Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “облік І звітність у бюджетних установах” icon

Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “облік І звітність у бюджетних установах”


Скачать 47.95 Kb.
НазваниеМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “облік І звітність у бюджетних установах”
Размер47.95 Kb.
ТипДокументы


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


ДЕПАРТАМЕНТ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АПВ ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ


НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР АГРАРНОЇ ОСВІТИ


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


З ДИСЦИПЛІНИ “ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ У БЮДЖЕТНИХ

УСТАНОВАХ”


2011

Укладач

Дєрікова С.Д., викладач Брацлавського агроекономічного коледжу Вінницького НАУРецензенти:

Глова Н.В., викладач ВП НУБіП України

“Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”;

Шидловська І.В., викладач ВП НУБіП України “Ірпінський економічний коледж”;

Мовчун Л.О., викладач ВП НУБіП України “Бобровицький коледж економіки та менеджменту

ім. О. Майнової”;

Коваль М.М., викладач Верхньодніпровського коледжу Дніпропетровського ДАУ;

Кухта К.О., викладач Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської ДАА;

Михалко К.В., викладач Коледжу Сумського НАУ
Талько Т.В., викладач ВП НУБіП України “Ірпінський економічний коледж”;

Борковська Г.В., викладач Рівненського державного аграрного коледжу;

Осадчук Л.А., викладач Шепетівського технікуму Подільського ДАТУ
Гриценко В.Л., викладач Коледжу Сумського НАУРедактор

Світельська С.Ф.Відповідальна

за випуск


Кураченко Г.М.

1. Облік виконання бюджету безпосередньо покладено на:

Міністерство фінансів України

Верховну Раду України

Кабінет Міністрів України

+ Державна казначейська служба України

2. Актив і пасив балансу бюджетних організацій складається з:

5-ти розділів

4-х розділів

+ 3-х розділів

2-х розділів

3. План балансових рахунків бухгалтерського обліку для бюджетних організацій налічує:

+ 8 класів

9 класів

10 класів

7 класів

4. Основним нормативним документом згідно з яким організується облік у бюджетних установах є:

Типове положення про бухгалтерську службу бюджетних установ

+ Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

Порядок застосування плану рахунків бухгалтерського обліку

Бюджетний кодекс України

5. Розпорядниками бюджетних коштів є:

головні бухгалтера

районне відділення ДКС

+ керівники бюджетних установ

обласні відділення ДКС

6. Формування кошторису здійснюється на підставі:

штатного розпису підприємства

+ лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування

бюджетної класифікації видатків

плану рахунків бюджетних установ

7. Фінансування за відомчою структурою здійснюється через перерахування коштів Головним управлінням Державного казначейства на:

реєстраційні рахунки в казначействі

спеціальні реєстраційні рахунки в казначействі


+ поточні бюджетні рахунки

зведені особові рахунки

8. Отримання асигнувань із загального фонду установи, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету:

Д-т 311 К-т 711

Д-т 312 К-т 683

Д-т 311 К-т 683

+ Д-т 321 К-т 701

9. Списання з реєстраційного рахунку коштів виділених асигнувань з державного бюджету:

+ Д-т 701 К-т 321

Д-т 683 К-т 321

Д-т 702 К-т 322

Д-т 311 К-т 683

10. До спеціальних коштів бюджетної установи відносяться:

+ доходи від надання платних послуг, реалізації продукції

кошти на рахунках

суми сплачених авансів

кошти в касі

11. Нарахована плата за навчання у вищих і середніх навчальних закладах:

Д-т 674 К-т 711

Д-т 301 К-т 364

Д-т 323 К-т 301

+ Д-т 364 К-т 711

12. Касовими видатками вважають:

всі суми, видані з каси бюджетної установи

нараховані суми заробітної плати

+ суми, які використані з банківських та казначейських рахунків

списані на видатки витрачені продукти харчування

13. Списані в кінці року фактичні видатки бюджетної установи на результати виконання кошторису у головних розпорядників коштів:

Д-т 701 К-т 801

+ Д-т 431 К-т 801

Д-т 683 К-т 801

Д-т 801 К-т 431

14. Фактичні видатки бюджетної установи:

+ це дійсні видатки, підтверджені первинними документами

кошти видані з каси бюджетної установи

перераховані кошти з рахунків

отримані в касу кошти


15. Облік цільового використання готівки у бюджетних установах ведеться у:

Меморіальному ордері № 1

Касовій книзі

+ Картках аналітичного обліку готівкових операцій

Книзі “Журнал – Головна”

16. Отримано бюджетною установою довгостроковий кредит у банку:

+ Д-т 31 К-т 50

Д-т 501 К-т 502

Д-т 61 К-т 50

Д-т 32 К-т 50

17. Розмір ставок зарплати в галузі освіти визначається на підставі:

наказу керівника установи

+ щорічної тарифікації

табелю обліку робочого часу

розрахунково-платіжної відомості

18. Нарахована зарплата працівникам бюджетної установи за основну діяльність, що фінансується з державного бюджету:

+ Д-т 801 К-т 661

Д-т 811 К-т 661

Д-т 821 К-т 661

Д-т 652 К-т 661

19. Аналітичний облік розрахунків по зарплаті у бюджетній установі ведеться у:

Відомості на виплату грошей

Меморіальному ордері № 5

+ Розрахунково-платіжній відомості

Табелі обліку відпрацьованого часу

20. Депонована не одержана вчасно зарплата працівниками бюджетної установи:

Д-т 661 К-т 651;

Д-т 661 К-т 301;

Д-т 671 К-т 301;

+ Д-т 661 К-т 671.

21. Нарахована стипендія:

Д-т 671 К-т 431

+ Д-т 801 К-т 662

Д-т 661 К-т 671

Д-т 671 К-т 662


22. Сума добових у бюджетних установах складає:

25 грн

18 грн

35 грн

+ 30 грн

23. Списано кошти на відрядження за рахунок коштів загального фонду бюджетної установи:

Д-т 811 К-т 362

Д-т 821 К-т 362

+ Д-т 801 К-т 362

Д-т 362 К-т 311

24. Перша подія для бюджетної організації (передоплата) передбачає застосування рахунків:

361 “Розрахунки в порядку планових платежів”

362 “Розрахунки з підзвітними особами”

675 “Розрахунки з іншими кредиторами”

+ 364 “Розрахунки з іншими дебіторами”

25. Перераховано кошти за електроенергію (післяоплата) у бюджетній установі:

Д-т 361 К-т 321

+ Д-т 675 К-т 321

Д-т 364 К-т 321

Д-т 801 К-т 364

26. Для відображення операцій, пов’язаних з розрахунками за одержання матеріальних цінностей при післяоплаті у бюджетній установі, застосовують субрахунок:

+ 675 “Розрахунки з іншими кредиторами”

364 “Розрахунки з іншими дебіторами”

362 “Розрахунки з підзвітними особами”

361 “Розрахунки за порядком планових платежів”

27. Відновлювальна вартість основних засобів у бюджетній установі – це:

вартість, за якою основні засоби включаються до балансу після вирахування суми зносу

вартість, що історично склалася

+ первісна вартість, змінена після переоцінки, добудови, реконструкції

собівартість за фактичними витратами на придбання

28. Списано повністю зношені, непридатні для використання основні засоби:

Д-т 401 К-т 131

+ Д-т 131 К-т 103

Д-т 132 К-т 119

Д-т 401 К-т 103


29. Аналітичний облік основних засобів у бюджетній установі ведеться у:

Акті прийняття-передачі основних засобів

Інвентарному списку

Меморіальному ордері № 9

+ Інвентарних картках типових форм

30. Відображено списання недостачі інших необоротних активів на суму зносу у бюджетних установах:

+ Д-т 132 К-т 114

Д-т 401 К-т 104

Д-т 362 К-т 642

Д-т 131 К-т 103

31. Чи нараховується амортизація на необоротні активи бюджетних організацій, які утримуються за рахунок бюджетних коштів?

так

+ ні

у деяких випадках

залежно від фінансування


32. Надійшли основні засоби у вигляді гуманітарної допомоги у бюджетній установі:

Дт 10 Кт 801

Дт 10 Кт 811

+ Дт 10 Кт 712

Дт 10 Кт 81

33. Нараховано знос на основні засоби бюджетної установи:

Дт 10 Кт 801

Дт 132 Кт 401

+ Дт 401 Кт 131

Дт 13 Кт 10

34. Аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів бюджетної установи ведеться у:

Меморіальному ордері № 10

первинних документах

Журналі-Головній книзі

+ матеріальних звітах


35. Після виконання ремонту основних засобів у бюджетних установах оформляється такий документ:

Відомість дефектів на ремонти

Акт прийняття-передачі основних засобів

+ Акт приймання-здачі відремонтованих реконструйованих та модернізованих об’єктів

Наряд на виконання робіт


36. Отримано матеріали і продукти харчування (передоплата) у бюджетній установі:

Дт 23 Кт 675

+ Дт 23 Кт 364

Дт 21 Кт 683

Дт 23 Кт 711

37. Оприбутковано продукти харчування у бюджетній установі, що оплачені після їх отримання:

Дт 232 Кт 364

+ Дт 232 Кт 675

Дт 232 Кт 631

Дт 232 Кт 701

38. До інших грошових коштів у бюджетній установі належать:

кошти на реєстраційному рахунку у банку

особисті грошові кошти

+ кошти в акредитивах

готівка в касі


39. Яка форма безготівкових розрахунків є домінуючою в бюджетних установах?

платіжними вимогами

платіжними вимогами-дорученнями

+ платіжними дорученнями

розрахунковими чеками


40. Оприбутковано готові вироби, передані з навчальних майстерень на склад:

+ Дт 241 Кт 821

Дт 821 Кт 203

Дт 251 Кт 822

Дт 821 Кт 201

41. До малоцінних та швидкозношуваних предметів належать предмети:

вартістю до 500 грн за одиницю

+ з терміном служби менше одного року

з терміном служби більше одного року

вартістю більше 500 грн


42. На малоцінні та швидкозношувані предмети у бюджетних установах нараховується знос:

один раз у рік

раз у квартал

у розмірі 50% вартості МШП у першому місяці передачі в експлуатацію та 50% при списанні

+ не нараховується


43. У поточному обліку матеріали у бюджетній установі обліковуються:

+ за фактичною собівартістю

за договірними цінами з ПДВ

за договірними цінами без ПДВ

за середніми цінами


44. Назвіть складові власного капіталу бюджетних установ:

доходи загального фонду

+ фонд у необоротних активах та фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

зобов’язання

доходи спеціального фонду


45. Нестачу готівки в національній валюті в касі бюджетної установи віднесено на касира:

Дт 301 Кт 363

+ Дт 363 Кт 301

Дт 364 Кт 363

Дт 301 Кт 362


46. Рахунок 68 “Внутрішні розрахунки” належить до:

активних

пасивних

+ активно-пасивних

позабалансових


47. Нараховано заробітну плату виконавцям науково-дослідних робіт у бюджетній установі:

+ Дт 823 Кт 661

Дт 661 Кт 826

Дт 826 Кт 661

Дт 823 Кт 635


48. Оприбутковано надлишки палива, виявлені при інвентаризації у бюджетній установі:

+ Дт 235 Кт 711

Дт 441 Кт 235

Дт 225 Кт 441

Дт 811 Кт 235


49. Оприбутковано необоротні активи у бюджетній установі, за які здійснено попередню оплату:

Дт 10 Кт 675

+ Дт 10 Кт 364

Дт 675 Кт 10

Дт 12 Кт 364

50. Оприбутковано основні засоби у бюджетній установі за умови проведення оплати після одержання активів:

Дт 12 Кт 364

Дт 11 Кт 364

+ Дт 10 Кт 675

Дт 675 Кт 10


51. Нарахування суми зносу в останній робочий день грудня у бюджетній організації:

Дт 13 Кт 401

Дт 401 Кт 12

Дт 401 Кт 11

+ Дт 401 Кт 13


52. Оприбутковано малоцінні та швидкозношувані предмети у бюджетній установі, отримані від постачальників за умови проведення наступної оплати:

Дт 221 Кт 411

+ Дт 221 Кт 675

Дт 411 Кт 221

Дт 221 Кт 221


53. Результат виконання кошторису за загальним фондом бюджетної установи визначають:

щомісячно

+ у кінці року

після коригування кошторису

щоквартально


54. Перераховано бюджетною установою єдиний соціальний внесок:

Дт 321 Кт 651

+ Дт 651 Кт 321

Дт 641 Кт 321

Дт 642 Кт 321


55. Нараховано плату за утримання дітей в дошкільному закладі бюджетної установи:

Дт 674 Кт 323

Дт 323 Кт 674

+ Дт 674 Кт 714

Дт 364 Кт 714


56. Визначити, які видатки бюджетної установи відносяться до касових:

нараховану заробітну плату

нараховану стипендію

списано використані медикаменти

+ перераховано з реєстраційного рахунку кошти постачальнику за медикаменти


57. Визначити, які видатки бюджетної установи відносяться до фактичних:

+ списано продукти харчування

отримано з реєстраційного рахунку кошти в касу для виплати стипендії

перераховано з реєстраційного рахунку кошти постачальникам

отримано готівку для видачі підзвіт


58. Видано з каси працівнику бюджетної установи в підзвіт відрядження:

Дт 361 Кт 301

Дт 321 Кт 301

+ Дт 362 Кт 301

Дт 301 Кт 362


59. Субрахунок 701 “Доходи за загальним фондом” належить до:

активних

+ пасивних

активно-пасивних

позабалансових


60. Виплачено зарплату працівникам бюджетної установи з каси:

Дт 301 Кт 661

Дт 301 Кт 662

+ Дт 661 Кт 301

Дт 662 Кт 301


61. Оприбутковано бюджетною установою матеріали, які надійшли від заготівлі і переробки:

+ Дт 236 Кт 825

Дт 852 Кт 236

Дт 221 Кт 825

Дт 106 Кт 825


62. Який основний законодавчий акт регулює складання, розгляд і затвердження бюджетів?

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

+ Бюджетний кодекс України

Господарський кодекс України

Податковий кодекс України


63. Кошторис доходів і видатків бюджетної установи – це:

документ, в якому визначають фонд оплати праці

порядок визначення асигнування та розподіл їх помісячно

+ основний плановий і фінансовий документ для визначення обсягів і цільових напрямків витрачання фінансування

є джерелом різнобічної економічної інформації


64. На який період складається кошторис доходів і видатків бюджетної установи:

місяць

квартал

+ рік

півріччя


65. В якому документі бюджетної установи відображено помісячний розподіл надходжень асигнувань?

лімітна довідка

кошторис доходів і видатків

штатний розпис

+ план асигнувань


66. Видатки бюджетної установи – це:

+ витрати на утримання установи для виконання власних функцій

витрати, які може здійснювати установа в наступних роках

доходи і видатки,передбачені кошторисом бюджетної установи

покриття дефіциту бюджету


67. До нижчих розпорядників бюджетних коштів належать:

розпорядники першого рівня

керівники відділів обласних, районних

голови сільських та селищних рад

+ розпорядники другого та третього рівнів


68. Для обліку руху грошових коштів бюджетної установи використовують такі рахунки:

34, 35, 36

+ 30, 31, 32

80, 81, 82

69, 70, 71


69. Підставою для відображення записів в облікових регістрах бюджетної установи є:

супровідні документи

+ належним чином оформленні первинні документи

вказівки головного бухгалтера

накази керівника


70. За достовірність даних у первинних документах бюджетної установи несуть відповідальність:

головний бухгалтер

керівник установи

+ особи, які оформляють і підписують документ

матеріально відповідальна особа


71. Відповідальність за організацію інвентаризації в бюджетній установі несе:

+ керівник

матеріально відповідальна особа

вища організація

бухгалтер


72. Спеціальні кошти бюджетної установи – це:

кошти, які бюджетні установи отримують від юридичних і фізичних осіб для виконання певних доручень

кошти, виділені з бюджету іншого рівня

інші кошти спеціального фонду, крім інших власних надходжень

+ доходи, отримані від надання платних послуг,виконання робіт


73. У якому документі відображають аналітичний облік отриманих асигнувань бюджетною установою?

Меморіальному ордері № 1

Картці аналітичного обліку касових видатків

Журналі-Головній книзі

+ Картці аналітичного обліку отриманих асигнувань


74. У якому обліковому регістрі ведуть розрахунки з підзвітними особами у бюджетній установі?

Меморіальному ордері № 7

+ Меморіальному ордері № 8

Меморіальному ордері № 6

Меморіальному ордері № 1


75. Яким документом визначається чисельність працівників у бюджетних установах?

табелем робочого часу;

розрахунково-платіжною відомістю;

трудовою угодою;

+ штатним розписом.


76. Яка ставка нарахування Єдиного соціального внеску на заробітну плату працівників бюджетних установ?

+ 36,3%

3,6%

37,19%

3,0%


77. На якому субрахунку ведуть облік продуктів харчування в бюджетній установі?

233

231

234

+ 232


78. На 821 субрахунку бюджетної установи обліковують:

витрати підсобних (сільських) навчально-дослідних господарств

+ витрати виробничих (навчальних) майстерень

витрати на науково-дослідні роботи

витрати спеціального фонду


79. Розрахунки у порядку планових платежів застосовують бюджетні установи:

за наявності періодичних господарських зв’язків

+ за наявності постійних господарських зв’язків

за умови попередньої оплати

за умови наступної оплати


80. Під зобов’язаннями бюджетних установ розуміють:

+ відносини, що виникають з договорів, відповідно до яких розпорядники повинні провести розрахунки

зобов’язання сплатити кошти за одержані товари і послуги відповідно до фінансових документів

відносини між покупцями і замовниками

реєстрацію виконаних робіт, отриманих послуг, товарів


81. Під фінансовими зобов’язаннями бюджетних установ розуміють:

відносини, що виникають з договорів, відповідно до яких розпорядники повинні провести розрахунки

+ зобов’язання сплатити кошти за одержанні товари і послуги відповідно до фінансових документів

відносини між покупцями і замовниками

реєстрацію виконаних робіт, отриманих послуг,товарів


82. Як називається третій розділ активу балансу бюджетних установ?

зобов’язання

необоротні активи

оборотні активи

+ витрати


83. Списано недостачу малоцінних та швидкозношуваних предметів, виявлених при інвентаризації у бюджетній установі:

+ Д-т 411 К-т 221

Д-т 22 К-т 22

Д-т 221 К-т 711

Д-т 801 К-т 221


^ Ключ до тестів
тесту

Відповідьтесту

Відповідьтесту

Відповідьтесту

Відповідь

1

4

25

2

49

2

73

4

2

3

26

1

50

3

74

2

3

1

27

3

51

4

75

4

4

2

28

2

52

2

76

1

5

3

29

4

53

2

77

4

6

2

30

1

54

2

78

2

7

3

31

2

55

3

79

2

8

4

32

3

56

4

80

1

9

1

33

3

57

1

81

2

10

1

34

4

58

3

82

4

11

4

35

3

59

2

83

1

12

3

36

2

60

313

2

37

2

61

114

1

38

3

62

215

3

39

3

63

316

1

40

1

64

317

2

41

2

65

418

1

42

4

66

119

3

43

1

67

420

4

44

2

68

221

2

45

2

69

222

4

46

3

70

323

3

47

1

71

124

4

48

1

72

4

Література


1. Атамас П.Й. Облік у бюджетних установах: навч. посіб. – К.: 2010.

2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: навч. посіб. – Житомир, 2009.

3. Ватуля І.Д., Ватуля М.М. Облік у бюджетних установах. – К.: Центр учбової літератури, 2009.

4. Вербило О.Ф., Кондрицька Т.П. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: навч. посіб. – К., 2003.

5. Джога Р.Т., Сінельник Л.М. Облік у бюджетних установах. – КНЕУ, 2006.

6. Купалова Г.І. Облік у бюджетних організаціях: навч. посіб. – К., 2006.

7. Лемішовський В.І. Бюджетні установи: бухгалтерський облік і оподаткування: навч. посіб. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, “Інтелект- захід”, 2007. – 1104 с.

8. Мельник Т.Г. Облік та аудит діяльності бюджетних установ: навч. посіб. – К: Кондор, 2009.

9. Панкевич Л.В., Зварич М.А. Бухгалтерський облік у бюджетних установах.

10. Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів.

11. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

12. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ.

13. Економічна класифікація видатків бюджету.

14. Інструкція з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ.

15. Порядок відображення в обліку операцій в іноземній валюті.

16. Інструкція з обліку необоротних активів бюджетних установ.

17. Інструкція з обліку запасів бюджетних установ.

18. Інструкція про порядок відображення в обліку бюджетних установ операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей.

19. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ.

20. www.rada.gov.ua (сайт Верховної Ради України).

21. www.nau.kiev.ua (сайт “Нормативні акти України”).

22. www.dtkt.com.ua (сайт журналу “Дебет-Кредит”).

23. www.vobu.com.ua (сайт газети “Все про бухгалтерський облік”).


Похожие:

Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “облік І звітність у бюджетних установах” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “облік І звітність у бюджетних установах”
Мовчун Л. О., викладач вп нубіп україни “Бобровицький коледж економіки та менеджменту
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “облік І звітність у бюджетних установах” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік”
Стрільчук Л. В., викладач вп нубіп україни “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “облік І звітність у бюджетних установах” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік”
Стрільчук Л. В., викладач вп нубіп україни “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “облік І звітність у бюджетних установах” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економічний аналіз”
Зарівна Б. П., викладач вп нубіп україни “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “облік І звітність у бюджетних установах” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “контроль І ревізія”
Мамаєва О. О., викладач Сосницького сільськогоспо­дарського технікуму бухгалтерського обліку
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “облік І звітність у бюджетних установах” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економіка І нормування праці”
Киверига О. Ю., викладач вп нубіп україни "Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого"
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “облік І звітність у бюджетних установах” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “управління витратами”
Бойко Л. А., Пшенична Ю. С., викладачі Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської даа
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “облік І звітність у бюджетних установах” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “управління витратами”
Бойко Л. А., Пшенична Ю. С., викладачі Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської даа
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “облік І звітність у бюджетних установах” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економічний аналіз”
Бойко Л. А., Семченко О. В., викладачі Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської даа
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “облік І звітність у бюджетних установах” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр
Падус Я. М., викладач вп нубіп україни "Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого"
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “облік І звітність у бюджетних установах” iconДепартамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “податкова система”
Редько Н. С., викладач Сосницького сільськогосподар­ського технікуму бухгалтерського обліку
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы