Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую icon

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую


Скачать 224.26 Kb.
НазваниеМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
страница3/5
Размер224.26 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5


4.1.2. Структура залікового кредиту та тематика лекційних і семінарських занять


^ Структура вивчення навчальної дисципліни

Кількість годин

(денна форма навчання)

Модуль 1

36
Змістовий модуль № 1

Теоретичні основи державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні:

36
^ Тема № 1 Державне будівництво і місцеве самоврядування як наука та навчальна дисципліна:

9
Лекція за темою № 1 Державне будівництво і місцеве самоврядування як наука та навчальна дисципліна.

2
Семінарське заняття: Державне будівництво і місцеве самоврядування як наука та навчальна дисципліна.

2

Самостійна робота *

5
^ Тема № 2 Державне будівництво і місцеве самоврядування: минуле і сучасність:

9Самостійна робота *

9
^ Тема № 3 Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів публічної влади в Україні:

9
Лекція за темою № 3 Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів публічної влади в Україні.

2
Семінарське заняття: Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів публічної влади в Україні.

2

Самостійна робота *

5
^ Тема № 4 Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні:

9
Лекція за темою № 4 Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні.

2
Семінарське заняття: Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні.

2

Самостійна робота *

5

Модуль 2

72
^ Змістовий модуль № 2 Організація роботи органів державної влади в Україні:

36
^ Тема № 5: Загальна характеристика організації роботи Верховної Ради України:

5
Лекція за темою № 5 Загальна характеристика організації роботи Верховної Ради України.

2
Самостійна робота *

3
^ Тема № 6: Організація роботи органів та посадових осіб Верховної Ради України:

6Лекція за темою №6 Організація роботи органів та посадових осіб Верховної Ради України.

2

Семінарське заняття: Організація роботи органів та посадових осіб Верховної Ради України.

2

Самостійна робота *

2
^ Тема № 7: Організація роботи народних депутатів України:

4Самостійна робота *

4
^ Тема № 8: Організація роботи Президента України:

6
Лекція за темою № 8: Організація роботи Президента України.

2
Семінарське заняття: Організація роботи Президента України.

2

Самостійна робота *

2
^ Тема № 9: Організація роботи Кабінету Міністрів України:

6Лекція за темою № 9: Організація роботи Кабінету Міністрів України.

2

Семінарське заняття: Організація роботи Кабінету Міністрів України.

2

Самостійна робота *

2
^ Тема № 10: Організація роботи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади:

4Самостійна робота *

4
^ Тема № 11: Організація роботи місцевих державних адміністрацій:

5Лекція за темою № 11: Організація роботи місцевих державних адміністрацій.

2

Самостійна робота *

3
^ Змістовий модуль № 3 Організація роботи органів публічної влади Автономної Республіки Крим:

14^ Тема № 12: Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим:

7

Лекція за темою № 12: Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

2

Семінарське заняття: Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

2

Самостійна робота *

3^ Тема № 13: Організація роботи Ради міністрів Автономної Республіки Крим та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим:

7Лекція за темою № 13: Організація роботи Ради міністрів Автономної Республіки Крим та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

2

Самостійна робота *

5
^ Змістовий модуль № 4 Організація місцевого самоврядування в Україні:

15
Тема № 14: Загальнотеоретичні аспекти організації місцевого самоврядування в Україні:

7
Лекція за темою № 14: Загальнотеоретичні аспекти організації місцевого самоврядування в Україні.

2
Самостійна робота *

5
^ Тема № 15: Організація роботи органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб:

8Лекція за темою № 15: Організація роботи органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

2

Семінарське заняття: Організація роботи органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.
Самостійна робота *

4
^ Змістовий модуль № 5 Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян, трудовими колективами і правоохоронними органами

5
^ Тема № 16: Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян, трудовими колективами і правоохоронними органами:

7Семінарське заняття: Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян, трудовими колективами і правоохоронними органами.

2

Самостійна робота *

5

Всього за заліковим кредитом:

108


^ 4.1.3. Завдання на самостійну роботу з навчальної дисципліни.

Завдання що виносяться на самостійну роботу курсанта (студента, слухача)

Література:

Модуль № 1^ Змістовий модуль № 1 Теоретичні основи державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні:Тема № 1. Державне будівництво і місцеве самоврядування як наука та навчальна дисципліна.Поняття, предмет і джерела науки державного будівництва та місцевого самоврядування. Органи публічної влади як різновид соціальних систем та організацій. Елементи державного будівництва та місцевого самоврядування. Методологія науки державного будівництва та місцевого самоврядування. Система державного будівництва і місцевого самоврядування як науки. Джерела державного будівництва та місцевого самоврядування. Державне будівництво і місцеве самоврядування як комплексна юридична наука, її зв’язок з іншими суспільними та юридичними науками. Поняття, система і завдання державного будівництва і місцевого самоврядування як навчальної дисципліни.

^ Базова:1, 13, 16, 18, 20, 26, 27 Допоміжна: 10, 11, 20, 41, 72, 105, 106
Тема № 2. Державне будівництво і місцеве самоврядування: минуле і сучасність.Еволюція науки державного будівництва та місцевого самоврядування. Актуальні проблеми науки державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі.

^ Базова:

1, 13, 16, 18, 20, 26, 27

Допоміжна: 10, 11, 14, 15, 41, 56, 72, 105, 106, 120
Тема № 3. Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів публічної влади в Україні.Поняття, види та ознаки органів публічної влади. Спільні та відмінні риси органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Система органів публічної влади в Україні. Принципи організації і діяльності органів публічної влади в Україні. Конституційні, загальні та спеціальні принципи. Функції та компетенція органів публічної влади. Повноваження і підвідомчість як елементи компетенції. Система форм діяльності органів публічної влади. Правові та неправові форми. Нормотворча, установча, правозастосовча, контрольна та інтерпретаційна форми діяльності органів публічної влади. Основні та допоміжні організаційні форми. Матеріально-технічні форми. Система методів діяльності органів публічної влади. Організаційно-правові та соціально-психологічні методи. Планування, координація діяльності, вироблення рішень та організація їх виконання, інформаційне забезпечення, робота з кадрами апарату. Переконання і примус.

^ Базова: 1, 13, 16, 18, 20, 23, 25-27 Допоміжна: 6, 11, 14, 25, 33, 39, 54, 56, 57, 58, 65, 80, 81, 99, 100, 102, 112, 114, 116, 123, 125, 126
Тема № 4. Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні.Загальна характеристика системи нормативно-правових актів, що регулюють порядок організації та діяльності органів публічної влади в Україні. Конституція, закони і підзаконні акти як елементи правової основи державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні. Статутні й спеціальні закони. Типові і примірні акти. Регламенти. Адміністративно-територіальний устрій і територіальна основа діяльності органів публічної влади в Україні. Принципи, рівні та елементи адміністративно-територіального устрою України. Територіальна основа діяльності вищих, центральних та місцевих органів державної влади, органів публічної влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Поняття та елементи матеріально-фінансової основи організації і діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні. Загальнонародна і державна власність як матеріальна основа діяльності органів державної влади. Головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники другого та нижчих рівнів. Комунальна (муніципальна) власність як матеріальна основа діяльності органів місцевого самоврядування. Місцеві податки і збори як основний елемент фінансової основи місцевого самоврядування. Позабюджетні кошти місцевого самоврядування.

^ Базова: 1, 13, 15, 16, 18, 20, 23, 25-27 Допоміжна: 5, 24, 25, 43, 48, 55, 64, 66, 67, 79, 98, 104, 115, 129

Модуль № 2^ Змістовий модуль № 2 Організація роботи органів державної влади в Україні:Тема № 5. Загальна характеристика організації роботи Верховної Ради України.Верховна Рада України в системі органів державної влади, основи її правового статусу. Завдання, принципи та основи діяльності Верховної Ради України. Порядок формування Верховної Ради України. Структура Верховної Ради України. Функції та компетенція Верховної Ради України. Форми діяльності Верховної Ради України. Методи діяльності Верховної Ради України. Акти Верховної Ради України. Апарат Верховної Ради України.

^ Базова:

I (1-19), 14, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28 Допоміжна: 8, 29, 30, 41, 46, 54, 57, 70, 121
Тема № 6. Організація роботи органів та посадових осіб Верховної Ради України.Організація роботи Голови Верховної Ради України та його заступників. Організація роботи комітетів Верховної Ради України. Організація роботи тимчасових комісій Верховної Ради України. Організація роботи депутатських груп і фракцій. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Базова:

I (1-19), 14, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28 Допоміжна: 9, 41, 61, 70, 71, 78, 95, 97, 121
Тема № 7. Організація роботи народних депутатів України.Основи правового статусу народних депутатів України. Організація роботи народного депутата у Верховній Раді України. Організація роботи народного депутата у виборчому окрузі. Депутатські запити і звернення. Основні гарантії депутатської діяльності.

^ Базова:

I (1-19), 14, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 27 Допоміжна: 22,35, 36, 37,121
Тема № 8. Організація роботи Президента України.Президент України в системі органів державної влади, основи його правового статусу. Організація виборів Президента України. Функції та компетенція Президента України. Форми і методи діяльності Президента України. Гарантії діяльності Президента України. Апарат Президента України, організація його роботи. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, його статус і організація роботи. Рада національної безпеки і оборони України.

^ Базова: II (1-19), 14, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 27

Допоміжна: 31, 53, 58, 81, 90, 91, 101, 103, 104, 118Тема № 9. Організація роботи Кабінету Міністрів України.Кабінет Міністрів України у системі органів державної влади України. Порядок формування і припинення повноважень Кабінету Міністрів України. Структура Кабінету Міністрів України. Розподіл повноважень між посадовими особами уряду України. Функції та компетенція Кабінету Міністрів України. Форми діяльності Кабінету Міністрів України. Порядок підготовки і проведення засідань Кабінету Міністрів України. Організація роботи органів, що утворюються Кабінетом Міністрів України. Організаційні методи діяльності Кабінету Міністрів України. Акти Кабінету Міністрів України. Апарат Кабінету Міністрів України.

^ Базова: III (1-20), 16, 18, 20, 21, 22, 26, 27

Допоміжна: 2, 13, 40, 81,121Тема № 10. Організація роботи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.Система, порядок формування і основи діяльності центральних органів виконавчої влади. Структура центральних органів виконавчої влади. Функції та компетенція центральних органів виконавчої влади. Організація роботи Міністерства внутрішніх справ України.

^ Базова: III (1-20), 16, 18, 20, 21, 22, 26, 27

Допоміжна: 2, 13, 40, 59, 86, 87, 123, 124, 127Тема № 11. Організація роботи місцевих державних адміністрацій.Система і основи правового статусу місцевих державних адміністрацій. Завдання, принципи та основи діяльності місцевих державних адміністрацій. Структура місцевих державних адміністрацій. Порядок формування місцевих державних адміністрацій. Функції та компетенція місцевих державних адміністрацій. Організація роботи голови місцевої державної адміністрації та його заступників. Апарат місцевих державних адміністрацій. Форми роботи місцевих державних адміністрацій. Методи діяльності місцевих державних адміністрацій. Акти місцевих державних адміністрацій.

^ Базова: IV (1-5), 16, 18, 20, 21, 22, 26, 27

Допоміжна: 13, 16, 26, 42, 86, 107, 111, 115
Змістовий модуль № 3 Організація роботи органів публічної влади Автономної Республіки Крим:Тема № 12. Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим.Загальна характеристика правового статусу Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Порядок формування Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Структура Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Правовий статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Правові форми діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Особливості підготовки і проведення першої сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим нового скликання. Організація роботи сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Організація роботи постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Організація роботи депутатських груп і фракцій Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Організація роботи апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Базова: V (1-9), 13, 16, 18, 20-23, 25-27

Допоміжна: 1, 3, 4, 50, 69, 77, 121, 128
Тема № 13. Організація роботи Ради міністрів Автономної Республіки Крим та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.Загальна система органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим. Порядок формування та структура Ради міністрів Автономної Республіки Крим, її функції та компетенція. Форми і методи діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Порядок формування, функції та компетенція Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Організація роботи міністерств, державних комітетів та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

Базова: V (1-9), 13, 16, 18, 20-23, 25-27

Допоміжна: 50, 69, 77, 121, 128
^ Змістовий модуль № 4 Організація місцевого самоврядування в Україні:Тема № 14. Загальнотеоретичні аспекти організації місцевого самоврядування в Україні.Поняття і ознаки місцевого самоврядування в Україні. Система місцевого самоврядування в Україні. Функції і повноваження місцевого самоврядування. Основи місцевого самоврядування. Гарантії місцевого самоврядування.

Базова: VI (1-12), 13, 15 -27

Допоміжна: 6, 16, 19, 20, 23, 32, 38, 45, 52, 63, 64, 73, 80, 85, 88, 89, 92, 125, 131
Тема № 15. Організація роботи органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.Представницькі органи місцевого самоврядування: їх система і порядок формування. Структура місцевих рад. Форми і методи роботи місцевих рад. Сесія – основна організаційна форма діяльності місцевих рад. Організація роботи постійних комісій місцевих рад. Організація роботи сільських. селищних, міських голів, а також голів районних та обласних рад. Виконавчі комітети місцевих рад: структура, порядок утворення, форми і методи роботи. Організація роботи відділів, управлінь, інших виконавчих органів, апарату місцевих рад і апарату виконкомів. Служба в органах місцевого самоврядування. Органи самоорганізації населення. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Організація роботи депутатів місцевих рад.

Базова: VI (1-12), 13, 15 -27

Допоміжна: 7, 12, 17, 18, 21, 44, 49, 60, 62, 67, 68, 73-75, 83, 84, 93, 94, 108, 109, 115, 119, 130
^ Змістовий модуль № 5 Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян, трудовими колективами і правоохоронними органами.Тема № 16. Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян, трудовими колективами і правоохоронними органами.Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян. Взаємодія органів публічної влади з трудовими колективами, підприємствами, установами, організаціями. Взаємовідносини органів державної влади і місцевого самоврядування з органами Служби безпеки України. Взаємовідносини органів публічної влади із судовими органами. Взаємодія органів публічної влади з органами прокуратури та органами внутрішніх прав.

Базова: 1, 16, 18, 20-23, 27

Допоміжна: 27, 28, 38, 51, 76, 82, 96, 122, 133


^ 5. Теми семінарських занять


№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Державне будівництво і місцеве самоврядування як наука та учбова дисципліна.

2

2.

Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів публічної влади в Україні.

2

3.

Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні.

2

4.

Організація роботи органів та посадових осіб Верховної Ради України.

2

5.

Організація роботи Президента України.

2

6.

Організація роботи Кабінету Міністрів України.

2

7.

Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

2

8.

Організація роботи органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

2

9.

Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян, трудовими колективами і правоохоронними органами.

2


6. Індивідуальні навчально-дослідні завдання


^ 6.1. Теми рефератів

 1. Органи публічної влади як різновид організацій.

 2. Взаємозв’язок науки «Державне будівництво та місцеве самоврядування» з галузевими юридичними науками.

 3. Принцип поділу влади як системотворчий принцип організації державного апарату.

 4. Принцип гласності в діяльності органів публічної влади в Україні.

 5. Територіальна реформа в Україні.

 6. Обсяги фінансування органів державної влади за Державним бюджетом України на поточний рік.

 7. Апарат Верховної Ради України.

 8. Організація законодавчого процесу у Верховній Раді України. Секретаріат Президента України.

 9. Порядок підготовки і внесення проектів актів Президента України.

 10. Розподіл повноважень між членами Кабінету Міністрів України

 11. Секретаріат Кабінету Міністрів України.

 12. Регламент місцевої державної адміністрації.

 13. Апарат місцевої державної адміністрації.

 14. Регламент Верховної Ради АРК.

 15. Апарат Верховної Ради АРК.

 16. Регламент місцевої ради.

 17. Апарат місцевої ради та її виконавчого комітету.

 18. Легалізація об’єднань громадян.

 19. Взаємодія органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами у сфері забезпечення правопорядку та боротьби зі злочинністю.^ 6.2. Теми наукових робіт


 1. Влада, як філософський та правовий феномен;

 2. Принципи засад конституційного ладу в діяльності органів публічної влади;

 3. Матеріально-технічні гарантії діяльності Президента України

 4. Проблеми розмежування компетенції місцевих адміністрацій та місцевих рад;

 5. Правова природа Автономної Республіки Крим;

 6. Організаційно-правові моделі місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.7. Методи навчання

Формування знань, вмінь та навичок забезпечується поєднанням лекційних та семінарських занять з виконанням індивідуальних завдань та завдань для самостійної підготовки. При цьому на проведення лекцій відводиться 24 годин, на проведення семінарських занять 18 години, та на самостійну роботу курсантів 66 годин навчального часу.

^ Метою лекційного курсу «Державне будівництво та самоврядування в Україні» є ознайомлення курсантів з організаційно-правовими аспектами роботи органів публічної влади, науковими основами створення оптимальних умов для їх функціонування.

^ На семінарських заняттях з дисципліни використовуються методи навчання: коротке пояснення, аналізу, тренування курсантів для придбання ними навичок у правильному формулюванні складних юридичних понять і категорій.

^ Самостійна робота за кожною темою передбачає вивчення, згідно з переліком, навчальної літератури, що додається до навчальної програми дисципліни та матеріалами лекційного фонду.


^ 8. Методи контролю


Питання, які виносяться на складання модульного та підсумкового модульного контролю.

 1. Поняття, предмет і джерела науки державного будівництва та місцевого самоврядування.

 2. Методологія науки державного будівництва та місцевого самоврядування.

 3. Система державного будівництва і місцевого самоврядування як науки.

 4. Державне будівництво і місцеве самоврядування у системі суспільних та юридичних наук.

 5. Поняття, система і завдання державного будівництва і місцевого самоврядування як учбової дисципліни.

 6. Еволюція науки державного будівництва та місцевого самоврядування.

 7. Актуальні проблеми науки державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі.

 8. Поняття, види та ознаки органів публічної влади.

 9. Система органів публічної влади в Україні.

 10. Принципи організації і діяльності органів публічної влади в Україні.

 11. Функції та компетенція органів публічної влади.

 12. Форми діяльності органів публічної влади.

 13. Методи діяльності органів публічної влади.

 14. Правова основа організації та діяльності органів публічної влади в Україні.

 15. Територіальна основа організації та діяльності органів публічної влади в Україні.

 16. Матеріально-фінансова основа організації і діяльності органів державної влади в Україні.

 17. Матеріально-фінансова основа організації і діяльності органів місцевого самоврядування в Україні.

 18. Верховна Рада України в системі органів державної влади, основи її правового статусу.

 19. Завдання, принципи та основи діяльності Верховної Ради України.

 20. Порядок формування Верховної Ради України.

 21. Структура Верховної Ради України.

 22. Функції та компетенція Верховної Ради України.

 23. Форми діяльності Верховної Ради України.

 24. Методи діяльності Верховної Ради України.

 25. Акти Верховної Ради України.

 26. Апарат Верховної Ради України.

 27. Організація роботи Голови Верховної Ради України та його заступників.

 28. Організація роботи комітетів Верховної Ради України.

 29. Організація роботи тимчасових комісій Верховної Ради України.

 30. Організація роботи депутатських груп і фракцій.

 31. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

 32. Основи правового статусу народних депутатів України.

 33. Організація роботи народного депутата у Верховній Раді України.

 34. Організація роботи народного депутата у виборчому окрузі.

 35. Депутатські запити і звернення.

 36. Основні гарантії діяльності народних депутатів України.

 37. Президент України в системі органів державної влади, основи його правового статусу.

 38. Організація виборів Президента України.

 39. Функції та компетенція Президента України.

 40. Форми діяльності Президента України.

 41. Гарантії діяльності Президента України.

 42. Апарат Президента України, організація його роботи.

 43. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, його статус і організація роботи.

 44. Організація роботи Ради національної безпеки і оборони України.

 45. Кабінет Міністрів України у системі органів державної влади України. Порядок формування і припинення повноважень Кабінету Міністрів України.

 46. Структура Кабінету Міністрів України. Розподіл повноважень між посадовими особами уряду України.

 47. Функції та компетенція Кабінету Міністрів України.

 48. Форми діяльності Кабінету Міністрів України.

 49. Порядок підготовки і проведення засідань Кабінету Міністрів України.

 50. Організація роботи органів, що утворюються Кабінетом Міністрів України.

 51. Організаційні методи діяльності Кабінету Міністрів України.

 52. Акти Кабінету Міністрів України.

 53. Апарат Кабінету Міністрів України.

 54. Система, порядок формування і основи діяльності центральних органів виконавчої влади.

 55. Структура центральних органів виконавчої влади.

 56. Функції та компетенція центральних органів виконавчої влади.

 57. Організація роботи Міністерства внутрішніх справ України.

 58. Система і основи правового статусу місцевих державних адміністрацій.

 59. Завдання, принципи та основи діяльності місцевих державних адміністрацій.

 60. Структура місцевих державних адміністрацій.

 61. Порядок формування місцевих державних адміністрацій.

 62. Функції та компетенція місцевих державних адміністрацій.

 63. Організація роботи голови місцевої державної адміністрації та його заступників.

 64. Апарат місцевих державних адміністрацій.

 65. Форми роботи місцевих державних адміністрацій.

 66. Методи діяльності місцевих державних адміністрацій.

 67. Акти місцевих державних адміністрацій.

 68. Загальна характеристика правового статусу Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

 69. Порядок формування Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

 70. Структура Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

 71. Правовий статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

 72. Правові форми діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

 73. Особливості підготовки і проведення першої сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим нового скликання.

 74. Організація роботи сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

 75. Організація роботи постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

 76. Організація роботи депутатських груп і фракцій Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

 77. Організація роботи апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

 78. Організація роботи Ради міністрів Автономної Республіки Крим та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

 79. Поняття і ознаки місцевого самоврядування в Україні.

 80. Система місцевого самоврядування в Україні.

 81. Функції і повноваження місцевого самоврядування.

 82. Гарантії місцевого самоврядування.

 83. Представницькі органи місцевого самоврядування: їх система і порядок формування.

 84. Структура місцевих рад.

 85. Форми і методи роботи місцевих рад.

 86. Сесія – основна організаційна форма діяльності місцевих рад.

 87. Організація роботи постійних комісій місцевих рад.

 88. Організація роботи сільських. селищних, міських голів і голів районних та обласних рад.

 89. Виконавчі комітети місцевих рад: структура, порядок утворення, форми і методи роботи.

 90. Організація роботи відділів, управлінь, інших виконавчих органів, апарату місцевих рад і апарату виконкомів.

 91. Органи самоорганізації населення.

 92. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 93. Організація роботи депутатів місцевих рад.

 94. Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян.

 95. Взаємодія органів публічної влади з трудовими колективами, підприємствами, установами, організаціями.

 96. Взаємовідносини органів державної влади і місцевого самоврядування з органами Служби безпеки України.

 97. Взаємовідносини органів публічної влади із судовими органами.

 98. Взаємодія органів публічної влади з органами прокуратури.

 99. Взаємодія органів публічної влади з органами внутрішніх справ.


9. Розподіл балів, які отримують курсанти з
навчальної дисципліни


При розрахунку успішності курсантів з кожного модулю враховуються таки види робіт: аудиторна робота (семінарські заняття); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); модульний контроль (виконання тестів, контрольних робіт з конкретного модулю або в іншому вигляді передбаченому в робочій навчальній програмі дисципліни). Вони оцінюються за національною системою оцінювання ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно").

Результат аудиторної роботи за конкретний модуль розраховується, як середньоарифметичне з усіх виставлених оцінок під час аудиторних занять цього модулю.


Результат аудиторної роботи
за модуль


=

Оцінка, яка отримана на під час 1 аудиторного заняття

+

Оцінка, яка отримана на під час 2 аудиторного заняття

+

Оцінка, яка отримана на під час... аудиторного заняття

+

Оцінка, яка отримана на під час n аудиторного заняття

:

Кількість виставлених оцінок під час аудиторних занять цього модулю

Формула розрахунку підсумкової оцінки навчальної дисципліни за аудиторну роботу


Результат самостійної та індивідуальної роботи розраховується за такою ж формулою, як і результат аудиторної роботи.

За 100-бальною шкалою максимальна кількість балів з вищезазначених видів робіт, які використовуються при розрахунку успішності курсантів з кожного модуля, становить:

 • аудиторна робота – 25;

 • самостійна та індивідуальна робота – 25;

 • модульний контроль – 50.

Для переводу результатів вищевказаних видів робіт з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться такі коефіцієнти:

 • для аудиторної роботи – 5;

 • для самостійної та індивідуальної роботи – 5;

 • для модульного контролю – 10.

Якщо курсант має за будь-який вид робіт оцінку «незадовільно» то ця оцінка помножається на коефіцієнт, який дорівнюється 0 (нулю).

^ Кількість балів набраних курсантом (студента, слухача) за модуль

=

Результат аудиторної роботи за модуль (за
4-бальною шкалою)


Х

5

+

Результат самостійної та індивідуальної роботи за модуль (за 4-бальною шкалою)

Х

5

+

Результат модульного контролю (за
4-бальною шкалою)


Х

10

Формула розрахунку балів з модулю

Підсумковий контроль

Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються, як середньоарифметичне результатів засвоєння модулів.


Підсумкові бали
навчальної дисципліни за результатами вивчення модулів


=

бали набрані за
1
модуль


+

бали набрані за
2
модуль


+

бали набрані за...

модуль

+

бали набрані за
n
модуль


:

Кількість модулів

Формула розрахунку підсумкових балів навчальної дисципліни


Студент, який бажає підвищити підсумкові бали з навчальної дисципліни, з якої навчальним планом передбачено екзамен, складає підсумковий модульний контроль. Результати складання підсумкового контролю (екзамену) оцінюється за 100 бальною шкалою. Підсумкові бали з урахуванням складання підсумкового контролю (екзамену) розраховуються, як середньоарифметичне результатів підсумкових балів за результатами засвоєння модулів та балів набраних на підсумковому контролі (екзамені).


Підсумкові бали
навчальної дисципліни за результатами підсумкового контролю


=

Підсумкові бали
навчальної дисципліни за результатами модульних контролів


+

Бали набрані на підсумковому контролі (екзамені)

:

2

Формула розрахунку підсумкових балів навчальної дисципліни за результатами підсумкового контролю (екзамену)


Студент, який за результатами засвоєння всіх модулів навчальної дисципліни набрав менш ніж 75 (сімдесят п’ять) балів, зобов’язаний скласти підсумковий контроль (екзамен).

Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з семестровим контролем у формі підсумкового модульного контролю (заліку) та підсумковим контролем – у формі екзамену, то загальний підсумковий результат визначатися, як середньоарифметичне результатів кожного семестру.


Підсумкові бали
навчальної дисципліни=

Підсумкові бали
(оцінка )
за
1 семестр+

Підсумкові бали
(оцінка )


за
2 семестр+

Підсумкові бали
(оцінка )
за
... семестр+

Підсумкові бали
(оцінка )
за
n семестр


:

Кількість семестрів
в яких вивчалась навчальна дисципліна


Формула розрахунку підсумкових балів навчальної дисципліни, яка вивчається протягом двох і більше семестрівНомер
модуля та
кількість тем

Критерії оцінювання навчальної дисципліни

«Державне будівництво та самоврядування в Україні»

Аудиторна
робота

Самостійна та індивідуальна робота

Модульний контроль

Модуль № 1

Теми 1-4

Отримати не менше 1 позитивної оцінки

Підготувати реферат, підготувати конспект за темами самостійної роботи.

Отримати за модульний контроль не менше 30 балів

Модуль № 2

Теми 5-16

Отримати не менше 3 позитивних оцінок

Підготувати реферат, підготувати конспект за темами самостійної роботи.

Отримати за модульний контроль не менше 30 балів

^ 10. Шкала оцінювання: національна та ECTS


Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

^ Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90 – 100

Відмінно

(“зараховано”)

А

Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.

82 – 89

Добре

(“зараховано”)

B

^ Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома - трьома незначними помилками.

75 – 81

C

^ Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками, або з однією – двома значними помилками.

68 –74

Задовільно

(“зараховано”)

D

Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань, містять помилки, робота з трьома значними помилками.

60 – 67

E

Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених програмою навчання навчальних завдань не виконані, або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.

35–59

Незадовільно

(„не зараховано”)

FX

^ Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки

1–34

F

^ Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки


11. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни


^ 11.1. Методичне забезпечення
1   2   3   4   5

Похожие:

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін з навчальної дисципліни
Сікорський О. П. старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім адмірала...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в у сфері банкрутства та обслуговування споживачів
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів та приватизації державного та комунального майна
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в сфері кредитно-фінансової, банківської та бюджетної систем України
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни
Сікорський О. П. старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім адмірала...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності господарюючих...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Навчальні та виховні цілі: сформувати цілісне уявлення економічних злочинів, а також сформувати у студентів вміння здійснювати кваліфікацію...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы