Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік” icon

Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік”


НазваниеМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік”
страница1/3
Размер99.6 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


ДЕПАРТАМЕНТ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АПВ ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ


НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР АГРАРНОЇ ОСВІТИ


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


З ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК”


2011


Укладач

Покутня Н.О., викладач Коледжу Сумського НАУРецензенти:

Стрільчук Л.В., викладач ВП НУБіП України “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”;

Петренко Ю.В., викладач ВП НУБіП України “Бобровицький коледж економіки та менеджменту

ім. О. Майнової”;

Рось Н.І., викладач Верхньодніпровського коледжу Дніпропетровського ДАУ;

Лукаш Р.Є., викладач Сосницького сільськогоспо­дарського технікуму бухгалтерського обліку;

Жукова Ю.А., викладач ВСП “Новокаховський коледж Таврійського ДАТУ”;

Маєвська А.П., викладач Житомирського агротехнічного коледжу;
Талько Т.В., викладач ВП НУБіП України “Ірпінський економічний коледж;

Борковська Г.В., викладач Рівненського державного аграрного коледжу;

Осадчук Л.А., викладач Шепетівського технікуму Подільського ДАТУРедактор

Світельська С.Ф.Відповідальна

за випуск


Кураченко Г.М.1. Сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності – це:

бухгалтерський облік

управлінський облік

національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку

облікова політика


2. Хто несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та оформлення первинних документів:

головний бухгалтер

власник підприємства

Міністерство фінансів України

вища організація


3. Забезпечення дотримання методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановленні строки фінансової звітності – це обов’язки:

головного бухгалтера

керівника підприємства

вищої організації

Міністерства аграрної політики та продовольства України


4. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є:

усне повідомлення

первинні документи

регістри бухгалтерського обліку

журнали-ордери


5. Який документ укладається з касиром для забезпечення відповідальності?

Договір про повну матеріальну відповідальність

Касова книга

Колективний договір

Трудовий договір


6. Яка гранична сума готівкового розрахунку одного підприємства з іншим протягом дня:

10000 ( десять тисяч) гривень

ліміт залишку готівки в касі

5000 (п’ять тисяч) гривень

не встановлена


7. Ліміт каси підприємства затверджується:

головним бухгалтером

внутрішнім наказом підприємства

установою банку

вищою установою


8. Для обліку касових операцій призначений рахунок:

30

31

33

34


9. Приймання готівки в касу оформляється:

прибутковим касовим ордером

заявою на переказ готівки

грошовим чеком

видатковим касовим ордером


10. Для обліку коштів на рахунках у банку призначений рахунок:

30

31

33

34


11. Для синтетичного обліку касових операцій призначений:

Журнал-ордер № 1 с.-г.

Журнал-ордер № 2 с.-г.

Касова книга

Касові ордери


12. Вкажіть, за яким документом отримують гроші в банку:

Прибутковий касовий ордер

Заява на переказ готівки

Грошовий чек

Видатковий касовий ордер


13. Вкажіть первинний документ на здачу готівки в банк:

Платіжне доручення

Заява на переказ готівки

Видатковий касовий ордер

Відомість на виплату грошей


14. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо отримано в касу гроші з банку для видачі оплати праці:

Дт 301 Кт 311

Дт 661 Кт 301

Дт 301 Кт 661

Дт 311 Кт 301


15. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо видали гроші з каси підзвіт:

Дт 301 Кт 372

Дт 372 Кт 301

Дт 92 Кт 301

Дт 661 Кт 301


16. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо з каси видали зарплату:

Дт 301 Кт 372

Дт 372 Кт 301

Дт 92 Кт 301

Дт 661 Кт 301


17. В якому обліковому регістрі ведеться синтетичний облік за рахунком 31?

Виписка банку

Платіжне доручення

Журнал-ордер № 2 с.-г.

Журнал-ордер № 1 с.-г.


18. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо з поточного рахунка сплачено ПДВ до бюджету:

Дт 64 Кт 31

Дт 65 Кт 31

Дт 64 Кт 63

Дт 31 Кт64


19. Копія особового рахунка клієнта в установі банку для підприємства є:

Виписка банку

Акредитив

Платіжне доручення

Журнал-ордер


20. Наказ підприємства для банку про списання коштів з його рахунка на рахунок отримувача – це:

Платіжна вимога

Платіжне доручення

Заява на акредитив

Платіжна вимога-доручення


21. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інфор­мації про дебіторську заборгованість визначає:

П(С)БО № 2

П(С)БО № 4

П(С)БО № 10

П(С)БО № 11


22. Юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів – це:

дебітори

кредитори

сумнівний борг

банкрути


23. Сума дебіторської заборгованості, яка виникає під час нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу – це:

безнадійна дебіторська заборгованість

сумнівний борг

поточна дебіторська заборгованість

довгострокова дебіторська заборгованість


24. Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув термін позовної давності – це:

безнадійна дебіторська заборгованість

дебіторська заборгованість

сумнівний борг

поточна дебіторська заборгованість


25. Підставою для відрядження працівника є:

посвідчення про відрядження

наказ

розпорядження

доповідна записка


26. Для обліку розрахунків з підзвітними особами призначений рахунок:

361

372

38

631


27. Підставою для повного відшкодування добових витрат підзвітній особі під час перебування у відрядженні є:

звіт про відрядження

квитки на проїзд

наказ керівника, проїзні квитки, посвідчення про відрядження

документи про проживання


28. Термін службового відрядження у межах України:

не повинен перевищувати 30 календарних днів

не повинен перевищувати 20 календарних днів

граничний термін не установлений

згідно з розпорядженням керівника без обмежень


29. Для аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами застосовується:

Журнал-ордер № 3А с.-г.

Головна книга

Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або підзвіт

Проїзні квитки


30. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо виданий аванс на відрядження:

Д-т 371 К-т 301

Д-т 372 К-т 301

Д-т 375 К-т 301

Д-т 301 К-т 372


31. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо списані витрати на відрядження керівника підприємства:

Д-т 23 К-т 372

Д-т 91 К-т 372

Д-т 92 К-т 372

Д-т 22 К-т 372


32. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо придбані матеріали за рахунок підзвітних сум:

Д-т 20 К-т 372

Д-т 22 К-т 372

Д-т 23 К-т 372

Д-т 372 К-т 301


33. Для обліку розрахунків з покупцями і замовниками застосовують рахунок:

36

37

38

63


34. Суму платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківсь­ких установах, касу від покупців відображаються:

за дебетом 36 рахунка

за дебетом 37 рахунка

за кредитом 36 рахунка

за кредитом 37 рахунка


35. Продажна вартість реалізованої продукції, яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, відображається:

за дебетом 36 рахунка

за дебетом 37 рахунка

за кредитом 36 рахунка

за кредитом 37 рахунка


36. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо надійшли кошти від покупців на поточний рахунок:

Д-т 311 К-т 631

Д-т 311 К-т 361

Д-т 311 К-т 631

Д-т 361 К-т 311


37. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо на покупців нарахований дохід за реалізовану продукцію, включаючи ПДВ:

Д-т 361 К-т 701

Д-т 701 К-т 361

Д-т 311 К-т 361

Д-т 361 К-т 703


38. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо нараховане податкове зобов’язання з ПДВ при реалізації продукції:

Д-т 361 К-т 701

Д-т 701 К-т 641

Д-т 701 К-т 643

Д-т 361 К-т 48


39. Для аналітичного обліку розрахунків з покупцями і замовниками застосовується:

Журнал-ордер № 6

Відомість № 6.6 с.-г.

Головна книга

Журнал-ордер № 8


40. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо створено резерв сумнівних боргів:

Д-т 38 К-т 361

Д-т 944 К-т 38

Д-т 791 К-т 944

Д-т 311 К-т 361


41. Активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичай­ної господарської діяльності, перебувають у процесі виробництва – це:

запаси

необоротні активи

біологічні активи

витрати


42. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інфор­мації про запаси визначає:

П(С)БО № 7

П(С)БО № 8

П(С)БО № 9

П(С)БО № 11


43. Тварина або рослина, яка в результаті біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію – це:

біологічний актив

запаси

необоротні активи

витрати


44. Для одержання матеріалів зі складу постачальника експедитору бухгалтерія виписує:

Довіреність

Платіжне доручення

Карточку складського обліку

Рахунок-фактуру


45. Для узагальнення інформації про наявність та рух виробничих запасів призначений рахунок:

20

21

26

28


46. Для обліку руху матеріалів на складі за кожним сортом, видом, номенклатурним номером застосовують:

Звіт про рух матеріальних цінностей

Книгу складського обліку

Журнал-ордер 5А с.-г.

Лімітно-забірну картку


47. Для аналітичного обліку виробничих запасів застосовується:

Журнал-ордер 5А с.-г.

Сальдова відомість, звіт про рух матеріальних цінностей

Головна книга

Журнал-ордер 8 с.-г.


48. Для синтетичного обліку виробничих запасів застосовується:

Журнал-ордер 5А с.-г.

Сальдова відомість

Головна книга

Журнал-ордер 8 с.-г.


49. При відправці сортового насіння на хлібоприймальний пункт оформляють:

Товарно-транспортну накладну

Товарно-транспортну накладну і сортове свідоцтво

Накладну внутрігосподарського призначення

Лімітно-забірну картку


50. Яка повинна бути складена кореспонденція рахунків, якщо списане паливо на роботу вантажного автотранспорту?

Д-т 203 К-т 203

Д-т 234 К-т 203

Д-т 92 К-т 203

Д-т 203 К-т 234


51. Яка повинна бути складена кореспонденція рахунків, якщо списані будівельні матеріали на будівництво?

Д-т 234 К-т 205

Д-т 151 К-т 205

Д-т 92 К-т 205

Д-т 205 К-т 63


52. Яка повинна бути складена кореспонденція рахунків при оприбутку­ванні виробничих запасів від постачальника?

Д-т 20 К-т 63

Д-т 203 К-т 372

Д-т 63 К-т 20

Д-т 63 К-т 31


53. Для обліку поточних біологічних активів призначений рахунок:

20

21

22

28


54. При одержанні приплоду (телят, поросят, лошат) оформляють документ:

Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва

Акт на оприбуткування приплоду тварин

Акт на переведення тварин з групи в групу

Відомість зважування тварин


55. Облік руху тварин і птиці на фермі ведеться у:

Звіті про рух тварин і птиці на фермі

Книзі обліку руху тварин і птиці на фермі

Журналі-ордері 8 с.-г.

Відомості аналітичного обліку поточних біологічних активів тваринництва 8.2 с.-г.


56. Аналітичний облік руху тварин і птиці у бухгалтерії ведеться у:

Звіті про рух тварин і птиці на фермі

Книзі обліку руху тварин і птиці на фермі

Журналі-ордері 8 с.-г.

Відомості аналітичного обліку поточних біологічних активів тварин­ництва 8.2 с.-г.


57. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо оприбутковано приплід телят:

Д-т 212 К-т 232

Д-т 212 К-т 234

Д-т 212 К-т 631

Д-т 212 К-т 107


58. Що відноситься до поточних біологічних активів тваринництва?

види сільськогосподарських рослин

молодняк ВРХ, молодняк свиней , молодняк овець, молодняк кіз, ВРХ на відгодівлі, свині на відгодівлі, птиця, звірі, сім’ї

робоча і продуктивна худоба

багаторічні насадження


59. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо переведені тварини на вирощуванні до основного стада:

Д-т 107 К-т 212

Д-т 155 К-т 212

Д-т 211 К-т 212

Д-т 232 К-т 212


60. Виберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо реалізовані тварини з відгодівлі:

Д-т 21 К-т 212

Д-т 36 К-т 212

Д-т 901 К-т 212

Д-т 212 К-т 718


61. Щоденник надходження с.-г. продукції оформляють для оприбутку­вання:

зерна, соломи

овочів, фруктів, меду

молока, картоплі

соняшнику, кукурудзи


62. Продукцію сільськогосподарського виробництва обліковують на рахунку:

20

23

26

27


63. Яка повинна бути складена кореспонденція рахунків, якщо оприбут­ко­вано зерно від урожаю?

Д-т 26 К-т 231

Д-т 27 К-т 231

Д-т 27 К-т 232

Д-т 27 К-т 233


64. Яка повинна бути складена кореспонденція рахунків, якщо оприбутковано молоко від надою?

Д-т 27 К-т 21

Д-т 26 К-т 23

Д-т 27 К-т 23

Д-т 27 К-т 63


65. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції визначає:

П(С)БО № 7

П(С)БО № 8

П(С)БО № 12

П(С)БО № 10


66. Для обліку витрат на будівництво призначений рахунок:

10

15

16

23


67. Яка повинна бути складена кореспонденція рахунків, якщо нараховано підрядчику за виконані роботи з будівництва офісу?

Д-т 103 К-т 63

Д-т 151 К-т 63

Д-т 23 К-т 63

Д-т 92 К-т 63


68. По закінченню будівництва об’єкт приймає в експлуатацію комісія і оформляє:

Довідку про вартість виконаних робіт та витрат

Рахунок-фактуру

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

Журнал-ордер


69. Яка повинна бути складена кореспонденція рахунків, якщо збудований офіс зарахований до складу основних засобів?

Д-т 151 К-т 66

Д-т 151 К-т 63

Д-т 103 К-т 151

Д-т 631 К-т 311


70. Для синтетичного обліку капітальних інвестицій застосовується:

Журнал-ордер 4Б с.-г. і Головна книга

Журнал-ордер 3В с.-г.

Головна книга

Журнал-ордер 8 с.-г.


71. Матеріальні активи, які підприємство використовує у процесі виробництва і очікуваний строк корисного використання яких більший від одного року, – це:

запаси

основні засоби

нематеріальні активи

поточні біологічні активи


72. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи визначає:

П(С)БО № 7

П(С)БО № 8

П(С)БО № 9

П(С)БО № 12


73. Основні засоби зараховуються на баланс за:

первісною вартістю

справедливою вартістю

ліквідаційної вартістю

залишковою вартістю


74. Сума коштів або інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення терміну їх корисного використання – це:

ліквідаційна вартість

знос основних засобів

первісна вартість

переоцінена вартість


75. Різниця між первісною вартістю необоротних активів і сумою їх зносу – це:

справедлива вартість

первісна вартість

залишкова вартість

ліквідаційна вартість


76. При надходженні основних засобів приймальна комісія оформляє документ:

Журнал-ордер 4А с.-г.

Інвентарну картку

Рахунок-фактуру

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів


77. Списання з балансу основних засобів оформлюється документом:

Актом на списання основних засобів

Накладною внутрігосподарського призначення


Інвентарною карткою

Лімітно-забірною карткою


78. Для обліку основних засобів застосовується рахунок:

10

11

12

13


79. Для аналітичного обліку основних засобів застосовується:

Журнал-ордер 4А с.-г.

Інвентарна картка

Головна книга

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів


80. Для синтетичного обліку основних засобів застосовується:

Журнал-ордер 4А с.-г.

Інвентарна картка

Відомість 4.1 с.-г.

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів


81. Яка повинна бути складена кореспонденція рахунків, якщо придбані основні засоби, зараховані до їх складу?

Д-т 10 К-т 151

Д-т 10 К-т 152

Д-т 10 К-т 42

Д-т 10 К-т 46


  1   2   3

Похожие:

Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік”
Стрільчук Л. В., викладач вп нубіп україни “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік”
Стрільчук Л. В., викладач вп нубіп україни “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “облік І звітність у бюджетних установах”
Мовчун Л. О., викладач вп нубіп україни “Бобровицький коледж економіки та менеджменту
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економічний аналіз”
Зарівна Б. П., викладач вп нубіп україни “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “контроль І ревізія”
Мамаєва О. О., викладач Сосницького сільськогоспо­дарського технікуму бухгалтерського обліку
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економіка І нормування праці”
Киверига О. Ю., викладач вп нубіп україни "Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого"
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економічний аналіз”
Бойко Л. А., Семченко О. В., викладачі Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської даа
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “управління витратами”
Бойко Л. А., Пшенична Ю. С., викладачі Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської даа
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “управління витратами”
Бойко Л. А., Пшенична Ю. С., викладачі Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської даа
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр
Падус Я. М., викладач вп нубіп україни "Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого"
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік” iconДепартамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “податкова система”
Редько Н. С., викладач Сосницького сільськогосподар­ського технікуму бухгалтерського обліку
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы