \"Історія України\" iconМетодичні рекомендації до написання курсової роботи навчальної дисципліни «трудове право»
Згідно з вимогами Державного стандарту України курсові роботи є відповідальним науковим дослідженням і їх необхідно оформлювати відповідно...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни \"Історія України\" iconМетодичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика з курсу історія інженерної справи ' для студентів заочного відділення
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика курсу "Історія інженерної справи" для студентів заочного відділення...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни \"Історія України\" iconМіністерство освіти І науки україни
Б 20 Управління персоналом. Навчально-методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з дисципліни (для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни \"Історія України\" iconПрограма навчальної дисципліни історія україни
України. Програма навчальної дисципліни / Укладач: заруба в. М. доктор історичних наук, професор. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни \"Історія України\" iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы