Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» icon

Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»


НазваниеМетодичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»
страница4/8
Размер0.5 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8
^
Тема 9. Служба в органах місцевого самоврядування

 1. Правове регулювання служби в органах місцевого самоврядування.

 2. Особливості прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження.


Теоретичні питання


1. Сформулюйте поняття «служба в органах місцевого самоврядування».

2. Назвіть принципи служби в органах місцевого самоврядування, закріплені в Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Які принципи властиві лише цій формі публічної влади?

3. Дайте визначення поняття «посадова особа місцевого самоврядування». Приведіть класифікацію посад в органах місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4. Назвіть основні завдання та функції служби в органах місцевого самоврядування.

5. Розкрийте особливості організації та проходження служби в органах місцевого самоврядування.

6. Назвіть обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування і проходженням служби, передбачені законодавством?

7. З якою метою передбачається атестація посадових осіб місцевого самоврядування та яким є порядок її проведення?

8. Хто організовує і очолює службу в апараті органів місцевого самоврядування?

9. Охарактеризуйте підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.

10. Хто здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо служби в органах місцевого самоврядування?


Практичні завдання


1. Оберіть правильну відповідь


1.1. Ранги, які відповідають посадам першої і другої категорій присвоюється:

а) розпорядженням сільського, селищного, міського голови;

б) розпорядженням голови обласної ради;

в) рішенням відповідної ради;

г) рішенням виконкому відповідної ради;

д) указом Президента України.


1.2. Черговий ранг посадової особи місцевого самоврядування, присвоюється за умови, якщо ця особа успішно відпрацювала на посаді не менше, ніж:

а) 1 рік;

б) 2 роки;

в) 3 роки;

г) 4 роки;

д) 5 років.


1.3. Атестаційна комісія створюється за рішенням:

а) сільської, селищної, міської ради;

б) тільки обласної ради;

в) сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради;

г) голови відповідної держадміністрації;

д) голови обласної ради.

1.4. Атестація посадових осіб органів місцевого самоврядування, проводиться не рідше:

а) 1 разу на рік;

б) 1 разу на 3 роки;

в) 2 разів на рік;

г) 1 разу на 4 роки;

д) 1 разу на 2 роки.


1.5. Матеріальна шкода, заподіяна територіальній громаді незаконним рішенням голови районної в місті ради при здійсненні ним своїх повноважень, відшкодовується:

а) за рахунок місцевого бюджету;

б) за рахунок зменшення ставки місцевого податку;

в) за рахунок державного бюджету;

г) за рахунок дотацій, спрямованих із бюджету вищого рівня;

д) законом не визначено.


2. Виберіть правильне визначення поняття


2.1. Служба в органах місцевого самоврядування – це:

а) професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом;

б) професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на вирішення питань державного значення;

в) діяльність жителів відповідної території, що займають посади в органах місцевого самоврядування, яка спрямована на вирішення питань державного значення.


2.2. Посадова особа місцевого самоврядування – це:

а) громадянин України, який займає посаду в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті, одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження;

б) особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету;

в) особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих і консультативно-дорадчих функцій й отримує заробітну платню за рахунок державного бюджету.

3. Оберіть те, що випадає з логічного переліку


3.1. Громадянин України, володіння державною мовою, відповідна освіта, професійна підготовка, проживання в Україні останні 5 років.


3.2. Служіння територіальній громаді, гласність, верховенство права, демократизм, законність, гуманізм, пріоритет місцевих інтересів над державними, дотримання прав місцевого самоврядування.


4. Доповніть речення


4.1. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить ... .


4.2. За рішенням органу місцевого самоврядування створюється .... для зайняття посад і просування по службі, який затверджується головою відповідної місцевої ради.


5. Визначте, чи правильним є ствердження (так/ні). Якщо ні, то виправте його


5.1. Атестації не підлягають особи, які перебувають на посаді менше одного року.

а) так;

б) ні.


5.2. Служба в органах місцевого самоврядування припиняється у разі неподання посадовою особою відомостей щодо її доходів у встановлений законом строк.

а) так;

б) ні.

5.3. Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування притягуються виключно до адміністративної відповідальності згідно із законом.

а) так;

б) ні.


6. Встановіть відповідність


6.1. Порядок проведення атестації:

а) створення атестаційної комісії;

б) рішення голови за підсумками атестації;

в) висновок атестаційної комісії.

 1. ________

 2. ________

 3. ________7. Вирішіть задачі


7.1. Руденко В.С. є посадовою особою органів місцевого самоврядування. Стаж його роботи в органах місцевого самоврядування становить 20 років. На даний момент Руденко 63 роки і він висловив прохання надати йому додаткову оплачувану відпустку.

Дайте правову оцінку ситуації. Який є максимальний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування? Яким є порядок його подовження? Чи підлягає задоволенню прохання Руденко?


7.2. Міський голова з метою оцінки ділових, професійних якостей, а також рівня кваліфікації службовців, прийняв рішення про проведення атестації і створення відповідної комісії. Керівник управління Меркулова звернулась до міського голови з проханням звільнити її від проходження атестації, оскільки вона тільки 5 місяців тому вийшла з відпустки по вагітності та пологам. Міський голова відхилив прохання і зобов’язав її пройти атестацію.

Дайте правову оцінку ситуації. Охарактеризуйте порядок проведення атестації. Чи доцільним було прохання Меркулової? Чи правомірними були дії міського голови?


7.3. Селищний голова своїм розпорядженням призначив на посаду керівника відділу зв’язків із громадськістю Кирилова В.А., приховавши той факт, що Кирилов є рідним племінником його дружини. Через 2 місяці селищній раді стало відомо, що вони є родичами. Депутати вимагають від голови звільнити Кирилова з посади.

Дайте правову оцінку ситуації. Чи правомірними є дії міської ради?


7.4. Громадянин Петров подав заяву та інші необхідні документи на конкурс на посаду керівника економічного управління виконкому міської ради. Посилаючись на те, що у Петрова немає вищої економічної освіти, а досвід роботи у цій сфері становить тільки 2 роки, комісія відхилила його кандидатуру. Петров вирішив оскаржити дії конкурсної комісії, подавши скаргу до міської ради.

Дайте правову оцінку ситуації. В якому порядку здійснюється прийом на роботу в органи місцевого самоврядування? Які вимоги висуваються до кандидатів на посади в органах місцевого самоврядування?


7.5. Заступника голови районної ради у місті Донецьку було звільнено з посади через те, що він відмовився від прийняття присяги. Він не погодився з таким рішенням, посилаючись на Кодекс законів про працю України.

Дайте правову оцінку ситуації. Чи правомірними є дії ради?


Тема 10. Компетенція органів місцевого самоврядування


1. Поняття компетенції.

2. Предмети відання.

3. Повноваження органів місцевого самоврядування: власні і делеговані.

4. Методи і форми здійснення функцій і компетенції органів місцевого самоврядування.


Теоретичні питання


1. Які наукові підходи є до визначення поняття «компетенція». Який з з них поділяєте Ви?

2. Як співвідносяться поняття «компетенція» і «повноваження»?

3. Що розуміють під поняттям «предмет відання»?

4. Розкрийте зміст та принципи виділення «питань місцевого значення».

5. Які Ви знаєте класифікації повноважень органів місцевого самоврядування?

6. Які питання вирішуються районними і обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях?

7. Охарактеризуйте повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування.

8. Розкрийте зміст поняття «делеговані повноваження»?

9. У чому полягають особливості повноважень районних в місті рад?

10. Назвіть форми діяльності органів місцевого самоврядування.


Практичні завдання


1. Оберіть правильну відповідь


1.1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішується питання:

а) затвердження регламенту ради;

б) утворення президії ради;

в) про статистичний облік громадян;

г) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств;

д) здійснення контролю про дотриманням цін і тарифів.


1.2. До делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

а) затвердження регламенту ради;

б) утворення президії ради;

в) статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території;

г) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств;

д) підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст.


1.3. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішується питання:

а) здійснення контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до державного бюджету;

б) утворення президії ради;

в) про статистичний облік громадян;

г) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств;

д) утворення і ліквідація постійних комісій ради.


1.4. До делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

а) затвердження регламенту ради;

б) утворення президії ради;

в) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і тарифів;

г) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств;

д) підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст.


1.5. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішується питання:

а) про статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території;

б) утворення президії ради;

в) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і тарифів;

г) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств;

д) підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст.


2. Виберіть правильне визначення поняття


2.1. Делеговані повноваження – це:

а) повноваження місцевих рад, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад;

б) повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад;

в) повноваження районних, обласних рад, які передаються їм відповідними місцевими державними адміністраціями.


2.2. Загальний склад ради – це:

а) кількісний склад депутатів ради, визначений радою відповідно до закону;

б) кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку;

в) кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менше як дві третини від конституційного складу ради.


3. Оберіть те, що випадає з логічного переліку


3.1. Затвердження регламенту ради; утворення президії ради; обрання голови ради; розгляд запитів депутатів; підготовка програм соціально-економічного розвитку.


3.2. Організація роботи відповідної ради; підписання рішень ради; керівництво апаратом ради; скликання сесії ради; затвердження програм соціально-економічного розвитку.


4. Доповніть речення


4.1. Повноваження органів місцевого самоврядування − це .... і ...., якими вони наділяються для вирішення покладених на них завдань і функцій і які настільки нерозривно пов'язані між собою, що більшість прав виступає у формі ...... .


4.2. Рішення сільської, селищної, міської ради щодо реорганізації або ліквідації діючих комунальних дошкільних навчальних закладів допускається лише за згодою .... або на підставі результатів .... .


5. Визначте, чи правильним є ствердження (так/ні). Якщо ні, то виправте його


5.1. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішується питання про затвердження регламенту ради:

а) так;

б) ні.


5.2. Делеговані повноваження – це повноваження місцевих рад, надані органам місцевого самоврядування законом:

а) так;

б) ні.


5.3. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішується питання про утворення президії ради:

а) так;

б) ні.


6. Встановіть відповідність


6.1. Встановіть співвідношення понять та їх змісту:

1. загальний склад ради;

2. склад ради;

3. правомочний склад ради.

а) кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менше як дві третини від загального складу ради;

б) кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку;

в) кількісний склад депутатів ради, визначений радою відповідно до закону.


7. Вирішить задачі


7.1. Обласна рада на пленарному засіданні затвердила програму соціально-економічного розвитку області та затвердила план забудови міст К. та Р., що знаходяться на території цієї області. Прокурор міста К. вніс протест на прийняте обласною радою рішення.

Дайте юридичну оцінку ситуації. Чи відноситься вирішення цих питань до повноважень обласної ради?


7.2. Проаналізуйте Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» та складіть таблицю: «Повноваження органів місцевого самоврядування: власні і делеговані».


7.3. Міська рада 2 квітня 2010 року прийняла рішення про надання органам самоорганізації населення, в особі будинкового комітету, матеріальних коштів для засадження парку біля будинку, розташованого на вулиці Горького. Міський голова з таким рішенням не погодився і призупинив його 10 квітня того ж року.

Встановіть, чи відноситься надання коштів органам самоорганізації населення до компетенції міської ради? Чи правомірним є призупинення рішення міської ради? Дайте правову оцінку ситуації.


7.4. Складіть схему: «Методи і форми здійснення функцій і компетенції органів місцевого самоврядування».


7.5. Районна рада делегувала відповідній районній державній адміністрації повноваження щодо підготовки, затвердження і виконання районного бюджету; залучення підприємств, які не належать до комунальної власности, до участі в обслуговуванні населення відповідної території; визначення відповідно до законодавства режиму використання рекреаційних зон.

Розкрийте поняття делеговані повноваження. Чи є правомірним делегування районною радою вказаних повноважень районній державній адміністрації?


Тема 11. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері бюджету, фінансів і цін


1. Фінансові кошти територіальних громад.

2. Місцеві бюджети.

3. Місцеві податки і збори.

4. Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах.


Теоретичні питання 1. Визначте та охарактеризуйте фінансові кошти територіальної громади.

 2. Охарактеризуйте повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті ради з управління комунальною власністю.

 3. У якому порядку здійснюється формування спільної власності територіальних громад на рівні області та району?

 4. Як формуються районні і обласні бюджети? Назвіть джерела формування доходів місцевих бюджетів.

 5. Яким чином гарантується самостійність місцевих бюджетів?

 6. У чому полягає участь держави у формуванні доходів місцевих бюджетів?

 7. У якій формі може надаватися фінансова допомога місцевому самоврядуванню?

 8. Які права мають органи місцевого самоврядування щодо підприємств, установ, організацій, які не знаходяться в комунальній власності?

 9. Сформулюйте поняття комунального замовлення. Визначте його ознаки.

 10. Охарактеризуйте форми участі органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах.Практичні завдання


1. Оберіть правильну відповідь


1.1. Місцеві податки та збори встановлюються відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених Податковим кодексом України, рішенням:

а) Кабінету Міністрів України;

б) відповідної державної адміністрації;

в) виконавчого апарату районної, обласної ради;

г) президії обласної, районної ради;

д) сільських, селищних, міських рад.


1.2. Місцеві зовнішні запозичення можуть здійснювати лише міські ради міст з чисельністю населення понад:

а) 300 000 жителів;

б) 600 000 жителів;

в) 800 000 жителів;

г) 1000 000 жителів;

д) Немає обмежень.

1.3. Складання і виконання районних і обласних бюджетів здійснюють:

а) районні та обласні ради;

б) відповідні державні адміністрації;

в) виконавчий апарат районної, обласної ради;

г) президія обласної, районної ради;

д) виконавчі комітети відповідних рад.


1.4. Місцеві податки і збори зараховуються до:

а) відповідних місцевих бюджетів;

б) державного бюджету;

в) бюджетів рад вищого рівня;

г) бюджету обласної державної адміністрації;

д) законом не визначено.


1.5. До місцевих податків належить:

а) екологічний податок;

б) акцизний податок;

в) податок на додану вартість;

г) єдиний податок;

д) плата за землю.


2. Виберіть правильне визначення поняття


2.1. Мінімальний рівень соціальних потреб – це:

а) гарантований державою мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення у межах певної області;

б) гарантований державою мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення у межах певного міста;

в) гарантований державою мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення у межах усієї території України.


2.2. Бюджет місцевого самоврядування – це:

а) доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовуються для покриття поточних видатків;

б) план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування;

в) належні відповідно до законодавства надходження до бюджету та витрати бюджету.


3. Оберіть те, що випадає з логічного переліку


3.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; єдиний податок; туристичний збір; збір за місця для паркування транспортних засобів; плата за землю.


3.2. Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України про Державний бюджет, рішення про місцевий бюджет, рішення міської ради про недовіру міському голові.


4. Доповніть речення


4.1. Місцеві ради обов’язково установлюють податок на ...., відмінне від земельної ділянки, ... та збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.


4.2. Місцеві бюджети є ...., вони не включаються до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та інших місцевих бюджетів.


5. Визначте, чи правильним є твердження (так/ні). Якщо ні, то виправте його


5.1. У складі місцевого бюджету виділяють поточний бюджет і бюджет розвитку.

а) так;

б) ні.


5.2. Складання і виконання районного бюджету здійснює райдержадміністрація.

а) так;

б) ні.


5.3. Втручання державних органів у процес складання, затвердження і виконання місцевих бюджетів допускається.

а) так;

б) ні.


6. Встановіть відповідність


6.1. Встановіть співвідношення понять та їх змісту:

1. поточний бюджет;

2. бюджет розвитку;

3. мінімальний рівень соціальних потреб.

а) гарантований державою мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення у межах усієї території України;

б) доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовуються для покриття поточних видатків;

в) доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовуються для реалізації програм соціально-економічного розвитку, зміцнення матеріально-фінансової бази.


7. Вирішіть задачі


7.1. Макіївській міський голова звернувся із пропозицією до приватного підприємства «Вікна-плюс» про виготовлення та встановлення металопластикових віконних конструкцій для комунального навчального закладу «Макіївське педагогічне училище» за рахунок коштів місцевого бюджету.

Чи може вважатися дана угода комунальним замовленням? За яких умов? Якщо так, які порушення порядку укладення договору комунального замовлення мали місце?

Чи мав міський голова відповідні повноваження для укладення цієї угоди?


7.2. Дніпродзержинський міський голова видав розпорядження про підвищення тарифів на транспортні послуги, які надаються населенню міста. Підставою стало зростання цін на паливо-мастильні матеріали на 5%, що зробило нерентабельним роботу як спеціалізованих автопідприємств, так і фізичних осіб-підприємців.

Громадянин Л. звернувся до суду з адміністративним позовом про визнання нормативно-правового акта незаконним та його скасування через те, що зміна вартості палива не є підставою для перегляду тарифів, а також відповідне розпорядження не було погоджено з Мінекономіки.

Якими нормативно-правовими актами регулюється порядок розрахунку, встановлення та зміни тарифів на транспортні послуги?

До компетенції яких органів відноситься право встановлювати тарифи на транспортні послуги? Чи потребують відповідні акти на погодження із органами державної влади?

Чи можуть бути акти органів місцевого самоврядування оскаржені членами відповідної територіальної громади у судовому порядку?

Яке рішення в даній ситуації прийме суд?


7.3. Територіальні громади м. Макіївки й м. Донецька через органи місцевого самоврядування (ради) об'єднали на договірних засадах на праві загальної спільної власності кошти місцевих бюджетів для реалізації спільного проекту з поліпшення дорожньої інфраструктури міст (ремонт доріг, розширення проїзної частини). Міська рада м. Макіївки для ремонту центральної вулиці виділила кошти з бюджету без узгодження свого рішення з міською радою м. Донецька, мотивуючи це тим, що стан доріг у Макіївці є набагато гіршим, ніж у Донецьку і, відповідно, вимагає більших фінансових вкладень.

Дайте правову оцінку ситуації. Запропонуйте варіанти вирішення даної проблеми.


7.4. Анадольською сільською радою на підставі ст. 77 Бюджетного кодексу України прийнято рішення «Про сільський бюджет на 2012 рік», у якому затверджені доходи та видатки сільського бюджету. Кошти, що передаються з сільського бюджету до районного або іншого місцевого бюджету, у даному рішенні затверджені не були, оскільки попередньо будь-які договори чи угоди не укладалися.

Фінансовим управлінням Волноваської районної державної адміністрації Донецької області здійснено певні власні розрахунки доходної та видаткової частин бюджету Анадольської сільської ради, які надано на розгляд сесії Волноваської районної ради Донецької області.

Спираючись на вказані розрахунки, Волноваською районною радою прийнято рішення «Про районний бюджет на 2012 рік», у якому передбачено вилучення коштів (передача коштів з сільського бюджету до районного - міжбюджетні трансферти) з бюджету Анадольської сільської ради, що призводить до очевидного дефіциту бюджету.

Анадольська сільська рада звернулася до суду з адміністративним позовом про визнання рішення незаконним.

Якими нормативно-правовими актами регулюються міжбюджетні відносини?

Чи може здійснюватися передача коштів між місцевими бюджетами? Якщо так, у якому порядку?

Дайте правовий аналіз ситуації.


7.5. Артемівська міська рада прийняла рішення про скасування збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності та затвердила ринковий збір.

Які місцеві податки та збори закріплені чинним законодавством?

Чи має право місцева рада не встановлювати місцеві податки та збори, передбачені у законодавстві або встановлювати податки та збори, не передбачені у законодавстві?

Дайте правовий аналіз ситуації.


1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»
Гринюк Р. Ф., Щебетун І. С., Нікітенко Л. О., Нікольська О. В., Багрій О.І. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Комунальне...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит», галузі знань 0305...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства"
Економіка підприємства”; в них наведено мету і завдання дипломної роботи, вибір теми, поетапні процедури організації дипломування,...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconКафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес»
Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій». Полтава: Полтнту, 2011....
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconХарківський національний університет внутрішніх справ
Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи з дисципліни «Нотаріат України» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи
Написання курсової роботи з трудового права передбачено навчальним планом підготовки студентів із спеціальності "Правознавство"
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки з планування та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «економічна теорія» для студентів спеціальностей
Це необхідно майбутньому спеціалісту, бо найважливішим, особливо для економічних спеціальностей, є те, чи володіє економіст самостійним...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «екологічна безпека» для курсантів І студентів напряму підготовки
Екологічна безпека. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи для курсантів і студентів напряму підготовки...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы