Міністерство аграрної політики та продовольства україни сумський національний аграрний університет icon

Міністерство аграрної політики та продовольства україни сумський національний аграрний університет


Скачать 10.36 Kb.
НазваниеМіністерство аграрної політики та продовольства україни сумський національний аграрний університет
Размер10.36 Kb.
ТипПротокол

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції


Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри _____________________________________________

Протокол № ___ від “___”________________2013 р.

Зав. кафедри________________( Михайлова Л.І.)


ПАКЕТ МАТЕРІАЛІВ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

з Управління інноваціями


Форма проведення усно

Галузь знань 0306 Менеджмент і адміністрування

Напрям підготовки 6.030601 Менеджмент

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр


Підготувала

к.е.н.,доцент кафедри

менеджменту ЗЕД та

євроінтеграції

Турчіна С.Г.

дата____________

підпис____________


Суми – 2013

Перелік теоретичних питань

для проведення підсумкового контролю знань

(іспиту)

з Управління інноваціями


Форма проведення усно

Галузь знань 0306 Менеджмент і адміністрування

Напрям підготовки 6.030601 Менеджмент

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр


 1. Поняття інновацій, їх класифікація.

 2. Життєвий цикл інновацій.

 3. Еволюція розвитку теорій інноваційної діяльності.

 4. Характеристика основних функцій та типів інновацій.

 5. Роль інновацій у стабілізації вітчизняної економіки.

 6. Сутність та мета інноваційного процесу.

 7. Фазова схема інноваційного процесу. Особливості організації процесу нововведень.

 8. Мета та принципи державної інноваційної політики.

 9. Державне регулювання інноваційної діяльності.

 10. Державне регулювання міжнародних зв’язків в інноваційній сфері (міжнародний трансфер технологій).

 11. Етапи інноваційної діяльності.

 12. Оцінка інноваційних можливостей підприємства.

 13. Методологія створення продуктових інновацій.

 14. Роль держави у створенні механізму регулювання інноваційної діяльності.

 15. Державний контроль у сфері інноваційної діяльності.

 16. Основні поняття, принципи, методи та функції формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком.

 17. Напрямки інноваційного розвитку: поняття та класифікація.

 18. Маркетинговий підхід до розробки та виведення інновацій на ринок.

 19. Розроблення ідей і задумів інновацій та їх аналіз.

 20. Сутність і завдання інноваційної політики підприємства.

 21. Принципи формування інноваційної політики підприємства.

 22. Складові інноваційної політики підприємства.

 23. Особливості управління персоналом при здійсненні інноваційної діяльності.

 24. Методи оцінки ділових якостей менеджера.

 25. Формування творчих колективів та їх організація.

 26. Особливості нормування і оплати праці в інноваційній діяльності

 27. Сутність та роль управлінських інновацій.

 28. Класифікація управлінських нововведень. Основні відмінності вітчизняних управлінських інновацій від європейських.

 29. Впровадження управлінських інновацій на підприємстві.

 30. Технологія розробки та впровадження управлінських змін та інновацій.

 31. Ефективність впровадження окремих складових нововведень.

 32. Складові і принцип дії мотиваційного механізму інноваційної діяльності.

 33. Форми і методи стимулювання інноваційної діяльності.

 34. Стимулювання вищого менеджменту організації до інноваційної діяльності.

 35. Організаційно-економічні форми стимулювання інноваційної поведінки працівників.

 36. Сутність мотивації інновацій. Мотивація створення і продажу інновації.

 37. Мотивація купівлі інновації.

 38. Мотиваційний механізм розвитку інноваційної діяльності в аграрному секторі України.

 39. Сутність комерціалізації результатів інноваційної діяльності.

 40. Інтелектуальна власність та її трансформація в інноваційний продукт.

 41. Оцінка вартості інтелектуальної власності.

 42. Способи комерціалізації інтелектуальної власності.

 43. Поняття інноваційного проекту. Організаційна структура управління проектами.

 44. Життєвий цикл проекту.

 45. Методи управління проектами.

 46. Методологічні аспекти оцінювання ефективності інноваційних проектів.

 47. Показники оцінки ефективності інноваційних проектів.

 48. Поняття бізнес-плану. Структура бізнес-плану. Аналіз проектних ризиків.

 49. Фінансовий аналіз інноваційних проектів.

 50. Завдання та основні прийоми експертизи інноваційних проектів.

 51. Методи вибору оптимального інноваційного проекту.

 52. Показники доходності інноваційних проектів.

 53. Джерела інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності. Формування сприятливого регулювання фінансових інвестицій.

 54. Основні суб’єкти та особливості реалізації нововведень.

 55. Основи теорії управління ризиками. Класифікація ризиків.

 56. Методи аналізу невизначеності і ризику. Кількісна оцінка ризиків.

 57. Методи управління ризиками. Економічна сутність теорії ризику.

 58. Фактори, причини виникнення та функції підприємницького ризику

 59. Принципи оцінювання і показники ефективності інноваційної діяльності.

 60. Види ефектів від впровадження інновацій. Методи оцінки економічної ефективності інновацій.Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції

Протокол № 2 від “17” вересня 2013 р.


Зав. кафедри______________ Ведучий курсу (лектор)_____________

Похожие:

Міністерство аграрної політики та продовольства україни сумський національний аграрний університет iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни сумський національний аграрний університет
Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри
Міністерство аграрної політики та продовольства україни сумський національний аграрний університет iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни миколаївський національний аграрний університет
Кафедра, циклова комісія
Міністерство аграрної політики та продовольства україни сумський національний аграрний університет iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік”
Стрільчук Л. В., викладач вп нубіп україни “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”
Міністерство аграрної політики та продовольства україни сумський національний аграрний університет iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік”
Стрільчук Л. В., викладач вп нубіп україни “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”
Міністерство аграрної політики та продовольства україни сумський національний аграрний університет iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економічний аналіз”
Зарівна Б. П., викладач вп нубіп україни “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”
Міністерство аграрної політики та продовольства україни сумський національний аграрний університет iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економіка І нормування праці”
Киверига О. Ю., викладач вп нубіп україни "Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого"
Міністерство аграрної політики та продовольства україни сумський національний аграрний університет iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр
Падус Я. М., викладач вп нубіп україни "Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого"
Міністерство аграрної політики та продовольства україни сумський національний аграрний університет iconАгрономічний факультет кафедра захисту рослин
Міністерство аграрної політики україни житомирський національний агроекологічний університет
Міністерство аграрної політики та продовольства україни сумський національний аграрний університет iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “облік І звітність у бюджетних установах”
Мовчун Л. О., викладач вп нубіп україни “Бобровицький коледж економіки та менеджменту
Міністерство аграрної політики та продовольства україни сумський національний аграрний університет iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж до захисту допущено
Рацсу, нотаріату, внутрішніх справ, апаратів органів державної влади І місцевого самоврядування, юридичної І кадрової служби підприємств,...
Міністерство аграрної політики та продовольства україни сумський національний аграрний університет iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж до захисту допущено
Рацсу, нотаріату, внутрішніх справ, апаратів органів державної влади І місцевого самоврядування, юридичної І кадрової служби підприємств,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы