Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую icon

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую


Скачать 224.26 Kb.
НазваниеМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
страница2/5
Размер224.26 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5
^

ТЕМА № 1. Державне будівництво і місцеве самоврядування як наука та навчальна дисципліна.


Поняття, предмет і джерела науки державного будівництва та місцевого самоврядування. Органи публічної влади як різновид соціальних систем та організацій. Елементи державного будівництва та місцевого самоврядування. Методологія науки державного будівництва та місцевого самоврядування. Система державного будівництва і місцевого самоврядування як науки. Джерела державного будівництва та місцевого самоврядування. Державне будівництво і місцеве самоврядування як комплексна юридична наука, її зв’язок з іншими суспільними та юридичними науками. Поняття, система і завдання державного будівництва і місцевого самоврядування як навчальної дисципліни.

^
ТЕМА № 2. Державне будівництво і місцеве самоврядування: минуле і сучасність.

Еволюція науки державного будівництва та місцевого самоврядування. Актуальні проблеми науки державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі.


ТЕМА № 3. Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів публічної влади в Україні.

Поняття, види та ознаки органів публічної влади. Спільні та відмінні риси органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Система органів публічної влади в Україні. Принципи організації і діяльності органів публічної влади в Україні. Конституційні, загальні та спеціальні принципи. Функції та компетенція органів публічної влади. Повноваження і підвідомчість як елементи компетенції. Система форм діяльності органів публічної влади. Правові та неправові форми. Нормотворча, установча, правозастосовча, контрольна та інтерпретаційна форми діяльності органів публічної влади. Основні та допоміжні організаційні форми. Матеріально-технічні форми. Система методів діяльності органів публічної влади. Організаційно-правові та соціально-психологічні методи. Планування, координація діяльності, вироблення рішень та організація їх виконання, інформаційне забезпечення, робота з кадрами апарату. Переконання і примус.


ТЕМА № 4. Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні.

Загальна характеристика системи нормативно-правових актів, що регулюють порядок організації та діяльності органів публічної влади в Україні. Конституція, закони і підзаконні акти як елементи правової основи державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні. Статутні й спеціальні закони. Типові і примірні акти. Регламенти. Адміністративно-територіальний устрій і територіальна основа діяльності органів публічної влади в Україні. Принципи, рівні та елементи адміністративно-територіального устрою України. Територіальна основа діяльності вищих, центральних та місцевих органів державної влади, органів публічної влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Поняття та елементи матеріально-фінансової основи організації і діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні. Загальнонародна і державна власність як матеріальна основа діяльності органів державної влади. Головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники другого та нижчих рівнів. Комунальна (муніципальна) власність як матеріальна основа діяльності органів місцевого самоврядування. Місцеві податки і збори як основний елемент фінансової основи місцевого самоврядування. Позабюджетні кошти місцевого самоврядування.

МОДУЛЬ 2

Змістовий модуль 2. Організація роботи органів державної влади в Україні:


ТЕМА № 5. Загальна характеристика організації роботи Верховної Ради України.

Верховна Рада України в системі органів державної влади, основи її правового статусу. Завдання, принципи та основи діяльності Верховної Ради України. Порядок формування Верховної Ради України. Структура Верховної Ради України. Функції та компетенція Верховної Ради України. Форми діяльності Верховної Ради України. Методи діяльності Верховної Ради України. Акти Верховної Ради України. Апарат Верховної Ради України.


ТЕМА № 6. Організація роботи органів та посадових осіб Верховної Ради України.

Організація роботи Голови Верховної Ради України та його заступників. Організація роботи комітетів Верховної Ради України. Організація роботи тимчасових комісій Верховної Ради України. Організація роботи депутатських груп і фракцій. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.


ТЕМА № 7. Організація роботи народних депутатів України.

Основи правового статусу народних депутатів України. Організація роботи народного депутата у Верховній Раді України. Організація роботи народного депутата у виборчому окрузі. Депутатські запити і звернення. Основні гарантії депутатської діяльності.


ТЕМА № 8. Організація роботи Президента України.

Президент України в системі органів державної влади, основи його правового статусу. Організація виборів Президента України. Функції та компетенція Президента України. Форми і методи діяльності Президента України. Гарантії діяльності Президента України. Апарат Президента України, організація його роботи. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, його статус і організація роботи. Рада національної безпеки і оборони України.

ТЕМА № 9. Організація роботи Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України у системі органів державної влади України. Порядок формування і припинення повноважень Кабінету Міністрів України. Структура Кабінету Міністрів України. Розподіл повноважень між посадовими особами уряду України. Функції та компетенція Кабінету Міністрів України. Форми діяльності Кабінету Міністрів України. Порядок підготовки і проведення засідань Кабінету Міністрів України. Організація роботи органів, що утворюються Кабінетом Міністрів України. Організаційні методи діяльності Кабінету Міністрів України. Акти Кабінету Міністрів України. Апарат Кабінету Міністрів України.


ТЕМА № 10. Організація роботи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Система, порядок формування і основи діяльності центральних органів виконавчої влади. Структура центральних органів виконавчої влади. Функції та компетенція центральних органів виконавчої влади. Організація роботи Міністерства внутрішніх справ України.


ТЕМА № 11. Організація роботи місцевих державних адміністрацій.

Система і основи правового статусу місцевих державних адміністрацій. Завдання, принципи та основи діяльності місцевих державних адміністрацій. Структура місцевих державних адміністрацій. Порядок формування місцевих державних адміністрацій. Функції та компетенція місцевих державних адміністрацій. Організація роботи голови місцевої державної адміністрації та його заступників. Апарат місцевих державних адміністрацій. Форми роботи місцевих державних адміністрацій. Методи діяльності місцевих державних адміністрацій. Акти місцевих державних адміністрацій.
^

Змістовий модуль 3. Організація роботи органів публічної влади Автономної Республіки Крим:ТЕМА № 12. Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Загальна характеристика правового статусу Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Порядок формування Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Структура Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Правовий статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Правові форми діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Особливості підготовки і проведення першої сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим нового скликання. Організація роботи сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Організація роботи постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Організація роботи депутатських груп і фракцій Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Організація роботи апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим.


ТЕМА № 13. Організація роботи Ради міністрів Автономної Республіки Крим та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

Загальна система органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим. Порядок формування та структура Ради міністрів Автономної Республіки Крим, її функції та компетенція. Форми і методи діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Порядок формування, функції та компетенція Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Організація роботи міністерств, державних комітетів та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

^

Змістовий модуль 4. Організація місцевого самоврядування в Україні:ТЕМА № 14. Загальнотеоретичні аспекти організації місцевого самоврядування в Україні.

Поняття і ознаки місцевого самоврядування в Україні. Система місцевого самоврядування в Україні. Функції і повноваження місцевого самоврядування. Основи місцевого самоврядування. Гарантії місцевого самоврядування.


ТЕМА № 15. Організація роботи органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

Представницькі органи місцевого самоврядування: їх система і порядок формування. Структура місцевих рад. Форми і методи роботи місцевих рад. Сесія – основна організаційна форма діяльності місцевих рад. Організація роботи постійних комісій місцевих рад. Організація роботи сільських. селищних, міських голів, а також голів районних та обласних рад. Виконавчі комітети місцевих рад: структура, порядок утворення, форми і методи роботи. Організація роботи відділів, управлінь, інших виконавчих органів, апарату місцевих рад і апарату виконкомів. Служба в органах місцевого самоврядування. Органи самоорганізації населення. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Організація роботи депутатів місцевих рад.


Змістовий модуль 5. Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян, трудовими колективами і правоохоронними органами.


ТЕМА № 16. Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян, трудовими колективами і правоохоронними органами.

Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян. Взаємодія органів публічної влади з трудовими колективами, підприємствами, установами, організаціями. Взаємовідносини органів державної влади і місцевого самоврядування з органами Служби безпеки України. Взаємовідносини органів публічної влади із судовими органами. Взаємодія органів публічної влади з органами прокуратури та органами внутрішніх прав.


4. Структура навчальної дисципліни


4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за модулями, змістовими модулями та темами (денна форма навчання)


^ Номер модулю

Номер та назва змістового модулю, номер та найменування теми

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Література, сторінки

^ Вид контролю

Всього

з них:

лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № __7__

Модуль 1
Змістовий модуль № 1

Теоретичні основи державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні:

36

6

6

-

-

24


ММК
^

Тема № 1: Державне будівництво і місцеве самоврядування як наука та навчальна дисципліна.

9

2

2

-

-

5

Базова:1, 13, 16, 18, 20, 26, 27 Допоміжна: 10, 11, 20, 41, 72, 105, 106

Тема № 2: Державне будівництво і місцеве самоврядування: минуле і сучасність.

9

-

-

-

-

9

Базова:

1, 13, 16, 18, 20, 26, 27

Допоміжна: 10, 11, 14, 15, 41, 56, 72, 105, 106, 120

Тема № 3: Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів публічної влади в Україні.

9

2

2

-

-

5

Базова: 1, 13, 16, 18, 20, 23, 25-27 Допоміжна: 6, 11, 14, 25, 33, 39, 54, 56, 57, 58, 65, 80, 81, 99, 100, 102, 112, 114, 116, 123, 125, 126

Тема № 4: Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні.

9

2

2

-

-

5

Базова: 1, 13, 15, 16, 18, 20, 23, 25-27 Допоміжна: 5, 24, 25, 43, 48, 55, 64, 66, 67, 79, 98, 104, 115, 129Модуль 2

^ Змістовий модуль № 2 Організація роботи органів державної влади в Україні:

36

10

6

-

-

20


ММК

Тема № 5:

Загальна характеристика організації роботи Верховної Ради України.

5

2

-

-

-

3

Базова:

I (1-19), 14, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28 Допоміжна: 8, 29, 30, 41, 46, 54, 57, 70, 121

Тема № 6: Організація роботи органів та посадових осіб Верховної Ради України.

6

2

2

-

-

2

Базова:

I (1-19), 14, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28 Допоміжна: 9, 41, 61, 70, 71, 78, 95, 97, 121

Тема № 7: Організація роботи народних депутатів України.


4

-

-

-

-

4

Базова:

I (1-19), 14, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 27 Допоміжна: 22,35, 36, 37,121

Тема № 8: Організація роботи Президента України.

6

2

2

-

-

2

Базова: II (1-19), 14, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 27 Допоміжна: 31, 53, 58, 81, 90, 91, 101, 103, 104, 118

Тема № 9: Організація роботи Кабінету Міністрів України.

6

2

2

-

-

2

Базова: III (1-20), 16, 18, 20, 21, 22, 26, 27

Допоміжна: 2, 13, 40, 81,121

Тема № 10: Організація роботи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

4

-

-

-

-

4

Базова: III (1-20), 16, 18, 20, 21, 22, 26, 27

Допоміжна: 2, 13, 40, 59, 86, 87, 123, 124, 127

Тема № 11: Організація роботи місцевих державних адміністрацій.

5

2

-

-

-

3

Базова: IV (1-5), 16, 18, 20, 21, 22, 26, 27

Допоміжна: 13, 16, 26, 42, 86, 107, 111, 115

^ Змістовий модуль № 3 Організація роботи органів публічної влади Автономної Республіки Крим:

14

4

2

-

-

8
Тема № 12: Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

7

2

2

-

-

3

Базова: V (1-9), 13, 16, 18, 20-23, 25-27

Допоміжна: 1, 3, 4, 50, 69, 77, 121, 128

Тема № 13: Організація роботи Ради міністрів Автономної Республіки Крим та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

7

2

-

-

-

5

Базова: V (1-9), 13, 16, 18, 20-23, 25-27

Допоміжна: 50, 69, 77, 121, 128

^ Змістовий модуль № 4 Організація місцевого самоврядування в Україні:

15

4

2

-

-

9
Тема № 14: Загальнотеоретичні аспекти організації місцевого самоврядування в Україні.

7

2

-

-

-

5

Базова: VI (1-12), 13, 15 -27

Допоміжна: 6, 16, 19, 20, 23, 32, 38, 45, 52, 63, 64, 73, 80, 85, 88, 89, 92, 125, 131

Тема № 15: Організація роботи органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

8

2

2

-

-

4

Базова: VI (1-12), 13, 15 -27

Допоміжна: 7, 12, 17, 18, 21, 44, 49, 60, 62, 67, 68, 73-75, 83, 84, 93, 94, 108, 109, 115, 119, 130
^ Змістовий модуль № 5 Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян, трудовими колективами і правоохоронними органами.

7

-

2

-

-

5
Тема № 16: Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян, трудовими колективами і правоохоронними органами.

7

-

2

-

-

5

Базова: 1, 16, 18, 20-23, 27

Допоміжна: 27, 28, 38, 51, 76, 82, 96, 122, 133

^ Всього за семестр № _7_:

108

24

18

-

-

66
ПМК
1   2   3   4   5

Похожие:

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін з навчальної дисципліни
Сікорський О. П. старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім адмірала...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в у сфері банкрутства та обслуговування споживачів
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів та приватизації державного та комунального майна
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в сфері кредитно-фінансової, банківської та бюджетної систем України
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни
Сікорський О. П. старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім адмірала...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності господарюючих...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Навчальні та виховні цілі: сформувати цілісне уявлення економічних злочинів, а також сформувати у студентів вміння здійснювати кваліфікацію...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы