Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції icon

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції


Скачать 202.52 Kb.
НазваниеМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
страница1/5
Размер202.52 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


Харківський національний університет внутрішніх справ


Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції


Кафедра трудового та господарського права


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


з дисципліни

Трудове право + М «Проходження служби та соціальний захист

працівників ОВС»


Галузь знань 0304 право


Напрям підготовки (спеціальність) 8.03040201 правознавство


Спеціалізація слідство та дізнання,

протидія організованій та

економічній злочинності,

управління в сфері охорони

громадського порядку


Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст


Форма навчання денна


м. Харків

2011

Передмова


Рекомендовано Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № ____ від ___________)


Рецензенти:


Гоц В.Я. доцент кафедри правового забезпечення господарської

діяльності ННІПМК ХНУВС, к.ю.н., доцент


^ Савченко А.О. завідувач кафедри трудового, екологічного, земельного та

аграрного права та соціального забезпечення населення

Харківського економіко-правового університету,

к.ю.н., доцент


Трудове право + М «Проходження служби та соціальний захист працівників ОВС»: Навчально-методичні матеріали до семінарських занять для курсантів (4-х років навчання) спеціальності «правознавство» денної форми навчання / Мельник К.Ю., Чорноус О.В. // За заг. ред. Мельника К.Ю. – Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2011.
© Мельник К.Ю. Чорноус О.В., 2011.

© Харківський національний університет внутрішніх справ
 1. Загальні методичні вказівки


Навчання з дисципліни Трудове право + М «Проходження служби та соціальний захист працівників ОВС» проходить у формі лекцій (30 год.), семінарських занять (50 год.), а також самостійної роботи (82 год.).

Навчальна дисципліна складається із 4-х змістових модулів та містить 3 контрольні модульні роботи.

Метою лекційного курсу є формування у курсантів інтересу до глибшого розуміння та вирішення найбільш важливих проблем трудового права. Семінарські заняття покликані формувати вміння творчо розв’язувати проблеми трудового права, критично аналізувати положення трудового законодавства, користуватися відповідними нормативно-правовими актами, науковою літературою, вирішувати конкретні практичні питання, пов’язані із застосуванням норм трудового законодавства. Курсанти повинні на семінарських заняттях під керівництвом викладача брати участь у дискусії та виступати з доповідями за попередньо визначеними питаннями. Самостійна робота за кожною темою включає вивчення рекомендованої наукової і навчальної літератури, нормативно-правових актів, а також підготовку рефератів та доповідей. Для отримання оцінки за аудиторну роботу курсант повинен отримати не менше двох позитивних оцінок та не мати невідпрацьованих тем з навчальної дисципліни. Крім того, курсанти повинні мати повний конспект лекцій.

 1. ^ Структура залікового кредиту та тематика лекційних і семінарських занять
^ Структура вивчення навчальної дисципліни

Кількість годин

Вид контролю


МОДУЛЬ 1
МК

^ Змістовий модуль № 1: Загальна (теоретична) частина трудового права України


Тема № 1:

Поняття, предмет, метод і система трудового права.

8
Лекція за темою № 1: Поняття, предмет, метод і система трудового права.

2
Семінарське заняття за темою № 1: Поняття, предмет, метод і система трудового права.

2

Самостійна робота

4

Тема № 2:

Основні принципи та функції трудового права

4
Лекція за темою № 2: Основні принципи та функції трудового права

1
Семінарське заняття за темою № 2: Основні принципи та функції трудового права

1

Самостійна робота

2

Тема № 3:

Джерела трудового права

4
Лекція за темою № 3: Джерела трудового права

1
Семінарське заняття за темою № 3: Джерела трудового права

1

Самостійна робота

2

Тема № 4:

Суб’єкти трудового права

7
Лекція за темою № 4: Суб’єкти трудового права

1
Семінарське заняття за темою № 4: Суб’єкти трудового права

2

Самостійна робота

4

Тема № 5:

Правовідносини в трудовому праві

7
Лекція за темою № 5: Правовідносини в трудовому праві

1
Семінарське заняття за темою № 5: Правовідносини в трудовому праві

2

Самостійна робота


4

Тема № 6:

Колективна угода. Колективний договір.

5
Лекція за темою № 6: Колективна угода. Колективний договір.

1
Семінарське заняття за темою № 6: Колективна угода. Колективний договір.

2

Самостійна робота

2Тема № 7:

Правове регулювання зайнятості та працевлаштування населення.

5

Лекція за темою № 7: Правове регулювання зайнятості та працевлаштування населення.

1

Семінарське заняття за темою № 7: Правове регулювання зайнятості та працевлаштування населення.

2

Самостійна робота

2


МОДУЛЬ 2
МК

Змістовий модуль № 2: Особлива частина трудового права


Тема № 8:

Трудовий договір.

26
Лекції за темою № 8: Трудовий договір.

6
Семінарські заняття за темою № 8: Трудовий договір.

8

Самостійна робота

12

Тема № 9:

Робочий час і час відпочинку.

12
Лекція за темою № 9: Робочий час і час відпочинку

2
Семінарське заняття за темою № 9: Робочий час і час відпочинку

4

Самостійна робота

6

^ Змістовий модуль № 3: Особлива частина трудового права

Тема № 10:

Оплата праці

12
Лекція за темою № 10: Оплата праці

2
Семінарське заняття за темою № 10: Оплата праці

4

Самостійна робота

6

Тема № 11:

Дисципліна праці

7
Лекція за темою № 9: Дисципліна та охорона праці

1
Семінарське заняття за темою № 9: Дисципліна та охорона праці

2

Самостійна робота

4

Тема № 12:

Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин

5
Лекція за темою № 12: Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин

1
Семінарське заняття за темою № 10: Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин

2

Самостійна робота

2

Тема № 13:

Правове регулювання охорони праці

7
Лекція за темою № 12: Правове регулювання охорони праці

1
Семінарське заняття за темою № 12: Правове регулювання охорони праці

2

Самостійна робота

4

Тема № 14:

Нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

5
Лекція за темою № 14: Нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

1
Семінарське заняття за темою № 14: Нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

2

Самостійна робота

2

Тема № 15:

Трудові спори

12
Лекція за темою № 15: Трудові спори

2
Семінарське заняття за темою № 15: Трудові спори

4

Самостійна робота

6


МОДУЛЬ 3
МК

^ Змістовий модуль № 4: Спеціальна частина: правове регулювання проходження служби працівниками ОВС


Тема № 16:

Прийняття, переведення, переміщення та звільнення осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ

12
Лекція за темою № 16: Прийняття, переведення, переміщення та звільнення осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ

2
Семінарське заняття за темою № 16: Прийняття, переведення, переміщення та звільнення осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ

4

Самостійна робота

6

Тема № 17:

Особливості робочого часу, часу відпочинку та оплати праці осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ

8
Лекція за темою № 17: Особливості робочого часу, часу відпочинку та оплати праці осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ

2
Семінарське заняття за темою № 17: Особливості робочого часу, часу відпочинку та оплати праці осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ

2

Самостійна робота

4

Тема № 18:

Службова дисципліна в органах внутрішніх справ

7
Лекція за темою № 18: Службова дисципліна в органах внутрішніх справ

1
Семінарське заняття за темою № 18: Службова дисципліна в органах внутрішніх справ

2

Самостійна робота

4Тема № 19:

Соціальний захист осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ

9Лекція за темою № 19: Соціальний захист осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ

1
Семінарське заняття за темою № 19: Соціальний захист осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ

2

Самостійна робота

6

^ Загальна кількість годин:

162

Іспит3. Методичні вказівки до семінарських занять


^ МОДУЛЬ № 1


Змістовий модуль № 1:

Тема № 1: Поняття, предмет, метод і система трудового права.

Тема № 2: Основні принципи та функції трудового права.

Тема № 3: Джерела трудового права.

Тема № 4: Суб’єкти трудового права.

Тема № 5: Правовідносини в трудовому праві.

Тема № 6: Колективна угода. Колективний договір.

Тема № 7: Правове регулювання зайнятості та працевлаштування населення.


^ Семінарське заняття № 1

  1   2   3   4   5

Похожие:

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
Рекомендовано Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № від )
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікацій кафедра
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Аграрне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання....
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Робоча навчальна програма з дисципліни «Нотаріат України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний університет...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право”
Овс харківського національного університету внутрішніх справ, професор, д ю н., О. П. Рябченко
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Кафедра кримінального,
Харченко В. Б. доцент кафедри кримінально правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права робоча навчальна програма з дисципліни адвокатура україни галузь знань
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адвокатура України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы