Методичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу «Цивільний захист» icon

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу «Цивільний захист»


Скачать 51.13 Kb.
НазваниеМетодичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу «Цивільний захист»
Размер51.13 Kb.
ТипМетодичні вказівкиМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Криворізький технічний університет

Кафедра рудникової аерології та охорони праці


Методичні вказівки

для виконання практичних робіт

з курсу «Цивільний захист»

на тему:

«Оцінка радіаційної обстановки в надзвичайних умовах»

для студентів електротехнічного факультету

денної та заочної форм навчання


Кривий Ріг

2011


Укладачі: О.В.Нестеренко, М.В.Домнічев


Відповідальний за випуск: А.О.Гурін


Рецензент: Л.О.Янова


Методичні вказівки допоможуть студентам закріпити знання, отримані на лекційних заняттях. На практичні роботи виноситься розділ «Аварії на радіаційно небезпечних об’єктах». Студентам надаються практичні навички в розв’язанні задач з радіаційної обстановки, формуванні висновків та визначення заходів, які необхідно вжити для захисту людей на забрудненій місцевості. Наведено список рекомендованої літератури.


Розглянуто Схвалено на вченій раді

на засіданні кафедри гірничого

рудникової аерології та факультету

охорони праці

Протокол № 6 Протокол № 11

від 28 . 04. 2011 р. від 27 . 05. 2011 р.


Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Цивільний захист» для студентів спеціальності «Електротехніка» та «Електромеханіка» денної та заочної форми навчання.


УКЛАДАЧІ: Нестеренко Оксана Володирівна

Домнічев Микола Володимирович


Реєстрац. № __________________


Підписано до друку __________________ 2011р.

Формат А5

Обсяг __________________ стор.

Тираж __________________ прим.


Видавничий центр КТУ, вул. ХХІІ парт їзду, 11,

м. Кривий Ріг


ЗМІСТ


Стор.

Вступ……………………………………………………………………………………...3

Завдання……………..……………………………………………………………………4

Методика виконання роботи….…………………………………………………………5

Додатки……………...…………………………………………………………………..10

Література……………………………………………………………………………….13


14


Вступ


Об’єкти на яких використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються небезпечні радіоактивні, хімічні й біологічні речовини, пожежовибухові, гідротехнічні й транспортні споруди, транспортні засоби, а також інші об’єкти, що створюють загрозу виникнення надзвичайних ситуацій ( НС ) є потенційно небезпечними об’єктами.

Особливу небезпеку для людей і навколишнього середовища становлять радіаційно – небезпечні об’єкти (РНО).

До РНО належать: атомні електростанції (АЕС), підприємства з виготовлення та переробки ядерного палива, підприємства поховання радіоактивних відходів, науково-дослідні організації, які працюють з ядерними реакторами; ядерні енергетичні установки на об’єктах транспорту та інш.

В Україні діють 5 атомних електростанцій з 16 енергетичними ядерними реакторами, 2 дослідних ядерних реактори та більш 8000 підприємств і організацій, які використовують у виробництві, науково-дослідній роботі та медичній практиці різноманітні радіоактивні речовини, а також зберігають і переробляють радіоактивні відходи.

Основною метою практичних занять є вироблення у студентів умінь розв’язання типових задач з оцінки радіаційної обстановки, формуванні висновків та визначення заходів, які необхідно вжити для захисту людей на забрудненій місцевості.

Вихідні дані для розрахунків відповідно до варіанта містяться я у додатку (таблиця Д3). Студенти за результатами розрахунків подають звіт встановленої форми.


3

^ ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ В НАДЗВИЧАЙНИХ УМОВАХ


УМОВА. 10 квітня в 6.00 на Північній АЕС сталася аварія з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище.

В 6.15 за допомогою автоматичної системи контролю отримано перші дані про рівні радіації на території АЕС.


ЗАВДАННЯ. Оцінити радіаційну обстановку для групи ліквідації наслідків аварії згідно з вихідними даними, які наведені в таблиці ДЗ. Розв'язати такі задачі:

* Задача 1 Визначити дозу радіації, яку може отримати група ліквідації наслідків під час перебування в зоні радіаційного забруднення (РЗ).

* Задача 2 Визначити допустиму тривалість робота в зоні РЗ при установленій

дозі радіації.

* Задача 3 Визначити можливі радіаційні втрати людей за сумарною дозою радіації.

ЗВІТНІСТЬ. Викладачу надається звіт за такою формою:

^ РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

на тему « Оцінка радіаційної обстановки».

Група,

прізвище та ім'я студента, номер варіанта.

ЗМІСТ

1. Умова, вихідні дані.

2. Алгоритм розрахунків.

3. Підсумкова таблиця 1 з висновками за зразком:


Таблиця 1Дози радіації

Допустима тривалість роботи, tp, годВтрати, %

%
4

.Література

  1. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона. – Львів: «Афіша» 2000.

  2. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист. – Київ: «Знання-Прес», 2007.

  3. Русаловський А.В., Мухів В.В. Оцінка радіаційної обстановки в умовах надзвичайних ситуацій. Завдання та методичні матеріали до самостійної роботи студентів. – Київ: ВМУРоЛ «Україна», 2003.13

Додаток З

Варіанти вихідних даних для завдань оцінки радіаційної обстановки

варі­анта

Рівень ра­діації на 6:15,Р/год

Відносний час почат-ку роботи в зоні РЗ, , годин

Задана тривалість роботи,

, годин

Установ­лена доза радіації,

,

Рентген

Коефіцієнт ослаблен­ня,

Раніше отримана доза радіа­ції,Час після останнього опромінен­ня, тижнів

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

605

0,5

1,5

25

5

14

1

2.

330

0,75

1,75

20

4

21

3

3.

310

1,25

2,5

15

2

72

2

4.

400

1,5

4,0

20

5

9

4

5.

430

2,0

2,5

15

4

13

1

6.

285

0,75

2,2

25

6

18

3

7.

370

1,25

3,5

20

7

75

2

8.

350

0,5

2,0

15

5

11

4

9.

335

1,5

3,5

25

2

52

1

10.

225

1,75

2,8

20

5

19

3

11.

280

1,5

4,0

15

7

22

2

12.

550

2,0

4,5

25

2

17

4

13.

410

105

2,75

20

5

10

1

14.

390

2,0

2,5

15

4

12

3

15.

400

0,5

2,0

25

5

71

2

16.

310

0,75

3,25

20

10

25

4

17.

450

1,25

4,5

15

5

13

1

18.

470

1,5

2,0

25

2

49

3

19.

365

0,5

1,5

20

4

17

2

20.

525

2,0

2,5

15

2

67

1

21.

200

0,5

1,5

25

5

14

2

22.

300

1,0

2,5

20

10

20

3

23.

250

1,5

3,0

25

4

50

4

24.

320

2,0

3,5

20

7

9

1

25.

605

0,75

2,8

20

4

18

2

26.

330

1,25

4,0

15

6

75

4

27.

310

1,5

2,5

25

7

11

1

28.

400

2,0

2,2

20

5

52

3

29.

430

0,75

3,8

15

2

19

2

30.

285

1,25

2,0

25

5

22

4

31.

370

0,5

3,5

20

7

22

1

32.

350

1,5

2,8

15

2

17

3

33.

335

0,75

4,0

25

5

10

2

34.

225

1,5

4,5

20

4

12

4

35.

280

2,0

2,7

15

5

71

112

^ МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОБОТИ


Під оцінкою радіаційної обстановки розуміють3 розв'язання задач з визначення можливих доз радіації, допустимої тривалості перебування людей, можливих втрат особового складу формувань та населення в умовах радіаційного забруднення (РЗ), аналіз отриманих результатів та вибір найбільш доцільного варіанта дій, при якому виключається радіаційне ураження людей.

^ Типові задачі оцінки радіаційної обстановки

  1. Визначення можливих доз радіації під час перебування в зоні РЗ.

  2. Визначення припустимої тривалості перебування людей в зоні РЗ при встановленій дозі радіації.

  3. Визначення можливих втрат людей під час перебування на забрудненій місцевості.


ЗАДАЧА 1. Визначення можливих доз радіації під час перебування в зоні радіоактивного забруднення


Розв'язання цієї задачі дозволяє оцінити ступінь небезпеки перебування людей на забрудненій місцевості та своєчасно здійснити заходи щодо їх захисту.

Вихідні дані

— виміряний рівень радіації та час, коли його виміряли ,

— час початку перебування людей в зоні відносно часу аварії, год;

— задана тривалість роботи, год;

— коефіцієнт ослаблення радіації спорудою, де перебувають люди;

— установлена гранична доза опромінення персоналу на одну робочу зміну.

Розв'язок

Розрахунок базуються на закономірності спаду рівня радіації, який описується емпіричною формулою:

(1)

де — рівень радіації, перерахований на 1 годину після аварії, Р/год;

— поточний час, що вираховується від моменту аварії, год;

= 0,4 при аварії на АЕС (з реактором ВВЕР);

У першу чергу розраховують рівень радіації на першу годину після аварії:

(2)

де коефіцієнт перерахунку рівня радіації з будь-якого часу (t) на 1 годину після аварії (див. додаток 1, табл. Д1).

Формулу для розрахунку дози радіації можна отримати з графіків зміни рівня радіації в часі (мал. 1а, 1б), де доза показана як заштрихована площа.

Точне значення площі, тобто дози опромінення, отримують інтегруванням формули (1) (мал. 1,а):


5

(3)

де час закінчення перебування в зоні РЗ . Цю формулу можна спростити, якщо замінити: ; , тоді формула для виконання розрахунку матиме вигляд:

, (4)

де рівень радіації на початку перебування в зоні РЗ, Р/год;

рівень радіації наприкінці перебування в зоні РЗ, Р/год.^ Мал. І. Закономірності спаду рівня радіації в зоні РЗ

У свою чергу ці рівні радіації визначаються так:

; (5)

, (6)

де і коефіцієнти перерахунку рівня радіації з першої години після аварії (отримано за формулою (2)) відповідно на час та на час (див. додаток 1,
табл.Д1).

Часто дозу радіації розраховують за спрощеною формулою та отримують приблизний результат (заштрихована площа на мал. 1,б).

, (7)

де середнє значення рівня радіації за час роботи (tp) в зоні РЗ, Р/год.

. (8)


6


Додаток 2

Графік для визначення часу початку

та тривалості перебування людей в зонах радіоактивного зараження

, де

рівень радіації на 1 годину після аварії, Р/год;

величина встановленої дози радіації, Р;

коефіцієнт ослаблення радіації будівлею, захисною спорудою тощо.


11

РОЗВ'ЯЗОК

1) Визначаємо залишкову дозу радіації (формула 11):2) Розраховуємо за формулою (12) сумарну дозу радіації:3) Визначаємо можливі втрати (див. таблицю 3). Втрати очікуються не
більше 5% особового складу аварійної бригади.

ВИСНОВОК

Виконання аварійних робіт в наведених умовах приведе до можливих втрат, які не перевищать 5% від складу бригади. Наявність можливих втрат для даної аварійної ситуації є неприпустимою. Треба скоротити тривалість аварійних робіт або почати їх пізніше.


ДОДАТКИ


Додаток 1


Коефіцієнти перерахунку рівня радіації

на будь-який час t після аварії на АЕС (для реактора типу ВВЕР)

t , год.t, год.t , год.0,25

0,57

2,50

1,44

6

2,04

0,30

0,61

2,75

1,49

6,5

2,11

0,50

0,75

3

1,55

7

2,17

0,75

0,89

3,25

1,60

7,5

2,24

1

1

3,50

1,65

8

2,30

1,25

1,09

3,75

1,69

8,5

2,35

1,5

1,17

4

1,74

9

2,41

1,75

1,25

4,50

1,82

9,5

2,46

2

1,31

5

1,90

10

2,51

2,25

1,38

5,50

1,97

11

2,6010

Спрощена формула дає дещо завищений результат, відносна похибка розрахунку за спрощеною формулою дорівнює:

. (9)

ПРИКЛАД

Аварія на ядерному реакторі типу ВВЕР сталася в 6.00 годин. Рівень радіації в районі цеху () о 6 год. 15 хв. становив 100 Р/год. Яку дозу радіації отримає аварійна бригада за 3 год. роботи у приміщенні цеху, якщо вони почнуть роботу через 2 години після аварії? Гранична доза опромінення, у

встановлена на одну зміну роботи, дорівнює .

РОЗВ'ЯЗОК

1) Спочатку визначаємо значення часу у відносний системі (від моменту
аварії -7.00):2) 3 додатку 1 знаходимо значення коефіцієнтів перерахунку () для кожної з визначених величин часу (значення розраховані для а=0,4, тобто для реактора ВВЕР);

для часу виміру рівня радіації:

для часу початку роботи:

для часу закінчення роботи:

3) Розраховуємо за формулою (2) значення рівня радіації на першу годину
після аварії:4) Розрахуємо за формулами (5, 6) рівні радіації для моментів початку та
закінчення роботи бригади:

5) Розраховуємо значення доз радіоактивного опромінення:

а) за точною формулою (4) для а=0,4:
б) за спрощеною формулою (7):

7

6) Відносна похибка розрахунку дози опромінення по спрощеній формулі становить:ВИСНОВОК

Доза радіації, яку отримає бригада під час ліквідації аварії становить 10,5 Р, що дещо перевищує установлену дозу 10 Р і потребує перегляду запропонованого режиму роботи.

ЗАДАЧА 2. Визначення допустимої тривалості перебування людей у зоні РЗ при установленій граничній дозі радіації

Посилаючи людей на забруднену місцевість, насамперед треба визначити, скільки часу люди можуть там перебувати.

Вихідні дані:

рівень радіації на 1 годину після аварії, Р/год;

установлена гранична доза радіації за одну робочу зміну, Р;

коефіцієнт ослаблення радіації спорудою, де будуть працювати люди;

початок роботи в зоні РЗ, год.

Розв'язок

1) Спочатку слід розрахувати допоміжний параметр:

(10)

2) Користуючись графіком (додаток 2), за відомими значеннями а та знаходять допустиму тривалість роботи.


ПРИКЛАД 2


Визначити допустиму тривалість роботи аварійної бригади в будинку з , якщо роботи почнуться через 5 годин після аварії, а На од­ну зміну роботи встановлена гранична доза радіації .

РОЗВ'ЯЗОК

  1. Розраховуємо значення допоміжного параметру за формулою (10):2) За графіками (додаток 2) для а=1 та = 5годин знаходимо допустиму
тривалість роботи, яка дорівнює =2 год.

ВИСНОВОК

У заданих умовах аварійна бригада може працювати не більше 2 годин, при цьому вона отримає дозу радіації не більше 10Р.


8

ЗАДАЧА 3. Визначення можливих втрат людей під час перебування на радіаційно забрудненій місцевості


Можливі втрати людей розраховують, виходячи з отриманої дози радіації та часу, впродовж якого ця доза отримана. Якщо люди раніш вже отримали якусь дозу радіації, то треба врахувати ще і залишкову дозу радіації.

Якщо врахувати те, що організм людини через 4 доби після опромінювання починає виводити уражені клітини, то ті уражені клітини, що залишилися в організмі, умовно можна розглядати як залишкову дозу радіації . Залишкова доза радіації залежить від часу, який минув після опромінювання і може бути виражена у відсотках від отриманої раніше дози (табл.2).

Таблиця 2

Час після опромінювання тижнів

1

2

3

4

5

Залишкова доза радіації d, %

90

75

60

50

42


При визначенні можливих втрат людей до розрахованої в задачі 1 дози додають залишкову дозу опромінення і з таблиці 3 знаходять очікувані втрати.

Таблиця З

Сумарна доза, Р

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

Можливі втрати, %

0

5

15

30

50

70

85

95

100

100


Вихідні дані

доза радіації, яку можуть отримати люди під час перебування в зоні РЗ;

доза радіації, яка була отримана людьми попереднього разу;

час, який минув після попереднього опромінювання, тижнів.


Розв'язок

1) Визначити залишкову дозу радіації:

(11)

де d береться з таблиці 2 для відповідного значення

2) Розрахувати сумарну дозу опромінювання:

(12)

  1. Визначити за таблицею 3 очікувані втрати серед людей.


ПРИКЛАД 3

Визначити можливі втрати людей із аварійної бригади, яка з попередніх розрахунків може отримати під час аварійної роботи дозу радіації Відомо, що за два тижні до цього бригада отримала дозу радіації 32 Р.


9

Похожие:

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу «Цивільний захист» iconМетодичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу «Цивільний захист»
Методичні вказівки допоможуть студентам набути практичних знань з розв’язання типових задач з оцінки хімічної обстановки, вміння...
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу «Цивільний захист» iconМетодичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу «Цивільний захист»
«Аварії на радіаційно небезпечних об’єктах». Студентам надаються практичні навички в розв’язанні задач з радіаційної обстановки,...
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу «Цивільний захист» iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «англійська мова»
Для студентів 2-го курсу напряму підготовки 040106 екологія, охорона навколишнього середовища та
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу «Цивільний захист» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки 050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані...
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу «Цивільний захист» iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт за темами учбового плану та завдання для самостійного розв’язання
Практична робота – це закріплення теоретичних знань студента на фактичному матеріалі, придбання практичних навичок з використання...
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу «Цивільний захист» iconМетодичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань
Методичні вказівки рекомендовані до видання методичною радою факультету економіки і підприємництва (протокол № від р.)
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу «Цивільний захист» iconМетодичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань
...
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу «Цивільний захист» iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Програмування"
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Програмування" / В. Г. Коротка, Л. Я. Мартинович – Дніпропетровськ:...
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу «Цивільний захист» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу «Цивільний захист» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Глобальні супутникові системи навігації та зв'язку
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Глобальні супутникові системи навігації І зв'язку на транспорті"...
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу «Цивільний захист» iconМетодичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни "Економіка праці"
Завдання даної роботи – самостійне виконання студентами контрольних теоретичних питань і практичних завдань з метою засвоєння знань...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы