Міністерство культури України Луганська державна академія культури і мистецтв Факультет музичного мистецтва Кафедра музичного мистецтва естради icon

Міністерство культури України Луганська державна академія культури і мистецтв Факультет музичного мистецтва Кафедра музичного мистецтва естради


Скачать 22.45 Kb.
НазваниеМіністерство культури України Луганська державна академія культури і мистецтв Факультет музичного мистецтва Кафедра музичного мистецтва естради
Размер22.45 Kb.
ТипКонкурсМіністерство культури України

Луганська державна академія культури і мистецтв

Факультет музичного мистецтва

Кафедра музичного мистецтва естрадиІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


25 – 27 квітня 2013 року на базі Луганської державної академії культури і мистецтв відбудеться ІІ Всеукраїнський відкритий конкурс естрадної пісні імені Михайла Матусовського.

Конкурс проводиться з метою розвитку національної школи виконавства у пісенному жанрі, розкриття творчого потенціалу молоді, формування художнього смаку співаків та розповсюдження передового педагогічного досвіду.

До участі у конкурсі запрошуються виконавці різних напрямків естрадної музики:

 • професійні виконавці;

 • студенти вищих музичних навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації;

 • самодіяльні виконавці, солісти, вокальні ансамблі, вокально-інструментальні ансамблі.

Конкурс проводиться за трьома віковими категоріями:

 • Категорія «Юніор: учасники віком 12-14 років;

 • І категорія: учасники віком від 15 до 18 років;

 • ІІ категорія: учасники віком від 19 до 24 років;

 • ІІІ категорія: учасники віком від 25 до 30 років.

Вікова категорія ансамблів визначається по середньому віку всіх учасників.

Конкурсні вимоги для участі у конкурсі:

Виконавець повинен подати заявку на участь у встановлений термін.

Обрана програма повинна складатися з двох творів:
 • ^

  пісня, яка розкриває творчий потенціал виконавця, професійний рівень підготовки;

 • пісня на слова М. Матусовського, або пісня рідного краю.


Виконавець повинен мати фонограми даних творів на цифрових носіях без Back- вокала або вокальних партій, які повторюють мелодичну лінію соліста. Фонограми подаються на цифрових видах носіїв (МД, СД, ДАТ).

Для участі у конкурсі необхідно надати наступні документи:

 • заповнений бланк заявки;

 • ксерокопію паспорта або свідоцтва про народження;

 • 1 якісне фото 3х4 см (для внесення до конкурсного буклету);

Для конкурсного буклету учасники конкурсу подають якісне кольорове фото в цифровому вигляді: JPEG (.jpg) (файл оригінального розміру).

Критерії оцінювання: музичність, художнє трактування музичного твору; чистота інтонації та якість звучання; красота тембру і сила голосу; володіння різноманітними прийомами звуковилучення (виконавська майстерність); сценічна культура; складність репертуару.

Підсумки конкурсу і нагородження передбачають присудження звання володаря Гран-прі, лауреатів трьох призових місць, дипломантів з врученням дипломів і спеціальних призів. У фіналі Конкурсу відбудється гала-концерт виконавців. Програму гала-концерту визначає режисерсько-постановча група на підставі рішень журі.

^ Реєстраційний внесок: 200 грн – з соліста, 300 грн – з дуета або тріо; 400,00 грн – з ансамблю. Організаційний внесок можна перерахувати на безготівковий рахунок або внести під час реєстрації. Учасники майстер-класів членів журі (згідно програми) сплачують внесок окремо.

Всі витрати, пов'язані з участю в конкурсі (проїзд, мешкання, живлення), забезпечує відряджаюча сторона або самі конкурсанти.

Заявки на участь надсилаються до 15 квіиня за адресою: Луганська державна академія культури і мистецтв, Красна площа, 7, 91055, м. Луганськ. Контактний телефон: (0642) 59-02-62; +380509377749 – Олена Іванівна Іванова; e-mail: lgiki.2002@mail.ru, tepstyle@mail.ru


^ ЗАЯВКА

на участь ІІ Всеукраїнському відкритому конкурсі

естрадної пісні імені Михайла Матусовського


Прізвище, ім’я, по-батькові учасника (повністю) _____________________________________________________________________________________

Дата народження__________________________________________________________________________

Домашня адреса, телефон____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Навчальний заклад, факультет, курс, відділення, повна адреса, телефон__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по-батькові, звання викладача (повністю), телефон__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Указати номінацію:

 • професійні виконавці________________________________________________________________

 • студенти вищих музичних навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації ____________________

___________________________________________________________________________________

 • самодіяльні виконавці, солісти, вокальні ансамблі, вокально-інструментальні ансамблі_________

___________________________________________________________________________________


Указати категорію:

 • Категорія «Юніор: учасники віком 12-14 років;

 • І категорія: учасники віком від 15 до 18 років;

 • ІІ категорія: учасники віком від 19 до 24 років;

 • ІІІ категорія: учасники віком від 25 до 30 років.


Програма виступу:

1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(назви творів, що виконуються, ПІП авторів, вид фонограми,

вид звукового носія, хронометраж)

До заявки додається якісне кольорове фото в цифровому вигляді: JPEG (.jpg) (файл оригінального розміру).


Кількість місць для розташування у готелі ________________________


Дата_______________ Підпис________________

^ Министерство культуры Украины

Луганская государственная академия культуры и искусств

Факультет музыкального искусства

Кафедра музыкального искусства эстрады^ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО


25 – 27 апреля 2013 года на базе Луганского государственного института культуры и искусств состоится ІІ Всеукраинский открытый конкурс эстрадной песни имени Михаила Матусовского.

Конкурс проводится с целью развития национальной школы исполнительства в песенном жанре, раскрытия творческого потенциала молодежи, формирования художественного вкуса певцов и распространения передового педагогического опыта.

К участию в конкурсе приглашаются исполнители разных направлений эстрадной музыки:

 • профессиональные исполнители;

 • студенты высших музыкальных учебных заведений І – ІV уровней аккредитации;

 • самодеятельные исполнители, солисты, ансамбли, вокально-инструментальные составы.

Конкурс проводится в трех возрастных категориях:

 • Категория «Юниор: участники в возрасте 12-14 лет;

 • І категория: участники в возрасте от 15 до 18 лет;

 • ІІ категория: участники в возрасте от 19 до 24 лет;

 • ІІІ категория: участники в возрасте от 25 до 30 лет.

Возрастная категория ансамблей определяется по среднему возрасту всех участников.

Конкурсные требования для участников:

Исполнитель должен подать заявку на участие в установленый срок.

Программа должна включать два произведения:
 • ^

  песня, которая раскрывает творческий потенциал исполнителя, профессиональный уровень подготовки;

 • песня на слова М. Матусовского, либо песня родного края.


Исполнитель должен предоставить фонограммы этих произведений на цифровых носителях без Back-вокала или вокальных партий, которые повторяют мелодическую линию солиста. Фонограммы подаются на цифровых носителях (МД, СД, ДАТ).

Для учасия в конкурсе необходимо подать следующие документы:

 • заповнений бланк заявки;

 • ксерокопію паспорта або свідоцтва про народження;

 • 1 якісне фото 3х4 см (для внесення до конкурсного буклету);

Для конкурсного буклета участники конкурса присылают качественное цветное фото в цифровом виде: JPEG (.jpg) (файл оригинального размера).

Критерии оценивания: музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения; чистота интонации и качество звучания; красота тембра и сила голоса; владение разнообразными приемами звукоизвлечения (исполнительское мастерство); сценическая культура; сложность репертуара.

Итоги конкурса и награждение предполагают присуждение звания обладателя Гран-при, лауреатов трех призовых мест, дипломантов с вручением дипломов и специальных призов. Конкурс заканчивается гала-концертом исполнителей. Программу гала-концерта определяет режиссерско-постановочная группа по решению жюри.

^ Регистрационный взнос200 грн – с солиста, 300 грн – с дуэта или трио; 400,00 грн – с ансамбля. Организационный взнос можно перечислить на безналичный расчет или внести во время регистрации. Участники мастер-классов членов жюри (согласно программы) оплачивают взнос отдельно.

Все расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд, проживание, питание), обеспечивает командирующая сторона или сами конкурсанты.

Заявки на участие присылаются до 15 апреля 2013 г. по адресу: Луганская государственная академия культуры и искусств, Красная площадь, 7, г. Луганск, 91055, Украина. Контактный телефон: (0642)59-02-62; +380509377749 – Елена Ивановна Иванова;  e-maіl: lgiki.2002@mail.ru, tepstyle@mail.ru


^ ЗАЯВКА

на участие в ІІ Всеукраинском открытом конкурсе

эстрадной песни имени Михаила Матусовского


Фамилия, имя, отчество участника (полностью) ______________________________________________________________________________________

Дата рождения_______________________________________________________________________

Домашний адрес, телефон____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Учебное заведение, факультет, курс, отделение, полный адрес, телефон__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество, звание преподавателя (полностью), телефон__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Указать номинацию:

 • профессиональные исполнители__________________________________________________________

 • студенты высших музыкальных учебных заведений І – ІV уровней аккредитации____________

_________________________________________________________

 • самодеятельные исполнители, солисты, вокальные ансамбли, вокально-инструментальные ансамбли

_________________________________________________________


Указать категорию:

 • Категория «Юниор: участники в возрасте 12-14 лет;

 • І категория: участники в возрасте от 15 до 18 лет;

 • ІІ категория: участники в возрасте от 19 до 24 лет;

 • ІІІ категория: участники в возрасте от 25 до 30 лет.


Программа выступления:

1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(названия исполняемых произведений, ФИО авторов, вид фонограммы,

вид звукового носителя, хронометраж)

К заявке прилагается качественное цветное фото в цифровом виде: JPEG (.jpg) (файл оригинального размера).


Количество бронируемых мест в гостинице ________________________


Дата_______________ Подпись ________________


Приглашаем всех желающих принять участие в открытом фестивале-конкурсе им. М. Матусовкого, который состоится 25-27 апреля г. Луганск

Похожие:

Міністерство культури України Луганська державна академія культури і мистецтв Факультет музичного мистецтва Кафедра музичного мистецтва естради iconМіністерство культури України Луганська державна академія культури і мистецтв Факультет музичного мистецтва Кафедра музичного мистецтва естради
...
Міністерство культури України Луганська державна академія культури і мистецтв Факультет музичного мистецтва Кафедра музичного мистецтва естради iconМіністерство Культури України Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
...
Міністерство культури України Луганська державна академія культури і мистецтв Факультет музичного мистецтва Кафедра музичного мистецтва естради iconТема 12: Мета, завдання, принципи музичного виховання. Матеріали до теми
Саме засобами музичного мистецтва мають бути створені умови для виникнення в дитини натхнення до творчості, стійкого бажання жити...
Міністерство культури України Луганська державна академія культури і мистецтв Факультет музичного мистецтва Кафедра музичного мистецтва естради iconЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Кириченко Л. Г. Основи педагогічної майстерності : навчальний посібник для студентів внз культури усіх форм навчання / Л. Г. Кириченко;...
Міністерство культури України Луганська державна академія культури і мистецтв Факультет музичного мистецтва Кафедра музичного мистецтва естради iconМіністерство культури україни харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського
З майстерності актора драматичного театру і кіно – доцент, нар арт. України О. П. Васильєв, доцент, засл арт. Молдови А. В. Філіпова...
Міністерство культури України Луганська державна академія культури і мистецтв Факультет музичного мистецтва Кафедра музичного мистецтва естради iconТема 15: Методи музичного виховання
Метод і його зв’язок зі змістом освіти. Класифікація методів музичного виховання
Міністерство культури України Луганська державна академія культури і мистецтв Факультет музичного мистецтва Кафедра музичного мистецтва естради iconТема: Шляхи музичного виховання школярів
Дмітрієва Л., Черноіваненко Н. Методика музичного виховання в школі. М., 2000, с. 11-33, 231-238
Міністерство культури України Луганська державна академія культури і мистецтв Факультет музичного мистецтва Кафедра музичного мистецтва естради iconПідручник ■ ■: 4-тевидання. перероблене і доповнене Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ■ ■ • ■.■,' ■ Київ
Харківської державної академії культури, доктор педа­гогічних наук, професор, заслужений працівник культури України; В. К. Удалова...
Міністерство культури України Луганська державна академія культури і мистецтв Факультет музичного мистецтва Кафедра музичного мистецтва естради iconАсоціація сучасного та естрадного танцю України Танцювальний союз «Позитив»
Місце проведення: Україна, м. Київ, вул Дегтярівська 49-г, Центр культури І мистецтв кнєу ім В. Гетьмана
Міністерство культури України Луганська державна академія культури і мистецтв Факультет музичного мистецтва Кафедра музичного мистецтва естради iconМіністерство освіти І науки україни
Міжнародному науково-методичному семінарі з болгарської мови, літератури, культури та історії
Міністерство культури України Луганська державна академія культури і мистецтв Факультет музичного мистецтва Кафедра музичного мистецтва естради iconМіністерство освіти І науки україни київська державна академія водного транспорту
Тема: «Цивільно-правові аспекти договору перевезення пасажирів і багажу авіатранспортом»
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы