Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи курсантів мета самостійної роботи курсантів: Подальше розширення та поглиблення знань, отриманих на аудиторних заняттях icon

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи курсантів мета самостійної роботи курсантів: Подальше розширення та поглиблення знань, отриманих на аудиторних заняттях


Скачать 22.19 Kb.
НазваниеМетодичні вказівки щодо виконання самостійної роботи курсантів мета самостійної роботи курсантів: Подальше розширення та поглиблення знань, отриманих на аудиторних заняттях
Размер22.19 Kb.
ТипМетодичні вказівки

ЗАГАЛЬНО МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ КУРСАНТІВ


Мета самостійної роботи курсантів:


 1. Подальше розширення та поглиблення знань, отриманих на аудиторних заняттях.

 2. Формування навичок та вмінь в організації самостійного вчення нового матеріалу, з яким курсанти не знайомились у ході аудиторних занять.

 3. Розвиток навичок самостійної роботи з підручниками та іншими ученими матеріалами.

 4. Засвоїти навички в організації самостійної роботи: розподіл часу, вибір ученого матеріалу та його систематизації.


Самостійна робота здійснюється у різних формах.


 1. Обов’язкові аудиторні заняття та індивідуальні консультації викладача з курсантами.

 2. Вчення теоретичних запитів з використанням учених та методичних посібників та відповідної літератури у неучений час, здача викладачу завдань, виконаних у строк, передбачених графіком, або виконання цих матеріалів при поточному контролю знань.

 3. Самостійне вчення окремих теоретичних питань з метою поглиблення знань по конкретній темі.

 4. Виконання індивідуальних завдань з метою придбання курсантами практичних знань, збільшити різноманітність поглядів та послідовно розібратися у практичній значимості ізученої теорії.

Основними формами контролю за виконанням самостійної роботи є:

 • відповіді на заняттях при поточному контролі;

 • захист виконаних практичних робіт;

 • захист самостійних творчих робіт;

 • індивідуальні співбесіди;

 • здача заліків та іспитів.Правила виконання курсантами самостійної роботи.


 1. Для виконання самостійної роботи необхідно завести окремий зошит, в якому всі завдання повинні бути виконані у відповідної послідовності.
 1. перед виконанням кожного індивідуального завдання необхідно повністю вказати його зміст, план виконання та виконаною літературу.
 1. Самостійна робота доповнюється рисунками, графіками та таблицями.
 1. Після перевірки завдання викладач, та у випадку находження помилок, курсант зобов’язан їх ліквідувати.
 1. Усі виконані курсантами самостійні роботи повинні здаватись у встановлений строк.
 1. На першому аркуші зошиту курсант виконує слідкуючу таблицю:
Номер та назва роботи

Строк здачи роботи

Оцінка

Підпис

Згідно з графіком

фактично^ ГРАФИК РОЗПОДІЛУ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИз/п

Назва теми

Кількість годин на проработку

1

Вимоги, які ставляться до господарчого обліку

1

2

Наукова організація бухгалтерського обліку

1

3

Права та обов’язки головних бухгалтерів

4

4

Облік ремонту основних фондів

4

5

Облік нематеріальних активів

6

6

Облік матеріалів та палива на складах та судах

4

7

Взаємозв’язок складського обліку з обліком у бухгалтерії

2

8

Середній заробіток. Удержання по заробітної платі. Збереження середнього заробітку.

6

9

Класифікація експлуатаційних витрат на морському транспорті.

6

10

Калькуляція собівартості та використання вантажно-розвантажувальних робот.

6

11

Прибутки від експлуатації морського транспорту.

6

Всього

45^ ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ


Тема 1. Вимоги щодо господарського обліку.

 1. Співвідношення облікових та планових показників.

 2. Уніфікація у методах введення обліку.

 3. Точність і об’єктивність.

 4. Повнота обліку.

 5. Своєчасність та дійсність.


Література:


В.В. Деречин, М.М. Кізім «Теорія бухгалтерського обліку», Одеський державний економічний університет , 2006. , стор. 14-49


Тема 2. Наукова організація бухгалтерського обліку.

 1. Бухгалтерський облік – інформаційна підсистема управління підприємством.

 2. Централізована і децентралізована форми організації бухгалтерського обліку.

 3. Принципи спеціалізації і кооперування, пропорційності, паралельності, прямо точності, безперервності, ритмічності.

 4. Організація управління і обслуговування обліково - аналітичного процесу.


Література:


В.В. Деречин, М.М. Кізім «Теорія бухгалтерського обліку», Одеський державний економічний університет , 2006. , стор. 14-49, стор. 49-52


Тема 3. Права та обов’язки головних бухгалтерів.

 1. Приблизна структура апарату бухгалтерії.

 2. Призначення та звільнення головних бухгалтерів.

 3. Обов’язки головних бухгалтерів.

 4. Права головних бухгалтерів.

 5. Відповідальність головних бухгалтерів.


Література:


Черкесов - Цыбизов А.А., Медов В.Н., Носов Б.А. «Бухгалтерский учет на морском транспорте», М., Транспорт., стор. 14-49


Тема 4. Облік ремонту основних фондів.

 1. Облік капітального ремонту.

 2. Витрати на капітальній ремонт, за рахунок амортизаційних відрахувань.

 3. Зміни балансової вартості об’єктів основних фондів при їх модернізації.

 4. Порядок розрахунків з підрядчиками за капітальний ремонт обладнання.

 5. Капітальний ремонт орендованих основних фондів.

 6. Облік втрат на поточний ремонт об’єктів основних фондів.


Література:


Черкесов-Цыбизов А.А., Медов В.Н., Носов Б.А. «Бухгалтерский учет на морском транспорте», М., Транспорт.

В.В. Деречин, М.М. Кізім «Теорія бухгалтерського обліку», Одеський державний економічний університет , 2006.


Тема 5. Облік нематеріальних активів

 1. Визначення нематеріальних активів .

 2. Групи нематеріальних активів, їх значення.

 3. Нарахування амортизації нематеріальних активів.

 4. Вибуття нематеріальних активів.


Література:


Черкесов-Цыбизов А.А., Медов В.Н., Носов Б.А. «Бухгалтерский учет на морском транспорте», М., Транспорт.

В.В. Деречин, М.М. Кізім «Теорія бухгалтерського обліку», Одеський державний економічний університет , 2006.


Тема 6. Облік матеріалів та палива на складах та судах.

 1. Облік матеріальних цінностей на складах.

 2. Облік матеріальних цінностей на судах.

 3. Списання матеріальних цінностей.

 4. Інвентаризація матеріальних цінностей.

 5. Облік палива на судах.


Література:


Черкесов-Цыбизов А.А., Медов В.Н., Носов Б.А. «Бухгалтерский учет на морском транспорте», М., Транспорт. стор. 89-93


Тема 7. Взаємозв’язок складського обліку з обліком у бухгалтерії.

 1. Забезпечення взаємозв’язку складського обліку та бухгалтерського обліку при ручній обробки первинної інформації.

 2. Взаємозв’язок складського та бухгалтерського обліку при умовах автоматизації обробки первинної інформації.

Література:


Черкесов-Цыбизов А.А., Медов В.Н., Носов Б.А. «Бухгалтерский учет на морском транспорте», М., Транспорт. стор. 97-98


Тема 8. Середній заробіток. Утримання із заробітної плати.

 1. Методи нарахування середнього заробітку:

 • для робітників, які проробили менше двох місяців;

 • для робітників. які проробили менше року;

 • для розрахунків за відпуску робочим – відрядникам;

 • для жінок, якщо перевести їх на більш легку роботу;

 • для виплат по соціальному страхуванню.

 1. Утримання із заробітної плати.Література:


І.А. Волкова «Фінансовий облік», Київ 2009, стор. 103-112


Тема 9. Класифікація експлуатації видатків на морському транспорті.

 1. Експлуатаційні видатки по економічному змісту.

 2. Експлуатаційні видатки по видам виробництва.

 3. Експлуатаційні видатки по способу включення у калькуляцію собівартості.

 4. Експлуатаційні видатки по відношенню к плану.

 5. експлуатаційні видатки у залежності від зміни об’ємів робіт.

 6. Експлуатаційні видатки по відношенню к звітному періоду.

Література:


Черкесов-Цыбизов А.А., Медов В.Н., Носов Б.А. «Бухгалтерский учет на морском транспорте», М., Транспорт. стор. 136-141


Тема 10. Калькуляція собівартості перевезень та виконання вантажна – розвантажувальних робіт.

 1. Планова та звітна калькуляція.

 2. Облікові одиниці при калькуляції собівартості перевезень.

 3. Прямі та непрямі видатки перевезень.

 4. Видатки, які не відносяться на собівартість перевезень

 5. Прямі та непрямі видатки вантажна – розвантажувальних робіт.Література:


Черкесов-Цыбизов А.А., Медов В.Н., Носов Б.А. «Бухгалтерский учет на морском транспорте», М., Транспорт. стор. 136-141


Тема 11. Доходи від експлуатації морського транспорту.

 1. Класифікація доходів:

 • по видам виробництва;

 • по відношенню до плану;

 • по відношенню к звітному періоду.

 1. Розрахунок доходів.

 2. Облік доходів від експлуатації транспортного флоту.

 3. Облік доходів від вантажна – розвантажувальних робіт.Література:


Черкесов-Цыбизов А.А., Медов В.Н., Носов Б.А. «Бухгалтерский учет на морском транспорте», М., Транспорт. стор. 155-159


^ КОНТРОЛЬ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


з/п

Назва теми

Форма контролю

1

Вимоги, які ставляться до господарчого обліку

Перевірка звіту, співбесіда

2

Наукова організація бухгалтерського обліку

Перевірка звіту, співбесіда

3

Права та обов’язки головних бухгалтерів

Перевірка звіту, співбесіда

4

Облік ремонту основних фондів

Перевірка звіту, співбесіда

5

Облік нематеріальних активів

Перевірка звіту, співбесіда

6

Облік матеріалів та палива на складах та судах

Перевірка звіту, співбесіда

7

Взаємозв’язок складського обліку з обліком у бухгалтерії

Перевірка звіту, співбесіда

8

Середній заробіток. Удержання по заробітної платі. Збереження середнього заробітку.

Перевірка звіту, співбесіда

9

Класифікація експлуатаційних витрат на морському транспорті.

Перевірка звіту, співбесіда

10

Калькуляція собівартості та використання вантажно-розвантажувальних робот.

Перевірка звіту, співбесіда

11

Прибутки від експлуатації морського транспорту.

Перевірка звіту, співбесідаРЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:


1. Черкесов-Цыбизов А.А., Медов В.Н., Носов Б.А. «Бухгалтерский учет на морском транспорте», М., Транспорт.

2. І.А. Волкова «Фінансовий облік», Київ 2009

3. В.В. Деречин, М.М. Кізім «Теорія бухгалтерського обліку», Одеський державний економічний університет

Похожие:

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи курсантів мета самостійної роботи курсантів: Подальше розширення та поглиблення знань, отриманих на аудиторних заняттях iconМетодичні вказівки щодо виконання самостійної роботи курсантів мета самостійної роботи курсантів: Подальше розширення та поглиблення знань, отриманих на аудиторних заняттях
Формування навичок та вмінь в організації самостійного вчення нового матеріалу, з яким курсанти не знайомились у ході аудиторних...
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи курсантів мета самостійної роботи курсантів: Подальше розширення та поглиблення знань, отриманих на аудиторних заняттях iconПедагогіка вищої школи
Основна дидактична мета заняття – розширення, поглиблення й деталізація наукових знань, отриманих магістрантами на лекціях та в процесі...
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи курсантів мета самостійної роботи курсантів: Подальше розширення та поглиблення знань, отриманих на аудиторних заняттях iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання...
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи курсантів мета самостійної роботи курсантів: Подальше розширення та поглиблення знань, отриманих на аудиторних заняттях iconКафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес»
Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи курсантів мета самостійної роботи курсантів: Подальше розширення та поглиблення знань, отриманих на аудиторних заняттях iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, конторольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад...
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи курсантів мета самостійної роботи курсантів: Подальше розширення та поглиблення знань, отриманих на аудиторних заняттях iconМетодичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни "Економіка праці"
Завдання даної роботи – самостійне виконання студентами контрольних теоретичних питань і практичних завдань з метою засвоєння знань...
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи курсантів мета самостійної роботи курсантів: Подальше розширення та поглиблення знань, отриманих на аудиторних заняттях iconМетодичні вказівки до виконання лабораторної роботи, системні плати. Теоретичні відомості
Мета роботи: Навчитися працювати з оболонкою explorer : усувати, копіювати, переміщати файли та папки
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи курсантів мета самостійної роботи курсантів: Подальше розширення та поглиблення знань, отриманих на аудиторних заняттях iconРозподіл балів, які отримують студенти
Студент має можливість отримати бали за активність на практичних (семінарських) заняттях, за виконання самостійної роботи та завдань...
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи курсантів мета самостійної роботи курсантів: Подальше розширення та поглиблення знань, отриманих на аудиторних заняттях iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи курсантів мета самостійної роботи курсантів: Подальше розширення та поглиблення знань, отриманих на аудиторних заняттях iconМетодичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «екологічна безпека» для курсантів І студентів напряму підготовки
Екологічна безпека. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи для курсантів і студентів напряму підготовки...
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи курсантів мета самостійної роботи курсантів: Подальше розширення та поглиблення знань, отриманих на аудиторних заняттях iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы