Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" Економіка праці та соціально-трудові відносини\" icon

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни " Економіка праці та соціально-трудові відносини"


Скачать 109.52 Kb.
НазваниеМетодичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни " Економіка праці та соціально-трудові відносини"
страница3/3
Размер109.52 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3

Розділ 4 Розрахунок оплати праці робітників

Завдання

Розрахувати фонд заробітної плати для робітників для розрахованої чисельності робітників розділу 1 виходячи з даних таблиці.

Таблиця 4.1 – Вихідні дані для визначення фонду заробітної плати


Показники

Варіант


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

а1 ) Місячна тарифна ставка, грн.

помічник машиніста

950

900

970

930

850

870

830

890

950

900

машиніст

1200

1000

1400

1350

1200

1300

1400

1000

1350

1300

Відпрацьований час робітника, годин

183

173

175

180

175

189

183

180

180

175

Премія від заробітної плати по тарифу, %

17

20

21

19

18

20

21

23

22

19

Питома вага в чисельності робітників, %/ надбавка за клас кваліфікації, % до тарифної ставки

Помічник машиніста

50/10

40/10

45/5

50/10

53/5

49/10

48/10

45/10

50/5

51/5

Машиніст локомотиву

І класу

35/15

25/20

30/25

30/15

30/15

31/20

37/20

35/20

30/20

29/25

Машиніст локомотиву

ІІ класу

15/20

35/15

25/10

20/20

17/10

20/15

15/15

20/15

20/10

20/20

Відпрацьовано годин

В нічний час

20

17

23

15

23

21

22

18

19

21

У вечірній час

10

7

8

7

8

7

10

9

9

10

У вихідні і святкові дні

6

10

12

8

7

11

8

12

7

10

а2 ) погодинна тарифна ставка робітника, грн.

4,05

5,26

4,74

4,99

3,54

4,99

5,26

4,05

4,74

4,74

Відпрацьовано, годин

В тому числі

185

175

178

178

172

175

174

179

178

177

В нічний час

24

20

18

22

24

21

22

23

20

18

У вечірній час

12

10

9

11

12

10

11

12

10

9

У вихідні і святкові дні

8

7

6

4

9

10

5,5

7,5

8

6

Розмір премії, %

25

20

23

22

21

20

24

20

24

25

б) Питома вага робітників до загальної чисельності зайнятих на ремонті/ доля працівників, що отримують надбавку за професійну майстерність , %1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4 розряду

40/13

40/10

42/8

40/13

34/11

36/12

43/8

40/7

39/9

38/8

5 розряду

50/12

45/13

40/12

43/13

47/14

44/11

42/9

49/15

48/16

50/15

6 розряду

10/3

15/4

18/6

17/5

19/8

20/5

15/4

11/3

13/4

12/4

Відпрацьовано, годин

173

168

170

173

169

173,3

170

173

172

171

Питома вага часу відпрацьованого у вихідні і святкові дні

0,027

Розмір премії від тарифної зарплати, %

15

13

17

18

19

15

18

17

14

15

Доля працівників, що отримують доплату за роботу в тяжких умовах праці, 12%, %

50

45

30

49

35

47

50

45

37

45

в) Посадовий оклад, грн.

900

880

850

950

920

930

890

910

885

915

Премія від посадового окладу, %

25

21

20

22

23

24

25

23

24

25

Робота цілодобова

г) Комплексна розцінка на виріб, грн.А

12

13

13,5

12,7

12,1

13,3

13,2

13,1

12,5

12,9

В

19

20

21

22

18

17

23

20,5

22,4

17,5

С

24

21

30

35

25

27

29

37

33

31

Розмір премії, %

22

20

23

24

20

21

22

23

25

23

д) середня місячна заробітна плата, грн.керівників

1300

1500

1700

1400

1200

1300

1800

1500

1600

1100

спеціалістів

900

1000

1300

1000

1000

990

1300

1100

1300

850

службовців

790

950

1000

850

950

800

900

870

750

720

Годинна тарифна ставка робітників зайнятих в ремонті 4-го розряду 3,54 грн., 5-го розряду 4,05, 6-го розряду 4,74. Відсоток доплати за роботу в нічний час 13,3%, у вечірній час 6,65%, у святкові дні 17% від загального фонду заробітної плати. Розмір надбавки за професійну майстерність робітників, що зайняті на ремонті, до тарифної ставки складає 3-го розряду – 12%, 4-го розряду – 16%, 5-го розряду – 20%, 6-го розряду –24%

.

^ Методичні рекомендації

Фонд заробітної плати планується по кожній групі робітників. Фонд заробітної плати включає тарифну заробітну плату і всі доплати до неї. Пряма заробітна плата складається з з суми відрядних розцінок, які виплачуються працівникам-відрядникам, і заробітної плати працівників –почасовиків, обчисленої за тарифними ставками

Фонд заробітної плати працівників відрядників визначається за формулою


(4.1)

де – штучна відрядна розцінка на одиницю обсягу виробничої програми, грн.;

– обсяг продукції і-го виду.


Фонд заробітної плати робітників відрядників може бути розрахований за трудомісткістю продукції:

(4.2)

де – норматив трудовитрат на одиницю і-ї продукції;

– обсяг виробництва і-го виду продукції;

– тарифна ставка і-го виду робіт.


Фонд заробітної плати працівників-почасовиків визначають за формулою

(4.3)

де– годинна тарифна ставка працівника і-го розряду, грн.;

– чисельність працівників і-го розряду, осіб;

– плановий фонд робочого часу відповідного робітника, год.


Фонд заробітної плати керівників, спеціалістів і службовців визначається згідно посадовим окладам шляхом перемноження місячного окладу кожної групи працівників на кількість місяців за рік і на кількість працівників в групі.

(4.4)

де– чисельність керівників, спеціалістів і службовців, які мають однаковий посадовий оклад, осіб;

– місячний оклад, грн.


Відповідно до діючих преміальних систем на підприємстві до фонду оплати праці включаються премії за відрядно-преміальними і почасово-преміальними системами.

До фонду заробітної плати відносять також доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати передбачені чинним законодавством:

  1. доплати за умови праці:


(4.5)

де – чисельність працівників, які працюють у важких і шкідливих умовах, осіб;

– тарифна заробітна плата відповідного працівника, грн.;

– величина надбавки за відхилення від нормальних умов праці, %.


  1. доплати за роботу в нічний час:


(4.6)

де– чисельність працівників, які працювали в нічній зміні, осіб;

– тарифна ставка працівників і-ї групи, грн.;

– фонд нічного часу, год.;

– процент доплат до тарифної ставки за кожну годину нічної зміни,%.

Оплата роботи в нічний час проводиться в підвищеному розмірі не нижче 40% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час.

  1. доплати за роботу у вихідні і святкові дні:


(4.7)

де – чисельність працівників, які працювали у святкові дні, осіб;

– тарифна ставка працівників і- ї групи працівників, грн.;

– тривалість зміни, год.;

– кількість святкових днів за рік для відповідної групи працівників, днів;

– коефіцієнт, що враховує доплати у святкові дні.


Робота у святкові і неробочі дні оплачується в подвійному розмірі. Для відрядників за подвійними відрядними розцінками, для почасовиків у розмірі подвійної ставки. Результати розрахунків фонду заробітної плати робітників представити у вигляді таблиці 4.2, 4.3

Таблиця 4.2 – Розрахунок фонду заробітної плати робочих і службовців

персонал

Чисельність

Заробітна плата за тарифом

Доплати

Премії

Загальний фонд заробітної плати

За роботу

За клас квалі-

фікації

За профе-

сійну майсте-рність

В нічний час

У вечірній час

У святкові і вихідні дні

В понаднормовий час

В тяжких і шкідливих умовах

Всього


За даними таблиці визначається і аналізується рівень середньої заробітної плати.

Таблиця 4.3 – Розрахунок фонду заробітної плати робочих і службовців

Показники

Значення, тис. грн.

Структура, %

Фонд заробітної плати робочихФонд оплати праці робочих-відрядників за відрядними розцінкамиФонд оплати праці робочих-почасовиків за тарифними ставкамиФонд оплати праці керівників, спеціалістів та службовцівПремії робітникамДоплати за роботу в нічний часДоплати за роботу у вечірній часДоплати за роботу у святкові і вихідні дніДоплати за роботу у понаднормовий часДоплати за роботу у тяжкі, шкідливі умови праціДоплати за клас кваліфікаціїДоплати за професійну майстерністьВсього фонд заробітної плати
Список літератури

  1. Гончаров М.Ю. Системний факторний аналіз економічних процесів на транспорті.–.: Логос, 1999.– 423с.

  2. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка.– К.: МАУП, 1995. – 150с.

  3. Наказ 235-Ц від 01 листопада 2004 року

  4. Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном транспорте: Учебник для вузов/ Под ред. Ю.Д. Петрова, М.В. Белкина.- М.: Транспорт, 2000. – 279с.

  5. Основні положення з технічного нормування праці на залізничному транспорті.– К.: ПП “Алькор”, 2004.– 204с.

  6. Экономика труда / Под ред. Н.А. Горелова.– СПб.: Питер.– 2004.– 655с.

  7. Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Г.Г. Меликьяна, Р.П. Колосовой.- М.: Изд. Мгу; Изд. Черо, 1996. – 623с.1   2   3

Похожие:

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" Економіка праці та соціально-трудові відносини\" iconМетодичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни " Економіка праці та соціально-трудові відносини"
Розрахунок чисельності працівників підприємства та аналіз руху персоналу підприємства
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" Економіка праці та соціально-трудові відносини\" iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" Економіка праці та соціально-трудові відносини\" iconМетодичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства»
«Економіка підприємства» напрям підготовки: 030508 Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" Економіка праці та соціально-трудові відносини\" iconМетодичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни "Економіка праці"
Завдання даної роботи – самостійне виконання студентами контрольних теоретичних питань і практичних завдань з метою засвоєння знань...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" Економіка праці та соціально-трудові відносини\" iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" Економіка праці та соціально-трудові відносини\" iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни " Економіка І організація інноваційної діяльності" для студентів напрямку
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри «Економіка, організація і управління підприємством»...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" Економіка праці та соціально-трудові відносини\" iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни " Економіка І організація інноваційної діяльності" для студентів напрямку
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри «Економіка, організація і управління підприємством»...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" Економіка праці та соціально-трудові відносини\" iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни „Економіка І організація інноваційної діяльності. Х.: Укрдазт, 2004. 28 с
Навчально-методичного забезпечення дисципліни Економіка і організація інноваційної діяльності
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" Економіка праці та соціально-трудові відносини\" iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Економіка підприємств» на тему: Визначення основних показників
Економіка підприємств в теперішній час – це 85% всієї світової економіки. Щоб розвивати ринкові відносини, забезпечувати національну...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" Економіка праці та соціально-трудові відносини\" iconКафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес»
Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни \" Економіка праці та соціально-трудові відносини\" iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства"
Економіка підприємства”; в них наведено мету і завдання дипломної роботи, вибір теми, поетапні процедури організації дипломування,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы