Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни


Скачать 284.41 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки україни
страница1/8
Размер284.41 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Глухівський національний педагогічний університет

імені Олександра Довженка


Затверджую

Перший проректор

__________________________

“ ___ ” _____________20 ___р.

Робоча програма


навчальної дисципліни “Історія української літератури”

Напрям підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література

Галузь знань 0203. Гуманітарні науки____________ денної форми навчання

Код дисципліни __________________________________________________

Статус дисципліни: цикл нормативний _____________________________

Факультет: філологічний___________________________________________

Кафедра української мови і літератури________________________________^ Філілологічний факультет

Курс

Семестр

Загальне навантаження
^

Кількість годин


Курсовий проект

Курсова робота

Залік

Екзамен

Європейські кредити

Години
^

Аудиторні години


Індивідуальна робота студентів

Самостійна робота

Всього

Лекції

Лабораторні роботи

Практичні заняття

Поточний контроль

ІV5 (УУ)

VІІ

3,3

119

34

20

-

14

-

-

85

-

-

З

-
ІV5 (УУ)

VІІІ

3,3

119

30

16

-

14

К/р

-

89

-

-

-

Е

^ Робоча програма складена

На основі програм: Історія української літератури. – К., 1990; Українська література. - К.: В/ш, 1991; Історія української літератури Х1Х- початку ХХ ст. / Укладач П.П.Хропко.-К.,1993. Методичних посібників: Історія української літератури І половини ХХ століття - Ужгород, 1999; Українська література ХХ-ХХІ століть. / За ред. О.Є.Поляруша, В.П.Марко. – Кіровоград, 2001. Підручника „Історія української літератури ХХ століття”. / За ред. В.Г.Дончика. – К.: Либідь, 1998.

(вказується типова або програма затверджена Радою університету, протокол№, дата)

^ Програму склав Гриневич Володимир Йосипович, кан. пед.наук, доцент

(Прізвище, ім’я, по батькові викладача, посада, звання)

Затверджено кафедрою української мови і літератури

(назва кафедри)

Протокол №________від________________________201 р.

Завідувач кафедри Декан факультету


(підпис) (підпис)


^ Затверджено кафедрою української мови і літератури

(назва кафедри)

Протокол №________від________________________201 р.

Завідувач кафедри Декан факультету


(підпис) (підпис)

^ Затверджено кафедрою української мови і літератури

(назва кафедри)

Протокол №________від________________________201 р.

Завідувач кафедри Декан факультету


(підпис) (підпис)


^ Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі


У системі літературознавчих дисциплін, що викладаються на філологічному факультеті, одне з найважливіших місць належить історії української літератури ХХ століття, завдання якого полягає в тому, щоб дати студентам наукове знання фактів і явищ українського письменства ХХ століття з урахуванням змін, що відбуваються в нашому літературознавстві на сучасному етапі історичного розвитку.

Викладання і вивчення літературного процесу цієї доби має виняткове важливе значення у філологічній підготовці майбутніх учителів-словесників, у їх патріотичному становленні. З цією метою в програмі передбачено вивчення творчості раніше заборонених, репресованих письменників. Україна і світ, українська культура в загальноєвропейському контексті, місце української літератури серед інших літератур – це той комплекс проблем, які передбачено висвітлити під час вивчення курсу української літератури ХХ століття.

Програма передбачає вивчення курсу за періодами, що дасть змогу сконцентрувати увагу на головних історико-політичних подіях того чи іншого періоду, які мали відповідний вплив на розвиток літератури, культурно-мистецьке життя.

Також передбачено обов’язкове прочитання студентами всіх рекомендованих художніх текстів, їх ґрунтовне наукове опрацювання та аналіз у контексті певного періоду у зв’язку з творчістю того чи іншого письменника. З цією метою передбачається опрацювання як програмової, так і додаткової літератури.

Тематична структура програми дозволяє реалізувати міжпредметні зв'язки з іншими науками.


^ Витяг з навчального плану
Факультет


Курс


Семестр


Лекції


Практичні

Форма контролю

Філ

ІV

VІІ

20

14


Залік

Філ.


ІV

VІІІ


16


14


К/р. Екз.^ Тематичний план

Лекційні заняття

№ п/п

Розділи курсу, теми лекцій

Основні питання лекцій

^ Кі-сть

Годин

І.

Літературний процес початку ХХ століття

1.Шляхи розвитку української літератури І половини ХХ ст.1.Історичні та політичні обставини у світі та Україні І половини ХХ ст. Питання періодизації української літератури ХХ ст.2.Загальні тенденції розвитку літературно-мистецького життя початку ХХ ст.3.Революція 1917 року та розвиток української культури.4.Політика “українізації” та її наслідки.3

^ 2.Життєвий і творчий шлях Олександра Олеся. 1. Витоки творчості, особливості формування світоглядної позиції поета. 2.Мотиви та образи поетичної творчості. 3.Проблематика художньої прози. 4.Тематика драматургії.


2

^ 3. Життєвий і творчий шлях Б.Лепкого. 1.Загальна характеристика життєвого і творчого шляху. 2. Поетична творчість. 3. Художня проза Б.Лепкого.

2
Літературний процес 20-30-х рр. ХХ ст.

^ 4.Українська поезія 20-30–х років.1.Загальний огляд розвитку поезії 20-30років.2.Стильові напрямки в українській поезії першої половини ХХ ст. 3.Творчість Миколи Вороного. 4.Творчість М.Зерова.5.Творчість Є.Плужника.3

^ 5. Українська проза 20-30 років. 1. Загальний розвиток прозової літератури 20-30 років. 2. Творчість Г.Косинки.

3. Творчість В.Підмогильного.

2

^ 6. Творчість В.Винниченка. 1. Загальний огляд життєвого і творчого шляху. 2. Проза. 3. Драматургія. 4. Публіцистика.

2

7. Творчість М.Хвильового.1.Життєвий шлях та політичні переконання. 2. Особливості ранньої творчості. 3. М.Хвильовий і літературна дискусія 1925-1928рр. Тематика публіцистики. 4.Загальний огляд творів великої прози.

2

^ 8. Українська драматургія 20-30-років.1.Загальний огляд розвитку драматургії 20-30 років. 2.Загальний огляд життєвого і творчого шляху М.Куліша. 3Творчість І.Кочерги.3.Загальний огляд творчості І. Дніпровського, К.Буревія.

4


ІІ.

Літературний процес 40-50-х рр. ХХ століття.

Розвиток української поезії 40-50-х років.

1. Розвиток української поезії 40-50-х років. 2.Фронтова поезія 3. Творчість П.Тичини. 1. Загальний огляд життєвого і творчого шляху. 2. Творчість періоду відродження української культури: Особливості лірики поета:

  • тематика, багатство барв, поетичних засобів, самобутність стилю збірки „Сонячні кларнети”: „Арфами, арфами”, „Гаї шумлять”, „Світає” , „Ой не крийся, природо...”, „Квітчастий луг...”, ”Там тополі”;

      • Філософські мотиви у творчості поета („До кого говорить?”, „Як не горю – я не живу”, „З далекого походу”, „Гей, вдарте в струни кобзарі”, „Я знаю”, „”З далекого походу”, „Не Зевс, не Пан, не Голуб-Дух” та ін.);

  • Осмислення П.Тичиною трагедії народу. Відгук на українську національну революцію у збірках „Сонячні кларнети”, „Замість сонетів і октав”: (поема „Золотий гомін”, „Пам’яті тридцяти (На Аскольдовій могилі)”, „Одчиняйте двері”, „Скорбна мати”, „Хто ж це так із тебе насміяться смів”, „Загупало в двері прикладом, заграло, зашкрябано в шибку” ). 3.Інтимна лірика П.Тичини („Коли в твої очі дивлюся”, „Ви знаєте, як липа шелестить”, „Я сказав тобі лиш слово”, „Десь на дні мого серця”, „О панно Інно, панно Інно..”, „Мадонно моя”). 4. Творчі прорахунки 30-40-х років. Збірка «Партія веде». 5. Творчість періоду війни «Похорони друга», «Я утверждаюсь» та ін.

  • ^ 4. Творчість М.Рильського.1.Загальний огляд життєвого і творчого шляху. 2.Особливості ранньої творчості поета. Мотиви збірок "На білих островах", "Під осінніми зорями": „На білу гречку впали роси”, „Поле чорніє”, „Яблука доспіли..”, „Вже червоніють помідори”, „Ластівки літають, бо літається”. 3.М.Рильський - неокласик. Творчість періоду війни „Слово про рідну матір”: жанр твору і характер тональності поетичного мовлення, характер поетичних деталей (сфера духовності, історична пам’ять - основи сили народу України в боротьбі проти фашизму); спектр емоцій ліричного героя. 4.Період “третього цвітіння”. Мотиви та образи поезій: „Коли пісні мойого краю”, „Розмова з другом”, „Перед грозою”, „Черемшина після дощу”, „Солов’ям України”, „Троянди й виноград”, „Мова”, „Діалог”. 5.Значення творчості. 5. Творчість В.Сосюри.1.Життєвий і творчий шлях. 2.Загальний огляд поетичної творчості. 3.Громадянська позиція поета у творах „Два Володьки”, „Червона зима”, „Любіть Україну” та ін.

4.Особливості інтимної лірики. Характер ліричного героя в поезіях: "Так ніхто не кохав ", "Білі акації будуть цвісти", "У всі , куди не йду", "Сумні акації цвітуть", „Коли потяг у даль загуркоче”, „Весняний сад, квітки барвисті”, „Васильки” та ін. Цикл поезій, присвячених "Марії";

5.Загальний огляд творів заборонених у радянські часи.6

^ 2. Розвиток прози 40-50-х років. 1.Загальний огляд розвитку прозової літератури. 2.Творчість Ю.Яновського.3.Творчість О.Вишні.

3. Творчість О.Довженка.1.Загальний огляд життєвого і творчого шляху. О.Довженко і Глухів. 2.Кінодраматургія О.Довженка. 3.Кіноповість ”Україна в огні”. 4.”Зачарована Десна” - перлина творчої спадщини О.Довженка.4


^ 4. Література українського резистансу (Поезія діаспори 40-50-х років). 1.Творчість вояків УПА. 2. Загальний огляд життя і творчості Юрія Липи (1900 - 1944). 3. Загальний огляд творчості Юрія Клена (Освальда Бургарда) ( 1891-1947).

4.Загальний огляд життя і творчості Олени Теліги (1907 - 1942). 5. Загальний огляд життя і творчості Тодося Осьмачки (1895 – 1962).6 Загальний огляд життєвого і творчого шляху О.Ольжича (1907 – 1944).2


^ 6. 1.Проза української діаспори 40-50-х років (Загальний огляд). 2. Творчість У.Самчука. 1.Життєвий шлях. Становлення як письменника.2.Загальний огляд творчості. 3. Роман про долю українського села ”Волинь”. 4.Показ голодомору на Україні в романі “Марія”. 5.Публіцистика. 6.Значення творчості. 3. Творчість І.Багряного. 1.Життєвий і творчий шлях.2.Загальний огляд поетичної творчості.3.Проза І.Багряного. 4.Публіцистика.5.Значення творчості. 4.Творчість В.Барки.1.Огляд життєвого і творчого шляху.2.Роман “Жовтий князь” – енциклопедія голодомору на Україні. 3.Поетична спадщина митця.4.Значення творчості.

4
Всього

36
  1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни фінансове право україни
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-1591 від 15 квітня 2004 року)
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни міністерство освіти І науки автономної республіки крим республіканський вищий навчальний заклад „кримський гуманітарний університет” (М. Ялта) інститут філології, історії та мистецтв
Курсові та випускні кваліфікаційні роботи (квкр) необхідно оформлювати відповідно до державного стандарту України, яким є наступний...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти і науки України Міністерство охорони здоров ׳ я України Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Догляд за хірургічними хворими (навчальний посібник)
Колектив авторів: В. В.Іващенко, Є. Р. Балацький, В. С. Ковальчук, О.І. Ніколаєв, Ю.І. Журавльова, А. В.Іващенко, М. А. Койко
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни
К 60 Фінанси. Опорний конспект лекцій для студ екон спец. / М-во освіти І науки України, Донец нац ун-т економіки І торгівлі ім....
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Представництво ООН в Україні за підтримки Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України проводить конкурс, присвячений важливій...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет
Кафедра теорії І методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы