Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни „Економіка І організація інноваційної діяльності. Х.: Укрдазт, 2004. 28 с icon

Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни „Економіка І організація інноваційної діяльності. Х.: Укрдазт, 2004. 28 с


НазваниеМетодичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни „Економіка І організація інноваційної діяльності. Х.: Укрдазт, 2004. 28 с
Размер6.19 Kb.
ТипМетодичні вказівки

ПАСПОРТ


Навчально-методичного забезпечення дисципліни Економіка і організація інноваційної діяльності

Види навчальних занять лекції, практичні заняття

(лекції, практики, лабораторні, проектування)з/п

Назва підручників та методичних розробок

Рік видання

Наявність в бібліотеці

Плани перевидання методичних розробок, підготовки навчальних посібників, видання конспектів лекцій, замовлення літератури у видавництвах та інші відомості стосовно навчально-методичного забезпечення

1

Дикань В.Л., Назаренко І.Л., Уткіна Ю.М., Кірдіна О.Г. Економіка і організація інноваційної діяльності на залізничному транспорт: навч. посібник.

2011

Електрон-ний варіант на кафедрі

План видання 2011 р.

2

Компанієць В.В., Плєтникова І.Л. Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни „Економіка і організація інноваційної діяльності”. Х.: УкрДАЗТ, 2004. – 28 с.


2004

100 екз.

Перевидання – план 2010 р.

3

Компанієць В.В., Плєтникова І.Л. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни „Економіка і організація інноваційної діяльності”. Х.: УкрДАЗТ, 2003. – 50 с.

2003

190 екз.

Перевидання – план 2010 р.

4

Дикань В.Л., Зубенко В.О. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту: Монографія. – Х.: УкрДАЗТ, 2008. – 194 с.

2008

10 екз.
5

Ковалев Г.Д. Основы инновационного менеджмента: Учебное пособие. – М.: «ЮНИТИ», 1999.

1999


4 екз.

6

Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник.- 3-е изд. – С.-Пб.: Питер, 2002. – 400 с.

2002

41 екз.

7

Черваньов Д.М., Рейкова Л.І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 1999. – 514 с.

1999

2 екз.

8

Микитюк П.П., Сенів Б.Г. Інноваційна діяльність: навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 391 с.

2009

2 екз.
9

Проблеми управління інноваційним розвитком в транзитивній економіці: монографія / За ред. С.М. Ілляшенка. – Суми: „Університетська книга”, 2005. – 582 с.

2005

3 екз.
10

Инновационный менеджмент: учеб. для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 327 с.

1997

1 екз.
11

Инновационный менеджмент: учеб. для вузов /Под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 327 с.

2000

3 екз.

Паспорт складено “____”__________________ 200___ р.

Похожие:

Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни „Економіка І організація інноваційної діяльності. Х.: Укрдазт, 2004. 28 с iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни „Економіка І організація інноваційної діяльності. Х.: Укрдазт, 2004. 28 с
Навчально-методичного забезпечення дисципліни Економіка і організація інноваційної діяльності
Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни „Економіка І організація інноваційної діяльності. Х.: Укрдазт, 2004. 28 с iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни " Економіка І організація інноваційної діяльності" для студентів напрямку
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри «Економіка, організація і управління підприємством»...
Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни „Економіка І організація інноваційної діяльності. Х.: Укрдазт, 2004. 28 с iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни " Економіка І організація інноваційної діяльності" для студентів напрямку
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри «Економіка, організація і управління підприємством»...
Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни „Економіка І організація інноваційної діяльності. Х.: Укрдазт, 2004. 28 с iconМетодичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни "Економіка праці"
Завдання даної роботи – самостійне виконання студентами контрольних теоретичних питань і практичних завдань з метою засвоєння знань...
Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни „Економіка І організація інноваційної діяльності. Х.: Укрдазт, 2004. 28 с iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни „Економіка І організація інноваційної діяльності. Х.: Укрдазт, 2004. 28 с iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання...
Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни „Економіка І організація інноваційної діяльності. Х.: Укрдазт, 2004. 28 с iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, конторольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад...
Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни „Економіка І організація інноваційної діяльності. Х.: Укрдазт, 2004. 28 с iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальностей
За вихідними даними про діяльність підприємства промисловості Харківського регіону (додаток А)
Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни „Економіка І організація інноваційної діяльності. Х.: Укрдазт, 2004. 28 с iconНавчальний посібник з дисципліни " економіка І організація інноваційної діяльності " для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Рекомендовано до друку вченою радою Української державної академії залізничного транспорту (протокол №. від року)
Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни „Економіка І організація інноваційної діяльності. Х.: Укрдазт, 2004. 28 с iconМетодичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства»
«Економіка підприємства» напрям підготовки: 030508 Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505...
Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни „Економіка І організація інноваційної діяльності. Х.: Укрдазт, 2004. 28 с iconМетодичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з кредитного модуля «Математична логіка та теорія алгоритмів» для студентів спеціальності 040301 Прикладна математика
Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з кредитного модуля «Математична логіка та теорія алгоритмів» / Уклад....
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы