Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів icon

Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів


НазваниеМетодичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів
страница12/13
Размер0.63 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

^ ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Заняття 1. Тема: «Українське мистецтво у другій половині ХХ століття та на початку ХХІ століття»


Мета семінарського заняття: знайомство з видами і жанрами українського мистецтва другої половини ХХ століття - ХХІ століть; аналіз-інтерпретація памۥятників українського мистецтва другої половини ХХ століття - ХХІ століть.

^ Орієнтовні твори для сприймання та аналізу-інтерпретації: твори народних майстрів Марії Приймаченко, Параски Власенко; Федора Панка та ін.; скульптурна композиція В. Бородая «Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь»; кінофільм. Л. Бикова «В бій ідуть тільки «старики».

Питання семінарського заняття.

 1. Образотворче мистецтво України другої половини ХХ – початку ХХІ століття

 2. Музична культура України другої половини ХХ – початку ХХІ століття

 3. Театральне мистецтво України другої половини ХХ – початку ХХІ століття

 4. Кіномистецтво України другої половини ХХ – початку ХХІ століття


При підготовці до семінарського заняття вивчіть тему № 11. Проаналізуйте суспільні зміни, що обумовили трансформацію видів та жанрів світового і вітчизняного мистецтва другої половини ХХ – початку ХХІ століття. Зверніть увагу на належне застосування понять «мистецтво», «вид мистецтва», «жанр мистецтва», «масове мистецтво», «елітарне мистецтво», мистецтво пост-модерну. Для опрацювання питань семінарського заняття зверніться до вивчення наступної літератури:

 1. Кормич Л., Багацькій В. Теорія та історія культури ХХ століття. – К.: вид. ПАРАПАН, 2006. – 289 с.

 2. Бичко А. К. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1997. – 410 с.

 3. Масол Л. М. та ін. Художня культура України : Навчальний посібник. – Київ: Вища школа, 239 с. : с іл.

 4. Мєднікова Г. С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття / Г. С. Мєднікова. – Київ : Знання, 2002. – 214 с.

 5. Калашніков В. П., Пінчук Т. С. Шляхи розвитку українського театру. – К. : Вид-во «Шлях», 2006. – 191 с.

 6. Левчук Лариса. Українська естетика: традиції та сучасний стан. – К. : МАКЛАУТ, 2011. – 339 с.

 7. Молодий театр. :Зб. Статей за ред. Ю. П. Косенка. – К. : Мистецтво, 1991. – 317 с.

 8. Довженко і світ : Творчість О.П.Довженка в контексті світової культури . - К.:Радянский письменник, 1984 . - 222 с.

 9. Сергій Параджанов. Злет, трагедія, вічність : Твори, листи, документи архівів. спогаді, ст., фот. . - К.:Спалах ЛТД,, 1994 . - 280 с.

Після опрацювання спеціальної літератури стисло викладіть свою точку зору (600 знаків) з кожного питання семінарського заняття..

Питання КСР

 1. Назвіть представників образотворчого мистецтва України, проаналізуйте їх твори

 2. Назвіть відомих українських письменників, назвіть твори, визначте їх тематике.

 3. Дайте оцінку театральному мистецтву України. Назвіть провідні українські театри, провідних театральних режисерів

 4. Назвіть артистів української естради другої половини ХХ – початку ХХІ століття

 5. Назвіть конкурси мистецтва, що проводяться в сучасній Україні.Заняття 2. Тема: «Світове мистецтво у другій половині ХХ століття та на початку ХХІ століття»


Мета семінарського заняття: знайомство з культурно-мистецькими надбаннями світового мистецтва у другій половині ХХ століття та на початку ХХІ століття. Аналіз видів і жанрів мистецтва вказаного періоду, аналіз-інтерпретація творів світового мистецтва (за вибором).

Питання семінарського заняття:

 1. Аналіз змін, що відбуваються в світові культурі другої половини ХХ та на початку ХХІ століть.

 2. Уявлення про мистецтво пост-модерну, що склалися в роботах Ф. Ліотара, Ж. Бодрійара та ін.

 3. Правила, стратегії й акції сучасного мистецтва

При підготовці до семінарського заняття вивчіть матеріал теми № 11. Проаналізуйте ознаки культури пост-модерну, для чого вивчіть основні положення роботи Ж. – Ф. Ліотара «Ситуація пост-модерну». Для належного опрацювання питань семінарського заняття зверніться до вивчення наступної літератури:

 1. Кормич Л., Багацькій В. Теорія та історія культури ХХ століття. – К.: вид. ПАРАПАН, 2006. – 289 с.

 2. Баженова А.М., Некрасова Л.М. и др. Мировая художественная культура: ХХ век. Кино, театр, музыка. – Спб.: Питер, 2008 – 315 с.

 3. Библер В. С. От наукоучения – к логике культуры : два философских введения в двадцать первый век / В. С. Библер. – М. : Политиздат, 1991. – 413 с.

 4. Бичко А. К. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1997. – 410 с.

 5. Левчук Л. Т. та ін.. Історія світової культури. – К. : Вища школа, 2002. – 305 с.

 6. Массовые виды искусства и современная художественная культура. – М.: Алетейя, 1996. – 374 с. : с ил.

 7. Мєднікова Г. С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття / Г. С. Мєднікова. – Київ : Знання, 2002. – 214 с.

 8. Платонова Э. Культурология: Учебное пособие для высшей школы. – М.: Гардарики, 2003. – 715 с.

 9. Тоффлер Э. Информационная цивилизация / Э. Тоффлер. – Режим доступа : http: /www/aquarun.ru/futurenet/kbrl.html.

 10. Бычков В. В. Эстетика. – М.: Гардарики, 2004. – 509 с.

Після опрацювання спеціальної літератури стисло викладіть свою точку зору (600 знаків) з кожного питання семінарського заняття..


Питання КСР


 1. Визначте особливості сучасного стану розвитку мистецтва

 2. Назвіть сучасних діячів культури і мистецтва зарубіжних країн

 3. Назвіть представників мистецтва української діаспори

 4. Назвіть фестивалі і конкурси сучасного мистецтва

 5. Назвіть фільми, що стали переможцями Міжнародних кінофестивалей останніх років..

^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Стиль бароко більш притаманний для:

*А) архітектури;

Б) музики;

В) скульптури.


2. Першим друкарем книжок був:

А) І. Мазепа;

Б) П. Могила;

*В) І. Федоров.


3. Осередком вищої освіти на Україні у 18 столітті стає:

А) Сорбонна;

*Б) Києво-Могилянська академія;

В) ЛНУ імені Тараса Шевченка.


4. Студентський театр на Україні мав назву:

*А) шкільна драма;

Б) студентська драма;

В) вертеп.


5. Бароко на Україні мало назву:

А) українське бароко;

Б) *козацьке бароко;

В) слов’янське бароко.


6. Серед витворів декоративно-прикладного мистецтва на Україні найбільш розповсюдженими були:

*А) керамічні;

Б) порцелянові;

В) скляні.


7. Видатним політичним діячем Галицько-Волинської держави був:

А) Ярослав Мудрий.

Б) Іван Вишенський;

*В) Данило Галицький;


8. Вкажіть назву одного з основних художніх стилів 18 століття:

*А) класицизм;

Б) готика;

В) модерн.


9. Термін «бароко» означає:

*А) перлина неправильної форми;

Б) гармонія;

В) краса.


10. Вкажіть ім’я драматурга епохи класицизму у Франції:

А) Гюго;

*Б) Расін;

В) Мольєр.


11. Рух «Буря і натиск» суттєво вплинув на такий вид мистецтва:

*А) література;

Б) музика;

В) архітектура.


12. «Весілля Фігаро», «Чарівна флейта», «Дон Жуан» - вкажіть автора музики цих опер 18 століття:

А) Лоренцо да Понте;

*Б) Моцарт;

В) Сальєрі.


13. «Кавова кантата», «Добре темперований клавір» - вкажіть ім’я композитора 18 століття, автора названих творів:

*А) Бах;

Б) Глюк;

В) Моцарт.


14. Художній метод романтизму на початку 19 століття найбільш яскраво був втілений у такому виді мистецтва:

*А) Література;

Б) Скульптура;

В) Живопис.

15. Вокальні цикли «Прекрасна мельничиха», «Зимовий шлях», інструментальний твір «Незакінчена симфонія» - автор цієї музики композитор 19 століття:

А) Ліст.

Б) Шопен;

*В) Шуберт;


16. «Квентін Дорвард», «Айвенго», «Кенілворт» - автор цих романів письменник 19 століття:

*А) В. Скотт;

Б) Ч. Діккенс;

В) О. де Бальзак.


17. «Крихітка Дорріт», «Холодний дім», «Торговий дім Домбі та Син» - це відомі романи письменника 19 століття:

А) Мопассан.

Б) Жорж Санд;
*В) Ч. Діккенс;


18. Вотрен, Гобсек, Ежен де Растіньяк та інші – це дійові особи серії романів відомого письменника:

*А) О. де Бальзак;

Б) Стендаль;

В) Шуман.


19. Термін «імпресіонізм» має значення:

*А) враження;

Б) кохання;

В) поетичний.


20. Автором п’єси «Наталка-Полтавка» був письменник:

*А) І. Котляревський;

Б) Т. Шевченко.

В) М. Костомаров.


21. Одним із засновників професійного театру на Україні був:

*А) І. Карпенко-Карий;

Б) М. Вовчок;

В) Л. Українка.


22. Видатною професійною акторкою 19 століття в Україні була:

А) Л. Українка;

*Б) М. Заньковецька;

В) Ж. Санд.


23. Назвіть першу українську оперу:

*А) «Запорожець за Дунаєм»;

Б) «Мазепа»;

В) «Чіо-Чіо-Сан».


24. Першим українським музичним класиком вважається:

А) М. Леонтович;

*Б) М. Лисенко;

В) С. Гулак-Артемовський.


25. Головною вимогою до архітектури початку ХХ століття була:

*А) функціональність;

Б) краса;

В) масштабність.


26. Мистецтво кінематографу з’являється:

*А) наприкінці ХІХ століття;

Б) на початку ХХ століття;

В) в середині ХХ століття.


27. Однією з перших в історії кінострічок була:

*А) «Прибуття потягу на вокзал Ля Сіотт»;

Б) «Стенька Разін»;

В) «Бахчисарайський фонтан».


28. Вкажіть напрямок мистецтва, що виникає в художній культурі ХХ століття:

*А) дадаїзм;

Б) ампір;

В) реалізм.


29. Перформанс як мистецтво відноситься до:

А) модерну;

*Б) авангарду;

В) імпресіонізму.


30. Художній термін «фовізм» має значення:

*А) дикий;

Б) прямокутний;

В) лагідний.


66. Засновником українського театру ХХ століття «Березіль» був:

*А) Л. Курбас;

Б) К. Станіславський;

В) Є. Вахтангов.


31. Всеволод Мейєрхольд – видатний театральний режисер:

*А) ХХ століття;

Б) ХІХ століття;

В) XVIII століття.


32. Де знаходиться всесвітньо відома Третьяковська галерея:

А) Київ.

Б) Санкт-Петербург;

*В) Москва;


33. Як називався перший радянський художній звуковий фільм:

*А) «Путівка в життя»;

Б) «Земля»;

В) «Весна».


34. Засновником українського поетичного кіно був:

*А) О. Довженко;

Б) Ю. Іллєнко;

В) В. Дахно.


35. Кінематографічний жанр вестерн з’явився у:

*А) США;

Б) Росії;

В) Італії.


36. Основним художнім напрямком в СРСР був:

*А) соцреалізм;

Б) авангард;

В) класицизм.


37. Серед прізвищ, що надаються, оберіть те, що належить кінорежисеру ХХ століття:

А) А. Міронов.

Б) К. Станіславський;

*В) Г. Александров;


38. «Іронія долі, або з легкою парою!», «Гараж», «Стережись автомобіля» - це стрічки кінорежисера:

*А) Е. Рязанова;

Б) С. Бондарчука;

В) Л. Гайдая.


39. Сергій Параджанов зняв кінострічку:

А) «Білий птах з чорною ознакою»;

*Б) «Тіні забутих предків»;

В) «Ширлі-мирлі».


40. «Любіть Україну» - це вірш належить відомому українському поету ХХ століття:

*А) В. Сосюра;

Б) В. Стус;

В) Л. Костенко.


41. Видатною українською художницею ХХ століття є:

*А) Т. Яблонська;

Б) Л. Костенко;

В) К. Муратова.


42. Яскравим представником напряму поп-арт є:

*А) Е. Уорхол;

Б) Модільяні;

В) В. Співаков.


43. Серед прізвищ, що надаються, вкажіть те, що належить радянському композитору ХХ століття:

А) Р. Вагнер.

Б) М. Лисенко;

*В) А. Хачатурян;


44. Вкажіть, в якому стилі працював художник Сальвадор Далі:

*А) сюрреалізм;

Б) фовізм;

В) реалізм.


45. Вкажіть, в якому стилі працював художник Пабло Пікассо:

*А) кубізм;

Б) імпресіонізм;

В) дадаїзм.


46. Мистецтво графіті відносять до:

*А) постмодернізму;

Б) модернізму;

В) соцреалізму.


47. З наведених прізвищ оберіть те, що належить видатному голлівудському режисеру:

А) Р. Росселіні;

*Б) С. Спілберг;

В) Г. Юнгвальд-Хількевич.


48. Вкажіть напрям, до якого належав видатний художник В. Кандинський:

*А) абстракціонізм;

Б) конструктивізм;

В) романтизм.


49. «Купання червоного коня» - картина, що належить кисті видатного художника ХХ століття:

*А) К. Петров-Водкін;

Б) К. Малевич;

В) М. Шагал.


50. Один із напрямів мистецтва постмодернізму – це:

*А) «бідне» мистецтво;

Б) сюрреалізм;

В) модернізм.


51. Поняття «саспенс» увів до обігу видатний кінорежисер:

*А) А. Хічкок;

Б) М. Скорсезе;

В) Е. Рязанов.


52. Режисером кінострічок «Кавказька полонянка», «Іван Васильович змінює професію» був:

А) А. Тарковський.

Б) Е. Рязанов;

*В) Л. Гайдай;


53. Всесвітньо відомий оперний театр Ла Скала знаходиться у місті:

*А) Мілан;

Б) Венеція;

В) Рим.


54. Назвіть радянську кінострічку, яка була нагороджена премією «Оскар» як найкращий іноземний фільм у 1981 році:

*А) «Москва сльозам не вірить»;

Б) «Службовий роман»;

В) «Гараж».


55. Оберіть серед наданих прізвищ те, що належить видатному українському письменнику ХХ століття в еміграції:

*А) І. Багряний;

Б) І. Франко;

В) М. Коцюбинський.


92. Андрій Жолдак – видатний сучасний діяч, відомий як:

*А) театральний режисер;

Б) художник;

В) музикант.


56. Виберіть прізвище, що належить відомій українській поетесі «шістдесятниці»:

*А) Л. Костенко;

Б) К. Муратова;

В) Л. Орлова.


57. Ермітаж – це:

А) театр;

*Б) художній музей;

В) оперний театр.


58. К. Станіславський та В. Немирович-Данченко на рубежі ХІХ-ХХ століть заснували:

*А) Московський Художній театр;

Б) Театр «Березіль»;

В) Театр на Таганці.


59. Діяльність Московського художнього театру почалась із постановок драматургійних творів:

*А) А. Чехова;

Б) В. Шекспіра;

В) П. Корнеля.


60. Стрічка Е. Рязанова «Іронія долі, або З легкою парою!» за жанром є:

*А) лірична комедія;

Б) ексцентрична комедія;

В) бойовик.


61. Роман «Собор» написав український письменник:

А) Т. Шевченко.

Б) В. Винниченко;

*В) О. Гончар;


62. Оберіть час існування мистецтва авангарду:

*А) перша третина ХХ століття;

Б) друга половина ХХ століття;

В) друга половина ХІХ століття.


63. Художній термін «модерн» має значення:

*А) сучасний;

Б) майбутній;

В). минулий.


ГЛОСАРІЙ

А

Авангард (від французського «avantgarde» - передовий загін) – сукупність всіх новаторських, революційних, бунтарських, епатажних, маніфестарних напрямків мистецтва першої половини 20 століття.


Абстракционізм – (від латинського abstractio – віддалення, відволікання) – течія мистецтва 20 століття. Абстрактне мистецтво відрізняється тим, що не відтворює реальну дійсність. Твори абстрактного мистецтва тяжіють до створення кольорових композицій або до геометричних фігур.


^ Августин Аврелій – (354-430) – християнський теолог і церковний діяч, головний представник західної патристики, засновник християнської філософії історії.


Акмеїзм – (від грецького „acme” – вища сходинка чогось, квітуча сила) – течія поезії початку 20 століття. Представники – М. Гумільов, О. Мандельштам, Г. Ахматова та інші.


Акционізм – (від латинського „actio „ – дія, вчинок) – одна із форм постмодернізму, що поєднує абстрактний живопис, скульптуру з діями митця, театралізацією в стилі народного карнавалу. Існує також під назвою „хеппенінг”, „перформанс”.


Андерграунд – (від англійського „underground „ – підпілля) – опозиційний мистецький рух другої половини 20 століття, що заперечував офіційне мистецтво. Андеграунд об’єднував авангардне мистецтво, рок-культуру і розвивався в західноєвропейській та російській культурах.


Архетип – первинний (прадавній) образ. Архетипи слугують основою мистецької символіки, підґрунтям творчої уяви


^ Б

Бахтін М.М. (1895-1975) – видатний філолог, спеціаліст в області історії літератури. Автор теорій поліфонічного роману, теорії діалогу, концепції карнавальної культури.


^ Башляр Гастон (1884-1962) – французький філософ, автор концепції неораціоналізму, згідно з якою знання 20 століття відмічене не стільки накопиченням інформації, скільки її творчою обробкою.


Бергсон Анрі (1859-1941) – французький філософ, представник концепції інтуїтивізму та „філософії життя”, лауреат Нобелівської премії.


Бердяєв М.О (1874-1948) – один із визначальних представників російського „духовного ренесансу” початку 20 століття, видатний філософ, ідеолог персоналізму й екзистенціалізму.


Боді - арт (мистецтво тіла) – напрямок сучасного мистецтва, що бере початок у 60-ті роки минулого століття. Представники боді-арту намагаються використати власне тіло як „об’єкт” і „матеріал” художньої творчості.


В

Відео-арт (від латинського „video” – бачу) – одна із синтетичних форм постмодернізму, що зосередила увагу на експериментах з телевізійною технікою. Мета мистецтва відео-арту – інтенсифікація почуттів глядача за рахунок створення електронних видовищ.


^ Віртуальна реальність - термін для позначення особливої сфери, „нової реальності”, що сформована за допомогою використання сучасної комп’ютерної техніки. Віртуальна реальність дозволяє у будь-який спосіб змінювати часо-просторові виміри на основі людської фантазії, бажання.


Виставка художня – тимчасовий (на відміну від постійної музейної експозиції) публічний показ художніх творів. Виставки розрізняються за такими параметрами: за видами мистецтва; за жанрами; виставки можуть бути міжнародними, державними, обласними; груповими або персональними тощо.


^ Г


Глобальні проблеми – проблеми сучасного суспільного життя, від вирішення яких залежить майбутнє людства. До глобальних проблем відносять відвернення загрози світової війни, екологічні проблеми, енергетичні проблеми, проблеми виробництва продуктів споживання.


Гра – вид непродуктивної діяльності, сенс якої міститься не в досягнення результатів, а в самому процесі. Філософи 19 століття намагалися розробити теорію мистецтва як гри (Фрідріх Шиллер). У сучасному науковому знанні існують концепції, які обстоюють „наскрізне” значення гри для історичного формування культури (Йохан Хейзинга, Дмитро Ліхачьов).


^ Д

Дадаїзм (від французького „dada” – дитяча мова) – модерністська течія, що виникла в Європі у 1916 – 1922 роках серед рішуче налаштованих молодих митців, слугувала висловленню протесту проти Першої Світової війни. Дадаїзм відмічений бунтівними тенденціями, загальним анти естетизмом, намаганням приголомшити пересічного глядача експозиціями безглуздих комбінацій побутових предметів.


Дегуманізація (від латинського „de” – приставка, що позначає відхід + “humanus” – людяний) – відмова від моральних цінностей, від духовності в суспільному житті, неповага до людини, нехтування особистісними характеристиками.


Децентрація – ключове поняття постмодернізму. На думку теоретика постмодернізму Жака Дерріда децентрація означає міграцію культурного життя, культурних цінностей в різних напрямках, скасування ставлення до західної культури та до її провідних цінностей як до центральних, визначальних щодо інших культур.

Діалог культур – взаємодія різних культурних систем, внаслідок якої кожна культурна система має можливість до пізнання „іншого”, формування цивілізованого ставлення до його самобутності, „інакшості”, до співставлення власних цінностей з цінностями іншого культурного світу. Діалог культур сприяє взаємному збагаченню, виховує толерантність і повагу до іншого.

Дифузія культурна – поширення властивостей, ознак однієї культури на ряд інших. Прихильники концепції культурної дифузії заперечують ідеї еволюційного розвитку культур і наполягають на тому, що внаслідок завоювань, колонізації, торгівлі, міграції відбувається добровільне наслідування прикмет культурного життя.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Похожие:

Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів
«Англійська мова і література»; 020303 «Українська мова і література»; 010102 «Початкова освіта» напрямів підготовки 0203 «Філологія»...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів
«Культурологія», 020203 «Кіно-, телемистецтво», 020204 «Музичне мистецтво», 020200 «Музичне мистецтво* (Художня культура)» напрямів...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»
Гринюк Р. Ф., Щебетун І. С., Нікітенко Л. О., Нікольська О. В., Багрій О.І. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Комунальне...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні матеріали з написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія»
Курсова робота – одна із найважливіших форм самостійної роботи студентів по оволодінню нормативним курсом “Політична економія”, яку...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні вказівки щодо виконання самостійної роботи курсантів мета самостійної роботи курсантів: Подальше розширення та поглиблення знань, отриманих на аудиторних заняттях
Формування навичок та вмінь в організації самостійного вчення нового матеріалу, з яким курсанти не знайомились у ході аудиторних...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconКафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес»
Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМ. П. Драгоманова Кафедра культурології " затверджую " Проректор з навчально-методичної роботи " " 20 р. Робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за Галуззю знань 0201, напрямом підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «екологічна безпека» для курсантів І студентів напряму підготовки
Екологічна безпека. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи для курсантів і студентів напряму підготовки...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы