Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую icon

Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую


Скачать 235.42 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
страница2/6
Размер235.42 Kb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6
Тема 4.1. Лекція № 4 „Система та правовий статус суб’єктів комунального (муніципального) права ”

План

1. Поняття та система суб'єктів комунального (муніципального) права.

2. Територіальна громадо-первинний суб'єкт місцевого самоврядування.

3. Місцеві ради - представницькі органи місцевого самоврядування в Україні.

4. Органи самоорганізації населення.

5. Правовий статус органів місцевого самоврядування АРК.


Тема 5.1. Лекція № 5 „Виконавчі органи місцевого самоврядування як суб'єкти комунального управління ”


План

1. Система та правовий статус виконавчих органів місцевого самоврядування.

2. Порядок формування виконавчих органів місцевого самоврядування.

3. Функції та повноваження виконкомів сільських, селищних та міських рад.

4. Організаційна структура виконкомів сільських, селищних та міських рад.

5. Особливості повноважень виконавчих органів районних у містах рад.


Тема 6.1. Лекція № 6 „Проходження служби в органах місцевого самоврядування”

План

1. Законодавство про службу в органах місцевого самоврядування.

2. Порядок проходження служби в органах місцевого самоврядування та службова кар’єра.

3. Атестування посадових осіб місцевого самоврядування.

4. Відповідальність службовців органів місцевого самоврядування.


^ ТЕМИ ТА ПЛАНИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

(нумерація відповідно до тематичного плану):


5.2. Функції та повноваження виконкомів сільських, селищних та міських рад - 2 год.

Питання:

1. Поняття функцій та повноважень місцевого самоврядування.

2. Компетенція виконкомів сільських, селищних та міських рад.

3. Функції та повноваження виконкомів в окремих сферах місцевого самоврядування.


^ 6.2. Правовий статус службовців органів місцевого самоврядування – 2 год.

Питання:

1. Організаційно-правові засади служби в органах місцевого самоврядування.

2. Проходження служби в органах місцевого самоврядування.

3. Поняття та зміст правового статусу службовця органу місцевого самоврядування.

4. Особливості соціально-правових гарантій службовців місцевого самоврядування.


^ ТЕМИ, ПЛАНИ ТА ЗАДАЧІ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

(нумерація відповідно до тематичного плану):


4.2. Форми та методи діяльності представницьких органів місцевого самоврядування – 2 год.

Питання:

1. Поняття форм і методів діяльності представницьких органів місцевого самоврядування.

2. Сесія як основна форма роботи місцевих рад.

3. Форми й методи роботи комісій місцевих рад.

4. Форми й методи роботи депутатів місцевих рад.

Задача 1.

Розпорядженням голови міської ради утворено постійні комісії ради:

а) з питань планування, бюджету та фінансів;

б) з питань охорони здоров'я, освіти, науки та культури;

в) з питань контролю за діяльністю районної державної адміністрації;

г) з питань житлово-комунального господарства та благоустрою;

д) контрольна комісія з питань приватизації;

затверджено склад постійних комісій. При цьому з метою забезпе­чення постійного зв'язку та координації роботи комісій (а) і (д) де­путата Пертачова, за його попередньою згодою, було включено до кожної з цих комісій.

Чи відповідає наведене розпорядження вимогам Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"?


Задача 2.

Розпорядженням селищного голови засновано офіційне видання селищної ради — газету "Село". Головним редактором газети призначено секретаря селищної ради. Комітет інформації обласної державної адміністрації (який відповідно до чинного законодавства України є органом, уповноваженим здійснювати державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації з місцевою сферою розповсюдження) відмовив у державній реєстрації цього друкованого видання у зв'язку з порушенням при його заснуванні Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Обґрунтуйте відмову комітету інформації обласної державної адміністрації посиланнями на відповідні норми згаданого Закону.


Задача 3.

Ухваливши резолюцію про незадовільне виконання сільськими, селищними та міськими радами на території області своїх повноважень, обласна рада прийняла рішення про проведення позачергових виборів до цих рад. Прокурор області опротестував це рішення.

Обґрунтуйте протест прокурора посиланнями на відповідні норми чинного законодавства України.


Задача 4.

Рішенням районної ради 15 січня 2011 року затверджено регламент ради, відповідно до якого сесії ради скликаються виконавчим комітетом ради в разі потреби. Рішення з питань, віднесених до виключної компетенції ради, можуть прийматися шляхом письмового опитування депутатів ради, що проводиться виконавчим комітетом. Протягом 2011 року сесії ради не скликались. Районний бюджет та благодійну програму "Благовіст" затверджено шляхом письмового опитування більшістю депутатів, які взяли участь в опитуванні.

Які норми Закону "Про місцеве самоврядування в Укра­їні " порушено районною радою ?


^ 4.3. Порядок утворення органів самоорганізації населення – 2 год.

Питання:

1. Поняття, принципи організації діяльності та правові засади органів самоорганізації населення.

2. Порядок утворення органів самоорганізації населення.

3. Повноваження органів самоорганізації населення.


Задача 1.

До сільської ради із заявою про створення вуличного комітету звернулася ініціативна група мешканців вул. Петровського. Рішенням сільської ради було відмовлено у створенні органу самоорганізації населення з привод того, що вуличний комітет може бути утворено при наявності заяви від мешканців усіх будинків.

Здійснити юридичний аналіз ситуації.


Задача 2.

Мешканці багатоквартирного будинку вирішили створити організацію співвласників багатоквартирного будинку. З відповідною заявою ініціативна група з 8 осіб звернулась до місцевого виконкому.

Виконком відмовив у реєстрації у зв’язку з порушенням вимог закону щодо утворення відповідних об’єднань.

Чи законне і обґрунтоване рішення виконкому?

Який порядок створення і функціонування організацій співвласників багатоквартирного будинку?

Які документи слід подавати на реєстрацію?

Представницькі повноваження організацій співвласників багатоквартирного будинку? Здійснити юридичний аналіз ситуації.

Задача 3.

При формуванні органу самоорганізації населення (комітету багатоквартирного будинку) мешканцям Петрову, Сівченко та Комарову було відмовлено через те, що Петров не володіє державною мовою, Сівченко не має вищої освіти, а Комаров очолює осередок Партії Регіонів.

Чи мають місце порушення закону?

^ 5.3. Організаційна структура виконкомів сільських, селищних та міських рад – 2 год.

Питання:

1. Порядок формування виконавчих органів місцевих рад.

2. Організація роботи виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад.

3. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільських, селищних та міських рад.


Задача 1.

Виконавчий комітет селищної ради прийняв рішення, яким: затверджено Порядок проведення аукціонів з продажу комунального майна; затверджено статут комунального підприємства "Торг", ос­новним видом діяльності якого є організація і проведення аукціонів з продажу комунального майна; директором комунального підприємства "Торг" призначено се­лищного голову.

Чи відповідає наведене рішення вимогам закону? Обґрунтуйте від­повідь посиланням на норми Закону України "Про місцеве самовря­дування в Україні".


Задача 2.

Сільський голова видав розпорядження, яким утворив виконавчий комітет ради у такому складі: сільський голова, його заступник по роботі з депутатами, секретар ради, секретар виконавчого комі­тету, голови постійних комісій ради, директор комунального під­приємства "Ворскла".

Які норми Закону "Про місцеве самовряду­вання в Україні" порушено сільським головою?


^ 6.3. Відповідальність службовців органів місцевого самоврядування – 2 год.

Питання:

1. Правові засади відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

2. Посадові особи органів місцевого самоврядування як суб’єкти юридичної відповідальності.

3. Відповідальність за корупційні правопорушення у сфері місцевого самоврядування.


Задача 1.

Прокурор Жовтневого району м. Луганська порушив кримінальну справу за нецільове використання бюджетних коштів депутатом міської ради Сідоренком, застосував стосовно нього запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Депутат подав скаргу прокуророві області.

Здійсніть юридичний аналіз ситуації. Визначить порядок подання скарги та мотиви, з яких вона може бути подана.


Задача 2.

На розгляді Луганської міської ради станом на 01.07.2011 знаходилось 9 заяв фізичних та юридичних осіб про відведення земельних ділянок для різних потреб. Перша сесія міської ради відбулася 15 вересня, під час проведення якої було розглянуто й задоволено лише 4 заяви. Наприкінці роботи сесії, Голова ради порушив питання про розпуск міської ради. Прокурор міста оскаржив рішення Голови з мотивів його незаконності.

Здійсніть юридичний аналіз ситуації. Чи є рішення Голови законним? Вкажіть порядок та умови розпуску Ради.


Задача 3.

Михайличенко, перебуваючи на посаді спеціаліста 1 категорії відділу економіки та власності Алчевського міськвиконкому Луганської області та будучи разом з іншими особами засновником ТОВ „ЖБК”, сприяла з використанням свого службового становища реєстрації ТОВ і оформленні реєстраційних документів.

Здійсніть юридичний аналіз ситуації. Чи підлягає Михайличенко відповідальності? Як кваліфікувати її дії? Чи може вона бути звільнена з займаної посади?


Задача 4.

Голова Станично-Луганської селищної ради Мартинов незаконно використовував комунальне майно, за що постановою районного суду був притягнений до адміністративної відповідальності. З урахуванням цього 8 із 25 депутатів селищної ради на засіданні ради порушили питання про звільнення Голови ради з посади.

Здійсніть юридичний аналіз ситуації. Чи є законними дії депутатів? Які юридичні наслідки мають наступити у даному випадку?


^ Поточний контроль (максимальна кількість балів 30) здійснюється під час проведення семінарських і практичних занять, консультацій з проблемних питань навчальної дисципліни та має за мету перевірку засвоєння знань студентами та формування необхідних вмінь і навичок з окремих тем. Результати поточного контролю (від „-1” до „3”) заносяться викладачем до журналів обліку відвідування занять та їх успішності.

При підведенні підсумків загальна кількість балів перемножується з коефіцієнтом переводу балів з модульно-рейтингової системи до системи кредитів ECTS, який розраховується в залежності від кількості аудиторних занять та консультацій з курсу за формулою: 30 ÷ Х × Y, де 30 – максимальна кількість балів, Х – кількість семінарських і практичних занять, Y – кількість набраних за поточним контролем балів.

Загальна кількість балів за аудиторні заняття, консультації зі змістового модулю навчальної дисципліни не може перевищувати 30 балів.


^ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬ-КОНТРОЛЮ № 2


 1. Поняття та система суб'єктів комунального (муніципального) права.

 2. Територіальна громада - первинний суб'єкт місцевого самоврядування.

 3. Місцеві ради - представницькі органи місцевого самоврядування у Україні.

 4. Органи самоорганізації населення.

 5. Система та правовий статус виконавчих органів місцевого самоврядування.

 6. Порядок формування виконавчих органів місцевого самоврядування.

 7. Функції та повноваження виконкомів сільських, селищних та міських рад.

 8. Організаційна структура виконкомів сільських, селищних та міських рад.

 9. Особливості повноважень виконавчих органів районних у містах рад.

 10. Законодавство про службу в органах місцевого самоврядування

 11. Порядок проходження служби в органах місцевого самоврядування та службова кар’єра

 12. Атестування посадових осіб місцевого самоврядування

 13. Відповідальність службовців органів місцевого самоврядування

 14. Поняття функцій та повноважень місцевого самоврядування.

 15. Компетенція виконкомів сільських, селищних та міських рад.

 16. Функції та повноваження виконкомів в окремих сферах місцевого самоврядування.

 17. Організаційно-правові засади служби в органах місцевого самоврядування

 18. Проходження служби в органах місцевого самоврядування

 19. Поняття та зміст правового статусу службовця органу місцевого самоврядування

 20. Особливості соціально-правових гарантій службовців місцевого самоврядування

 21. Поняття форм і методів діяльності представницьких органів місцевого самоврядування.

 22. Сесія як основна форма роботи місцевих рад.

 23. Форми й методи роботи депутатів місцевих рад.

 24. Правові засади відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування

 25. Поняття, принципи організації діяльності та правові засади органів самоорганізації населення.

 26. Порядок утворення органів самоорганізації населення.

 27. Повноваження органів самоорганізації населення.

 28. Порядок формування виконавчих органів місцевих рад.

 29. Організація роботи вокнавчих комітетів сільських, селищних та міських рад.

 30. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільських, селищних та міських рад.


^ Модульний контроль (максимальна кількість балів 40) – це контроль знань студентів, який здійснюється після вивчення кожної логічно завершеної частини навчальної програми курсу „Комунальне (муніципальне) право”, тобто змістового модулю. Бали за підсумками модуль-контролю виставляються в журнали обліку відвідування занять та їх успішності. У випадку, коли виявлено незадовільні знання, виставляється незадовільна оцінка з обов’язковим наступним перескладанням. Перескладання модуль-контролю здійснюється тільки одноразово відповідно окремого графіку.

Загальна кількість балів за модуль-контроль не може перевищувати 40 балів.


^ ТАБЛИЦЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЬ-КОНТРОЛЮ


37-40 балів - свідчить про високий рівень знань, навичок, вмінь, які отримав студент з навчальної дисципліни, його вміння самостійно розв’язувати складні теоретичні та практичні завдання;

33-36 балів - результат, вищий за середній, але з декількома несуттєвими недоліками;

29-32 балів - свідчить, що рівень теоретичної та практичної підготовки студента відповідає основним вимогам навчальної програми дисципліни, проте мають місце окремі суттєві недоліки у роботі;

25-28 балів - посередній результат, зі значними недоліками;

20-24 балів - результат задовольняє мінімальним вимогам щодо знань, умінь та навичок з даної дисципліни.^ ЗМІСТОВИЙ Модуль ііі

Місцеве самоврядування в окремих галузях, соціально-культурного комплексу та у сферах адміністративно-політичної діяльності


<РОЗДІЛ ><VII>

<МІСЦЕВЕ ><САМОВРЯДУВАННЯ

^ В ГОСПОДАРСЬКО-ЕКОНОМІЧНИХ СФЕРАХ


<Тема 19><191. ><Система та повноваження органів ><місцевого ><самоврядування в>< господарсько-економічних сферах

Основні поняття: орган місцевого самоврядування, система органів, повноваження, компетенція, власність, комунальна власність, економіка, господарсько-економічна сфера.


><Тема 20><191. ><Повноваження органів місцевого самоврядування у сферах інноваційної діяльності, підприємництва та державної регуляторної політики

^ Основні поняття: інновація, інноваційна програма, інноваційна фінансово-кредитна установа, господарська діяльність, підприємництво, фізична особа – підприємець, державна реєстрація, Єдиний державний реєстр, регуляторна політика.

<Тема 21><191. ><Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень виконавчої влади у господарсько-економічних сферах

^ Основні поняття: контроль, види контролю, форми контролю, відомчий контроль, перевірка, нагляд, моніторинг, повноваження, делеговані повноваження.

<РОЗДІЛ ><VІІІ>

<^ МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ

І ГУМАНІТАРНО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРАХ


<Тема 22><. ><Система та повноваження органів місцевого самоврядування в соціальній і гуманітарно-культурній сферах

^ Основні поняття: орган місцевого самоврядування, система органів, повноваження, компетенція, соціальна сфера, гуманітарно-культурна сфера, охорона здоров’я, освіта, культура, соціальний захист.

<Тема 23><. ><Делеговані повноваження органів місцевого самоврядування в сферах охорони здоров’я, освіти та соціального захисту населення

^ Основні поняття: охорона здоров’я, освіта, культура, соціальний захист, санітарно-епідеміологічний нагляд, комунальний заклад освіти, опіка, орган опіки і піклування.

<Тема 24><. ><Особливості контролю органів місцевого самоврядування у сфері захисту прав споживачів

^ Основні поняття: контроль, форми контролю, суб’єкти контролю, споживач, захист, форми захисту, звернення, види звернень, перевірка, нагляд, моніторинг.

<^ РОЗДІЛ ІХ><ХФ>

<МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРАХ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


<Тема 25><. ><Система та повноваження органів місцевого самоврядування у сферах охорони громадського порядку та адміністративно-політичної діяльності

^ Основні поняття: орган місцевого самоврядування, система органів, повноваження, компетенція, громадський порядок, правопорядок, законність, дисципліна, безпека, громадська безпека, адміністративно-політична діяльність, адміністративно-правовий режим, аварійно-рятувальна служба.


Тема 26. Взаємодія органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами.

Основні поняття: орган місцевого самоврядування, система органів, повноваження, компетенція, правоохоронна функція, правоохоронні органи, судові органи, адміністративні суди, прокуратура, юстиція, нотаріат, нотаріальні дії, реєстрація, архівна справа, діловодство.

<Тема 27><. ><Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення органам місцевого самоврядування

^ Основні поняття: підвідомчість, юрисдикція, адміністративне правопорушення, адміністративна відповідальність, провадження у справах про адміністративні правопорушення, протокол про адміністративне правопорушення, адміністративна комісія, постанова.


^ ТЕМИ ЛЕКЦІЙ


Тема 7.1. Лекція № 7 „Система та повноваження органів місцевого самоврядування в господарсько-економічних сферах”

План

1. Система органів місцевого самоврядування в окремих сферах економіки та загальна характеристика їх повноважень у господарсько-економічних сферах.

2. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі бюджету, фінансів та цін.

3. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо управління комунальною власністю.

4. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі будівництва, житлово-комунального господарства, побутового й торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту та зв’язку.

5. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.


Тема 8.1. Лекція № 8 „Система та повноваження органів місцевого самоврядування в соціальній та гуманітарно-культурній сферах”

План

1. Система органів місцевого самоврядування в соціальній та гуманітарно-культурній сферах.

2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері освіти.

3. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я.

4. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері культури, фізкультури і спорту.

5. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення.


1   2   3   4   5   6

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
Розробник: Є. О. Несвіт, старший викладач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності лдувс ім. Е. О. Дідоренка,...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
Рекомендовано Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № від )
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право”
Овс харківського національного університету внутрішніх справ, професор, д ю н., О. П. Рябченко
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в сфері кредитно-фінансової, банківської та бюджетної систем України
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в у сфері банкрутства та обслуговування споживачів
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів та приватизації державного та комунального майна
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності господарюючих...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы