Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" Економіка праці та соціально-трудові відносини\" icon

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни " Економіка праці та соціально-трудові відносини"


Скачать 109.52 Kb.
НазваниеМетодичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни " Економіка праці та соціально-трудові відносини"
страница2/3
Размер109.52 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3

Методичні рекомендації


а1) Чисельність робочих локомотивних бригад визначають: обсяг робіт, норми виробітку і технологічні норми використання локомотивів.

Місячна норма пробігу бригади визначається


(1.1)

де –довжина ділянки обслуговування;

– кількість поїздок бригади.


Кількість поїздок бригади за місяць визначається шляхом відношення фонду робочого часу на норму часу однієї поїздки.


(1.2)


Чисельність робочих локомотивних бригад в вантажному русі визначається за формулою:


(1.3)

де– лінійний пробіг локомотивів за рік на дільниці обслуговування локомотивними бригадами, км;

– норма виробітку бригади за місяць;

– чисельність робочих у бригаді;

– коефіцієнт заміщення робітників, що знаходяться у відпусці, виконуючі державні і суспільні обов’язки;

– коефіцієнт заміщення робітників на період хвороби.


а2) Чисельність робочих локомотивних бригад у вивізному, передаточному господарчому русі і на маневровій роботі розраховують виходячи з кількості локомотивів, зайнятих в цих видах руху бригад, обслуговуючих один локомотив:


(1.4)

де – кількість локомотивів;

– число бригад, обслуговуючих локомотиви.


^ Число бригад на состав розраховується шляхом перемноження роботи локомотива на протязі доби і середньої кількості календарних днів та їх відношення до фонду робочого часу за визначений період.

. (1.5)


^ Кількість поїздів, що обслуговуються одним составом визначається шляхом відношення робочого часу на протязі доби на повний оборот состава.

(1.6)

^ Кількість составів для забезпечення добових розмірів руху визначається шляхом відношення розміру руху на ділянці на кількість поїздів, що обслуговується одним составом.


(1.7)


б) Чисельність робочих з технічного обслуговування ТО-3 і поточного ремонту локомотивів визначають виходячи з встановленою програмою технічного обслуговування, поточного ремонту і нормативів трудомісткості. Нормативи трудомісткості технічного обслуговування і поточного ремонту локомотивів встановлюється диференційовано.

Для кожного виду поточного ремонту і технічного обслуговування локомотивів ТО-3 чисельність робочих визначається за формулою:


(1.8)

де – трудомісткість одиниці j-го ремонту за і-ю серією локомотивів, люд.-год.;

– програма j-го ремонту за і-ю серією локомотивів,од.;

– фонд робочого часу, год.


в) Чисельність робітників охорони розраховується виходячи з цілодобової роботи та змінного нормативу


(1.9)

де – число змін для розрахунку чисельності робітників, працюючих цілодобово (4,2);

– змінний норматив чисельності робітників охорони, осіб.


(1.10)

де – календарний фонд часу, днів;

– середньомісячна норма робочого часу, годин. (173,1 год.)


г) Чисельність робітників-відрядників ремонтного виробництва з виготовлення запасних частин розраховується виходячи з трудомісткості виробничої програми, балансу робочого часу одного робітника за формулою


(1.11)

де – трудомісткість виробничої програми, нормо-годин;

– корисний фонд робочого часу одного робітника, годин;

– коефіцієнт перерахунку явочної чисельності в спискову ( і ).


Розрахунок нормативної трудомісткості здійснюється в нормочасах за формулою


(1.12)

де – кількість номенклатурних позицій виробів у виробничій програмі;

– кількість виробів і-ої номенклатурної продукції;

– час, що витрачається на процес виготовлення даного виробу і-ої номенклатурної позиції;

– час, потрібний для зміни величини незавершеного виробництва у відповідності з виробничим циклом і-ої продукції;

– коефіцієнт виконання норм часу (Пвн/100).


д) Чисельність службовців розраховується за штатним нормативом в залежності від групи локомотивного депо, в залежності від чисельності робітників локомотивного депо згідно визначеного в табл. 1.1 проценту.

Результати розрахунків представити в таблиці 1.3.


Таблиця 1.3 – Структура та аналіз руху персоналу підприємства

Показник

Значення

Чисельність промислово виробничого персоналу, всього, осіб

В тому числі
робочі локомотивних бригад, осіб
робочі локомотивних бригад в вантажному русі, осіб
робочі локомотивних бригад обслуговуючих поїзди, осіб
робочі з технічного обслуговування і ремонту, осіб
робітників охорони, осіб
робітників-відрядників ремонтного виробництва з виготовлення запасних частин, осіб
службовців виробничих ділянок і апарату управління депо, осіб
Показники руху персоналу:
коефіцієнт загального обороту,%
коефіцієнт обороту вибуття, %
коефіцієнт обороту прийому,%
коефіцієнт заміни кадрів, %
коефіцієнт поточності,%

Коефіцієнти обороту кадрів визначаються:

загального обороту

Коб= (Чпр+Чзв.)/Чср, (1.13)

вибуття

Коб виб.=Чзв./Чср, (1.14)

прийому

Кобпр.= Чпр/Чср, (1.15)

заміни кадрів

Кзам.= Чзам/Чср, (1.16)

поточності

Кобпот.= Чзв. з причин поточності /Чср = Чзввл.баж. + Чзвтр. дисц /Чср, (1.17)


де Чзам – чисельність праівників, які змінились (менше з двох чисел – кількість прийнятих та звільнених)


Розділ 2

Розрахунок продуктивності праці робітників


Завдання


За вихідними даними таблиці 2.1 та завдання 1.б виконати розрахунок показників продуктивності праці робітників підприємства за експлуатаційною, ремонтною діяльністю і в цілому по підприємству за місяць.


Таблиця 2.1– Вихідні дані для визначення показників продуктивності праці

Варіант

Обсяг робіт, млн.грн. (Q)

Чисельність

працівників, осіб (Ч)

Відпрацьовано тис. людино-годин (Т)

Обсяг перевезень, млн. ткм брутто ()

Чисельність робітників зайнятих експлуатаційною діяльністю, осіб (Че)

Минулий рік

Звітний рік

Минулий рік

Звітний рік

Минулий рік

Звіт

ний рік

Минулий рік

Звіт

ний рік

Минулий рік

Звітний рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

4500

4650

525

500

88

86

765

765

260

250

2

3800

4000

450

430

75

74

655

660

225

215

3

3700

3700

450

400

75

69

655

610

225

200

4

4000

3900

475

420

79

72

690

645

230

210

5

5000

5050

600

550

100

95

875

845

300

275

6

3300

3900

390

430

65

73

570

660

195

215

7

3000

3500

360

400

60

68

525

610

180

200

8

3315

3800

385

410

64

70

560

630

190

205

9

3690

4200

430

450

72

77

625

690

215

225

0

3950

4500

460

480

77

82

670

735

230

240


^ Методичні рекомендації


Показниками рівня продуктивності праці є виробіток та трудомісткість. Показники продуктивності праці розраховуються за формулами:

середньомісячний виробіток робітників


, (2.1)


середньогодинний виробіток продукції


, (2.2)


трудомісткість на 1 млн. грн. продукції


. (2.3)


Продуктивність праці визначається за експлуатаційною, ремонтною діяльністю і в цілому по підприємству.

Продуктивність праці робітників, зайнятих на експлуатаційній (поїзній) роботі, визначається відношенням тонно-кілометрів брутто роботи локомотивних бригад () до середньосписочної чисельності на експлуатаційній роботі (Че).


(2.4)


Вплив факторів на зміну величини продуктивності праці визначає факторна модель:


∆ППql=Ql10 – Ql00; ∆ПП% ql=∆ППQl/∆ПП1 (2.5)


∆ППЧ=Ql11 – Ql10; ∆ПП=∆ППЧ/∆ПП1 (2.6)

де 1, 0 – відповідно показники періоду звітного року і минулого року.


На ремонтних роботах продуктивність праці розраховується відношенням обсягу ремонту локомотивів в приведених одиницях ремонту () на середньоспискову чисельність робітників, зайнятих ремонтом (Чр):


(2.7)


Обсяг ремонту в приведених одиницях розраховують шляхом перемноження коефіцієнтів переводу на програму ремонту локомотивів за їх серіями.


(2.8)


Розділ 3

Аналіз витрат робочого часу

Завдання


Розрахувати явочний фонд робочого часу та середню тривалість робочого дня одного робітника.

Методичні рекомендації


  1. розрахувати явочний фонд робочого часу та середню тривалість робочого дня одного робітника можна склавши баланс робочого часу одного робітника.


Таблиця 3.1 – Баланс робочого часу одного робітника

Показники

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1 Календарний час, дні

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

2 Вихідні і святкові дні

100

102

105

114

110

108

109

112

113

111

3 Номінальний фонд робочого часу [п.1-п.2]4 Неявки на роботу, дні, утому числі4.1 чергові і додаткові відпустки

28

24

27

28

25

24

29

25

27

28

4.2 відпустки на навчання

2,5

2,7

3,2

2,5

2,8

2,9

3,0

3,1

2,6

2,4

4.3 відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами

0,9

0,8

2,1

-

1,5

2,0

1,9

-

1,7

0,9

4.4 через хвороби

9,7

9,02

9,7

8,0

8,3

8,4

9,0

8,9

8,1

8,2

4.5 додаткові відпустки за рішенням адміністрації

2,0


1,5

1,7

2,5

3,0

1,9

2,3

2,2

2,1

1,6

4.6 неявки з дозволу адміністрації

0,5

-

1,4

3,0

5,4

-

2,0

1,5

-

1,7

5 Явочний фонд робочого часу, дні [п.3-п.4]6 Номінальна тривалість робочої зміни, год

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

7 Бюджет робочого часу, год [п.5 x п.6]8 Внутрішні втрати робочого часу, год.,

у тому числі:8.1Перерва для матерів годувальниць

35

46

30

40

43

42

41

33

32

44

8.2 Внутрізмінні простої

7

12

9

10

11

8

7

5

3

6

8.3 Скорочений робочий день підлітків

7

20

10

15

9

24

30

27

32

27

9 Корисний фонд робочого часу, год [п.7-п.8]10 Середня тривалість робочого дня [п.9 : п.5]11 Непродуктивні затрати робочого часу, год


2,3

1,8

2,2

1,7

1,3

1,9

2,0

2,1

2,4

1,6

Довідково

12 Середнє число днів відпрацьованих 1-м робітником у минулому році, днів

220

223

210

205

208

210

207

210

210

210

13 Середнє число годин відпрацьованих робітником в минулому році, годин

7,6

7,5

7,6

7,53

754

755

7,51

7,54

7,53

7,51


Визначити основні показники для проведення аналізу структури і використання фонду часу і представити у вигляді таблиці 3.2


Таблиця 3.2 – Аналіз структури та використання фонду часу

Показники

Значення

1. Календарний фонд часу, годин [п.1 табл. 3.1 x8 ]
2. Табельний фонд часу, годин [п.3 табл.3.1 x8 ]
3. Максимально можливий фонд часу, годин [п.3 табл. 3.1-п.4.1 табл. 3.1 x8 ]
4. Бюджет робочого часу,годин
5. Корисний фонд робочого часу,годин
6. Коефіцієнт використання календарного фонду часу [п.4 табл. 3.1 : п.1 табл. 3.1]
7. Коефіцієнт використання табельного фонду часу [п.4 табл. 3.1:п.2 табл. 3.1]
8. Коефіцієнт використання максимально можливого фонду часу [п.4 табл. 3.1 : п.3 табл. 3.1]
9. Коефіцієнт використання робочого часу [п.9 табл. 3.1:п.3 ]
10. Резерв часу, годин [п.3-п.4]
11. Неявки , що відповідають втратам робочого часу, годин [(п.4.5 табл. 3.1+п.4.6 табл. 3.1)x8+п.8.2 табл. 3.1]

Таблиця 3.3 – Аналіз зміни середньорічного виробітку

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

1. Обсяг виробництва, млн. грн. (Q)


2. Середньоспискова чисельність робітників підприємства, осіб (Ч)


3. Число людино днів відпрацьованих робітниками за рік, людино-днів [п.2 x п.6]


4. Число людино-годин відпрацьованих робітниками за рік, людино-годин [п.2 x п.7 x п.6]


5. Середньорічний виробіток одного робітника [п.1 : п.2]


6. Середнє число днів відпрацьованих одним робітником за рік, днів (Дср)


7. Середнє число годин відпрацьованих одним робітником за день, годин (Г ср.)


8. Середньогодинний виробіток одного робітника, грн ( Вгод ср) [п.1 : п.4]Обсяг виробництва підприємства за рік визначається перемноженням обсягу робіт (Q) табл.2.1 на 12, середньоспискова чисельність робітників за рік визначається як 89,6% від чисельності працівників табл. 2.1.

1   2   3

Похожие:

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" Економіка праці та соціально-трудові відносини\" iconМетодичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни " Економіка праці та соціально-трудові відносини"
Розрахунок чисельності працівників підприємства та аналіз руху персоналу підприємства
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" Економіка праці та соціально-трудові відносини\" iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" Економіка праці та соціально-трудові відносини\" iconМетодичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства»
«Економіка підприємства» напрям підготовки: 030508 Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" Економіка праці та соціально-трудові відносини\" iconМетодичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни "Економіка праці"
Завдання даної роботи – самостійне виконання студентами контрольних теоретичних питань і практичних завдань з метою засвоєння знань...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" Економіка праці та соціально-трудові відносини\" iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" Економіка праці та соціально-трудові відносини\" iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни " Економіка І організація інноваційної діяльності" для студентів напрямку
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри «Економіка, організація і управління підприємством»...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" Економіка праці та соціально-трудові відносини\" iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни " Економіка І організація інноваційної діяльності" для студентів напрямку
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри «Економіка, організація і управління підприємством»...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" Економіка праці та соціально-трудові відносини\" iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни „Економіка І організація інноваційної діяльності. Х.: Укрдазт, 2004. 28 с
Навчально-методичного забезпечення дисципліни Економіка і організація інноваційної діяльності
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" Економіка праці та соціально-трудові відносини\" iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Економіка підприємств» на тему: Визначення основних показників
Економіка підприємств в теперішній час – це 85% всієї світової економіки. Щоб розвивати ринкові відносини, забезпечувати національну...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" Економіка праці та соціально-трудові відносини\" iconКафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес»
Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" Економіка праці та соціально-трудові відносини\" iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства"
Економіка підприємства”; в них наведено мету і завдання дипломної роботи, вибір теми, поетапні процедури організації дипломування,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы