Методичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань icon

Методичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань


Скачать 385.62 Kb.
НазваниеМетодичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань
страница1/9
Размер385.62 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА


Кафедра обліку і аудиту


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання

практичних ТА самостіЙних заВДАНь

з дисципліни «АУДИТ»

для студентів денної форми навчання

(напрям підготовки 6.030509 «ОБЛІК І АУДИТ»)


З М І С Т О В Н И Й М о д у л ь 3


Аудит пасивів підприємства


Умань – 2013

Укладачі: к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Іванова Н.А.

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Шайко О.Г.

викладач кафедри обліку і аудиту Славгородська А.А.

викладач кафедри обліку і аудиту Білявська Л.В.


Рецензенти: к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства, фінансів,

бухгалтерського обліку і аудиту УДПУ ім. П.Тичини

Демченко Т.А.


Методичні вказівки рекомендовані до видання методичною радою факультету економіки і підприємництва (протокол № ___ від __.__.20 р.)

^ ДАНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

ПРАКТИЧНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
У сільськогосподарському товаристві з обмеженою відповідальністю (СТОВ) «Світ» Уманського району Черкаської області була проведена аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності за попередній рік.
Аудиторську перевірку проводила аудиторська фірма «Аудит М» в особі сертифікованого аудитора Ткаченка Дмитра Євгеновича (сертифікат серії АБ № 201294).
Відповідно до статуту сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Світ» створене 16 квітня 2001 року. Засновниками товариства є 4 фізичні особи (Курбала О.П., Вихристюк І.В., Романов А.В., Ткачук О.А.) та 1 юридична особа (ТОВ «Промінь»). Статутний капітал товариства сформовано грошовими коштами та майном (основними засобами). Статутний капітал зареєстровано державним реєстратором 10 травня 2001 року.
Керівник товариства Курбала Олександр Петрович, головний бухгалтер – Півень Юлія Василівна, касир – Савчук Олена Вікторівна.

^ Тема 1

Аудит розрахунків з кредиторами


Мета: оволодіти навиками проведення аудиту розрахунків з поста­ча­ль­никами і підрядниками, та іншими кредиторами; вивчити їх відображення у бухгалтерському об­ліку; навчитись розробляти робочі документи аудитора, вико­рис­то­вувати процедури та методи аудиту; визначати порушення нормативних актів, розробляти рекомендації з усунення недоліків.


Питання для вивчення і обговорення:

  1. Основні завдання аудиту розрахунків з кредиторами.

  2. Використання процедур і методів при проведенні аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками.

  3. Використання аудиторських доказів при проведенні аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками.

  4. Аудит розрахунків за кредитними операціями.

  5. Аудит розрахунків з різними кредиторами.

  6. Типові порушення, виявлені в процесі аудиту розрахунків з кредиторами.^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ практичНОЇ РОБОТИ

під час здійснення аудиторської перевірки розрахунків з кредиторами за ІІІ квартал минулого року в СТОВ «Світ» були виявлені наступні операції (таблиця 1).

Таблиця 1 (варіант 1-13)

Варіант
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. 03.09 п. р. підприємство згідно договору купівлі-продажу № 41 від 01. 09 п. р. мало одержати передоплату від ПП «Світанок» за зерно озимої пшениці. Згідно виписки банку авансовий платіж надійшов вчасно.

кількість, т

11

14

17

20

23

26

29

32

35

38

41

44

47

собівартість 1 т, грн.

1162

1169

1176

1183

1190

1197

1204

1211

1218

1225

1232

1239

1246

ціна реалі­зації 1т (без ПДВ), грн.

1523

1537

1551

1565

1579

1593

1607

1621

1635

1649

1663

1677

1691

В бухгалтерському обліку підприємства господарська операція відображена наступним чином:

Д-т

К-т

Сума, грн.

311

361

16753

21518

26367

31300

36317

41418

46603

51872

57225

62662

68183

73788

79477

361

701

16753

21518

26367

31300

36317

41418

46603

51872

57225

62662

68183

73788

79477

701

643

3351

4304

5273

6260

7263

8284

9321

10374

11445

12532

13637

14758

15895

90

27

12782

16366

19992

23660

27370

31122

34916

38752

42630

46550

50512

54516

58562

681

361

16753

21518

26367

31300

36317

41418

46603

51872

57225

62662

68183

73788

79477

701

791

16753

21518

26367

31300

36317

41418

46603

51872

57225

62662

68183

73788

79477

791

901

12782

16366

19992

23660

27370

31122

34916

38752

42630

46550

50512

54516

58562

продовження таблиці 1 (варіант 1-13)

Варіант
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2. Підприємство згідно договору купівлі-продажу № 44 від 05.09 п. р. одержало від постачальника ТОВ «Автосервіс» запчастини і ПММ. Транспортування запасних частин здійснювалося власним транспортом. Оплата за ТМЦ проведена згідно договору (виписка банку № 345678 від 10.09.п.р.).

запасні час­ти­ни, грн.

6035

6042

6049

6056

6063

6070

6077

6084

6091

6098

6105

6112

6119

в. т.ч. ПДВ, грн.

1006

1007

1008

1009

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1018

1019

1020

витрати на тра­н­­спор­ту­ван­ня за­па­с­них частин склали, грн.

412

424

436

448

460

472

484

496

508

520

532

544

556

паливо-ма­сти­ль­ні ма­теріали, грн.

1227

1254

1281

1308

1335

1362

1389

1416

1443

1470

1497

1524

1551

в. т. ч. ПДВ, грн.

205

209

214

218

223

227

232

236

241

245

250

254

259

В бухгалтерському обліку господарська операція відображена наступним чином:

Д-т

К-т

Сума, грн.

207

631

6035

6042

6049

6056

6063

6070

6077

6084

6091

6098

6105

6112

6119

641

631

1204

1217

1230

1243

1256

1269

1282

1295

1308

1321

1334

1347

1360

631

311

7239

7259

7279

7299

7319

7339

7359

7379

7399

7419

7439

7459

7479

207

631

412

424

436

448

460

472

484

496

508

520

532

544

556

205

631

1023

1045

1068

1090

1113

1135

1158

1180

1203

1225

1248

1270

1293

641

631

205

209

214

218

223

227

232

236

241

245

250

254

259

631

311

1023

1045

1068

1090

1113

1135

1158

1180

1203

1225

1248

1270

1293

продовження таблиці 1(варіант 14-26)

Варіант14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
1. 03.09 п. р. підприємство згідно договору купівлі-продажу № 41 від 01. 09 п. р. мало одержати передоплату від ПП «Світанок» за зерно озимої пшениці. Згідно виписки банку авансовий платіж надійшов вчасно.
кількість, т

10

13

16

19

22

25

28

31

34

37

40

43

46
собівартість 1 т, грн.

1131

1138

1145

1152

1159

1166

1173

1180

1187

1194

1201

1208

1215
ціна реалі­зації 1т (без ПДВ), грн.

1495

1509

1523

1537

1551

1565

1579

1593

1607

1621

1635

1649

1663
В бухгалтерському обліку підприємства господарська операція відображена наступним чином:
Д-т

К-т

Сума, грн.
311

361

14950

19617

24368

29203

34122

39125

44212

49383

54638

59977

65400

70907

76498

361

701

14950

19617

24368

29203

34122

39125

44212

49383

54638

59977

65400

70907

76498

701

643

2990

3923

4874

5841

6824

7825

8842

9877

10928

11995

13080

14181

15300

90

27

11310

14794

18320

21888

25498

29150

32844

36580

40358

44178

48040

51944

55890

681

361

14950

19617

24368

29203

34122

39125

44212

49383

54638

59977

65400

70907

76498

701

791

14950

19617

24368

29203

34122

39125

44212

49383

54638

59977

65400

70907

76498

791

901

11310

14794

18320

21888

25498

29150

32844

36580

40358

44178

48040

51944

55890

2. Підприємство згідно договору купівлі-продажу № 44 від 05.09 п. р. одержало від постачальника ТОВ «Автосервіс» запчастини і ПММ. Транспортування запасних частин здійснювалося власним транспортом. Оплата за ТМЦ проведена згідно договору (виписка банку № 345678 від 10.09.п.р.).
запасні час­ти­ни, грн.

5980

5960

5940

5920

5900

5880

5860

5840

5820

5800

5780

5760

5740
в. т.ч. ПДВ, грн.

997

993

990

987

983

980

977

973

970

967

963

960

957  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Методичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань iconМетодичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань
Методичні вказівки рекомендовані до видання методичною радою факультету економіки і підприємництва (протокол № від р.)
Методичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань iconМетодичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань
...
Методичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань iconМетодичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань
Рецензенти: к е н., завідувач кафедри облікових дисциплін Уманської філії Європейського університету Демченко Т. А
Методичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань iconМетодичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань
Методичні вказівки рекомендовані до видання засіданням кафедри обліку і аудиту(протокол №15 від 14. 06. 2011р.); методичною радою...
Методичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань iconМетодичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу «Цивільний захист»
Методичні вказівки допоможуть студентам набути практичних знань з розв’язання типових задач з оцінки хімічної обстановки, вміння...
Методичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань iconМетодичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни "Економіка праці"
Завдання даної роботи – самостійне виконання студентами контрольних теоретичних питань і практичних завдань з метою засвоєння знань...
Методичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, конторольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад...
Методичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань iconМетодичні вказівки до практичних (лабораторних) занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни безпека життєдіяльності / Укладачі С. Т. Сусло, Г. Ф. Гусєв. – К. Нту, 2009....
Методичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань iconМетодичні вказівки до практичних (лабораторних) занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни безпека життєдіяльності / Укладачі С. Т. Сусло, Г. Ф. Гусєв. – К. Нту, 2009....
Методичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт за темами учбового плану та завдання для самостійного розв’язання
Практична робота – це закріплення теоретичних знань студента на фактичному матеріалі, придбання практичних навичок з використання...
Методичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «англійська мова»
Для студентів 2-го курсу напряму підготовки 040106 екологія, охорона навколишнього середовища та
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы