Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів icon

Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів


НазваниеМетодичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів
страница3/13
Размер0.57 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
^

ВИМОГИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО АТЕСТАЦІЇ


Методика контролю знань та вмінь студентів з дисципліни «Історія мистецтв» реалізується через систему завдань, спрямованих на якісне засвоєння навчального матеріалу, перевірку знань і практичних умінь, аналіз самостійної роботи. Формами контролю знань та вмінь студентів, що використовуються у даному курсі є поточний контроль (співбесіда, тестування, аналіз художнього твору) та підсумковий контроль (виконання підсумкових тестів). Оцінка знань та вмінь студентів здійснюється за принципом накопичення балів за виконання форм контролю. Сума накопичених балів відповідає рівню засвоєння знань та вмінь студентів по курсу, що вивчається і отримує відображення у підсумковій сумі балів. Загальна кількість балів, що накопичуються студентами упродовж семестру – 100. Зазначена сума містить у собі:

  • Співбесіда – 2 бали (за кожну правильну відповідь)

  • Тестування – 2 бали (за кожну правильну відповідь)

  • Аналіз художнього твору – 1 - 5 балів (за кожний)

  • Виконання потижневих завдань – 1-5 балів (за кожне)

  • Модульна контрольна робота – 1-10 балів


Критерії оцінювання

за шкалою ECTS та у відповідності до національної системи оцінювання в Україні


^ Оцінка ECTS

За національною системою

Кількість балів

А

«5» - відмінно

84-100

B

«4» - дуже добре

80-83

C

«4» - добре

67-79

D

«3» - задовільно

60-66

E

«3» - достатньо

50-59

FX

«2» - незадовільно

46-49

F

«2» - незадовільно

45 і нижче^ СИСТЕМА КОНТРОЛЮ

з дисципліни «Історія мистецтв»Форма контролю

Кількість

балів

Критерії оцінювання

1.

Модульна контрольна робота № 1.

1. Мистецтво античної доби

а). види і жанри мистецтва Давньої Греції

в). аналіз творчості видатних представників мистецтва давнього Риму

1 - 10

Володіння понятійним апаратом, відповідність застосування теоретичнихї понять до аналізу історичного процесу становлення мистецтва; знання видових ознак мистецтва, засобів художньої виразності мистецтва; вміння адекватної оцінки творчого внеску діячів мистецтва із застосуванням відповідних теоретичних понять, повۥязаних із видовими та жанровими ознаками мистецтва. Правильність історичних дат, грамотне написання імен авторів, назв художніх творів, обізнаність щодо тематики творів.

2.

Аналіз художнього твору твору за рівнями:

культурно-історичні умови створення; жанр, задум, ідея, концепція; композиція, драматургія, конфлікт твору; засоби художньої виразності; місце твору в біографії митця. Аргументована оцінка твору.

1-5

Вибір теоретичних понять, здатних відобразити формальні та змістовні виміри художнього твору. Дотримання чіткої логіки рівней аналізу-інтерпретації художнього твору, співвідношення культурно-історичного, мистецтвознавчого, естетичного, біографічного рівней аналізу. Надання аргументованої оцінки щодо цінності твору, його культурно-виховного та просвітницького значення.

3.

Модульна контрольна робота № 2

^ 1.Основні жанрово-тематичні напрямки світового та вітчизняного мистецтва другої половини ХХ століття

2. Аналіз змін, що відбулися у світовому та вітчизняному мистецтві на початку ХХІ століття.1-10

Володіння понятійним апаратом, знання основних жанрово-тематичних напрямків мистецтва другої половини ХХ ст., обізнаність щодо історичних дат, національних мистецьких шкіл, правопису імен авторів та назв творів; вміння проаналізувати сюжет твору; навички аргументованої оцінки твору.

4.

Співбесіда

2

Повна розгорнута самостійна відповідь на запитання, обізнаність у ключових питаннях дисципліни, володіння понятійним апаратом курсу, грамотне та доцільне застосування наукових понять

5.

Виконання потижневих завдань

1-5

Систематичне та якісне виконання письмових завдань, повні розгорнуті відповіді із застосуванням відповідних історико-культурологічних та естетико-мистецтвознавчих понять. Вільне володіння мовою, дотримання історичної хронології, правильне написання імен, назв творів тощо.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів
«Англійська мова і література»; 020303 «Українська мова і література»; 010102 «Початкова освіта» напрямів підготовки 0203 «Філологія»...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів
«Культурологія», 020203 «Кіно-, телемистецтво», 020204 «Музичне мистецтво», 020200 «Музичне мистецтво* (Художня культура)» напрямів...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»
Гринюк Р. Ф., Щебетун І. С., Нікітенко Л. О., Нікольська О. В., Багрій О.І. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Комунальне...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні матеріали з написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія»
Курсова робота – одна із найважливіших форм самостійної роботи студентів по оволодінню нормативним курсом “Політична економія”, яку...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні вказівки щодо виконання самостійної роботи курсантів мета самостійної роботи курсантів: Подальше розширення та поглиблення знань, отриманих на аудиторних заняттях
Формування навичок та вмінь в організації самостійного вчення нового матеріалу, з яким курсанти не знайомились у ході аудиторних...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconКафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес»
Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМ. П. Драгоманова Кафедра культурології " затверджую " Проректор з навчально-методичної роботи " " 20 р. Робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за Галуззю знань 0201, напрямом підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «екологічна безпека» для курсантів І студентів напряму підготовки
Екологічна безпека. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи для курсантів і студентів напряму підготовки...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы