Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік” icon

Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік”


Скачать 101.43 Kb.
НазваниеМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік”
страница1/3
Размер101.43 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


ДЕПАРТАМЕНТ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АПВ ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ


НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР АГРАРНОЇ ОСВІТИ


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


З ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК”


2011


Укладач

Покутня Н.О., викладач Коледжу Сумського НАУРецензенти:

Стрільчук Л.В., викладач ВП НУБіП України “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”;

Петренко Ю.В., викладач ВП НУБіП України “Бобровицький коледж економіки та менеджменту

ім. О. Майнової”;

Рось Н.І., викладач Верхньодніпровського коледжу Дніпропетровського ДАУ;

Лукаш Р.Є., викладач Сосницького сільськогоспо­дарського технікуму бухгалтерського обліку;

Жукова Ю.А., викладач ВСП “Новокаховський коледж Таврійського ДАТУ”;

Маєвська А.П., викладач Житомирського агротехнічного коледжу;
Талько Т.В., викладач ВП НУБіП України “Ірпінський економічний коледж;

Борковська Г.В., викладач Рівненського державного аграрного коледжу;

Осадчук Л.А., викладач Шепетівського технікуму Подільського ДАТУРедактор

Світельська С.Ф.Відповідальна

за випуск


Кураченко Г.М.1. Сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності – це:

бухгалтерський облік

управлінський облік

національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку

+ облікова політика


2. Хто несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та оформлення первинних документів:

головний бухгалтер

+ власник підприємства

Міністерство фінансів України

вища організація


3. Забезпечення дотримання методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановленні строки фінансової звітності – це обов’язки:

+ головного бухгалтера

керівника підприємства

вищої організації

Міністерства аграрної політики та продовольства України


4. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є:

усне повідомлення

+первинні документи

регістри бухгалтерського обліку

журнали-ордери


5. Який документ укладається з касиром для забезпечення відповідальності?

+ Договір про повну матеріальну відповідальність

Касова книга

Колективний договір

Трудовий договір


6. Яка гранична сума готівкового розрахунку одного підприємства з іншим протягом дня:

+ 10000 ( десять тисяч) гривень

ліміт залишку готівки в касі

5000 (п’ять тисяч) гривень

не встановлена


7. Ліміт каси підприємства затверджується:

головним бухгалтером

+ внутрішнім наказом підприємства

установою банку

вищою установою


8. Для обліку касових операцій призначений рахунок:

+ 30

31

33

34


9. Приймання готівки в касу оформляється:

+ прибутковим касовим ордером

заявою на переказ готівки

грошовим чеком

видатковим касовим ордером


10. Для обліку коштів на рахунках у банку призначений рахунок:

30

+ 31

33

34


11. Для синтетичного обліку касових операцій призначений:

+ Журнал-ордер № 1 с.-г.

Журнал-ордер № 2 с.-г.

Касова книга

Касові ордери


12. Вкажіть, за яким документом отримують гроші в банку:

Прибутковий касовий ордер

Заява на переказ готівки

+ Грошовий чек

Видатковий касовий ордер


13. Вкажіть первинний документ на здачу готівки в банк:

Платіжне доручення

+ Заява на переказ готівки

Видатковий касовий ордер

Відомість на виплату грошей


14. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо отримано в касу гроші з банку для видачі оплати праці:

+ Дт 301 Кт 311

Дт 661 Кт 301

Дт 301 Кт 661

Дт 311 Кт 301


15. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо видали гроші з каси підзвіт:

Дт 301 Кт 372

+ Дт 372 Кт 301

Дт 92 Кт 301

Дт 661 Кт 301


16. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо з каси видали зарплату:

Дт 301 Кт 372

Дт 372 Кт 301

Дт 92 Кт 301

+ Дт 661 Кт 301


17. В якому обліковому регістрі ведеться синтетичний облік за рахунком 31?

Виписка банку

Платіжне доручення

Журнал-ордер № 2 с.-г.

+ Журнал-ордер № 1 с.-г.


18. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо з поточного рахунка сплачено ПДВ до бюджету:

+ Дт 64 Кт 31

Дт 65 Кт 31

Дт 64 Кт 63

Дт 31 Кт64


19. Копія особового рахунка клієнта в установі банку для підприємства є:

+ Виписка банку

Акредитив

Платіжне доручення

Журнал-ордер


20. Наказ підприємства для банку про списання коштів з його рахунка на рахунок отримувача – це:

Платіжна вимога

+ Платіжне доручення

Заява на акредитив

Платіжна вимога-доручення


21. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інфор­мації про дебіторську заборгованість визначає:

П(С)БО № 2

П(С)БО № 4

+ П(С)БО № 10

П(С)БО № 11


22. Юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів – це:

+ дебітори

кредитори

сумнівний борг

банкрути


23. Сума дебіторської заборгованості, яка виникає під час нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу – це:

безнадійна дебіторська заборгованість

сумнівний борг

+ поточна дебіторська заборгованість

довгострокова дебіторська заборгованість


24. Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув термін позовної давності – це:

безнадійна дебіторська заборгованість

дебіторська заборгованість

+ сумнівний борг

поточна дебіторська заборгованість


25. Підставою для відрядження працівника є:

посвідчення про відрядження

+ наказ

розпорядження

доповідна записка


26. Для обліку розрахунків з підзвітними особами призначений рахунок:

361

+ 372

38

631


27. Підставою для повного відшкодування добових витрат підзвітній особі під час перебування у відрядженні є:

звіт про відрядження

квитки на проїзд

+ наказ керівника, проїзні квитки, посвідчення про відрядження

документи про проживання


28. Термін службового відрядження у межах України:

+ не повинен перевищувати 30 календарних днів

не повинен перевищувати 20 календарних днів

граничний термін не установлений

згідно з розпорядженням керівника без обмежень


29. Для аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами застосовується:

+ Журнал-ордер № 3А с.-г.

Головна книга

Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або підзвіт

Проїзні квитки


30. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо виданий аванс на відрядження:

Д-т 371 К-т 301

+ Д-т 372 К-т 301

Д-т 375 К-т 301

Д-т 301 К-т 372


31. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо списані витрати на відрядження керівника підприємства:

Д-т 23 К-т 372

Д-т 91 К-т 372

+ Д-т 92 К-т 372

Д-т 22 К-т 372


32. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо придбані матеріали за рахунок підзвітних сум:

+ Д-т 20 К-т 372

Д-т 22 К-т 372

Д-т 23 К-т 372

Д-т 372 К-т 301


33. Для обліку розрахунків з покупцями і замовниками застосовують рахунок:

+ 36

37

38

63


34. Суму платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківсь­ких установах, касу від покупців відображаються:

за дебетом 36 рахунка

за дебетом 37 рахунка

+ за кредитом 36 рахунка

за кредитом 37 рахунка


35. Продажна вартість реалізованої продукції, яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, відображається:

+ за дебетом 36 рахунка

за дебетом 37 рахунка

за кредитом 36 рахунка

за кредитом 37 рахунка


36. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо надійшли кошти від покупців на поточний рахунок:

Д-т 311 К-т 631

+ Д-т 311 К-т 361

Д-т 311 К-т 631

Д-т 361 К-т 311


37. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо на покупців нарахований дохід за реалізовану продукцію, включаючи ПДВ:

+ Д-т 361 К-т 701

Д-т 701 К-т 361

Д-т 311 К-т 361

Д-т 361 К-т 703


38. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо нараховане податкове зобов’язання з ПДВ при реалізації продукції:

Д-т 361 К-т 701

+ Д-т 701 К-т 641

Д-т 701 К-т 643

Д-т 361 К-т 48


39. Для аналітичного обліку розрахунків з покупцями і замовниками застосовується:

Журнал-ордер № 6

+ Відомість № 6.6 с.-г.

Головна книга

Журнал-ордер № 8


40. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо створено резерв сумнівних боргів:

Д-т 38 К-т 361

+ Д-т 944 К-т 38

Д-т 791 К-т 944

Д-т 311 К-т 361


41. Активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичай­ної господарської діяльності, перебувають у процесі виробництва – це:

+ запаси

необоротні активи

біологічні активи

витрати


42. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інфор­мації про запаси визначає:

П(С)БО № 7

П(С)БО № 8

+ П(С)БО № 9

П(С)БО № 11


43. Тварина або рослина, яка в результаті біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію – це:

+ біологічний актив

запаси

необоротні активи

витрати


44. Для одержання матеріалів зі складу постачальника експедитору бухгалтерія виписує:

+ Довіреність

Платіжне доручення

Карточку складського обліку

Рахунок-фактуру


45. Для узагальнення інформації про наявність та рух виробничих запасів призначений рахунок:

+ 20

21

26

28


46. Для обліку руху матеріалів на складі за кожним сортом, видом, номенклатурним номером застосовують:

Звіт про рух матеріальних цінностей

+ Книгу складського обліку

Журнал-ордер 5А с.-г.

Лімітно-забірну картку


47. Для аналітичного обліку виробничих запасів застосовується:

Журнал-ордер 5А с.-г.

+ Сальдова відомість, звіт про рух матеріальних цінностей

Головна книга

Журнал-ордер 8 с.-г.


48. Для синтетичного обліку виробничих запасів застосовується:

+ Журнал-ордер 5А с.-г.

Сальдова відомість

Головна книга

Журнал-ордер 8 с.-г.


49. При відправці сортового насіння на хлібоприймальний пункт оформляють:

Товарно-транспортну накладну

+ Товарно-транспортну накладну і сортове свідоцтво

Накладну внутрігосподарського призначення

Лімітно-забірну картку


50. Яка повинна бути складена кореспонденція рахунків, якщо списане паливо на роботу вантажного автотранспорту?

Д-т 203 К-т 203

+ Д-т 234 К-т 203

Д-т 92 К-т 203

Д-т 203 К-т 234


51. Яка повинна бути складена кореспонденція рахунків, якщо списані будівельні матеріали на будівництво?

Д-т 234 К-т 205

+ Д-т 151 К-т 205

Д-т 92 К-т 205

Д-т 205 К-т 63


52. Яка повинна бути складена кореспонденція рахунків при оприбутку­ванні виробничих запасів від постачальника?

+ Д-т 20 К-т 63

Д-т 203 К-т 372

Д-т 63 К-т 20

Д-т 63 К-т 31


53. Для обліку поточних біологічних активів призначений рахунок:

20

+ 21

22

28


54. При одержанні приплоду (телят, поросят, лошат) оформляють документ:

Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва

+ Акт на оприбуткування приплоду тварин

Акт на переведення тварин з групи в групу

Відомість зважування тварин


55. Облік руху тварин і птиці на фермі ведеться у:

Звіті про рух тварин і птиці на фермі

+ Книзі обліку руху тварин і птиці на фермі

Журналі-ордері 8 с.-г.

Відомості аналітичного обліку поточних біологічних активів тваринництва 8.2 с.-г.


56. Аналітичний облік руху тварин і птиці у бухгалтерії ведеться у:

Звіті про рух тварин і птиці на фермі

Книзі обліку руху тварин і птиці на фермі

Журналі-ордері 8 с.-г.

+ Відомості аналітичного обліку поточних біологічних активів тварин­ництва 8.2 с.-г.


57. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо оприбутковано приплід телят:

+ Д-т 212 К-т 232

Д-т 212 К-т 234

Д-т 212 К-т 631

Д-т 212 К-т 107


58. Що відноситься до поточних біологічних активів тваринництва?

види сільськогосподарських рослин

+ молодняк ВРХ, молодняк свиней , молодняк овець, молодняк кіз, ВРХ на відгодівлі, свині на відгодівлі, птиця, звірі, сім’ї

робоча і продуктивна худоба

багаторічні насадження


59. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо переведені тварини на вирощуванні до основного стада:

Д-т 107 К-т 212

+ Д-т 155 К-т 212

Д-т 211 К-т 212

Д-т 232 К-т 212


60. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо реалізовані тварини з відгодівлі:

Д-т 21 К-т 212

Д-т 36 К-т 212

+ Д-т 901 К-т 212

Д-т 212 К-т 718


61. Щоденник надходження с.-г. продукції оформляють для оприбутку­вання:

зерна, соломи

+ овочів, фруктів, меду

молока, картоплі

соняшнику, кукурудзи


62. Продукцію сільськогосподарського виробництва обліковують на рахунку:

20

23

26

+ 27


63. Яка повинна бути складена кореспонденція рахунків, якщо оприбут­ко­вано зерно від урожаю?

Д-т 26 К-т 231

+ Д-т 27 К-т 231

Д-т 27 К-т 232

Д-т 27 К-т 233


64. Яка повинна бути складена кореспонденція рахунків, якщо оприбутковано молоко від надою?

Д-т 27 К-т 21

Д-т 26 К-т 23

+ Д-т 27 К-т 23

Д-т 27 К-т 63


65. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції визначає:

П(С)БО № 7

П(С)БО № 8

+ П(С)БО № 12

П(С)БО № 10


66. Для обліку витрат на будівництво призначений рахунок:

10

+ 15

16

23


67. Яка повинна бути складена кореспонденція рахунків, якщо нараховано підрядчику за виконані роботи з будівництва офісу?

Д-т 103 К-т 63

+ Д-т 151 К-т 63

Д-т 23 К-т 63

Д-т 92 К-т 63


68. По закінченню будівництва об’єкт приймає в експлуатацію комісія і оформляє:

Довідку про вартість виконаних робіт та витрат

Рахунок-фактуру

+ Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

Журнал-ордер


69. Яка повинна бути складена кореспонденція рахунків, якщо збудований офіс зарахований до складу основних засобів?

Д-т 151 К-т 66

Д-т 151 К-т 63

+ Д-т 103 К-т 151

Д-т 631 К-т 311


70. Для синтетичного обліку капітальних інвестицій застосовується:

+ Журнал-ордер 4Б с.-г. і Головна книга

Журнал-ордер 3В с.-г.

Головна книга

Журнал-ордер 8 с.-г.


71. Матеріальні активи, які підприємство використовує у процесі виробництва і очікуваний строк корисного використання яких більший від одного року, – це:

запаси

+ основні засоби

нематеріальні активи

поточні біологічні активи


72. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи визначає:

+ П(С)БО № 7

П(С)БО № 8

П(С)БО № 9

П(С)БО № 12


73. Основні засоби зараховуються на баланс за:

+ первісною вартістю

справедливою вартістю

ліквідаційної вартістю

залишковою вартістю


74. Сума коштів або інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення терміну їх корисного використання – це:

+ ліквідаційна вартість

знос основних засобів

первісна вартість

переоцінена вартість


75. Різниця між первісною вартістю необоротних активів і сумою їх зносу – це:

справедлива вартість

первісна вартість

+ залишкова вартість

ліквідаційна вартість


76. При надходженні основних засобів приймальна комісія оформляє документ:

Журнал-ордер 4А с.-г.

Інвентарну картку

Рахунок-фактуру

+ Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів


77. Списання з балансу основних засобів оформлюється документом:

+ Актом на списання основних засобів

Накладною внутрігосподарського призначення


Інвентарною карткою

Лімітно-забірною карткою


78. Для обліку основних засобів застосовується рахунок:

+ 10

11

12

13


  1   2   3

Похожие:

Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік”
Стрільчук Л. В., викладач вп нубіп україни “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік”
Стрільчук Л. В., викладач вп нубіп україни “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “облік І звітність у бюджетних установах”
Мовчун Л. О., викладач вп нубіп україни “Бобровицький коледж економіки та менеджменту
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економічний аналіз”
Зарівна Б. П., викладач вп нубіп україни “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “контроль І ревізія”
Мамаєва О. О., викладач Сосницького сільськогоспо­дарського технікуму бухгалтерського обліку
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економіка І нормування праці”
Киверига О. Ю., викладач вп нубіп україни "Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого"
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економічний аналіз”
Бойко Л. А., Семченко О. В., викладачі Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської даа
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “управління витратами”
Бойко Л. А., Пшенична Ю. С., викладачі Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської даа
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “управління витратами”
Бойко Л. А., Пшенична Ю. С., викладачі Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської даа
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр
Падус Я. М., викладач вп нубіп україни "Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого"
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік” iconДепартамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “податкова система”
Редько Н. С., викладач Сосницького сільськогосподар­ського технікуму бухгалтерського обліку
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы