Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво» icon

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»


Скачать 99.85 Kb.
НазваниеМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
страница1/9
Размер99.85 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Міністерство аграрної політики та продовольства України

Сумський національний аграрний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з дисципліни «Економіка підприємств»

для студентів напряму « Економіка і підприємництво»


Суми

2013


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 7.050104 «Фінанси» усіх форм навчання / Укладач Терещенко С.І. - Суми, 2013


Кафедра економіки та контролінгу

 1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ НАПИСАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота – є творчою роботою студента.

Метою підготовки самостійної роботи є:

 • вивчення студентами загальних принципів і положень про оцінку землі на макро- і мікро- рівнях;

 • уміння проводити фінансові та економічні розрахунки, щодо оцінки землі та плати за землю

Завданнями підготовки самостійної роботи є:

 • набуття практичних знань, щодо оцінки землі та плати за землю;

 • вивчення нормативної бази щодо використання землі;

 • виявлення проблем і пошук їхнього рішення;

 • закріплення теоретичних знань і перенесення їх у практичну площину.

Самостійна робота має відповідати таким вимогам:

- чіткість викладення;

- переконливість аргументації;

- обґрунтованість висновків і рекомендацій.

Робота виконується у вигляді пояснювальної записки обсягом 5 - 15 сторінок рукописом або машинописною формою з додатками нормативної бази з досліджуваного питання.

У роботі мають бути: титульний аркуш, зміст, вступ, основна частина, висновки, практична частина, додатки та список літератури.

У вступі треба відобразити загальний зміст роботи, її мету і завдання.

Основна частина містить розділи, що відповідають темі самостійної роботи у яких висвітлюються теоретичні й практичні питання.

Написання практичної частини самостійної роботи здійснюється в такій послідовності:

 1. записується умова задачі відповідно до варіанта, що призначається виконавцю відповідно до порядкового номера студента в списку групи. Кожна задача має починатися з нової сторінки;

 2. послідовно записуються формули, за якими необхідно розв’язувати дані задачі з поясненнями й коментарями умовних позначок формули;

 3. підставляються вхідні дані, проводяться необхідні розрахунки й формулюється відповідь;

 4. формулюються висновки щодо отриманих результатів.


2. ЗАХИСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Захист самостійної роботи проводиться під час занять шляхом повідомлення про суть розглянутого питання й виявленої проблеми, шляхах її вирішення й відповідей на задані питання студенту викладачем.


3. ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Земля як національне багатство.

2. Історія розвитку землеустрою.

3. Характеристика сучасного стану земельних ресурсів України.

4. Структура земельного законодавства

5. Основні положення нового Земельного Кодексу України.

6. Земельна реформа в Україні, її завдання.

7. Формування ринку землі

8. Особливості реформування земельних відносин.

9. Земельний банк.

10. Моніторинг земель.

11.Земельний кадастр та його економічний зміст.

12. Світовий досвід управління земельними ресурсами.

13. Управління земельними ресурсами в США.

14. Управління земельними ресурсами В Польщі.

15. Управління земельними ресурсами в Китаї.

16. Управління земельними ресурсами в Ізраїлі.

17. Оренда землі.

18.Вплив грошової оцінка на ринок землі.

19. Маркетингове дослідження ринку землі в Україні.

20. Ринок землі в сучасній російській економіці.

4. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИКОНАНЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Задача 1
^

Провести розрахунок балів бонітету ґрунту в земельно – оціночному районі за природними властивостями, скласти таблицю, зробити висновки.

Таблиця вибору варіантів


Перша буква прізвища

Зона

Культура

Властивості ґрунту в господарстві

За 100 балів прийнято

корегуючи коефіцієнт за кислотністю

глибина гумусового горизонту, см

вміст гумусу, %

вміст фізичної глини, %

глибина гумусового горизонту, см

вміст гумусу, %

вміст фізичної глини, %
А,Б,В,Г,

Д,Е,Є

полісся

зернові


22

2,2

0,29

62

4,2

0,92

0,7

Ж,З,И,І,

Ї,Й

лісостеп

оз. жито

39

2,9

0,37

62

4,2

0,92

0,7

К,Л,М,

Н,О,П

полісся

ячмінь

44

2,6

0,32

62

4,2

0,92

0,7

Р,С,Т,

У,Ф,Х,

лісостеп

кукурудза

20

1,6

0,25

62

4,2

0,92

0,7

Ц,Ч,Ш,

Щ,Ю,Я

полісся

картопля

40

2,3

0,29

62

4,2

0,92

0,7
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво» iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво» iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво» iconМетодичні вказівки до підготовки І проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства
Економіка підприємства” (для студентів 4 курсу денної форми навчання бакалаврів за напрямом 050100 „Економіка І підприємництво”,...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво» iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Економіка підприємств» на тему: Визначення основних показників
Економіка підприємств в теперішній час – це 85% всієї світової економіки. Щоб розвивати ринкові відносини, забезпечувати національну...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво» iconМетодичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства»
«Економіка підприємства» напрям підготовки: 030508 Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво» iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства"
Економіка підприємства”; в них наведено мету і завдання дипломної роботи, вибір теми, поетапні процедури організації дипломування,...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво» iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни " Економіка І організація інноваційної діяльності" для студентів напрямку
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри «Економіка, організація і управління підприємством»...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво» iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни " Економіка І організація інноваційної діяльності" для студентів напрямку
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри «Економіка, організація і управління підприємством»...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво» iconМетодичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни "Економіка праці"
Завдання даної роботи – самостійне виконання студентами контрольних теоретичних питань і практичних завдань з метою засвоєння знань...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, конторольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво» iconКафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес»
Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы