Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» icon

Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства»


Скачать 159.96 Kb.
НазваниеМетодичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства»
страница3/6
Размер159.96 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6

^ 8. РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ТЕХН1КО-ЕКОНОМ1ЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

У цьому розділі проводять розрахунок найважливіших техніко-економічних показників роботи цеху.

Для розрахунку рентабельності цеху необхідно володіти даними про вартість нормованих оборотних засобів.

Суму нормованих оборотних засобів визначають укрупнено за питомою вагою одного з елементів оборотних засобів у їх загальній вартості. За базу беруть питому вагу нормативу матеріалів і комплектуючих виробів. Для приладобудівних заводів вона приймається в межах 35-60%.

Норматив оборотних засобів Wоб. розраховують за формулою:

, де


Нм - норматив матеріалів і комплектуючих виробів, грн.;

Пм - питома вага матеріалів і комплектуючих виробів у загальній структурі оборотних засобів - 55%.

Для визначення нормативу по даному елементу оборотних засобів необхідно мати дані про річні виграти матеріалів, комплектуючих виробів і про норму їх запасу в днях. Середня норма запасу в днях для матеріалів і комплектуючих виробів на приладобудівних підприємствах становить 40-45 днів. Звідси отримуємо:

, де

Sм – сума витрат на матеріали і комплектуючі вироби за рік, грн.;

Тоб.м. – норма оборотних засобів по даному елементу, днів.

Визначимо необхідну суму нормованих оборотних засобів.

Враховуючи, що найбільшу питому вагу (40%) в собівартості продукції мають матеріальні витрати, розрахунки проводимо саме на основі нормативу матеріалів і комплектуючих виробів, прийнявши норму їх запасу - 42 дні.

Нм. =6090 / 360 Х 42 = 710,49 тис. грн.

Wоб. = 710,49 Х100 / 55 = 1291, 8 тис.грн.

Визначимо обсяг випуску продукції в гуртових цінах

42 Х 530,72 = 22290, 24 тис. грн. /рік

Визначимо собівартість товарної продукції:

Sтов. = 42 Х 442, 27 = 18575, 34 тис. грн. /рік.

Витрати на одну гривню товарної продукції підприємства становитимуть:

В грн. тп. = 1875, 34 / 22290, 24 = 0,83 грн. / 1 грн. тп.

Прибуток підприємства:

П = 88, 45 Х 24000 = 2122,8 тис. грн/рік.

Рентабельність виробництва :

Рв= 2122,8 Х 100 / 10175,19 + 1291, 8 = 18, 51%

Результати розрахунків заносимо у табл. 8.

^ Таблиця 8

Основні техніко-економічні показники роботи цехуп/п

Стаття витрат

Одиниця вимірювання

^ Величина показника

Примітка

1

Виробнича програма

тис. шт.

42

Завдання

2

Обсяг випуску продукції в гуртових цінах підприємства

тис. грн.

22290,24

Розрахунок

3

Фонд оплати праці

тис. грн.

4983, 52

Табл. 4.2

4

Середньорічна вартість основних виробничих фондів

тис. грн.

10175,19

Табл. 5

5

Загальна площа цеху

м 2

826,8

Розрахунок

6

Спискова чисельність працівників

чол.

202

Табл. 4.2

7

Спискова чисельність робітників

чол.

184

Табл. 3.2

8

Виробіток одного працівника за рік

тис.грн.

110,34

Розрахунок

9

Фондовіддача

грн.

2,19

Розрахунок

10

Собівартість товарної продукції

тис. грн.

18575,34

Розрахунок

11

Витрати на 1 грн. товарної продукції

грн.

0,83

Розрахунок

12

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

грн.

2055,91

Табл. 4.2

13

Сума оборотних засобів

тис. грн.

1291,8

Розрахунок

14

Прибуток підприємства

тис. грн.

2122,8

Розрахунок

15

Рентабельність виробництва

%

18,51

РозрахунокДОДАТКИ


Додаток А

Завдання

Студенту________

Групи______

  1. Варіант № _______

  2. Річна виробнича програма__________

  3. Трудомісткість робіт:

^ 3.1 складальні роботи:

________ розряд ________ н-год.

_________ розряд ________ н-год.

_________ розряд ________ н-год.

3.2 налагоджувально-регулювальні роботи:

_________ розряд _________ н-год.

4. Середня площа одного робочого місця, кв. м. ______

5. Вартість одного кв. м будівлі, грн. ______________

6. Середня вартість обладнання і апаратури на робочому місці складальника і монтажника , тис. грн. _______

7. Вартість основних матеріалів на один виріб, грн./шт. ____________

8. Вартість купованих напівфабрикатів та комплектуючих виробів на один виріб, грн./шт. __________

9. Середній коефіцієнт виконання норм робітниками відрядниками ______________

10. Кількість вихідних і святкових днів в році, дн. __________

11. Режим роботи підприємства, зміни _______

12. Цілоденні невиходи на роботу через:

а) відпустки ________ дн.

б) хвороби __________ дн.

в) виконання державних обов'язків ___________________ дн.


Завдання видав _________________________

/ підпис викладача /


Додаток Б

Вихідні дані для визначення трудомісткості виробничої програми
^ Варіант завдання

Річна виробнича програма, тис. шт.

Трудомісткість робіт за видами і розрядами, н-год./шт.

^ Складальні роботи

Налагоджувальні і регулювальні роботи *

Розряди робіт

І

11

111

IV

V

VI

V- VI

1

34

1,1
2,4
2,9
0,4

2

21

1,4
2,7

2,80,6

3

41
2,0

2,2
2,4
0,5

4

26
0,91,0
0,7

5

38
2,7
3,11,1

6

25

0,22,00,8

7

33

1,3


0,7
0,6

8

27

1,6
3,0

3,10,8

9

32
1,8

2,1

2,20,4

10

42
2,1

2,4
3,2
0,6

11

34

1,3
1,5

1,70,5

12

28

1,5

1,82,0
0,7

13

29
2,1

2,6
3,4
0,8

14

23

1,5
1,7

1,90,5

15

20
2,1
2,6

2,9
0,7

16

26

1,01,1
1,3

0,9

17

42
1,7

2,.8

2,30,3

18

362,2
2,4

2.6

0,8

19

37

1,3
2,2

2,81,1

20

381,4
2,2

2.5

0,5

21

44
0,4
0,9
1,8

0,7

22

36

1,1
1,9
2,6
0,5

23

25
0,8

2,6

2,80,4

24

31

1,52,5

2,8
0,8

25

24
0,9
2,7

2,9
0,7

26

41

1,5
2,1
2,9
0,5

27

40

0,5
1,6

1,90,6

28

39
0,6
1,8

2,2
0,5

29

271,7
1,8

2.4

0,8

ЗО

36

0,71,4
1.8

0,5

31

24
0,6
1,1

1,9
0,6

32

41

1,5
1,9

2,41,1

33

33

0,52,3

2,5
0,9

34

36

0,6

1,82,6
0,6

35

34

1,0
2,1

2.,30,8

36

38

1,5
2,.2

2,40,5

37

32
2,0

2,2
2,7
0,7

38

33

1,1
1,9
2,8
0,5

39

26

1,6

1,82,0
0,8

40

27
2,0

2,2

2,70,9

4134

1,4

1,6
2,40,642

23
2,0

2,2

3,00,8

43

33

0,6
1,7

2,81,0

44


39
1,4
1,9

3,4
0,4

45

42

1,7
2,8
3,2
0,8Налагоджувальні і регулювальні роботи: 5-й розряд парні варіанти і 6-й розряд – непарні
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства»
«Економіка підприємства» напрям підготовки: 030508 Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505...
Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання...
Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни "Економіка праці"
Завдання даної роботи – самостійне виконання студентами контрольних теоретичних питань і практичних завдань з метою засвоєння знань...
Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства"
Економіка підприємства”; в них наведено мету і завдання дипломної роботи, вибір теми, поетапні процедури організації дипломування,...
Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи
Написання курсової роботи з трудового права передбачено навчальним планом підготовки студентів із спеціальності "Правознавство"
Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни " Економіка праці та соціально-трудові відносини"
Розрахунок чисельності працівників підприємства та аналіз руху персоналу підприємства
Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, конторольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад...
Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри «Фінанси» №
Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до підготовки І проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства
Економіка підприємства” (для студентів 4 курсу денної форми навчання бакалаврів за напрямом 050100 „Економіка І підприємництво”,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы