Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» icon

Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»


НазваниеМетодичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»
страница5/8
Размер0.5 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 12. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері управління комунальною власністю та господарювання


1. Загальна характеристика повноважень органів місцевого самоврядування у сфері управління комунальною власністю та господарювання.

2. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо створення підприємств, установ, організацій та управління їх діяльністю.

3. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо здійснення майнових операцій з об’єктами права комунальної власності.

4. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо регулювання діяльності суб’єктів господарювання.


Теоретичні питання


1. Які органи уповноважені приймати рішення про створення підприємств, установ, організацій на базі об’єктів комунальної власності?

2. Які повноваження надані органам місцевого самоврядування у сфері управління діяльністю комунальних підприємств, установ, організацій?

3. Які повноваження мають органи місцевого самоврядування у сфері здійснення корпоративних прав територіальних громад?

4. Які органи уповноважені управляти об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст?

5. Яким є порядок набуття повноважень з управління об’єктами власності територіальних громад районів у містах?

6. Які майнові операції з об’єктами комунальної власності органи місцевого самоврядування вправі здійснювати?

7. Які органи вправі приймати рішення про приватизацію комунального майна?

8. Які засоби регулювання господарської діяльності можуть застосовуватися органами місцевого самоврядування?

9. Які органи уповноважені регулювати тарифи на житлово-комунальні послуги?

10. Які повноваження у сфері господарювання належать до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад?


Практичні завдання


1. Оберіть правильну відповідь


1.1. У відповіді під якою буквою НЕправильно зазначено словосполучення, що пропущене у наведеному нормативному положенні: «Підставою для набуття права комунальної власності є ________»:

а) передача майна територіальним громадам безоплатно державою;

б) придбання майна органами місцевого самоврядування;

в) передача майна територіальним громадам безоплатно іншими суб’єктами права власності;

г) приватизація об’єктів державної власності;

д) створення майна органами місцевого самоврядування.


1.2. У відповіді під якою буквою правильно зазначено слово (словосполучення), що пропущене у наведеному нормативному положенні: «Орендодавцями комунального майна є підприємства, установи та організації – щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує _____________ на одне підприємство, установу, організацію»:

а) 100 квадратних метрів;

б) 150 квадратних метрів;

в) 200 квадратних метрів;

г) 250 квадратних метрів;

д) 300 квадратних метрів.


1.3. Укажіть, під якою буквою зазначений правильний варіант відповіді: «Прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна належить до компетенції ____________»:

а) виконавчих органів сільської, селищної, міської ради;

б) сільської, селищної, міської ради;

в) відповідних місцевих державних адміністрацій;

г) комунальних підприємств;

д) сільського, селищного, міського голови.


1.4. У відповіді під якою буквою правильно зазначено слово (словосполучення), що пропущене у наведеному нормативному положенні: «Не можуть бути об'єктами передачі з державної у комунальну власність»:

а) цілісні майнові комплекси підприємств;

б) казенні підприємства;

в) нерухоме майно;

г) акції (частки, паї), що належать суб’єктам права комунальної власності у майні господарських товариств;

д) житловий фонд та інші об’єкти соціальної інфраструктури.


1.5. У відповіді під якою буквою правильно зазначено слово (словосполучення), що пропущене у наведеному нормативному положенні: «Розмір статутного капіталу комунального унітарного підприємства визначається __________»:

а) виконавчими органами місцевих рад;

б) сільським, селищним, міським головою;

в) відповідною місцевою державною адміністрацією;

г) його керівником ;

д) відповідною місцевою радою.


2. Виберіть правильне визначення поняття


2.1. Право комунальної власності – це:

а) право органів місцевого самоврядування володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить територіальній громаді ;

б) право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування;

в) здійснення органами місцевого самоврядування повноважень щодо реалізації прав територіальної громади як власника об’єктів комунальної власності, пов’язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ними, у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення суспільних потреб.


2.2. Право оперативного управління – це:

а) речове право суб’єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом) для здійснення некомерційної господарської діяльності;

б) речове право суб’єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника;

в) речове право суб’єкта господарювання на свій розсуд, одноосібно або спільно з іншими суб’єктами, володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому (їм) майном.


3. Оберіть те, що випадає з логічного переліку


3.1. Відкриті торги; двоступеневі торги; договір купівлі-продажу; запит цінових пропозицій; попередня кваліфікація учасників.


3.2. Прийняття рішень щодо відчуження комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації; прийняття рішень про надання у концесію об’єктів права комунальної власності; прийняття рішень про передачу об’єктів з державної у комунальну власність; створення комунальних підприємств.


4. Доповніть речення


4.1. Майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством ………….


4.2. Доповніть речення: «Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на ………… і ………. основі та на засадах ………. у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом.


5. Визначте, чи правильним є твердження (так/ні). Якщо ні, то виправте його


5.1. Сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх створення) ради не можуть мати об’єкти комунальної власності за межами відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

а) так;

б) ні.


5.2. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

а) так;

б) ні.


5.3. Комунальне комерційне підприємство не має права передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом.

а) так;

б) ні.

6. Вкажіть правильну послідовність дій


6.1. Вкажіть правильну послідовність дій щодо порядку укладення договору комунального замовлення шляхом відкритих торгів:

а) подання пропозицій конкурсних торгів;

б) оголошення про проведення процедури відкритих торгів;

в) акцепт пропозиції конкурсних торгів та укладення договору про закупівлю;

г) надання зацікавленим особам документації конкурсних торгів.


7. Вирішіть задачі


7.1. Комунальне підприємство «Комета» уклало договір оренди складських приміщень загальною площею 120 кв.м із громадянином Д., що виступав від власного імені. Докучаєвська міська рада звернулася до суду з вимогою про даної угоди недійсною, оскільки укладання такого договору належить до виключної компетенції міської ради.

Хто має право управляти об’єктами комунальної власності?

Чи правомірним було укладання даного договору?

Дайте правову оцінку ситуації.


7.2. ТОВ «Андерс» здійснювало свою господарську діяльність протягом 7 робочих днів на тиждень. Однак, представник виконкому прибув на підприємство з рішенням про заборону роботи даного підприємства у вихідні дні.

Чи правомірним є рішення виконавчого комітету?

Чи має право виконком обмежувати господарську діяльність підприємства?

Чи є загальнообов’язковими рішення органів місцевого самоврядування для підприємств, що не знаходяться у комунальній власності?


7.3. Сільській раді с. Одинці на праві комунальної власності належала земельна ділянка за межами села, у м. Харків. Харківська міська рада звернулася до Одинцівської сільської ради із вимогою передати цю земельну ділянку у комунальну власність територіальної громади м. Харкова, оскільки вона знаходиться поза межами їхньої адміністративно-територіальної одиниці.

Чи можуть місцеві ради мати об’єкти комунальної власності за межами відповідних адміністративно-територіальних одиниць?

Чи правомірними є вимоги Харківської міської ради?

Дайте правову оцінку ситуації.


7.4. Авдіївський міський голова передав земельну ділянку, яка належала територіальній громаді м. Авдіївка на праві комунальної власності, в порядку приватизації фізичній особі-суб’єкту підприємницької діяльності П. під забудову магазину.

Авдіївській міській раді знадобилася ця земля для будівництва нового спортивного комплексу для дітей-сиріт, але П. стверджував, що, приватизація була здійснена законно, і саме він є власником спірної земельної ділянки. Тому міська рада звернулася до адміністративного суду із позовом про визнання цього акту незаконним.

Назвіть вимоги щодо майнових операцій з об’єктами комунальної власності.

Чи має право міський голова розпоряджатися землями, що перебувають у комунальній власності?

Чи підлягають приватизації земельні ділянки, які знаходяться у комунальній власності?

Дайте правову оцінку ситуації.


7.5. Донецька міська рада прийняла рішення про передачу з державної у комунальну власність територіальної громади м. Донецька занедбаний будинок колишнього науково-дослідницького фізико-технічного інституту.

Юридичний відділ Національної Академії Наук України звернувся до адміністративного суду із позовом про визнання незаконним відповідного рішення, оскільки НДІ відноситься до об’єктів соціальної інфраструктури і водночас є казенним об’єктом.

Якими нормативними актами регулюється порядок передачі об’єктів з державної у комунальну власність? Хто може ініціювати таку передачу? Який орган має право ухвалювати відповідні рішення?

Чи можуть бути об’єктами передачі з державної у комунальну власність казенні підприємства?

Дайте правову оцінку ситуації.

^ Тема 13. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин та охорони навколишнього середовища


1. Територіальна громада як суб’єкт права власності на землю та інші природні ресурси.

2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин.

3. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього природного середовища.

4. Екологічні права та обов’язки територіальної громади.


Теоретичні питання


1. Сформулюйте поняття права комунальної власності на землю.

2. Які права має територіальна громада як суб’єкт права власності на землю? Дайте їм стислу характеристику

3. Охарактеризуйте повноваження місцевих рад у сфері земельних відносин.

4. Які повноваження мають виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у сфері земельних відносин?

5. З якими державними органами взаємодіють у сфері регулювання земельних і екологічних відносин органи місцевого самоврядування?

6. Які природні ресурси можуть перебувати у власності територіальної громади?

7. Охарактеризуйте зміст повноважень органів місцевого самоврядування у сфері регулювання водних та лісових відносин на відповідній території.

8. Які екологічні права територіальної громади Вам відомі? Розкрийте їх зміст.

9. Чи має територіальна громада екологічні обов’язки? Дайте їм характеристику.

10. Назвіть власні та делеговані повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері регулювання земельних відносин і охорони довкілля.


Практичні завдання


1. Оберіть правильну відповідь


1.1. У відповіді під якою буквою правильно зазначено слово (словосполучення), що пропущене у наведеному нормативному положенні: «Сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для _____________.»:

а) будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд;

б) індивідуального дачного будівництва;

в) будівництва індивідуальних гаражів;

г) ведення фермерського господарства;

д) всіх потреб.


1.2. У відповіді під якою буквою правильно зазначено слово (словосполучення), що пропущене у наведеному нормативному положенні: «Віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень ____________ у межах їх повноважень.»:

а) органів державної влади;

б) Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

в) Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

г) органів місцевого самоврядування;

д) усі відповіді вірні.


1.3. Укажіть, під якою буквою зазначений правильний варіант відповіді: «До природних ресурсів місцевого значення відносяться»:

а) атмосферне повітря;

б) корисні копалини, що не є загальнопоширеними;

в) поверхневі води, що знаходяться або використовуються на території більш як однієї області;

г) територіальні та внутрішні морські води;

д) підземні води, які не можуть бути джерелом централізованого водопостачання.


1.4. Укажіть, під якою буквою зазначений НЕправильний варіант відповіді: «До повноважень виконавчих органів рад у сфері регулювання земельних відносин належить …»:

а) реєстрація суб’єктів права власності на землю;

б) затвердження ставок земельного податку;

в) справляння плати за землю;

г) видача документів, що посвідчують право власності на землю;

д) вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом.


1.5. Укажіть, під якою буквою зазначений НЕправильний варіант відповіді: «До повноважень місцевих Рад у галузі охорони навколишнього природного середовища належить …»:

а) затвердження місцевих екологічних програм;

б) організація проведення екологічної експертизи;

в) прийняття рішень про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

г) припинення господарської діяльності підприємств місцевого підпорядкування в разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

д) встановлення правового режиму зон надзвичайної екологічної ситуації.


2. Виберіть правильне визначення поняття


2.1. Землі оздоровчого призначення – це:

а) землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей;

б) ділянки суші і водного простору з природними комплексами та об’єктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність;

в) землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів.


2.2. Право комунальної власності на землю – це:

а) право територіальної громади володіти, ефективно використовувати і розпоряджатися на власний розсуд і в своїх інтересах землею та іншими природними ресурсами як безпосередньо, так і через свої органи місцевого самоврядування;

б) право громадян України володіти, ефективно використовувати і розпоряджатися на власний розсуд і в своїх інтересах землею і іншими природними ресурсами як безпосередньо, так і через органи державної влади;

в) право громадських організацій володіти, ефективно використовувати і розпоряджатися на власний розсуд і в своїх інтересах землею і іншими природними ресурсами як безпосередньо, так і через органи державної влади і місцевого самоврядування.


3. Оберіть те, що випадає з логічного переліку


3.1. Видача документів, що посвідчують право власності на землю; визначення території для розміщення відходів; погодження проектів землеустрою; справляння плати за землю; розгляд справ про адміністративні правопорушення у разі порушення законодавства про відходи.


3.2. Затвердження ставок земельного податку; справляння плати за землю; надання згоди на розміщення на відповідній території об’єктів для розміщення відходів; вирішення питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення; вирішення питань регулювання земельних відносин.


4. Доповніть речення


4.1. Громадяни, які добросовісно, відкрито і безперервно користуються земельною ділянкою протягом …………, але не мають документів, які б свідчили про наявність у них прав на цю земельну ділянку, можуть звернутися до ……., ….. або …… з клопотанням про передачу її у власність.


4.2. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності територіальних громад, іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється …… за погодженням з ……..

5. Визначте, чи правильним є твердження (так/ні). Якщо ні, то виправте його


5.1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

а) так;

б) ні.


5.2. До виключної компетенції сільських, селищних, міських рад відноситься затвердження ставок земельного податку.

а) так;

б) ні.


5.3. Встановлення податку за земельні ділянки належить до виключної компетенції місцевих рад.

а) так;

б) ні.


6. Вкажіть правильну послідовність дій


6.1. Вкажіть правильну послідовність дій щодо порядку:

а) оголошення про проведення земельних торгів;

б) визначення органами місцевого самоврядування переліку земельних ділянок для продажу на земельних торгах окремими лотами;

в) виготовлення технічного паспорта об’єкта продажу;

г) подання заяв на участь у земельному аукціоні;

д) проведення аукціону;

е) визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками;

Ж) укладення договору купівлі-продажу та набуття права власності на землю.


7. Вирішіть задачі


7.1. Громадянин Н. отримав у власність земельну ділянку площею 0, 1 га для індивідуального дачного будівництва на території с. Веселе Донецької області. Органами державної податкової служби громадянину Н. було надіслано податкове повідомлення-рішення про нарахування суми податку у розмірі 1 відсотку від нормативної грошової вартості земельної ділянки. Тоді він звернувся до Веселівської сільської ради із вимогою встановити пільги щодо земельного податку, оскільки він є інвалідом першої групи, але у сільській раді йому відповіли, що він вже звільнений від сплати податку за земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, тому не має права на пільги щодо другої ділянки.

Чи правомірна відповідь сільської ради? Хто і за яких умов звільняється від сплати податку на землю? Якими повноваженнями наділені органи місцевого самоврядування у сфері встановлення та стягнення плати за землю? Дайте правову оцінку ситуації.


7.2. До виконкому міської ради м. Кіровоград звернулося ТОВ «Паркінг» із пропозицією створити автомобільну стоянку на території ботанічного саду місцевого значення. Виконком, взявши до уваги недостатню кількість місць для паркування біля території ботанічного саду і його популярність серед місцевого населення, ухвалив рішення щодо надання дозволу ТОВ «Паркінг» на будівництво стоянки для автомобілів на території ботанічного саду.

Чи відносяться ботанічні сади до природно-заповідного фонду України? З якою метою можуть використовуватися території та об’єкти природно-заповідного фонду? Чи передбачені у законодавстві обмеження діяльності на території ботанічних садів? Які органи уповноважені видавати дозволи на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення? Дайте правову оцінку ситуації.


7.3. Громадянин С., маючи намір придбати у власність земельну ділянку, що належала на праві комунальної власності територіальній громаді с. Розівка, звернувся із відповідною заявою до Розівської сільської ради. Розглянувши цю заяву, сільська рада прийняла рішення про відчуження земельної ділянки, із громадянином С. був укладений договір купівлі-продажу, що був посвідчений нотаріально. Але громадянин М., який також бажав придбати дану земельну ділянку, звернувся до суду про визнання відповідного рішення ради незаконним та про визнання договору купівлі-продажу недійсним через те, що земельні ділянки комунальної власності підлягають продажу на земельних торгах. Окрім того, ціна спірної земельної ділянки у договорі була визначена із порушенням чинного законодавства.

Який порядок відчуження земель комунальної власності встановлений чинним законодавством? Хто має право бути покупцями земельних ділянок комунальної власності? Дайте правову оцінку ситуації.


7.4. На адресу міської ради м. Харцизька надійшла інформація про те, що ТОВ «ГСМ» в атмосферу викидається велика кількість отруйних речовин, що негативно впливає на стан екології даного населеного пункту. Це стало підставою для прийняття міськрадою рішення про припинення діяльності ТОВ «ГСМ».

Директор даного підприємства звернувся до адміністративного суду із позовною заявою про скасування зазначеного рішення, адже ТОВ «ГСМ» не є комунальним підприємством, отже, міська рада не має права припиняти його діяльність. Більше за те, припиненню діяльності ТОВ не передувало проведення екологічної експертизи, тобто наявність шкоди навколишньому природному середовищу не підтверджена.

Які повноваження мають органи місцевого самоврядування у галузі охорони навколишнього природного середовища? Що таке екологічна експертиза? Який порядок її проведення встановлений у законодавстві? Дайте правову оцінку ситуації.


7.5. Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи.

Знайдіть у Кодексі України про адміністративні правопорушення конкретні приклади складів правопорушень, справи про які підвідомчі виконкомам.

1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»
Гринюк Р. Ф., Щебетун І. С., Нікітенко Л. О., Нікольська О. В., Багрій О.І. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Комунальне...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит», галузі знань 0305...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства"
Економіка підприємства”; в них наведено мету і завдання дипломної роботи, вибір теми, поетапні процедури організації дипломування,...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconКафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес»
Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій». Полтава: Полтнту, 2011....
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconХарківський національний університет внутрішніх справ
Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи з дисципліни «Нотаріат України» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи
Написання курсової роботи з трудового права передбачено навчальним планом підготовки студентів із спеціальності "Правознавство"
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки з планування та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «економічна теорія» для студентів спеціальностей
Це необхідно майбутньому спеціалісту, бо найважливішим, особливо для економічних спеціальностей, є те, чи володіє економіст самостійним...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «екологічна безпека» для курсантів І студентів напряму підготовки
Екологічна безпека. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи для курсантів і студентів напряму підготовки...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы