Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології


Скачать 127.05 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології
страница3/3
Размер127.05 Kb.
ТипПрограма
1   2   3

до курсу «Психологічна служба в системі освіти»

 1. Створення, становлення, сучасний стан та тенденції розвитку психологічної служби системи освіти України.

 2. Кваліфікаційні вимоги до професійної та особистісної підготовки практичного психолога.

 3. Документально-методичне забезпечення роботи психологічної служби в системі освіти України.

 4. Планування діяльності, ведення документації та звітність практичного психолога системи освіти України.

 5. Структурні складові психологічної служби в системі освіти України, їх функції.

 6. Основні види роботи практичного психолога у загальноосвітній школі.

 7. Основні форми роботи практичного психолога у загальноосвітній школі.

 8. Цілі, задачі, зміст та умови ефективності роботи психологічної служби в початковій школі.

 9. Цілі, задачі, зміст та умови ефективності роботи психологічної служби в основній школі.

 10. Цілі, задачі, зміст та умови ефективності роботи психологічної служби в старшій школі.

 11. Мета, завдання та основні напрями роботи психологічної служби у ВНЗ.

 12. Особливості роботи практичного психолога з обдарованими дітьми.

 13. Особливості роботи практичного психолога з «важкими» дітьми.

 14. Основні завдання, напрями і форми роботи шкільного практичного психолога з батьками учнів загальноосвітньої школи.

 15. Особливості роботи практичного психолога з педагогічним колективом загальноосвітньої школи.


до курсу «Експериментальна психологія»

 1. Експериментальна психологія як галузь психології. Витоки та становлення експериментального методу у психології.

 2. Формування гіпотези в науковому дослідженні. Класифікація гіпотез.

 3. .Загальна характеристика методів психологічного дослідження.

 4. .Основні етапи проведення психологічного дослідження.

 5. Основні види планів психологічного експерименту.

 6. Змінні, види та способи їх контролю.

 7. Поняття про шкали у психології. Види шкал.

 8. Експериментальна вибірка та генеральна сукупність. Стратегії побудови експериментальних груп.

 9. Наукова проблема. Етапи її формування

 10. Роль теорії в розвитку науки. Види та структура наукової теорії.

 11. Класифікація основних загальнонаукових дослідницьких методів.

 12. Метод кореляційного аналізу у психологічному дослідженні.

 13. Доекспериментальні та квазіекспериментальні плани в психології.

 14. Прості експериментальні плани.

 15. Факторні плани, їх характеристика.


до курсу «Основи психологічного консультування»

 1. Психологічне консультування: визначення, мета, завдання.

 2. Умови ефективності консультативного процесу.

 3. Принципи психологічного консультування.

 4. Професійна підготовка психолога –консультанта.

 5. Визначення поняття «консультативний контакт».

 6. Фізичні компоненти терапевтичного клімату.

 7. Емоційні компоненти терапевтичного клімату.

 8. Навички підтримки консультативного контакту.

 9. Перенос та контрперенос в консультуванні.

 10. Основні етапи психологічного консультування.

 11. Процедури та техніки психологічного консультування

 12. Раппорт у психологічному консультуванні.

 13. Основні психотерапевтичні направлення в психологічному консультуванні.

 14. Особливості психологічного консультування дітей молодшого шкільного віку.

 15. Особливості психологічного консультування підлітків та юнаків.


до курсу «Диференціальна психологія»

 1. Передумови виникнення диференціальної психології як наукової дисципліни.

 2. Основні напрями досліджень у диференціальній психології.

 3. Основні теорії природи індивідуальних відмінностей.

 4. Принципи і методи диференціальної психології.

 5. Вплив середовища і спадковості на людину.

 6. Темперамент як інтеграційна основа індивідуальності.

 7. Поняття «міжстатевих відмінностей» у диференціальній психології.

 8. Диференціально-психологічні характеристики здібностей.

 9. Диференціально-психологічні характеристики когнітивної сфери.

 10. Диференціально-психологічні характеристики інтелекту.

 11. Основні положення концепції взаємозв’язку креативності та інтелекту М. Воллаха, Н. Когана.

 12. Види біотипу людини.

 13. Типи життєвого стилю за А. Адлером.

 14. Індивідуальний стиль діяльності людини.

 15. Вплив культурних відмінностей на психологічні особливості людини.


^ 4. ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ


до курсу «Психологічна служба в системі освіти»

 1. Скласти професіограму практичного психолога.

 2. Скласти посадову інструкцію практичного психолога загальноосвітньої школи.

 3. Скласти план роботи практичного психолога на тиждень.

 4. Розробити пам’ятку батькам «Психологічна підготовка дитини до навчання у школі».

 5. Розробити методичні поради-рекомендації вихователям закладів реабілітації неповнолітніх «Про що повинен пам’ятати педагог, працюючи з «важкими» підлітками та юнаками».

 6. Розробити пам’ятку студенту-першокурснику «Як краще адаптуватися до умов навчання у вищому навчальному закладі».

 7. Розробити методичні поради-рекомендації керівникам гуртків «Про що повинен пам’ятати педагог, працюючи з обдарованими дітьми».

 8. Розробити модель діяльності психологічної служби загальноосвітньої школи.


до курсу «Експериментальна психологія»

 1. Сформулювати гіпотезу про зв’язок між статусом і самооцінкою особистості і розробити план її експериментальної перевірки.

 2. Сформулювати гіпотезу про “тиск“ групи на індивідуальну думку людини та розробити план її експериментальної перевірки.

 3. Сформулювати гіпотезу про зв’язок між часом очікування на певні процедури і успішністю їх проходження і розробити план її експериментальної перевірки.

 4. Сформулювати гіпотезу про зв’язок між продуктивністю запам’ятовування і кількістю повторень і розробити план її експери­ментальної перевірки.

 5. Сформулювати гіпотезу про особливості перебігу психічних процесів особистості, коли вона перебуває наодинці і серед інших людей, розробити план її експериментальної перевірки.

 6. Сформулювати гіпотезу про зв’язок між ефективністю діяльності і рівнем мотивації людини, розробити план її експериментальної перевірки.

 7. Сформулювати гіпотезу про зв’язок між ставленням людини до матеріалу, що запам’ятовується, і успішністю запам’ятовування, розробити план її експериментальної перевірки.

 8. Сформулювати гіпотезу про зв’язок між первинною інформацією про людину та її подальшим оцінюванням і розробити план її експериментальної перевірки.


до курсу «Основи психологічного консультування»

Визначити психологічний запит та знайти можливі виходи з ситуації:


 1. На консультацію прийшла дівчина 18 років із проханням допомогти визначитися їй з вибором професії. Вона завжди мріяла бути фотомоделлю, але її батьки наполягають, щоб вона пішла вчитися в будівельний інститут.

 2. На консультації сімейна пара. Одружені перший рік. Вона вагітна й хоче народити. Чоловік, у принципі, не проти дітей взагалі, але вважає, що зараз їх «заводити» рано. Дружина бачить у його позиції доказ відсутності любові.

 3. Батьки звернулися зі скаргою на погану успішність сина. Дитина вчиться в третьому класі. Недавно перевели в іншу школу. Перехід пов'язаний з переїздом на нове місце проживання.

 4. Мати звернулася в консультацію на вимогу виховательки. Дівчинка ігнорує зауваження вихователя. У тому випадку, якщо вони наполягають на виконанні вимог, проявляє агресію. З дітьми дружелюбна й турботлива.

 5. На консультації молода дівчина. Вчора в неї мало бути весілля, але наречений в останній момент його скасував, сказавши, що «він занадто її любить, щоб з нею одружитися ». Дівчина почуває себе приниженою та обдуреною.

 6. Мати хлопчика 10 років виражає стурбованість з приводу того, що в сина погано складаються відносини із друзями. Він залежний, поступливий. Його однолітки цим користуються. У школі завжди був відмінником.

 7. На консультацію прийшла мати хлопчика зі скаргою на вчителя, що, з її позиції, занадто суворий до дитини: невиправдано знижує оцінки, робить зауваження, виганяє з уроків. Удома дитина поводиться «бездоганно»: ласкавий, слухняний, допомагає по хазяйству.

 8. Юнак 18 років. Обмірковує плани самогубства, тому що «життя в цьому світі не має змісту». За його словами, прийшов, щоб йому допомогли знайти кращий спосіб.


до курсу «Диференціальна психологія»

 1. Намалюйте навчальну генограму для своєї сім’ї за ознаками «успішність у школі», «кількість дітей».

 2. На основі методу аналізу продуктів творчості складіть психологічний портрет когось із видатних письменників.

 3. На основі біографічного методу та аналізу продуктів творчості складіть психологічний портрет когось із видатних митців.

 4. Опишіть узагальнений портрет генія в науці.

 5. Дайте характеристику групам за такими ознаками. У результаті дослідження двох груп респондентів були отримані наступні результати: у першої групі захисною стратегією була проекція, у другої групи – раціоналізація.

 6. Дайте порівняльну характеристику міжстатевих відмінностей у розвитку пізнавальної діяльності.^ 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Варіант (білет) складається не менше з трьох питань, які охоплюють теоретичний та практичний матеріал. Кожне питання оцінюється за національною (чотирьохбальною) системою оцінок «5», «4», «3» і «2».

Знання студентів оцінюється як з теоретичної, так і практичної підготовки за такими критеріями:


«Відмінно» (90-100 балів) – студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, пов’язує програмовий матеріал із профілем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок.


«Добре» (65-89 балів) – студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої міркування щодо тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі практичного.


«Задовільно» (50-64 балів) – студент в основному опанував теоретичними знаннями навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх з майбутньою діяльністю.


«Незадовільно» (1-49 балів) – студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення та сформованість практичних навичок.


При визначенні остаточної оцінки відповідей на питання екзаменаційних білетів (варіанту) підсумовується загальна кількість отриманих балів і ділиться на число завдань. При цьому відмінна оцінка виставляється, якщо середній бал більший або дорівнює 4,5. Оцінка «добре» виставляється, якщо середній бал знаходиться в межах 3,5 – 4,4. Оцінка «задовільно» виставляється при середньому балі в межах 2,5 – 3,4.

Крім оцінок, студенту-випускнику може бути висловлена від імені державної комісії подяка за яскраве, логічне і повне розкриття питань і за сумлінне ставлення до обраного фаху і навпаки, - попередження, якщо його відповідь за якістю межує з незадовільною оцінкою.


^ 6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Список рекомендованої літератури з курсу «Психологічна служба в закладах освіти»


Основні документи

 1. Етичний кодекс психолога. Прийнятий на І Установчому з’їзді Товариства психологів України 20 грудня 1990 року в м. Києві // Практична психологія та соціальна робота. - № 4, 1998.

 2. Положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом МОН України №127 від 03.05.1999 р.

 3. Наказ МОН України №439 від 07.06.2001 р. «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України».

 4. Наказ МОН України №616 від 02.07.2009 р. «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України».

 5. Лист МОН України №1/9-100 від 12.04.2000 р. про призупинення процесу скорочення посад практичних психологів (соціальних педагогів) у дошкільних, усіх типах загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

 6. Типове положення про центри практичної психології і соціальної роботи, затверджене наказом МОН України №385 від 14.08.2000 р.

 7. Лист МОН України №1/9-352 від 27.08.2000 р. про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України.

 8. Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, затверджене наказом МОН України №330 від 20.04.2001 р.

 9. Лист МОН України №1/9-193 від 18.05.2001 р. щодо зарахування часу роботи на посаді «психолог» до стажу педагогічної роботи практичних психологів загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

 10. Наказ МОН України та АПН України №593/33 від 15.08.2001 р. «Про забезпечення розвитку психологічної служби в системі освіти України».

 11. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальношкільних та інших навчальних закладів, затверджене наказом МОН України №691 від 19.10.2001 р.

 12. Лист МОН України №1/9-324 від 15.06.04 р. про внесення змін і доповнень до нормативів чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів.

 13. Концепція розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року, затверджена наказом МОН України № 554 від19.06.2008 р.

 14. Лист МОН України № 1/9-616 від 09.09.09 про розрахунок кількості ставок практичних психологів і соціальних педагогів у загальноосвітніх навчальних закладах.

 15. Наказ МОН України №1248 від 30.12.2009 р «Про покращання соціально-педагогічного і психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації».

 16. Лист МОН України №1/9-314 від 13.05.2010 щодо розгляду проектів положень.

 17. Лист МОН України №1/9-516 від 30.07.2010 р. про орієнтири діяльності працівників психологічної служби системи освіти України у 2010-2011 навчальному році.

 18. Концепція розвитку інклюзивного навчання, затверджена наказом МОН України №912 від 01.10.2010 р.

 19. Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН України №930 від 06.10.2010 р.

 20. Проект. Порядок організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах. 2011 р.


Основна література

 1. Бітянова М. Р. Психолог у школі: зміст діяльності і технології / М. Р. Бітянова. – К.: Главник, 2007. – 160 с.

 2. Дуткевич Т. В. Практична психологія: вступ до спеціальності. Навчальний посібник / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. – Київ, 2007. – 256 с.

 3. Дуткевич Т. В. Практична психологія: вступ до спеціальності. Навчальний посібник для ВНЗ / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. – 2-е вид. – Київ, 2010. – 256 с.

 4. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / упоряд. В. Г. Панок, І. І. Цушко, А. Г. Обухівська. – К.: Ніка-Центр, 2005. – 436 с.

 5. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / упоряд. В. Г. Панок, І. І. Цушко, А. Г. Обухівська. – К.: Шкільний світ, 2008. – 256 с.

 6. Панок В. Основи практичної психології : підручник / Панок В., Титаренко Т., Чепелєва Н. та ін. – Вид. 2-ге, стереотип. – К.: Либідь, 2001. – 536 с.

 7. Приходько Ю. О. Практична психологія: Введення у професію. : навч. посібник / Ю. О. Приходько. – [2-е вид.] – К.: Каравела, 2010. – 232 с.

 8. Приходько Ю. О. Практична психологія: введення у професію: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Ю. О. Приходько; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2008. – 180 с.

 9. Словник-довідник психолога-консультанта / укл.: Н.В. Гаркавенко, Я.В. Чапрак, С.К. Шандрук, І.І. Солійчук / Наук. ред. В.Г. Панок. – Чернівці, «Рута», 2010. – 200 с.


Список рекомендованої літератури з курсу «Експериментальна психологія»


Основна література

 1. Анастази А. Психологическое тестирование / А. Анастази, С. Урбина. – СПб. : Питер, 2001. – 688 с.

 2. Бондарчук О.І. Експериментальна психологія : Курс лекцій. / О.І. Бондарчук. – К.: МАУП, 2003. – 120 с.

 3. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л.Ф. Бурлачук. –СПб.: Питер, 2000. – 528 с.

 4. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента / Р. Готтсданкер. – М. : Изд-во МГУ, 1982. – 464 с.

 5. Дружинин В.Н. Структура и логика психологического иссле­дования / В.Н. Дружинин. – М. : ИП РАН, 1994. – 164 с.

 6. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология / В.Н. Дружинин. – СПб. : Питер, 2000. – 238 с.

 7. Корнилова Т.В. Введение в психологический эксперимент / Т.В. Корнилова. – М. : Изд-во МГУ; Изд-во ЧеРо, 2001. – 256 с.

 8. .Корнилова Т.В. Экспериментальная психология / Т.В. Корнилова. – М. : Аспект Пресс, 2003. – 381 с

 9. Солсо Р.Л. Експериментальная психология: практический курс. / Р.Л. Солсо, Х.К. Джонсон, М.К. Бил. – СПб. : Пройм-ЕВРОЗНАК, 2001. – 528с.


Додаткова література

 1. Ганзен В.А. Теория и методология психологиче­ского исследования: практическое руководство / В.А. Ганзен, В.Д. Балин. – СПБ. : СПбГУ, 1991. – 167 с.

 2. Гласе Дж. Статистические методы в педагогике и психологи / Дж. Гласе, Дж. Стенли. – М. : Прогресс, 1976. – 186 с.

 3. История становления и развития экспериментально-психо­логических исследований в России : Сб. науч. тр. / Под ред. Б.Ф. Ло­мова, Е.А. Будиловой, В.А. Кольцовой. – М. : Наука, 1990. – 216 с.

 4. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях / Д. Кэмпбелл. – СПб. : Соц.- психол. центр, 1996. – 392 с.

 5. Методы исследования в психологии: квазиэксперимент / Под ред. Т.В. Корниловой. – М. : Форум; Инфра. – М., Прогресс, 1998. – 296 с.

 6. Поппер К. Логика и рост научного знания : Избр. работы / К. Поппер. – М.: Прогресс, 1984. – 605 с.

 7. Роговин М.С. Психологическое исследование / М.С. Роговин. – Ярославль, ЯрГУ, 1979. – 66 с.

 8. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии / Е.В. Сидоренко. – СПб. : Речь, 2002. – 350 с.

 9. Хикс Ч. Основные принципы планирования эксперимента / Ч. Хикс. – М.: Мир, 1967. – 406 с.


Список рекомендованої літератури з курсу «Основи психологічного консультування»


Основна література

 1. Абрамова Г. С. Введение в практическую психологию / Г. С. Абрамова. – Брест : БГПИ, 1993.

 2. Абрамова Г.С. Практическая психология / Г. С. Абрамова. – М. : ИЦ Академия , 1997.

 3. Алешина Ю. Е Семейное и индивидуальное психологическое консультирование / Ю. Е. Алешина. – М. : РИЦ Соц. здоровье России, 1993.

 4. Бондаренко О. Ф. Психологічна допомога особистості: учб. посібник. / О. Ф. Бондаренко. – Харків : Фоліо, 1996.

 5. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика / А. Ф. Бондаренко. – К., 1997.

 6. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования: пер. с лит. / Р. Кочюнас. – М. : Академический проект, 1999.

 7. Лещинская Е. А. Тренинг общения для учащихся. В помощь школьному психологу / Е. А. Лещинская. – К.,1994.

 8. Мэй Р. Искусство психологического консультирования / Пер. с англ. / Р. Мэй. – М. : Независимая фирма "Класс", 1994.

 9. Немов Р.С. Основы психологического консультирования: учеб. для студ. педвузов / Р. С. Немов. – М. : Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999.

 10. Хомич Г. О. Основи психологічного консультування / Г. О. Хомич, Р. М. Ткач. – К. : МАУП, 2004. – С.111.

 11. Цзен Н. В. Психотренинг. Игры и упражнения / Н. В. Цзен, Ю. В. Пахомов. – М., 1988.

Додаткова література

 1. Ассанджоли Р. Психосинтез. Теория и практика / Р. Ассанджоли. Пер. с англ. – М.– 1994.

 2. Берн Є. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Є.  Берн. Пер. с англ. – М. : Прогресс. – 1968.

 3. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р. Бернс. Пер. с англ. — М., 1986.

 4. Основы психотерапии : учебное пособие для студентов / [Бурлачук Л. Ф.,  Грабская И. А., Кочарян А. С.] : – К. : Ника-Центр,1999.

 5. Буянов М. Л. Основы психотерапии детей и подростков / М. Л. Буянов. – К. : Вища школа, 1990.

 6. Василюк  Ф. Е. Психология переживания. Анализ преодоления критических стуаций / Ф. Е. Василюк. – М. : МГУ, 1984.

 7. Введение в психотерапию / Под ред. Блоха // Пер. с англ. – Киев. : Фера, 1997.

 8. Газман О. С, Харитонова И. Е. В школу – с игрой /  О. С. Газман, И. Е. Харитонова. – М.,1991.

 9. Горностай П. П., Васьковская С. В. Теория и практика психологического консультирования: Проблемный подход. / П. П. Горностай,  С. В. Васьковская. – К. : Наукова думка, 1995.

 10. Васьковская С, В., Горностай П. П. Психологическое консультирование: Ситуационные задачи / С. В. Васьковская, П. П. Горностай. – К.: Вища школа, 1996.

 11. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. – Л.: ЛГУ, 1984.

 12. Кратохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний. - пер. с чешск. – М.: Медицина, 1991.

 13. Перлз Ф. Опыты психологического самопознания. Практикум по гештальттерапии. – Пер. с англ. – М.,1993.

 14. Практическая психология образования / Под ред. И.В .Дубровиной: учебник для студ. высших и средних уч. заведений. – М. : ТЦ Сфера, 1997.

 15. Ричардсон Р. У. Силы семейных уз. Руководство по психотерапии и помощь семье. - пер. с англ. – СПб, 1994.

 16. Рогов  Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании: учебное пособие / Евгений Рогов. – М. : ВЛАДОС, 1995.

 17. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. - пер. с англ. – М.: Прогресс, 1994.

 18. Эйдемиллер Э. Г., Юстицкий В. В. Семейная психотерапия. – Ленинград медицина, 1990.


Список рекомендованої літератури з курсу «Диференціальна психологія»


Основна література

 1. Палій А.А. Диференціальна психологія : навч. посіб. / А.А. Палій. – К. : Академвидав, 2010. – 432 с.

 2. Анастази А. Дифференциальная психология / А. Анастази. – М. : Апрель-Пресс, 2001. – 420 с.

 3. Анастази А.Психологическое тестирование: в 2-х кн. : [пер с англ.] / А. Анастазі. – М. : Педагогика, 1982.

 4. Асмолов А.Г.Психология личности : принципы общепсихологического анализа. – М. : МГУ, 1980 – 186 с.


Додаткова література

 1. Ганнушкин П.Б. Клиника психопатий, их статика и динамика. Избранные

труды / П.Б. Ганнушкин. – М. : 1982. – 234 с.

 1. Леонгард К. Акцентуированные личности / К. Леонгард. – К, 1989. – 289 с.

 2. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / А.Е. Личко. – Л, 1983. – 446 с.

 3. Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности / В.С. Мерлин. – М,1986. – 114 с.
1   2   3

Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології
Практична психологія» та положень «Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті», «Про європейську...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології
Практична психологія» та положень «Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті», «Про європейську...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Затверджено радою факультету природничої і фізико-математичної освіти протокол № від 2012 р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет
Кафедра теорії І методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний унівеpситет» Інститут інформатики І штучного інтелекту

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології iconМіністерство освіти І науки україни міністерство освіти І науки автономної республіки крим республіканський вищий навчальний заклад „кримський гуманітарний університет” (М. Ялта) інститут філології, історії та мистецтв
Курсові та випускні кваліфікаційні роботи (квкр) необхідно оформлювати відповідно до державного стандарту України, яким є наступний...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни глухівський національний педагогічний університет
Шифр дисципліни г с е01. Б49. 115*Конституційне та сімейне право (4 кр. 1; 0; 1) V – VІ семестри
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Представництво ООН в Україні за підтримки Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України проводить конкурс, присвячений важливій...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донбаський державний технічний університет
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології iconЗбірник тестових завдань з філософії Глухів - 2008
Міністерство освіти і науки України Глухівський державний педагогічний університет
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы