Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» icon

Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»


НазваниеМетодичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»
страница8/8
Размер0.5 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8

ЗадачаМіська рада після ухвалення Статуту територіальної громади міста звернулася в обласну раду для її реєстрації. Обласна рада відмовила, пославшись на те, що цим повинне займатися управління юстиції. Чи правомірна відмова обласної ради? Підготуйте аргументовану відповідь.


^ ЗРАЗКИ ТЕСТІВ ТА ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ

ЗА ЗАЛІКОВИМ МОДУЛЕМ 2


1. Управління комунальною власністю здійснюється:

а) Верховною Радою України;

б) відповідною радою;

в) тільки обласною і районною радою;

г) відповідним органом державної виконавчої влади;

д) головою відповідної ради.


2. Відповідно до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» склад об'єктів комунальної власності формують:

а) органи місцевого самоврядування;

б) місцеві органи державної виконавчої влади;

в) центральні органи виконавчої влади;

г) Кабінет Міністрів України;

д) Фонд державного майна.


3. Пропозиція про передачу об'єктів з державної в комунальну власність здійснюється за рішенням:

а) відповідної ради;

б) Фонду державного майна;

в) Кабінету Міністрів України;

г) Верховної Ради України;

д) територіальної громади.


4. Складання та виконання районних й обласних бюджетів здійснюють:

а) відповідні ради;

б) відповідні державні адміністрації;

в) виконавчі апарати районних, обласних рад;

г) постійні комісії ради;

д) ради нижчих рівнів.


5. Територіальна громада є суб’єктом права __________ власності:

а) державної;

б) комунальної;

в) змішаної (державної та комунальної);

г) приватної;

д) колективної.


6. Кошти відповідного місцевого бюджету надаються органу самоорганізації населення:

а) сільською, селищною, міською радою;

б) головою обласної ради;

в) сільським, селищним, міським головою;

г) казначейством;

д) Національним банком України.


7. Який принцип місцевого управління переважає в країнах континентального права:

  1. «позитивного» регулювання;

  2. «негативного» регулювання;

  3. «регіонального» регулювання;

  4. «територіального» регулювання;

  5. «відповідального» регулювання.


8. Підприємства, що перебувають у комунальній власності:

а) підзвітні, підконтрольні й підлеглі органам державної влади;

б) тільки підконтрольні органам місцевого самоврядування;

в) нікому не підлеглі й не підконтрольні;

г) підзвітні, підконтрольні й підлеглі органам місцевого самоврядування;

д) підзвітні, підконтрольні й підлеглі тільки відповідному голові.


^ Виберіть правильне визначення


9. Право комунальної власності – це:

а) право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд та в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.

б) право громадян володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд та в своїх інтересах майном, що належить їм як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.

в) право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд та в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через державні органи.


10. Посадова особа місцевого самоврядування - це:

а) особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження в здійсненні організаційно-розпорядчих і консультативно-дорадчих функцій й одержує заробітну платню за рахунок державного бюджету;

б) особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження в здійсненні тільки консультативно-дорадчих функцій й одержує заробітну платню за рахунок державного бюджету;

в) особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих і консультативно-дорадчих функцій й одержує заробітну платню за рахунок місцевого бюджету.


11. Бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) - це:

а) план утворення й використання фінансових коштів, необхідних для забезпечення функцій і повноважень місцевого самоврядування;

б) план утворення й використання фінансових коштів, необхідних для забезпечення функцій і повноважень державних органів;

в) план утворення й використання фінансових коштів, необхідних для забезпечення функцій і повноважень громадських організацій і політичних партій.


^ Виберіть те, що випадає з логічного переліку


12. Секретарі сільських, селищних, міських рад; працівники патронатної служби; керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчих органів рад; особи, що знаходяться на посаді менш як один рік; молоді спеціалісти; вагітні жінки або жінки, що працюють менше одного року після виходу на роботу з відпустки по вагітності та пологам або догляду за дитиною; особи, прийняті на посаду на визначений строк.

13. Сільська, селищна, міська рада; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; асоціації місцевого самоврядування; місцева держадміністрація; органи самоорганізації населення.


^

Закінчить речення
14. Фінансова самостійність місцевого самоврядування означає.....

15. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить....

16. Система місцевого самоврядування, при якій муніципальні органи можуть здійснювати будь-які дії, які прямо не заборонені законом і не закріплені за будь-якими іншими органами – це …..

^ Чи правильним є наступне твердження (так/ні). Якщо ні, то виправить його


17. Формування й виконання місцевих бюджетів, що перебувають у розпорядженні територіальної громади, не може здійснюватися нею самостійно.

18. Введення місцевих податків і зборів, крім фіскальної, може також виконувати й регуляторну функцію.

19. Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, але може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, зокрема на громадських засадах, займатися підприємницькою діяльністю й одержувати від цього прибуток.


^ Розставте пункти в правильному порядку, відповідно до встановленої законодавством процедури.


20. Порядок проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування:

а) створення атестаційної комісії

б) рішення голови за підсумками атестації

в) висновок атестаційної комісії.
ЗадачаВиконком міської ради на черговому засіданні доповнив й уточнив прийнятий бюджет міста. Постійна комісія ради виразила незгоду з ухваленим рішенням, вважаючи, що виконком перевищив свої повноваження. Міський голова стверджує, що виконавчий орган ради має право доповнювати й уточнювати бюджет без узгодження з радою.

Вирішіть ситуацію, підготувавши аргументовану відповідь з посиланням на норми чинного законодавства.


^ ЗРАЗОК БІЛЕТА ДЛЯ ІСПИТУ


Донецький національний університет

Спеціальність - «Правознавство»

Навчальна дисципліна – «Комунальне (муніципальне) право»

Білет 11. Охарактеризуйте основні права депутата місцевої ради.

2. Розкрийте зміст поняття «сесія ради», охарактеризуйте порядок її скликання і проведення.


3. Територіальна громада утворюється:

а) природним шляхом;

б) у реєстраційному порядку;

в) у порядку повідомлення про створення;

г) у договірному порядку;

д) Верховною Радою України.


4. Випуск місцевих позик і цінних паперів може здійснюватися:

а) Верховною Радою;

б) місцевими державними адміністраціями;

в) відповідною радою або за її рішенням іншим органом місцевого самоврядуванні;

г) Кабінетом Міністрів;

д) тільки за розпорядженням відповідного голови.

5. Статут територіальної громади реєструється:

а) у органах Міністерства юстиції;

б) у Верховній Раді України;

в) у Кабінеті Міністрів України;

г) у відповідній раді;

д) у виконкомі відповідної ради.


6. Право обирати і бути обраним до органу місцевого самоврядування належить:

а) тільки державним службовцям;

б) громадянам України, що є членами територіальної громади, після досягнення ними 18 років;

в) тільки членам політичних партій;

г) депутатам місцевих рад;

д) особам, що проживають на відповідній території, незалежно від їх громадянства.


7. Закінчить речення: голова обласної ради обирається … .


8. Депутат Дніпропетровської міської ради одержав інформацію про те, що на одному з крупних підприємств їх міста регулярно порушуються екологічні вимоги. На засіданні постійної комісії цей депутат підняв питання про законність діяльності вказаного підприємства. Голова ж постійної комісії ради висловив думку більшості депутатів, що входять до складу цієї комісії, про те, що цей завод знаходиться у приватній власності, тому органи місцевого самоврядування не можуть втручатися в його діяльність.

Дайте правову оцінку ситуації.

^ Навчально-методичне виданняКомунальне (муніципальне) право: Навчально - методичні матеріали


Гринюк Роман Федорович

Щебетун Ірина Степанівна

Нікітенко Лілія Олександрівна

Нікольська Олеся Валеріївна

Багрій Олена Ігорівна


Підписано до друку . Формат Друк офсетний.

Умов.- друк. арк. – 10,7 Облік.- вид. арк. – 9,6 . Тираж прим.

Замовлення №


Донецький національний університет, 83055, вул. Університетська, 24


_________________________________________________________________________

Видавничий центр економіко-правового факультету, 83050, м. Донецьк, пр. Ватутіна,1а.

1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»
Гринюк Р. Ф., Щебетун І. С., Нікітенко Л. О., Нікольська О. В., Багрій О.І. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Комунальне...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит», галузі знань 0305...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства"
Економіка підприємства”; в них наведено мету і завдання дипломної роботи, вибір теми, поетапні процедури організації дипломування,...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconКафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес»
Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій». Полтава: Полтнту, 2011....
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconХарківський національний університет внутрішніх справ
Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи з дисципліни «Нотаріат України» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи
Написання курсової роботи з трудового права передбачено навчальним планом підготовки студентів із спеціальності "Правознавство"
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки з планування та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «економічна теорія» для студентів спеціальностей
Це необхідно майбутньому спеціалісту, бо найважливішим, особливо для економічних спеціальностей, є те, чи володіє економіст самостійним...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «екологічна безпека» для курсантів І студентів напряму підготовки
Екологічна безпека. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи для курсантів і студентів напряму підготовки...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы