Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» icon

Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»


НазваниеМетодичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»
страница6/8
Размер0.5 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 14. Гарантії місцевого самоврядування. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування


 1. Поняття і система гарантій місцевого самоврядування.

 2. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

 3. Контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування.Теоретичні питання 1. Що розуміється під «гарантіями місцевого самоврядування»? Які гарантії надаються місцевому самоврядуванню, його органам і посадовим особам

 2. Які органи покликані здійснювати правовий захист місцевого самоврядування? Як і за допомогою яких засобів вони реалізують цю діяльність?

 3. У чому полягає підконтрольність органів і посадових осіб місцевого самоврядування органам виконавчої влади?

 4. Чи мають право органи державної виконавчої влади, їх посадові особи втручатися в законну діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування? Обґрунтуйте свою відповідь.

 5. У яких випадках місцеві державні адміністрації підконтрольні відповідним районним і обласним радам?

 6. Хто і яким чином здійснює контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування?

 7. У яких випадках і в якому порядку можна ставити питання про дострокове припинення повноважень місцевої ради?

 8. Охарактеризуйте підстави і порядок дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови.

 9. У яких випадках достроково припиняються повноваження органів самоорганізації населення?

 10. Як відшкодовується шкода юридичним і фізичним особам, заподіяна органами і посадовими особами місцевого самоврядування?Практичні завдання


1. Оберіть правильну відповідь


1.1. У відповіді під якою буквою правильно зазначено слово (словосполучення), що пропущене у наведеному нормативному положенні: «Органи та посадові особи місцевого самоврядування періодично, але не менш як _____________ звітують перед територіальними громадами про свою діяльність»:

 1. один раз на рік;

 2. два рази на рік;

 3. три рази на рік;

 4. один раз на два роки;

 5. один раз на квартал.


1.2. У відповіді під якою буквою НЕправильно зазначено слово (словосполучення), що пропущене у наведеному нормативному положенні: «Місцеві державні адміністрації є підзвітними відповідним районним, обласним радам у ____________»:

 1. виконанні програм соціально-економічного розвитку;

 2. виконанні програм культурного розвитку;

 3. виконанні районних, обласних бюджетів;

 4. частині повноважень, делегованих їм відповідними районними, обласними радами;

 5. частині управління державним майном.

1.3. У відповіді під якою буквою правильно зазначено слово (словосполучення), що пропущене у наведеному нормативному положенні: «Місцева рада, щодо якої Верховна Рада України прийняла рішення про призначення позачергових виборів, ____________________»:

 1. продовжує діяти до обрання нового складу відповідної ради;

 2. втрачає повноваження з дня прийняття рішення про призначення позачергових виборів;

 3. втрачає повноваження з дня проведення відповідного місцевого референдуму;

 4. втрачає повноваження з дня ухвалення нею незаконного рішення, що стало підставою до дострокового припинення повноважень;

 5. продовжує діяти протягом 30 днів.


1.4. У відповіді під якою буквою НЕправильно зазначено слово (словосполучення), що пропущене у наведеному нормативному положенні: «Повноваження сільського, селищного, міського голови, вважаються достроково припиненими у разі __________»:

 1. припинення його громадянства;

 2. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

 3. набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення;

 4. набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління;

 5. порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою.


1.5. Укажіть, під якою буквою зазначений НЕправильний варіант відповіді: «Підстави дострокового припинення повноважень органу самоорганізації населення»:

 1. невиконання рішень місцевої ради, її виконавчого комітету;

 2. невиконання рішень зборів (конференції) жителів за місцем проживання;

 3. заселення нових жителів, які не брали участь у зборах, що заснували цей орган;

 4. порушення Конституції і законів України;

 5. саморозпуск.2. Виберіть правильне визначення поняття


2.1. Спеціальні (юридичні) гарантії місцевого самоврядування – це:

 1. міжнародні, політичні, економічні умови, духовні устої і цінності суспільства, які забезпечують існування місцевого самоврядування;

 2. комплекс правових засобів, що забезпечують організацію, діяльність і захист прав місцевого самоврядування;

 3. конституційно-правові засоби забезпечення організації і діяльності місцевого самоврядування.


2.2. Протест прокурора – це:

 1. акт прокурорського реагування на акт, що суперечить закону, до органу, який його видав, або до вищестоящого органу;

 2. акт прокурорського реагування про усунення порушення закону, яке має очевидний характер і може завдати істотної шкоди інтересам держави, підприємства, установи, організації, а також громадянам, якщо не буде негайно усунуто;

 3. акт прокурорського реагування про дисциплінарне провадження, провадження про адміністративне правопорушення або про порушення кримінальної справи щодо посадових осіб або громадян, винних у порушеннях закону.3. Оберіть те, що випадає з логічного переліку


3.1. Міжнародно-правові гарантії; конституційні гарантії; політичні гарантії; організаційно-правові гарантії; економічні гарантії.


3.2. Відповідальність перед територіальною громадою; відповідальність перед державою; відповідальність перед членами асоціацій органів місцевого самоврядування; відповідальність перед фізичними особами; відповідальність перед юридичними особами.


4. Доповніть речення


4.1. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовується за рахунок …….., а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування – за ……..


4.2. Протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта і підлягає обов’язковому розгляду відповідним органом або посадовою особою у ……. (строк).


5. Визначте, чи правильним є твердження (так/ні). Якщо ні, то виправте його


5.1. Прокурори, їх заступники і помічники мають право брати участь у засіданнях місцевих рад відповідного рівня, їх виконавчих комітетів, інших органів місцевого самоврядування.

 1. так;

 2. ні.


5.2. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи мають право втручатися в діяльність органу самоорганізації населення.

 1. так;

 2. ні.


5.3. Питання про призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови вирішується відповідною сільською, селищною, міською радою одночасно з прийняттям рішення про дострокове припинення повноважень.

 1. так;

 2. ні.6. Вкажіть правильну послідовність дій


6.1. Вкажіть правильну послідовність дій щодо порядку дострокового припинення повноважень місцевої ради:

а) прийняття радою рішення з порушенням Конституції України;

б) призначення місцевого референдуму

в) призначення Верховною Радою України позачергових виборів місцевої ради;

г) порушення сільським, селищним, міським головою питання про дострокове припинення повноважень місцевої ради за рішенням місцевого референдуму;

д) обрання нового складу відповідної ради;

е) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень місцевої ради на місцевому референдумі;

ж) припинення повноважень місцевої ради.

7. Вирішіть задачі


7.1. Стосовно Гродівського селищного голови К. було порушено кримінальну справу за ст.191 КК (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем).

На сесії Гродівської селищної ради на вимогу ½ депутатів від загального складу ради було винесено питання про дострокове припинення повноважень голови сільської ради.

За звільнення К. проголосувало 20 депутатів (загальний склад ради - 30 депутатів). Таким чином, за рішенням Гродівської селищної ради повноваження гр-на К. були достроково припинені. Тим самим рішенням були призначені позачергові вибори селищного голови, на якихи новим головою був обраний М. У цей час кримінальну справу відносно К. було закрито на підставі відсутності складу злочину.

К. звернувся до суду з вимогою про відновлення на посаді селищного голови.

Назвіть підстави дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови.

Хто і в якому порядку призначає позачергові вибори сільського, селищного, міського голови?

Яке рішення повинен прийняти суд?


7.2. Донецька міська рада ухвалила рішення щодо закриття у Петровському районі м. Донецька лікарні, яка перебуває у комунальній власності.

Прокурор, вважаючи це рішення незаконним, приніс протест на рішення ради. Однак рада не погодилася із аргументами прокурора і відхилила протест за результатами розгляду у двотижневий строк.

Прокурор направив матеріали до суду. У результаті судового розгляду даної справи, рішення ради було визнано незаконним , оскільки воно було прийнято з порушенням Конституції України й інших законів України.

У зв’язку із цим, голова Донецької обласної державної адміністрації порушив питання про дострокове припинення повноважень Донецької міської ради й проведення з цього приводу місцевого референдуму.

Чи може прокурор з власної ініціативи перевіряти відповідність актів органів місцевого самоврядування чинному законодавству?

Який порядок розгляду актів прокурорського реагування передбачений у чинному законодавстві?

Які підстави та порядок дострокового припинення повноважень місцевої ради встановлений у чинному законодавстві?

Дайте правовий аналіз ситуації.


7.3. На пленарному засіданні Артемівської міської ради було ухвалене рішення встановити для підприємств, установ й організацій, що розташовані на території міста, розмір частини прибутку, що підлягає обов’язковому зарахуванню до місцевого бюджету.

Директор ТОВ «Світоч», вважаючи, що дане рішення не відповідає закону, звернувся до прокуратури з вимогою провести перевірку й вжити відповідних заходів. У прокуратурі йому відмовили й порадили звернутися з даним питанням до суду.

Назвіть повноваження органів прокуратури щодо питань місцевого самоврядування.

Чи відповідає рішення, прийняте Артемівською міськрадою, закону?

Що є підставою для перевірки законності актів органів місцевого самоврядування органами прокуратури?

Вирішить дану ситуацію.


7.4. Кіровським районним судом м. Макіївки було прийнято постанову про притягнення до адміністративної відповідальності Макіївського міського голову Л. за ст. 172-2 КпАП України. На цій підставі Макіївською міською радою було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень голови та призначення дострокових виборів.

Л. звернувся до адміністративного суду із позовом про визнання відповідного рішення ради незаконним, адже підставою припинення повноважень може бути лише набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього, а не рішенням про притягнення його до адміністративної відповідальності.

Назвіть підстави дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови.

У якому випадку притягнення особи до адміністративної відповідальності може бути підставою для дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови.

Яке рішення повинен прийняти суд?


7.5. На загальних зборах мешканців багатоквартирного будинку у м. Горлівка було запропоновано створити об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Ініціатори розгляду цього питання аргументували доцільність прийняття такого рішення тим, що ОСББ одержуватиме від місцевої ради кошти з місцевого бюджету для належного утримання будинку, благоустрою прибудинкової території, тощо.

Однак, один з присутніх заперечив, що кошти відповідного місцевого бюджету надаються сільською, селищною, міською, районною у місті радою для здійснення повноважень органу самоорганізації населення, яким ОСББ не є.

Підготуйте юридичну консультацію для мешканців багатоквартирного будинку у м. Горлівка з порушених питань.


^ Тема 15. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, об’єднаннями громадян


1. Відносини органів місцевого самоврядування з судовими органами та органами юстиції.

2. Відносини органів місцевого самоврядування з органами прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ.

3. Відносини органів місцевого самоврядування з об’єднаннями громадян.


Теоретичні питання


1. Охарактеризуйте взаємовідносини органів місцевого самоврядування з Конституційним Судом України.

2. Охарактеризуйте взаємовідносини органів місцевого самоврядування з судами загальної юрисдикції.

3. Які особливості адміністративного провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування передбачені у законодавстві?

4. За яких умов органи місцевого самоврядування можуть бути суб’єктами захисту прав та охоронюваних інтересів інших осіб?

5. Охарактеризуйте взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами юстиції.

6. Які повноваження мають органи прокуратури у відношеннях із органами місцевого самоврядування?

7. Охарактеризуйте взаємовідносини органів місцевого самоврядування зі Службою Безпеки України.

8. Охарактеризуйте взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами внутрішніх справ.

9. Якими правами наділені об’єднання громадян у взаємовідносинах з органами місцевого самоврядування?

10. Назвіть принципи, на яких будуються відносини органів місцевого самоврядування із політичними партіями.


Практичні завдання


1. Оберіть правильну відповідь


1.1. У відповіді під якою буквою правильно зазначено слово (словосполучення), що пропущене у наведеному нормативному положенні: «Акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання ____________________»:

а) розташованими на відповідній території органами виконавчої влади;

б) об’єднаннями громадян;

в) підприємствами, установами та організаціями;

г) громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території;

д) усіма названими суб’єктами.


1.2. У відповіді під якою буквою правильно зазначено слово (словосполучення), що пропущене у наведеному нормативному положенні: «Служба безпеки України, її органи і співробітники мають право одержувати інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем та банків даних, створюваних органами місцевого самоврядування України ________________»:

а) для виконання покладених на них обов’язків;

б) для розроблення пропозицій з питань національної безпеки;

в) у разі проведення заходів щодо боротьби з тероризмом і фінансуванням терористичної діяльності;

г) з метою забезпечення охорони державної таємниці;

д) у будь-якому випадку.


1.3. Укажіть, під якою буквою зазначений правильний варіант відповіді: «Адміністративні справи, у яких однією зі сторон є орган чи посадова особа місцевого самоврядування (крім органів влади АРК) підсудні …»:

а) окружним адміністративним судам;

б) місцевим загальним судам як адміністративним судам;

в) Вищому адміністративному суду України;

г) місцевим господарським судам;

д) Верховному Суду України.


1.4. Укажіть, під якою буквою зазначений правильний варіант відповіді: «Органи місцевого самоврядування можуть звертатися до Конституційного Суду України із ___________»:

а) конституційними поданнями про визнання неконституційними правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету міністрів України, Верховної Ради АРК ;

б) конституційними поданнями про офіційне тлумачення Конституції України та законів України;

в) конституційними зверненнями про офіційне тлумачення Конституції та Законів України ;

г) конституційними поданнями про визнання неконституційними міжнародних договорів України;

д) конституційними поданнями про порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України.


1.5. Укажіть, під якою буквою зазначений правильний варіант відповіді: «Підставою для конституційного подання органів місцевого самоврядування щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України є ___________»:

а) практична необхідність у з’ясуванні або роз’ясненні, офіційній інтерпретації положень Конституції України та законів України;

б) наявність неоднозначного застосування положень Конституції України або законів України судами України, іншими органами державної влади;

в) наявність спірних питань щодо конституційності прийнятих і оприлюднених у встановленому порядку законів, інших правових актів;

г) виникнення спірних питань щодо конституційності правових актів, виявлених у процесі загального судочинства;

д) виникнення спірних питань щодо конституційності правових актів, виявлених органами виконавчої влади у процесі їх застосування.


1.6. Укажіть, під якою буквою зазначений НЕправильний варіант відповіді: «Зареєстровані об’єднання громадян у відношеннях з органами місцевого самоврядування користуються правом»:

а) одержувати від органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

б) делегувати своїх представників до складу консультативно-дорадчих органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, що утворюються при органах місцевого самоврядування;

в) брати участь у розробленні проектів рішень з питань ґендерної рівності, що приймаються органами місцевого самоврядування;

г) брати участь у формуванні органів місцевого самоврядування, представництва в їх складі;

д) подавати органам місцевого самоврядування обов’язкові для розгляду пропозиції з питань прав і свобод людини і громадянина.


2. Виберіть правильне визначення поняття


2.2. Об’єднання громадян – це:

а) добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод;

б) представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин;

в) органи місцевого самоврядування, які представляють відповідні територіальні громади і здійснюють від їх імені і в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.


2.2. Конституційне подання органу місцевого самоврядування до Конституційного Суду України – це:

а) письмове клопотання до Конституційного Суду України про визнання неконституційними законів України;

б) письмове клопотання до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України;

в) письмове клопотання до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи.


3. Оберіть те, що випадає з логічного переліку


3.1. Верховенство права; змагальність сторін; диспозитивність; гласність і відкритість; забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень в усіх без виключення випадках.


4. Доповніть речення


4.1. Звернення до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, належить до повноважень ….


4.2. Територіальна громада у …. (час) може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони ….., ……, …….


5. Визначте, чи правильним є ствердження (так/ні). Якщо ні, то виправте його


5.1. Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, а також громадяни несуть встановлену законом відповідальність перед органами місцевого самоврядування за заподіяну місцевому самоврядуванню шкоду.

а) так;

б) ні.


5.2. Статут територіальної громади підлягає державній реєстрації в органах Міністерства юстиції України.

а) так;

б) ні.


5.3. Органи місцевого самоврядування НЕ можуть виступати з ініціативою щодо перевірок, а також організовувати проведення перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності.

а) так;

б) ні.


6. Вкажіть правильну послідовність дій


6.1. Вкажіть правильну послідовність дій щодо порядку адміністративного провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування:

а) відкриття провадження в адміністративній справі;

б) подання апеляційної скарги та апеляційний розгляд справи у судовому засіданні;

в) розгляд адміністративної справи по суті;

г) подання касаційної скарги та касаційний розгляд справи у судовому засіданні;

д) опублікування оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі про визнання незаконним акту органу місцевого самоврядування у виданні, в якому цей акт був або мав бути офіційно оприлюднений;

є) усунення позивачем недоліків позовної заяви у строк, встановлений судом;

ж) набрання судовим рішенням законної сили.

з) попереднє судове засідання;

і) пред’явлення адміністративного позову особою, щодо якої застосовано оскаржуваний акт;

к) прийняття судового рішення у формі постанови, яким суд вирішує спір по суті;

л) постановлення Вищим адміністративним судом України ухвали про залишення касаційної скарги без задоволення, а судових рішень - без змін;

м) залишення позовної заяви без руху;

н) постановлення судом апеляційної інстанції ухвали про залишення апеляційної скарги без задоволення.


7. Вирішіть задачі


7.1. Іванова І.І., що проживала у селищі Компаніївка, у 1997 році отримала сертифікат про право на земельну частку (пай) розміром 10,89 га на території села Водянське Компаніївського району Кіровоградської області. У 2011 році Іванова І.І. померла. За інформацією нотаріальної контори після її смерті ніхто не звертався з заявою про прийняття або відмовою у прийнятті спадщини за законом чи заповітом. За життя Іванова І.І. не складала заповіт. Ст. 1277 ЦК України передбачено можливість визнання спадщини відумерлою у разі відсутності спадкоємців за законом та заповітом за заявою органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини після спливу одного року з часу відкриття спадщини.

Дайте правову оцінку ситуації.

Підготуйте позовну заяву органу місцевого самоврядування до Компаніївського районного суду Кіровоградської області.

Підготуйте проект рішення Компаніївського районного суду Кіровоградської області.

7.2. Прокурором Краснодонського району Луганської області пред’явлено позов до фізичної особи-підприємця Захарова Антона Антоновича в інтересах держави в особі районної комунальної установи «Міжгосподарський фізкультурно-оздоровчий клуб «Колос» про стягнення з відповідача зайво сплачених йому бюджетних коштів в сумі 4792,74 грн. за надання ним послуг перевезення учасників спортивних змагань, які надавалися відповідачем за господарськими договорами.

Відповідач проти позову заперечує, посилаючись на його необґрунтованість, та зазначає, що прокурор не є органом, який уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах, та що прокурором не подано доказів порушення інтересів держави.

Дайте правову оцінку ситуації.

Підготуйте проект рішення господарського суду Луганської області.


7.3. Петров Петро Петрович звернувся до Ялтинського міського суду АР Крим з позовом до Кореїзськоi селищної ради про визнання неправомірним рішення суб'єкта владних повноважень. Позивач просить суд визнати неправомірним рішення сесії селищної ради № 728 від 17 березня 2010 року «Про надання дозволу Франчук Івану Івановичу на складання проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Кореїз, вул. Місхорській спуск в районі будинку №3, орієнтовною площею 0,03 га».

Позовні вимоги мотивовані тим, що Петров Петро Петрович є власником домоволодіння по вул. Місхорській спуск будинок № 3 в смт. Кореїз, згідно договору дарування, засвідченого державним нотаріусом від 10 листопада 1997 року. Рішенням сесії селищної ради № 2043 від 4 серпня 2007 року Петрову П.П., був наданий дозвіл на складання технічної документації для будівництва і обслуговування житлового будинку із земель які знаходяться у віданні селищної ради, орієнтовною площею 0,1229 га за адресою м. Ялта, вул. Місхорській спуск будинок 3. В подальшому п.1.5 рішенням сесії селищної ради № 775 від 11 квітня 2010 року за № 775 внесено зміни до п.1.4 рішення сесії селищної ради від 04 серпня 2007 року № 2043 в частині уточнення площі земельної ділянки, що відводиться, та вказано, що відводиться земельна ділянка площею 0.100 га. за адресою: смт. Кореїз, вул. Місхорській спуск 3. Крім того,у цей час відповідно до рішення сесії селищної Ради № 728 від 17 березня 2010 року також наданий дозвіл Франчук І.І. на складання проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Кореїз, вул. Місхорській спуск в районі будинку № 3, орієнтовною площею 0,03 га.

Дайте правову оцінку ситуації.

Підготуйте проект рішення Ялтинського міського суд АР Крим.


7.4. Підсудний Квіт Андрій Андрійович, протягом 2010 року, в приміщенні належного йому гаража, що розташований на території домоволодіння №76/1 по вулиці Троїцькій села Виблі Куликівського району Чернігівської області, без державної реєстрації та спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено законодавством, незаконно здійснював операції з ломом чорних металів, купуючи металобрухт у жителів села, а потім реалізовуючи його. Своїми умисними діями, які виразились в здійсненні операцій з брухтом чорних металів без державної реєстрації і спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено законодавством, підсудний Квіт А.А., вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.213 КК України. За вчинення злочину підсудний Квіт А.А. засуджений до ста годин громадських робіт. При розгляді цієї справи встановлено, що вчинення злочину стало можливим у зв’язку тим, що орган місцевого самоврядування (Виблівська сільська рада) не належним чином контролювалось зайняття підприємницькою діяльністю на території сільської ради.

Чи може суд зобов’язати орган місцевого самоврядування вжити заходів з контролю за зайняттям підприємницькою діяльністю на території Виблівської сільської ради для усунення виявлених порушень чинного законодавства та недопущення подібного в майбутньому?

Відповідь обґрунтуйте.


7.5. До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Ялтинської міської ради АРК про визнання такої, що не відповідає Конституції України, постанови Верховної Ради АРК. На засіданні колегії суддів КСУ було прийнято ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі на тій підставі, що Ялтинська міська рада не має згідно із законодавством права виступати суб’єктом конституційного подання.

Чи правомірними є дії колегії суддів КСУ?

Чи мають право органи місцевого самоврядування звертатися до КСУ із конституційними поданнями?

Чи підлягають акти органів місцевого самоврядування перевірці Конституційним Судом на предмет їхньої конституційності?

Дайте правовий аналіз ситуації.


Тема 16. Муніципальне право зарубіжних країн


1. Англо-американська модель муніципального управління

2. Континентальна модель муніципального управління

3. Змішана модель муніципального управління


Теоретичні питання


 1. Які особливості англо-американської моделі місцевого управління?

 2. Які особливості континентальної моделі місцевого управління?

 3. Які особливості змішаної моделі місцевого управління?

 4. Чим англо-американська модель місцевого управління відрізняється від континентальної?

 5. У чому сутність форми «Рада-мер» муніципального управління графств в США?

 6. Чим комісійна форма муніципального управління графств в США відрізняється від форми «рада – менеджер»?

 7. Розкрийте зміст правила Діллона при судовому вирішенні спорів про компетенцію органів управління муніципальних корпорацій, інкорпорованих тауншипів та інкорпорованих графств.

 8. Охарактеризуйте основні елементи системи місцевого самоврядування Республіки Італії.

 9. У чому полягає зміст «солідарної відповідальності» ради та джунти і сіндако/президента провінції/області в Італії?

 10. Назвіть та охарактеризуйте особливості місцевого управління в Німеччині.

Практичні завдання


1. Оберіть правильну відповідь


1.1. Укажіть, під якою буквою зазначений правильний варіант відповіді: «Найбільшим обсягом повноважень у сфері муніципального управління в США наділені _____________»:

 1. графства;

 2. тауншипи;

 3. муніципальні корпорації;

 4. спеціальні округи;

 5. шкільні округи.


1.2. Укажіть, під якою буквою зазначений НЕправильний варіант відповіді: «На території Англії функціонують органи муніципального управління …»:

 1. метрополітенських районів;

 2. унітарних округів;

 3. графств;

 4. областей;

 5. районів.


1.3. Укажіть, під якою буквою зазначений правильний варіант відповіді: «Комбінована форма муніципального управління графств США характеризується елементами двох форм: …»:

 1. комісійної форми та форми «рада – менеджер»;

 2. «рада – менеджер» та «рада – слабкий мер»;

 3. «рада – менеджер» та «сильний мер – рада»;

 4. «рада – слабкий мер» та «сильний мер – рада»;

 5. «сильний мер – рада» та комісійної форми.1.4. Укажіть, під якою буквою зазначений НЕправильний варіант відповіді: «Територіальні колективи Сполученого Королівства мають право вибрати одну з запропонованих у законодавстві організаційних форм муніципального управління, як-то:»:

 1. «мер і кабінет»;

 2. «лідер і кабінет»;

 3. «рада – менеджер»;

 4. «мер і менеджер»;

 5. усі відповіді вірні.


2. Виберіть правильне визначення поняття


2.1. Правило Діллона полягає у тому, що:

 1. будь-який справедливий, розумний, суттєвий сумнів у повноваженнях муніципальних корпорацій тлумачиться судами проти них, і спірне повноваження заперечується;

 2. усі сумніви у повноваженнях муніципальних органів тлумачаться судами на їхню користь;

 3. навіть якщо муніципальні органи перевищили свої повноваження, то за умови, що це призвело до позитивного ефекту та не порушило права людини, такі дії визнаються судом законними.


2.2. Сіндако – це:

 1. головна посадова особа місцевого самоврядування Італії на рівні комуни;

 2. представницький орган місцевого самоврядування Сполученого Королівства;

 3. виконавчий орган місцевого самоврядування в Японії.


3. Оберіть те, що випадає з логічного переліку


3.1. Міста («сі»); селища («мати»); сільські общини («мура»); префектури («то», «до», «фу», «кен»).


3.2. Урядові округи; уряди земель; повіти; містечка; громади.


4. Доповніть речення


4.1. У США створюються та функціонують органи муніципального управління ……. та ……. компетенції.


4.2. Організаційна форма муніципального управління графств США існує у двох різновидах: …….. та ……….


5. Визначте, чи правильним є ствердження (так/ні). Якщо ні, то виправте його


5.1. У Німеччині формально визнається право муніципалітетів здійснювати всі дії, не заборонені законом.

 1. так;

 2. ні.


5.2. Представницькими органами адміністративно-територіальних одиниць Італії є джунти, які обираються населенням терміном на 5 років за пропорційною системою з відкритими списками.

 1. так;

 2. ні.


5.3. Комісійна форма муніципального управління графств США характеризується тим, що муніципальна рада поєднує функції представницького та виконавчого органу.

 1. так;

 2. ні.


6. Встановіть відповідність


6.1. Встановіть відповідність між рівнями місцевого самоврядування Республіки Італія та їх територіальною основою:

 1. базовий рівень;

 2. проміжний рівень;

 3. регіональний рівень.

а) міста-метрополії;

б) комуни;

в) провінції та області.


7. Вирішіть задачі


7.1. Сформулюйте пропозиції щодо можливого удосконалення законодавства України про місцеве самоврядування з урахуванням досвіду Сполученого Королівства і США.


7.2. Заповніть таблицю «Організаційні форми муніципального управління загальної компетенції на рівні графств в США»


Назва форми

Функції

Дострокове припинення повноважень мера

Недоліки моделі
Мер

Рада7.3. Складіть схему «Континентальна модель організації місцевого управління».


7.4. Заповніть таблицю «Порівняльний аналіз основних моделей місцевого управління»


Критерій

Англо-американська

Континентальна

Змішана

7.5. Заповніть таблицю «Порівняльний аналіз сфери повноважень органів місцевого управління різних рівнів в закордонних країнах» (по 2 країни, що належать до континентальної, англо-американської та змішаної моделей місцевого самоврядування)


Країна

Проміжний рівень (рівні)

Низовий рівень^ Методичні рекомендації

з Організації самостійної роботи студентів


Самостійна робота студента – це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. Вона є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи.


^ Види самостійної роботи студентів:

1 Самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять.

2. Пошуково-аналітична робота.


Форми самостійної роботи студентів:

1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

2. Вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання.

3. Виконання домашніх завдань.

4. Підготовка до семінарських занять.

5. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю.

6. Розв’язання і письмове оформлення задач.

7. Систематизація вивченого матеріалу курсу перед написанням модульних контролів та іспитом.

8. Виконання аналітичної записки.

9. Виконання роботи з інформаційним ресурсом мережі Інтернет.

10. Виконання індивідуальних завдань.

Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Комунальне (муніципальне) право України» передбачає підготовку до поточних аудиторних занять. Робота повинна проводитися протягом усього семестру, а її зміст визначатися програмою курсу. При виконанні завдань необхідно використовувати матеріали підручників, монографій, публікацій у періодичних виданнях, збірники документів, ресурси мережі Інтернет.

При виконанні самостійної роботи необхідно надати їй практичну спрямованість, тобто студенти не повинні обмежуватися знайомством зі змістом підручників, монографій, публікацій у періодичних виданнях, вивченням текстів конституцій, веб-сайтів вищих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій і громадських організацій. Важливе також дослідження різних проектів нормативних актів загальнодержавного та локального значення.

Самостійна робота включає два основних напрямки роботи:

1) Аналітична записка.

2) Робота з інформаційним ресурсом мережі Інтернет


  1. ^ Аналітична запискаАналітична записка ґрунтується на порівняльно-правовому аналізі чинного законодавства України і проектів нормативно-правових актів і є важливою формою самостійної роботи студентів з дисципліни «Комунальне (муніципальне) право України», задачею якої є: розвиток у студентів здібностей поглибленого аналізу наукової літератури, чинних нормативних актів, проектів нормативних актів; набуття навиків систематизації, узагальнення і критичного осмислення чинного законодавства і проектів нормативних актів, наукових джерел; розвиток навиків аргументованого викладу аналізованих положень, власних думок, висновків за підсумками дослідження.


Етапи виконання аналітичної записки:


1. Вибір теми роботи;

2. Підготовка бібліографії;

3. Підготовка аналітичної записки.  1. Вибір теми роботи


Кожному студенту необхідно до 15 вересня поточного навчального року обрати і зареєструвати у координатора своєї академічної групи тему аналітичної записки із запропонованого нижче переліку. Слід враховувати, що даний перелік не є вичерпним, тому кожний студент має право обрати для себе (за умов обов'язкового узгодження з викладачем) іншу тему аналітичної записки.

Перелік тем аналітичної записки:

 1. Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування.

 2. Відповідальність органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

 3. Правове регулювання передачі органам місцевого самоврядування окремих державних повноважень.

 4. Правове регулювання висування кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

 5. Правове регулювання підведення підсумків місцевих виборів.

 6. Ініціювання та призначення місцевого референдуму.

 7. Порядок підготовки і проведення місцевого референдуму.

 8. Порядок і строки розгляду звернення громадян до органів місцевого самоврядування.

 9. Правове положення територіальної громади.

 10. Союзи, асоціації та інші об'єднання територіальних громад.

 11. Трудові спори працівників органів місцевого самоврядування.

 12. Статут територіальної громади села, селища, міста.

 13. Розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування.

 14. Правовий статус депутата представницького органу місцевого самоврядування.

 15. Право на інформацію в місцевому самоврядуванні.

 16. Місцевий житель: виборець, платник податків, споживач.

 17. Організаційно-правові форми діяльності місцевих рад.

 18. Правовий статус районної і обласної ради.

 19. Особливості місцевого самоврядування в м. Києві.

 20. Принципи дворівневої організації місцевого самоврядування в Україні.

 21. Правовий статус міського голови.

 22. Акти органів місцевого самоврядування.

 23. Правове регулювання служби в органах місцевого самоврядування.

 24. Правовий статус виконавчих органів місцевих рад.

 25. Фінансові кошти територіальної громади.

 26. Територіальна громада як суб'єкт права власності на землю та природні ресурси.

 27. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері бюджету, фінансів і цін.

 28. Повноваження місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього середовища.

 29. Право органів місцевого самоврядування на створення підприємств, установ, організацій.

 30. Гарантії місцевого самоврядування.
  1. Підготовка бібліографії


До 30 вересня поточного навчального року кожний студент повинен надати координатору свій звіт про виконання аналітичної записки (бібліографія), що включає: чинне законодавство; проекти нормативно-правових актів; зарубіжне законодавство; підручники, навчальні посібники, монографії, наукові статті, аналітичні записки (для пошуку аналітичних записок рекомендується використовувати www.rada.gov.ua - сайт Верховної Ради України); Інтернет - сайти, які студент планує проаналізувати. Кожне з джерел повинне мати коротку анотацію, що обґрунтовує його включення до списку джерел по темі дослідження.

Координатор після перевірки проміжного звіту не пізніше 5 жовтня здає їх зі своїми коментарями для перевірки викладачу. Студенти після здачі проміжного звіту приступають до виконання основної частини роботи.

  1. ^ Підготовка аналітичної записки


До 25 жовтня поточного навчального року кожний студент повинен підготувати аналітичну записку і здати її координатору.

Аналітична записка повинна бути надрукована шрифтом Times New Roman 14, через одинарний міжрядковий інтервал, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм; верхнє - 20 мм; нижнє - 20 мм. Обсяг основної тексту - не більше 7 стор. В цей обсяг не включаються додатки, які є складовою частиною аналітичної записки.


Аналітична записка повинна містити такі структурні елементи:

 • Титульний лист;

 • Зміст;

 • Вступ;

 • Основна частина;

 • Висновки;

 • Список використаних джерел;

 • Додатки.

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми дослідження, мету і завдання дослідження.

Основна частина аналітичної записки складається з розділів, в яких необхідно відобразити наступне:


^ Розділ 1. Законодавство України по темі дослідження


У цьому розділі повинно бути відображено таке: які чинні нормативно-правові акти регулюють дані відносини; які нормативно-правові акти раніше регулювали (вже втратили силу) ці відносини; що викликало необхідність прийняття нового документа або внесення змін в чинне законодавство; який проект (проекти) нормативно-правових актів підготовлені по темі дослідження, що викликало необхідність його (їх) розробки; чому цей проект (проекти) ще не прийняті Верховною Радою України; які зміни в правовому регулюванні з обраного питання пропонує проект (що нового); які недоліки має проект та які у нього позитивні аспекти.


Розділ 2. Зарубіжний досвід по темі дослідження


2.1. Російський досвід: які правові документи присвячені даній проблемі, коли і ким були прийняті. У чому полягають відмінності правого регулювання досліджуваних відносин в Україні і в Росії.

2.2. Досвід будь-якої іншої держави: які правові документи присвячені даній проблемі, коли і ким були прийняті. У чому полягають відмінності правого регулювання досліджуваних відносин в Україні і у цій державі.


^ Розділ 3. Судова практика по темі дослідження

У цьому розділі повинна бути відображена практика Конституційного Суду України, судів загальної юрисдикції, Європейського суду з прав людини по обраній темі дослідження.

У висновках відображаються результати за кожним розділом роботи - як основні теоретичні висновки, так і основні теоретичні висновки у конкретних практичних результатах, які можуть бути використані у процесі вдосконалення правової бази, практичне значення одержаних результатів.


^ Список використаних джерел повинен включати чинне законодавство; проекти нормативно-правових актів; зарубіжне законодавство; підручники, навчальні посібники, спеціальну літературу, аналітичні записки (для пошуку аналітичних записок рекомендується використовувати www.rada.gov.ua - сайт Верховної Ради України); інтернет-сайти. Кількість джерел повинна бути не менш десяти різного виду.


Обов'язковою складовою частиною аналітичної записки є додатки до неї, оформлені у вигляді:


 • порівняльної таблиці до проектів нормативно-правових актів;

 • схеми;

 • тез доповіді;

 • знайденої на сайті Верховної Ради України аналітичної записки з власними коментарями до неї;

 • словника термінів по темі дослідження (не менш як десять термінів).

У порівняльній таблиці нормативно-правового акту необхідно відобразити наступне:

Запропоновані зміни до чинного законодавства

Редакція статті проекту нормативно-правового акту

Власний коментар


У тезах повинні бути розкриті основні положення аналітичної записки. Тези доповіді повинні бути надруковані Times New Roman 14, через одинарний міжрядковий інтервал, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм; верхнє - 20 мм; нижнє - 20 мм. Обсяг - не більше 2 сторінок.


^ Критерії оцінювання виконання аналітичної записки


Самостійна робота студента за цим напрямком оцінюється у 9 балів, з яких:

  • вступ – 0,5 балів;

  • основна частина – за кожен розділ по 1 балу;

  • висновки – 3 бали;

  • список використаних джерел – 1 бал;

  • додаток – 1 бал;

  • оформлення – 0,5 балів.

За порушення строків здачі роботи знімається від 0,5 балів до 1 балу в залежності від термінів порушення.


2. Робота з інформаційним ресурсом мережі Інтернет –

робота з офіційним сайтом міського голови і міської ради м. Донецька http://www.lukyanchenko.dоnetsk.ua/


Дана форма самостійної роботи студентів передбачає використання мережі Інтернет, що дозволить студентам поглибити свої знання з комунального (муніципального) права та набути додаткові вміння і навики у роботі на персональному комп'ютері і в мережі Інтернет. При виконанні цієї форми самостійної роботи необхідно висвітлити їй практичну спрямованість. Крім того, велике значення мають статистичні дані, що стосуються діяльності органу місцевого самоврядування. Важливе також дослідження різних проектів нормативних актів як загальнодержавного, так і локального значення. Вся ця інформація доступна сьогодні у комп'ютерній мережі Інтернет, що дозволяє одержати ці дані в максимально короткий термін і в зручній формі. Завдяки цьому сьогодні мережа Інтернет є незамінним джерелом інформаційних ресурсів при виконанні самостійної роботи.


^ Напрями і зміст роботи


Дана форма самостійної роботи виконується студентами у підгрупах (по 5-6 студентів у кожній). Розподіл на підгрупи здійснюється студентами самостійно за власним бажанням або координатором. Координатор до 14 листопада повинен надати викладачеві звіт про розподіл на підгрупи з вказівкою напряму дослідження.

Мета виконання самостійної роботи з інформаційним ресурсом мережі Інтернет – робота з офіційним сайтом міського голови і міської ради м. Донецька http://www.lukyanchenko.dоnetsk.ua/, а саме по наступним напрямам:

 • комунальний портал;

 • містобудівний портал;

 • транспортний портал;

 • сайт Бюро технічної інвентаризації;

 • сайт Асоціації міст України.

Кожна підгрупа як результат роботи оформлює один реферат, який повинен містити наступні складові:

- вступ (де повинне міститися обґрунтування актуальності обраного напряму; мета і завдання дослідження);

- основна частина - розділи:

1. Правова основа досліджуваного питання.

2. Компетенція органів місцевого самоврядування в обраній сфері.

3. Взаємодія органів місцевого самоврядування з органами державної влади з досліджуваних питань.

4. Громадські організації, діяльність яких пов'язана з діяльністю органів місцевого самоврядування з досліджуваних питань.

5. Досвід використання форм безпосередньої демократії з досліджуваних питань.

6. Розділ Статуту територіальної громади м. Донецька, де регламентуються питання обраного напряму.

7. Зарубіжний досвід регулювання обраного напряму.

- висновки (де повинні міститися висновки по кожному розділу і узагальнений висновок в цілому по напряму дослідження з обов'язковою вказівкою проблем і шляхів їх вирішення);

- запит до міського голови (сформулювати і правильно оформити актуальне на сьогоднішній день питання, пов'язане з обраним напрямом).

Вимоги до оформлення реферату: шрифт Times New Roman 14, одинарний інтервал, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Обсяг – не більше 15 сторінок. Кожна структурна частина роботи повинна починатися з нової сторінки. На титульному листі, окрім загальнообов'язкових формулювань, обов'язково повинні бути вказані: тема напряму; ПІБ студентів, які виконували дану роботу (напроти кожного студента слід вказати вид виконаної ним роботи).


Етапи виконання реферату:


 1. Вибір напряму дослідження.

 2. Робота над структурними частинами реферату.

 3. Завершення роботи та направлення її координатору для перевірки і підготовки підсумкового звіту.
 1. Вибір напряму дослідження


До 14 листопада поточного навчального року студентам необхідно: розподілитися на підгрупи з кількістю 4-5 студентів у кожній, що вони здійснюють самостійно за власним бажанням або координатором; обрати напрямок роботи підгрупи та розподілити структурні частини між собою для індивідуального виконання; зареєструвати ці дані у координатора. За результатами здійснення цього етапу координатор підготовлює первинний звіт викладачу.

^ 2) Робота над структурними частинами реферату


У вступі повинне міститися обґрунтування актуальності обраного напряму; мета і завдання дослідження.

Розділ «Правова основа» повинен відображати інформацію про чинні нормативно-правові акти, які регулюють питання обраного напряму.

У розділі «Компетенція органів місцевого самоврядування» необхідно вказати перелік повноважень Донецької міської ради з питань обраного напряму.

Положення розділу «Взаємодія органів місцевого самоврядування з органами державної влади» повинні освітлювати питання, пов'язані з делегуванням повноважень між Донецькою міською радою і Донецькою державною адміністрацією з напряму дослідження.

У розділі «Громадські організації, діяльність яких пов'язана з діяльністю органів місцевого самоврядування» слід на основі практичних даних проаналізувати діяльність існуючих громадських організацій в обраному напрямі.

Розділ «Досвід використання форм безпосередньої демократії» повинен містити інформацію про факти проведення місцевих референдумів, загальних зборів громадян за місцем їхнього проживання, місцевих ініціатив, громадських слухань з питань обраного напряму.

У розділі «Статут територіальної громади м. Донецька» слід викласти положення (витяги) з чинного статуту територіальної громади м. Донецька, що стосуються обраного напряму.

Розділ «Зарубіжний досвід» повинен містити інформацію про регулювання обраного напряму у будь-якій зарубіжній країні.

В висновках повинні міститися висновки по кожному розділу і узагальнений висновок в цілому по напряму дослідження з обов'язковою вказівкою проблем і шляхів їх вирішення.

Обов'язковим структурним елементом роботи є запит до міського голови, в якому потрібно сформулювати і правильно оформити актуальне на сьогоднішній день питання, пов'язане з обраним напрямом.


 1. ^ Завершення роботи та направлення її координатору для перевірки і підготовки підсумкового звіту.


Робота повинна бути завершена не пізніше 15 грудня поточного навчального року та направлена координатору для перевірки. ^ До 20 грудня координатор повинен надати викладачеві підсумковий звіт, що є оформленням результатів самостійної роботи по дисципліні за цим напрямом.


Критерії оцінювання роботи з офіційним сайтом міського голови і міської ради м. Донецька


Самостійна робота студента за цим напрямком оцінюється у 8 балів, з яких:

  • вступ – 0,5 балів;

  • основна частина - кожен розділ по 0,5 балів;

  • висновки – 2,5 бали;

  • запит – 1 бал;

  • оформлення – 0,5 балів.

За порушення строків здачі роботи знімається від 0,5 балів до 1 балу в залежності від термінів порушення.


критерії оцінювання знань студентів денної форми навчання з курсу «комунальне (муніципальне) право»


Система оцінювання знань студентів денної форми навчання

за 100-бальною шкалою^ Поточний контроль (max 50 балів)

Кількість балів за резульатами поточного контролю

Підсум-ковий контроль

(max 50 балів)

Кількість балів за результатами підсумкового контролю

Загальна кількість балів

(пункт 9 + пункт 11)

Заліковий модуль 1

Сума балів за заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

Іспит

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Самостійна робота

Залікова модульна робота 1

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Самостійна робота

Залікова модульна робота 2

Сума балів за заліковий модуль 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

9

5

25

12

8

5

25

50

50

50

100


Загальна сума балів з курсу «Комунальне (муніципальне) право» формується як сума всіх балів, які студент отримує за виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру, і складає 100 балів. Ця сума складається з балів, одержаних з першого разу при проходженні всіх видів контролю та видів робіт.


Розподіл балів, які присвоюються студентам з курсу «Комунальне (муніципальне) право» здійснюється наступним чином:^ ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Підсум

ковий контроль

(іспит)

Сума

Заліковий модуль 1

Заліковий модуль 250100


25


25

Т

1

Т

2

Т

3

Т

4

Т

5

Т

6

Т

7

Т

8

С

Р

С

М

к/р

Т

9

Т

10

Т

11

Т

12

Т

13

Т

14

Т

15

Т

16

С

Р

С

М

к/

р


1


1

1

2

2

2

1

1

9

5

1

2

2

2

2

1

1

1

8

5^ Шкала оцінювання:

90-100 балів – відмінно (А)

81-89 балів – добре (В)

70-80 балів – добре (С)

60-69 балів – задовільно (D)

50-59 балів – задовільно (E)

35-49 балів – незадовільно з можливістю повторної здачі (FX)

1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F)

1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»
Гринюк Р. Ф., Щебетун І. С., Нікітенко Л. О., Нікольська О. В., Багрій О.І. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Комунальне...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит», галузі знань 0305...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства"
Економіка підприємства”; в них наведено мету і завдання дипломної роботи, вибір теми, поетапні процедури організації дипломування,...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconКафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес»
Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій». Полтава: Полтнту, 2011....
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconХарківський національний університет внутрішніх справ
Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи з дисципліни «Нотаріат України» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи
Написання курсової роботи з трудового права передбачено навчальним планом підготовки студентів із спеціальності "Правознавство"
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки з планування та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «економічна теорія» для студентів спеціальностей
Це необхідно майбутньому спеціалісту, бо найважливішим, особливо для економічних спеціальностей, є те, чи володіє економіст самостійним...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «екологічна безпека» для курсантів І студентів напряму підготовки
Екологічна безпека. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи для курсантів і студентів напряму підготовки...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы