Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»


Скачать 14.34 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Размер14.34 Kb.
ТипДокументы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Національний університет

«Юридична академія України

імені Ярослава Мудрого»


Кафедра іноземних мов № 2

Кафедра міжнародного права


«ГЛОБАЛІЗАЦІЯ:

ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО»


МІЖНАРОДНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ

24 вересня 2013 року

м. Харків


Тези доповідей будуть розміщені на сайті університету не пізніше 24 вересня 2013 року.


Додаткове редагування та корегування матеріалів не передбачається. Всю відповідальність за зміст тез та їх мовну коректність несуть автор, його науковий керівник та консультант з іноземної мови.


Усі витрати (проїзд, проживання, харчування, окрім кави-брейків під час секційної роботи) – за рахунок учасників конференції.

Повідомляємо, що учасники конференції для візуального супроводження своїх виступів мають можливість скористатися такими технічними засобами:

- ноутбук – для передачі даних із файлу на екран (тексти, слайди, таблиці, презентації);

- мультимедійний презентер – для проекції зображення, отриманого з комп’ютера на екран.

Про потребу в даних засобах учасники конференції мають повідомити в заявці на участь у конференції.

Організаційний внесок за участь у в розмірі 5^ 0 грн. здійснюється грошовим переказом. Кошти надсилати на рахунок:

Поставщик: ФЛ-П Бусель Р.Н.

Р/с 26002348818001 МФО 351533 ХФ КБ «Приватбанк» Код 2809816739

Плательщик:

Счет-фактура № 1/03 от " " ___________ 2013 г. (обов'язково з приміткою „Сплата за збірник матеріалів конференції").


^ Сподіваємося на Вашу участь!

З повагою, Оргкомітет.
З а п р о ш е н н я


Кафедри іноземних мов № 2 та міжнародного права університету запрошують студентів та молодих науковців Вашого вищого навчального закладу взяти участь у Міжнародній студентській науково-практичній конференції іноземними мовами «Глобалізація: право і суспільство», яка відбудеться 24 вересня 2013 року.


Робочі мови: англійська, німецька, французька.


Мета конференції — виявлення обдарованої молоді та створення умов для її творчого зростання, підвищення мотивації вивчення іноземних мов, стимулювання розвитку студентської наукової роботи для подальшого підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців, безпосереднє спілкування з досвідченими науковцями для ознайомлення з новими розробками і досягненнями у відповідних галузях науки.


Напрями роботи конференції:


І. Юридичні науки:


- міжнародне публічне право ;

- міжнародне приватне право;

- регіональне співробітництво і право ЄС;

- національне право держав в умовах глобалізації;

- правові проблеми міжнародного співробітництва.


ІІ. Економічні та соціально-гуманітарні науки:


- світове господарство та економічний розвиток держав;

- політична система в умовах глобалізації;

- глобалізація: переваги та загрози для України;

- оптимальні шляхи подолання світових загроз;

- сучасні геостратегічні концепції;

- освіта, знання та інформація в умовах глобалізації.


^ ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇПрізвище

Ім’я

По батькові

Навчальний заклад

Спеціальність

Курс/програма

Форма навчання

Домашня адреса

Телефон

E-mail

Секція

Назва тез

Назва доповіді-презентації

Необхідність використання мультимедійної техніки

Форма участі у конференції (потрібне виділити):

— виступ з доповіддю на пленарному засіданні (до 10 хв);

— виступ з інформацією на секційному засіданні (до5 хв);

— взяти участь як слухач;

— тільки друк тез.
Для участі в конференції необхідно надіслати на електронну адресу матеріали окремими файлами до 31 травня 2013 року:

1) тези іноземною мовою та їх адекватний переклад українською мовою обсягом до 2 сторінок А4, набрані в редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc. або *rtf. Шрифт Times New Roman; кегель 14, інтервал 1,5, усі поля по 2 см, абзацний відступ — 10 мм.

Рубрикація тез доповідей має містити такі дані:

— ініціали і прізвище автора, повна назва учбового закладу, місто, країна (вирівнювання по правому краю);

— назва тез (великими літерами), (Times New Roman, вирівнювання по центру);

— основний зміст тез;

— список літератури (не обов’язково).

2) скановану копію відзиву консультанта з іноземної мови, в якому він повинен підтвердити відповідність тексту тез нормам цієї мови (відгук повинен мати завірений підпис і печатку установи, яку консультант представляє);

3) скановану копію рецензії наукового керівника на тези, оформлену за встановленим порядком, в якій він повинен підтвердити відповідність тез темі конференції та їх достатній науковий рівень (рецензія повинна мати завірений підпис і печатку установи, яку науковий керівник представляє);

4) відомості про учасника конференції (заповнити «^ Заявку на участь у конференції»);

5) відомості про консультанта з іноземної мови, де вказати його прізвище, ім'я та по батькові, а також повну та скорочену офіційні назви навчального закладу (іноземною і українською мовами), який він представляє;

6) відомості про наукового керівника, де вказати його прізвище, ім'я та по батькові, а також повну та скорочену офіційну назву установи (іноземною і українською мовами), яку він представляє;

7) усі матеріали повинні бути зібрані в одній папці, назва якої має відповідати прізвищу та ініціалам учасника (українською мовою). Назва файлу з тезами іноземною мовою повинна складатися з прізвища та ініціалів учасника конференції і написана латинськими літерами за правилами транслітерації з української мови (Smirnov М.І.). Назва файлу з тезами українською мовою повинна складатися з прізвища та ініціалів учасника конференції і написана українськими літерами (Смірнов М.І.).

8) копію квитанції ( або оригінал) про оргвнесок.


Оргкомітет: вул. Динамівська, 4, ауд. 702

Кафедра іноземних мов № 2 НУ ЮАУ ім. Ярослава Мудрого, Харків, 61023

Тел. +38 (057) 704-90-55; 704-90-56

Е-mail: inozemni2@mail.ru


Реєстрація учасників конференції відбуватиметься


24 вересня 2013 року

09.00 - 10.00


за адресою:

вул. Динамівська, 4, ауд. 702

м. Харків, Україна

Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Тези доповідей будуть розміщені на сайті університету не пізніше 24 вересня 2013 року
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» iconДля самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "соціологія" (відповідно до вимог естs)
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» iconПрограма про порядок організації та проходження практики студентами Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» iconНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МІЖНАРОДНЕ ПРАВО" (відповідно до вимог ЕСТБ)
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» iconХарківський національний університет внутрішніх справ
Степанюк А. Х. – декан факультету підготовки кадрів для Державної пенітенціарної служби України Національного університету «Юридична...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Затверджено радою факультету природничої і фізико-математичної освіти протокол № від 2012 р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» iconМіністерство освіти і науки, молоді на спорту України Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» iconДовідк а видана студентці 4 курсу 16 групи Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»,
України імені Ярослава Мудрого, Петровій Анні Сергіївні, про те, що всі проекти процесуальних документів, зібрані під час проходження...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Представництво ООН в Україні за підтримки Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України проводить конкурс, присвячений важливій...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни глухівський національний педагогічний університет
Шифр дисципліни г с е01. Б49. 115*Конституційне та сімейне право (4 кр. 1; 0; 1) V – VІ семестри
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы