Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр icon

Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр


Скачать 111.06 Kb.
НазваниеМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр
страница1/2
Размер111.06 Kb.
ТипДокументы
  1   2


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


ДЕПАРТАМЕНТ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АПВ ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ


НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР АГРАРНОЇ ОСВІТИ


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


З ДИСЦИПЛІНИ “ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА”


2011

Укладач:

Добронецька Т.Б., викладач ВП НУБіП України "Немішаївський агротехнічний коледж"Рецензенти:

Падус Я.М., викладач ВП НУБіП України "Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого";

Довгань Л.П., викладач Верхньодніпровського коледжу Дніпропетровського ДАУ;

Єрмоліна О.П., викладач Сосницького сільськогоспо­дарського технікуму бухгалтерського обліку;

Гайбура Т.А., викладач ВСП "Новокаховський коледж Таврійського ДАТУ";

Веремій Т.Б., викладач Житомирського агротехнічного коледжу
Муц М.Р., викладач Хорольського агропромислового коледжу Полтавської ДАА
Самчук Л.І., викладач Технікуму землевпорядкування Житомирського НАЕУ
Цах Л.М., викладач ВП НУБіП України "Немішаїв­ський агротехнічний коледж"

Редактор

Світельська С.Ф.Відповідальна

за випуск


Кураченко Г.М.
 1. Наука, яка вивчає закономірності планування, раціональної побудови і ведення ефективного виробництва у підприємствах та об’єднаннях:

1. Економіка підприємства

2. + Планування та організація діяльності підприємства

3. Технологія галузі

4. Підприємництво


 1. Який метод науки “Планування та організація діяльності підприємства” займається масовим спостереженням, групуванням, узагальненням економічних показників?

 1. Монографічний

 2. + Економіко-статистичний

 3. Експериментальний

 4. Економіко-математичний
 1. Об’єктами науки “Планування та організація діяльності підприємств” є:

 1. Галузі с.-г. виробництва

 2. + С.- г. підприємства різних форм власності

 3. АПК

 4. Інфраструктура ринку
 1. Організаційно відокремлена і економічно самостійна ланка виробничої сфери народного господарства, що спеціалізується на виготовленні продукції, виконанні робіт і наданні послуг, – це:

 1. Цех

 2. Галузь

 3. + Підприємство

 4. Дільниця
 1. Головне завдання підприємства полягає у:

 1. + Задоволенні потреб ринку з метою одержання прибутку

 2. Ефективному використанні активів виробництва

 3. Підвищенні продуктивності праці

 4. Підвищенні якості продукції
 1. Основним документом, що регулює діяльність підприємства, є:

 1. + Статут

 2. Ліцензія

 3. Патент

 4. Закон “Про власність”
 1. Певна сукупність правил, що регулюють діяльність підприємства та його відносини з іншими суб’єктами господарювання, називається:

 1. Колективний договір

 2. Розклад робочого дня на підприємстві

 3. + Статут підприємства

 4. Трудовий договір
 1. Виробнича структура підприємства може бути:

 1. Спеціалізована

 2. + Цехова

 3. Універсальна

 4. Комплексна
 1. До якого напряму діяльності відносяться реклама, організація збуту та постачання?

 1. Економічна

 2. + Комерційна

 3. Інноваційна

 4. Виробнича
 1. Статутний фонд, розподілений на частини, розмір яких визначається установчими документами, учасники несуть відповідальність у межах їх внесків відноситься до:

 1. Акціонерного

 2. Товариства з повною відповідальністю

 3. + Товариства з обмеженою відповідальністю

 4. Товариств з додатковою відповідальністю
 1. Товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю та відповідають за зобов’язаннями усім своїм майном, відносяться до:

 1. Товариств з додатковою відповідальністю

 2. + Товариств з повною відповідальністю

 3. Товариств з обмеженою відповідальністю

 4. Акціонерне товариство
 1. Що визначають за виразом

грошова оцінка с.-г. угідь, що підлягають паюванню поділена на чисельність пайовиків, що мають право на земельний пай


 1. + Вартість земельного паю

 2. Середню грошову оцінку гектара с.-г. угідь

 3. Кількість фізичних гектарів на одного пайовика

 4. Кількіст еталонних гектарів на одного пайовика
 1. Що визначають за виразом

площа с.-г. угідь, переданих у колективну власність підприємств

чисельність пайовиків, які мають право на земельний пай

 1. Розмір земельного паю в умовних кадастрових гектарах

 2. + Кількість фізичних гектарів с.-г. угідь на одного пайовика

 3. Вартість земельного паю

 4. Кількість еталонних гектарів на одного пайовика
 1. Вищим органом управління в акціонерному товаристві є:

 1. Спостережна наглядова рада

 2. + Загальні збори

 3. Правління

 4. Голова правління
 1. Які з перелічених показників характеризують економічну ефективність системи землеробства ?

 1. Рівень розораності земель

 2. + Розмір прибутку на одиницю земельної площі

 3. Структура посівних площ

 4. Грошова оцінка гектара с.-г. угідь
 1. Яка система тваринництва характеризується тим, що зимова годівля тварин і догляд виконуються людиною в упорядкованих приміщеннях з механізацією робочих процесів?

 1. Стійлова

 2. Культурно-пасовищна

 3. + Стійлово-пасовищна

 4. Пасовищна
 1. Підприємство, створене для здійснення обслуговування переважно своїх членів на засадах взаємодопомоги та економічного співробітництва – це:

 1. Технічний центр

 2. + Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив

 3. Житлово-комунальне господарство

 4. Приватне (приватно-орендне) підприємство
 1. Який вид кооперативу створюється для надання послуг з ветеринарного обслуговування, племінної роботи, телефонізації, газифікації в сільській місцевості?

 1. + Сервісний

 2. Постачальницький

 3. Заготівельно-збутовий

 4. Переробний

 1. Який процес включає операції з доставки заготовок, інструменту, підготовки робочого місця?

 1. Технологічний

 2. + Підготовчий

 3. Процес контролю

 4. Виробничий
 1. Який тип виробництва характеризується широкою номенклатурою продукції і виготовленням одиничних виробів або малими серіями?

 1. Серійне виробництво

 2. + Одиничне виробництво

 3. Масове виробництво

 4. Потокове виробництво
 1. Інтервал часу, за який сходять із лінії вироби, що йдуть один за одним, – це:

 1. + Такт потокової лінії

 2. Темп потокової лінії

 3. Ритм лінії

 4. Інтенсивність лінії
 1. Що визначають за формулою:

М × К × 10000

------------------ ,

Н × а

де М – місткість ящика сівалки

К – коефіцієнт використання місткості ящика

Н – норма висіву

а – фактична ширина захвату агрегату

 1. Потребу в насінні

 2. Потребу в сівалках

 3. + Відстань між пунктами заправлення сівалок

 4. Потребу в посівних агрегатах
 1. Що розраховують за формулою:

М × 10000 × 60 хв

----------------------- ,

У × Ш × а

де М – місткість бункера

У – урожайність

Ш – швидкість руху комбайна

а – ширина захвату комбайна

 1. Потребу в комбайнах

 2. + Час завантаження бункера
 1. Потребу в автомашинах

 2. Кількість намолоченого зерна
 1. Як у технологічній карті розрахувати ліміти витрат на 1 ц:

 1. Суму витрат на 100 га : урожайність

 2. Суму витрат на 1 га × площу посіву

 3. Суму витрат на 100 га : 100 × на урожайність

 4. +Ліміт витрат на 1 га : на урожайність
 1. Якщо корову будуть утримувати 8 лактацій, то відсоток щорічного вибракування їх з основного стада становитиме:

 1. 50%

 2. 10%

 3. 2%

 4. + 12,5%
 1. Якщо взяти фактично спароване поголів’я за останні 9 місяців звітного року (+) план парувань за перші 3 місяці планового року (х) вихід приплоду в розрахунку на 100 голів, то одержимо:

 1. + Приплід телят

 2. Приплід поросят

 3. Приплід ягнят

 4. Приплід лошат
 1. Якщо перевести надоєне молоко в однопроцентне і поділити його на базисну жирність, то одержимо:

 1. + Молоко базисної жирності

 2. Молоко охолоджене

 3. Молоко фактичної жирності

 4. Молоко вище фактичної жирності
 1. Комплекс заходів, що забезпечують у певних природно-економічних умовах потрібний обсяг виробництва кормів відповідної якості при найменших витратах, – це:

 1. Кормова база

 2. Кормовий баланс

 3. Тип кормовиробництва

 4. + Система кормовиробництва
 1. Яка кількість кормів береться за основу при розрахунку посівних площ кормових культур?

 1. На плановий календарний рік

 2. На пасовищний період

 3. + На господарський рік

 4. На стійловий період

 1. Як визначити вихід кормових одиниць з одного гектара посівів кормових культур?

 1. + Урожайність × коефіцієнт переводу корму в к.од.

 2. Урожайність : коефіцієнт переводу корму в к.од.

 3. Валовий збір × коефіцієнт переводу корму в к.од.

 4. Корми в к.од. : виробництво тваринницької продукції
 1. Якщо окремо вид кормів в к.од. ( : ) на загальну кількість кормів в к.од., то отримаємо:

 1. Кормовий план

 2. Кормовий баланс

 3. Вихід к.од. з 1 га

 4. + Структуру кормової бази
 1. Максимально можливий річний випуск продукції при заданих організаційно-технічних умовах – це:

 1. Резервна потужність

 2. + Виробнича потужність

 3. Виробнича програма

 4. Номенклатура продукції підприємства
 1. Сукупність споживчих властивостей продукції, що характеризу­ють її відмінності від аналогічної продукції конкурента – це:

 1. Якість продукції

 2. + Конкурентоспроможність

 3. Сертифікація продукції

 4. Стандартизація продукції
 1. Виріб, що виготовляється вперше, а також модернізований виріб, що отримав нову якісну характеристику, – це:

 1. Конкурентоспроможність продукції

 2. Життєвий цикл продукції

 3. + Новий вид продукції

 4. Освоєння виробництва
 1. Що означає відсоткове відношення грошових надходжень від реалізації певного виду продукції до суми всіх грошових надходжень?

 1. Структура виробничих витрат

 2. + Структура товарної продукції

 3. Структура валової продукції

 4. Витрати на виробництво товарної продукції
 1. Для збалансування потреб у ресурсах і джерел їх покриття використовується:

 1. Ресурсний метод

 2. + Балансовий метод

 3. Нормативний метод

 4. Економіко-математичні методи
 1. Комплексний плановий документ підприємницької діяльності, що містить заходи, спрямовані на одержання прибутку, – це:

 1. Фінансовий план

 2. План маркетингу

 3. + Бізнес-план

 4. План підвищення технічного рівня виробництва
 1. В якому розділі бізнес-плану міститься показ можливостей підприємства і стратегія їх реалізації?

 1. Інвестиційний план

 2. + Резюме

 3. План маркетингу

 4. План виробництва
 1. В якому розділі бізнес-плану планують доходи і витрати, аналізується беззбитковість підприємства?

 1. Інвестиційний план

 2. Оцінка ризиків і управління ними

 3. + Фінансовий план

 4. План маркетингу
 1. В якому плановому документі визначається щоденна потреба в техніці і працівниках?

 1. Технологічна карта

 2. План-маршрут

 3. Квартальний план

 4. + Робочий план
 1. В якому розділі бізнес-плану аналізуються ринки тієї с.-г. продукції, на виробництві якої спеціалізується підприємство або планує виробляти і реалізувати у перспективі?

 1. + План маркетингу

 2. Фінансовий план

 3. План інвестиційної діяльності

 4. План доходів і витрат
 1. Рух окремих статевих і вікових груп худоби протягом певного планового періоду – це:

 1. Відтворення стада

 2. Структура стада

 3. Спеціалізація тваринництва

 4. + Оборот стада
 1. Як розрахувати в плановому обороті стада середньорічне поголів’я дорослої худоби ?

 1. + Поголів’я на початок періоду ( +) поголів’я на кінець періоду і поділити на 2

 2. Поголів’я на початок періоду (+) надходження (–) вибуття

 3. Планову кількість кормо-днів ( : ) 12

 4. Планову кількість кормо-днів (:) 3
 1. Як визначити плановий валовий приріст живої маси?

 1. Поголів’я на початок року (×) середньодобовий приріст 1 гол (×) 365

 2. Поголів’я на кінець року (×) середньодобовий приріст 1 гол. (×) 365

 3. + Середньорічне поголів’я (×) середньодобовий приріст 1 гол. (×) 365

 4. Середньорічне поголів’я (×) середньодобовий приріст 1 гол. (×) 12
 1. Процес заміни малопродуктивної старої худоби ремонтним молодняком – це:

 1. Оборот стада

 2. Структура стада

 3. Реалізація

 4. + Відтворення стада
 1. Як розрахувати планову урожайність?

 1. + Середньорічну урожайність за 5 останніх років (+) приріст урожайності за рахунок агрозаходів

 2. Фактична урожайність звітного року

 3. За найвищою урожайністю за останні 5 років

 4. За найнижчою урожайністю за основні 5 років
 1. Як розрахувати в технологічній карті кількість нормо-змін?

 1. + Обсяг роботи ( : ) змінну норму виробітку

 2. Обсяг роботи ( × ) еталонний змінний виробіток трактора

 3. Обсяг роботи ( × ) змінну норму виробітку

 4. Обсяг роботи (×) місячну норму виробітку
 1. Що таке зелений конвеєр?

 1. + Повне безперебійне забезпечення худоби зеленими кормами

 2. Надходження зеленої маси в кормоцех
 1. Висока якість зеленої маси всіх кормових культур

 2. Своєчасна заготівля зелених кормів
 1. Як визначити планові посівні площі?

 1. Валовий збір у натурі перевести в кормові одиниці

 2. + Валовий збір ( : ) планову урожайність

 3. Підрахувати всі канали використання рослинницької продукції

 4. Площі під окремими культурами ( : ) загальну посівну площу
 1. Як у робочому плані розраховується щоденна потреба в тракторах?

  1. Обсяг роботи ( : ) змінну норму виробітку

  2. Обсяг роботи ( : ) строк її виконання

  3. + Обсяг роботи (:) денну норму виробітку одного трактора

  4. Кількість тракторів ( х ) кількість робочих машин в одному агрегаті
 1. Як називається процес нагромадження коштів для повного відновлення основних засобів?

 1. Знос основних засобів

 2. Норма амортизації

 3. Річна сума амортизації

 4. + Амортизація
 1. Який показник буде визначений, якщо перемножити кількість виконаних нормозмін тракторами конкретної марки на змінну норму виробітку даної марки трактора в еталонних гектарах?

 1. + Обсяг роботи в умовних еталонних гектарах

 2. Затрати праці в людино-годинах

 3. Кількість фізичних тракторів

 4. Кількість еталонних тракторів
 1. Якщо обсяг механізованої роботи поділити на добуток змінної норми виробітку, коефіцієнту змінності, строку виконання роботи і нормативного коефіцієнту технічної готовності, то отримаємо:

 1. Кількість робочих машин в агрегаті

 2. + Кількість тракторів

 3. Кількість механізаторів

 4. Обсяг роботи в умовних еталонних гектарах
 1. Як визначити кількість робочих машин в одному агрегаті?

 1. Обсяг роботи ( : ) на строк її виконання

 2. Кількість технічно готових тракторів (:) на їх спискову кількість

 3. + Тягове зусилля трактора (×) коефіцієнт використання тягового зусилля трактора ( : ) опір однієї робочої машини

 4. Обсяг роботи ( : ) на змінну норму виробітку
  1   2

Похожие:

Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр
Падус Я. М., викладач вп нубіп україни "Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого"
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік”
Стрільчук Л. В., викладач вп нубіп україни “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік”
Стрільчук Л. В., викладач вп нубіп україни “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економічний аналіз”
Зарівна Б. П., викладач вп нубіп україни “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економіка І нормування праці”
Киверига О. Ю., викладач вп нубіп україни "Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого"
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “контроль І ревізія”
Мамаєва О. О., викладач Сосницького сільськогоспо­дарського технікуму бухгалтерського обліку
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “облік І звітність у бюджетних установах”
Мовчун Л. О., викладач вп нубіп україни “Бобровицький коледж економіки та менеджменту
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економічний аналіз”
Бойко Л. А., Семченко О. В., викладачі Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської даа
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “управління витратами”
Бойко Л. А., Пшенична Ю. С., викладачі Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської даа
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “управління витратами”
Бойко Л. А., Пшенична Ю. С., викладачі Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської даа
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр iconДепартамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “податкова система”
Редько Н. С., викладач Сосницького сільськогосподар­ського технікуму бухгалтерського обліку
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы