Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції icon

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції


Скачать 202.52 Kb.
НазваниеМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
страница3/5
Размер202.52 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5
Тема № 9: Робочий час і час відпочинку


Навчальна мета заняття полягає у оволодінні знаннями щодо робочого часу та часу відпочинку та виробленні навичок із застосування положень трудового законодавства для вирішення ситуацій, що виникають у практичній діяльності в цій сфері.

Час проведення — 4 год.


Навчальні питання:

(Семінар № 11)

 1. Поняття та види робочого часу.

 2. Режим робочого часу.

 3. Надурочні роботи та порядок залучення до них.

 4. Вирішення задач.


Курсанти повинні знати нормальну тривалість робочого часу в Україні, розрізняти скорочений і неповний робочий час, чітко формулювати відповідні поняття та навчитися застосовувати законодавство, яке регламентує робочий час до конкретних ситуацій.

Вивчаючи режими робочого часу необхідно зупинитися на п’ятиденному та шестиденному робочому тижні, режиму з підсумованим обліком робочого часу, роботі змінами, гнучкому графіку роботи, вахтовому методі, перервному робочому часу.

Особливу увагу слід звернути на правила застосування надурочних робіт та порядок залучення до них.


(Семінар № 12)

 1. Поняття та види часу відпочинку.

 2. Перерви на протязі робочого дня. Щоденний відпочинок. Щотижневий відпочинок. Святкові і неробочі дні.

 3. Відпустки та їх види.


Право на відпочинок встановлюється Конституцією України та є найважливішим соціально-економічним правом працюючих. Курсантам необхідно знати види часу відпочинку, чітко формулювати відповідні поняття та навчитися застосовувати законодавство, яке регламентує час відпочинку, до конкретних ситуацій.

Курсанти повинні знати правову природу перерв протягом робочого дня, порядок надання працівникам щотижневих днів відпочинку, а також, які дні є святковими та неробочими.

Вивчаючи правове регулювання відпусток слід зупинитися на щорічних відпустках їх видах, тривалості, порядку надання та використання. Крім цього необхідно знати правила та порядок надання відпустки в зв’язку з навчанням, творчих та соціальних відпусток, а також відпустки без збереження заробітної плати.


^ Підготуйте самостійно письмове рішення наступних практичних задач:

Задача № 9.1

Адміністрація механічного заводу уклала трудову угоду з художником Пікасовським про художнє оформлення заводу до дня святкування 1 травня. Оскільки часу до свята залишалось мало, Пікасовський запевнив адміністрацію, що він буде працювати по 9– 10 годин в день, а художнє оформлення заводу до свята закінчить.

Голова профспілкового комітету, вбачаючи в угоді адміністрації і Пікасовського порушення трудового законодавства, яке полягало, на його думку, в тому, що збільшена тривалість робочого часу без дозволу профспілки фактично є надурочними роботами, звернувся до директора заводу з вимогою про обмеження робочого дня Пікасовського 8 годинами.

Чи правильні вимоги голови профкому?

Що слід розуміти під робочим часом?


^ Задача № 9.2

Йдучи на роботу, робітник Іванов був затриманий на прохідній у зв’язку з тим. що у нього не було перепустки. За вимогою охорони Іванов дав письмове пояснення, при яких обставинах він загубив перепустку, після чого з розпорядження адміністрації його було допущено до роботи.

Оскільки до роботи Іванов приступив через одну годину після її початку, в табелі було відмічено, що він працював в цей день 6 годин, відповідно до чого йому і була виплачена зарплата.

Посилаючись на те, що він, як погодинник, знаходився на заводі протягом 8, а не 7 годин і що зарплата повинна бути йому виплачена за 8 годин. Іванов звернувся зі скаргою до комісії по трудових спорах.

Чи правильні вимоги робітника Іванова?

Що слід розуміти під робочим часом?


^ Задача № 9.3

Адміністрація заводу передала виконання обов’язків по обліку цінностей по матеріальному складу бухгалтеру розрахункової групи Пронцевському.

Пропрацювавши декілька днів, Пронцевський прийшов до висновку, що протягом 8-годинного робочого дня виконати обсяг покладених на нього обов’язків неможливо, про що він доповів адміністрації заводу з проханням або звільнити його від частини обов’язків, або дати на допомогу іще одного облікового працівника.

Адміністрація заводу прохання Пронцевського відхилила, посилаючись на те, що робочий день його ненормований і він зобов’язаний працювати також у неурочний час, а потім наказом зобов’язала Пронцевського працювати до 19 годин, хоч робочий день для службовців заводоуправління закінчувався о 17 годині.

Чи правильні дії адміністрації?

Яка тривалість робочого часу в Україні?

Яким нормативним актом вона встановлена?


^ Задача № 9.4

Для виконання річного виробничого плану директор Калинівського райпромкомбінату видав наказ про переведення комбінату на період листопад – грудень 1995 p. з 5-денного робочого тижня з двома вихідними днями на 6-денний робочий тиждень з одним вихідним днем із збереженням встановленої тривалості робочого часу – 8 годин.

Які види робочого тижня встановлює діюче законодавство?

Яка їх тривалість?

Які порушення допущені директором комбінату?


^ Задача № 9.5

На будівництві заводу проводився монтаж котлів, що вимагало виконання зварювальних робіт. Бригада електрозварників, яка виконувала ці роботи в середині котла, працювала по 8 годин в зміну протягом одного місяця.

Після закінчення зварювальних робіт в котлах електрозварники звернулися з заявою про оплату їм надурочної роботи, виходячи з 6-годинного робочого дня.

Адміністрація в оплаті надурочних робіт відмовила на тій підставі, що електрозварники не значаться в переліку професій з скороченим робочим днем і що письмового розпорядження на їх проведення не було. Електрозварники звернулися до комісії по трудових спорах.

Які існують види робочого дня?

Для кого встановлюється скорочений робочий день?

Якими правовими нормами він регулюється?


^ Задача № 9.6

Комплектуючи колектив працівників, які обслуговують виставку товарів широкого вжитку, дирекція райхарчоторгу прийняла для лоткової роботи гр. Краснян з тривалістю робочого дня 4 години. Наказ про зарахування Краснян на роботу був опротестований прокурором району з мотиву, що сторони трудового договору не мали права на свій розсуд скорочувати робочий день.

Чи підлягає протест задоволенню?

Які методи нормування тривалості робочого часу Ви знаєте?


Теми рефератів:

1. Правове регулювання робочого часу.

2. Режими робочого часу.

3. Правове регулювання часу відпочинку.

3. Щорічна основна відпустка.

4. Гарантії в сфері робочого часу та відпочинку.


Змістовий модуль № 3:

Тема № 10: Оплата праці.

Тема № 11: Дисципліна праці.

Тема № 12: Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин.

Тема № 13: Правове регулювання охорони праці.

Тема № 14: Нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства.

Тема № 15: Трудові спори.


^ Семінарські заняття № 13-14

Тема № 10: Оплата праці


Навчальна мета заняття полягає у отриманні знань щодо поняття заробітної плати, її структури та порядку виплати, а також виробленні навичок із застосування положень трудового законодавства для вирішення ситуацій, що виникають у практичній діяльності в цій сфері.

Час проведення – 4 год.


Навчальні питання:

(Семінар № 13)

 1. Поняття заробітної плати та її структура.

 2. Гарантії прав працівників на оплату праці.

 3. Методи регулювання оплати праці.

 4. Гарантійні та компенсаційні виплати.


Характеризуючи заробітну плату необхідно засвоїти, що вона сплачується, як правило, у грошовому виразі за виконану працівником роботу, а її структура складається з трьох компонентів: основної заробітної плати, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Вивчаючи гарантії прав працівників на оплату праці особливу увагу слід приділити такій державній гарантії як мінімальна заробітна плата. Слід засвоїти, що розмір заробітної плати не може бути нижче визначеного законом мінімального розміру.

Засвоюючи методи регулювання оплати праці курсанти повинні чітко знати, які питання в сфері оплати праці регулюються на державному рівні, а які у договірному порядку.

Курсантам необхідно відрізняти гарантійні виплати від компенсаційних та знати їх види.


(Семінар № 14)

 1. Тарифна система оплати праці.

 2. Погодинна і відрядна системи оплати праці.

 3. Оплата праці в окремих випадках.

 4. Вирішення задач.


Вивчаючи тарифну систему оплати праці курсанти повинні відрізняти тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники), а також знати порядок підвищення та зниження кваліфікаційних розрядів.

Курсанти повинні засвоїти відмінності погодинної і відрядної системи оплати праці, а також знати різновиди цих систем оплати праці.

Необхідно знати правила оплати праці в наступних випадках: за роботу за сумісництвом та суміщенням професій (посад), в надурочний час, у святковий і неробочий день, у нічний час, при невиконанні норм виробітку, при виготовленні продукції, що виявилася браком, тощо.


^ Підготуйте самостійно письмове рішення наступних практичних задач:

Задача № 10.1.

Двойников працював сторожем на Харківському промкомбінаті з помісячним обліком робочого часу. В процесі роботи йому доручали також розвантаження різних матеріалів. Окрім того. він працював 1 січня. Два місяці йому не оплачували понадурочні роботи, хоча він працював цілодобово з розрахунку: 1 день роботи, 2 дні відпочинку.

Чи має право Двойников на оплату часу, витраченого на вантажно-розвантажувальні роботи за тарифною ставкою вантажника? Чи працював він понад норми і скільки годин?


^ Задача № 10.2.

Кузьменко працював на Харківському заводі "Оргтехніка" на по­саді економіста. Через неповну зайнятість він працював до 13-ої години, а заробітну плату отримував за повний день. У зв'язку зі скороченням штатів був звільнений юрисконсульт і ведення претензійних спорів було покладено на економіста Кузьменка. Протягом двох років і трьох місяців Кузьменко виконував цю роботу, а потім був звільнений. Кузьменко подав позов про виплату йому 600 гривень за виконання обов'язків юрискон­сульта протягом вказаного вище часу. Районний суд у позові відмовив.

Ваша думка з приводу рішення районного суду.


^ Задача № 10.3.

Умовами трудового контракту, укладеного між Жалінським і заводом "Система" було передбачено, що він приймається на посаду економіста відділу збуту. Поряд з іншими умовами встановлювалось, що оплата його праці буде здійснюватись щомісячно в розмірі трьох відсотків від реалізованої ним продукції. Після закінчення місяця головний бухгалтер відмовився підписати документ про оплату праці в розмірі 1850 гр., мотивуючи це тим, що тарифною угодою, що діє на заводі, передбачена почасова оплата праці службовців за місячними окладами у відповідних розмірах.

Оплата праці економісту відділу збуту встановлена у розмірі 200-280 гривень. Нарахована Жалінському сума 1850 гривень значно перевищує цей розмір. Жалінський звернувся до КТС з заявою про стягнення обумо­вленої контрактом суми. Яке рішення повинна винести КТС?


^ Задача № 10.4.

Степанов працював заточувальником на заводі. 23 жовтня під час повернення з роботи на прохідній він зустрів свого майстра і почав лаяти його за те, що йому дали погану роботу, внаслідок чого він не виконав норму. На прохання припинити грубощі, Степанов продовжував лаяти майстра. Наступного дня наказом по заводу Степанов був позбавлений місячної премії. Вважаючи такий наказ незаконним, Степанов звернувся до КТС з вимогою про стягнення премії, посилаючись на те, що своє місячне завдання він виконав повністю і що з майстром у нього існують неприязні стосунки.

Яким повинно бути рішення комісії? Що може бути підставою для позбавлення працівника премії?


Теми рефератів:

 1. Заробітна плата та її структура.

 2. Договірне регулювання оплати праці.

 3. Системи оплати праці.

 4. Тарифна система оплати праці.

 5. Гарантійні та компенсаційні виплати.


Семінарське заняття № 15

Тема № 11: Дисципліна праці


Навчальна мета заняття полягає у отриманні знань щодо трудової дисципліни та методів її забезпечення, а також виробленні навичок із застосування положень трудового законодавства для вирішення ситуацій, що виникають у практичній діяльності в цій сфері.

Час проведення –2 год.


Навчальні питання:

1. Поняття дисципліни праці та методи її забезпечення.

2. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

3. Заохочення за успіхи в роботі.

4. Дисциплінарна відповідальність та її види.

5. Вирішення задач.


Характеризуючи дисципліну праці курсанти повинні засвоїти, що тут йдеться про працівника та виконання ним трудових обов’язків. Необхідно знати, що основними методами забезпечення дисципліни праці є метод заохочення та покарання.

Курсанти повинні знати, що містять правила внутрішнього трудового розпорядку.

Слід засвоїти, що заохочення є позитивною формою оцінки результатів праці найманих працівників, а також зупинитися на тому, що загальне трудове законодавство не визначає чіткого переліку заохочень, що можуть бути застосовані роботодавцем до працівника.

Вивчаючи дисциплінарну відповідальність, курсанти повинні знати склад дисциплінарного проступку, види дисциплінарної відповідальності, порядок накладення дисциплінарних стягнень та їх оскарження.


^ Підготуйте самостійно письмове рішення наступних практичних задач:

Задача № 11.1

Сідун Надія – секретар-референт компанії «Мальва-Парфум» запізнилась на роботу на 45 хвилин. У зв’язку з цим через тиждень директор компанії видав наказ, яким оголосив їй догану за запізнення на роботу. Сідун Надія звернулась до КТС із заявою, в якій просила догану з неї зняти, оскільки запізнилась вона тому, що їй довелось в цей день їхати на роботу з передмістя. Пояснювальну записку про проступок у неї ніхто не відбирав, і в суті справи адміністрація та директор не розібрались.

Вирішіть даний спір по суті.


^ Задача № 11.2

Начальник цеху металургійного заводу оголосив чотирьом слюсарям догану за те, що вони не відвідують організовані на підприємстві курси підвищення кваліфікації і погано вивчають рекомен­дований матеріал. Необхідність навчання обумовлювалась тим, що в зв'язку з переоснащенням заводу цех одержує нове обладнання, з яким робітники мало знайомі.

Чи законний цей наказ?


^ Задача № 11.3

Електромонтер Ситін згодився підмінити на одну зміну свого колегу Іванова. Ситін вийшов на роботу в нетверезому стані і до роботи не був допущений.

Яку відповідальність будуть нести Іванов і Ситін?


^ Задача № 11.4

Карпенко працював водієм в АТП.. За керування 3 травня автомобілем у нетверезому стані він був позбавлений прав водія на 1 рік. У зв’язку з цим директор АТП 6 червня звільнив його з роботи за п. 7 ст. 40 КЗпП. Карпенко звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі.

Чи підлягає позов задоволенню?


^ Задача № 11.5

Петров працював ремонтником на верстатоінструментальному заводі. За недбале виконання свої обов'язків, що привело до неодноразових простоїв верстатів, директор оголосив Петрову догану і передав матеріали про порушення ним дисципліни в трудовий колектив. Трудовий колектив виніс рішення: "За систематичне халатне відношення Петрова до своїх обов'язків, що привело до неодноразових простоїв верстатів і невиконання виробничих завдань, порушити перед директором заводу питання про звільнення його із заводу за п. З ст. 40 КЗпП". Приймаючи за основу рішення трудового колективу, директор заводу своїм наказом звільнив Петрова з роботи.

Як можуть співвідноситись заходи правового і громадського стягнення? Чи правомірне рішення директора і трудового колективу? Як потрібно діяти у подібній ситуації?


^ Задача № 11.6

Сичов працював старшим лаборантом у хіміко-технологічному інституті. За несумлінне відношення до своїх обов'язків у серпні 1997 р. йому була оголошена догана. У червні 1998 р. за порушення правил техніки безпеки йому було оголошено другу догану. В травні 1999 р. Сичов. коли їхав з роботи, забув закрити кран, внаслідок чого були залиті водою всі чотири поверхи будівлі. Враховуючи, що Сичов неодноразово порушував свої обов'язки, ректор інституту за згодою профспілкового комітету, звільнив його за п. З ст. 40 КЗпП. Сичов вважав своє звільнення на цій підставі неправильним, тому що в 1999 р. він порушив дисципліну праці лише один раз. Сичов звернуся з позовом до суду, в якому вимагав відновити його на роботі і виплатити зарплату за час вимушеного прогулу.

Чи має місце систематичне порушення Сичовим трудової дисципліни? Яке рішення повинен винести суд?


^ Задача № 11.7

Повертаючись додому з роботи, інженер Карташов зайшов на стадіон подивитись футбольний матч. Після закінчення матчу він, поспішаючи додому, при посадці у переповнений трамвай, пошкодив собі ногу. Через тиждень, коли він вийшов на роботу, Карташов вимагав складення акту про нещасний випадок і оплату лікарняного листка у розмірі 100% середньої заробітної.

Як повинна бути вирішена дана справа? Чи має право Карташов на оплату лікарняного листка і в якому розмірі? Якими нормативно-правовими актами здійснюється регулювання даної справи?


^ Задача № 11.8

Громадянка Лакторіна працює у дитячій лікарні медичною сестрою. У лютому 2008 року її медичний стаж перевищив 10 років. Вона вважала, що у зв’язку з цим повинен збільшитися її оклад. Останні 3 роки Лакторіна перебувала у відпустці без збереження заробітної плати по догляду за дитиною до 6 років. У бухгалтерії Лакторіній пояснили, що для збільшення окладу їй необхідно допрацювати ще 3 роки, тому що відпустка без збереження заробітної плати у стаж роботи не зараховується.

Надайте юридичну консультацію Лакторіній. Чи необхідно вносити до трудової книжки запис про те, що працівниця знаходилась у відпустці без збереження зарплати по догляду за дитиною?


Теми рефератів:

 1. Дисципліна праці і методи її забезпечення.

 2. Внутрішній трудовий розпорядок.

 3. Дисциплінарна відповідальність.

 4. Заохочення працівників.Семінарське заняття № 16

Тема №12: Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин


Навчальна мета заняття полягає в отриманні знань щодо сутності та видів матеріальної відповідальності, а також навичок застосовування чинного законодавства у цій сфері.

Час проведення – 2 год.


Навчальні питання:

1. Поняття матеріальної відповідальності та її відмінність від майнової відповідальності за цивільним правом.

2. Умови настання матеріальної відповідальності працівників.

3. Види матеріальної відповідальності працівників.

4. Матеріальна відповідальність роботодавця.

5. Вирішення задач.


Курсанти повинні засвоїти, що на відміну від дисциплінарної відповідальності, матеріальній відповідальності підлягають і працівники і роботодавці. Необхідно вміти розмежовувати матеріальну відповідальність та майнову відповідальність за цивільним правом.

Необхідно знати умови настання матеріальної відповідальності працівників. Особливо слід звернути увагу на те, що у трудовому праві матеріальна відповідальність працівника настає за заподіяння прямої дійсної шкоди майну роботодавця. Не одержані або списані в доход держави прибутки з підстав, пов'язаних з неналежним виконанням працівником трудових обов'язків (так само як і інші неодержані прибутки) не можуть включатися до шкоди, яка підлягає відшкодуванню.

Необхідно чітко розмежовувати обмежену та повну матеріальну відповідальність, чітко знати правила їх застосування. Особливу увагу слід приділити колективній (бригадній) матеріальній відповідальності.

Характеризуючи матеріальну відповідальність роботодавця необхідно засвоїти випадки її настання.


^ Підготуйте самостійно письмове рішення наступних практичних задач:


Задача № 12.1.

Вантажник Сербін з 21 по 25 грудня не виходив на роботу без поважних причин. 25 грудня на підприємство, де він працював, прибув вагон вантажу. Оскільки іншого вантажника на підприємстві не було, вагон не був своєчасно розвантажений і за його простій підприємство сплатило штраф у сумі 150 гривень. Директор запропонував Сербіну внести у касу 150 гривень для покриття сплаченого підприємством штрафу

Ваша думка? Чи є підстава та умови для матеріальної відповідаль­ності Сербіна?


^ Задача № 12.2

Агрофірма вчинила позов до агронома Кушніра про стягнення вартості дерев, які загинули з його вини при наступних обставинах: агроном Кушнір прочитав у журналі "Сад і город” про спосіб збереження дерев шляхом обмазки їх сумішшю негрола з солом'яною золою. Кушнір обмазав дерева сумішшю. Навесні всі вони загинули. Заперечуючи позов, Кушнір пояснив, що він намагався врятувати дерева від зіпсування їх зайцями, котрі кожну зиму знищували до чверті саду.

Чи є вина Кушніра в загибелі саду? Чи є матеріальна шкода для агрофірми? Як повинен бути вирішений спір?


^ Задача № 12.3

Дояр Мазур 24 травня знаходився на роботі в нетверезому стані і не доїв корів. У зв'язку з цим господарство не одержав 274 кг молока. Наказом директора Мазур був притягнений до матеріальної відповідальності, і з його зарплати було відраховано вартість неодержаного молока із розрахунку 55 коп за літр. Мазур оскаржив наказ директора у КТС.

Чи є умови для притягнення Мазура до матеріальної відповідаль­ності? Яким повинно бути рішення КТС?


^ Задача № 12.4

Старший прораб участку Павлюк не організував належного обліку і збереження будівельних матеріалів, які поступили на дільницю, не призначив відповідальну особу, яка б вела облік матеріалів, що відпускаються на будівництво, не прийняв заходів щодо укриття завезеного на дільницю цементу (цемент попав під дощ і зіпсувався), не запобіг недбалості при розвантажуванні цегли (частина цегли при розвантажуванні побита). Внаслідок цього будівельна організація понесла шкоду на суму 1500 гривень, у тому числі: 500 гривень вартість зіпсованого цементу, а 1000 гривень вартість побитої цегли.

Навлюк заперечував проти поданого до нього на цю суму позову і вказував на те, що його середній заробіток - 400 гривень, а середній заробіток кожного з п'яти вантажників, які розвантажували цеглу - 350 гривень.

Чи є підстави та умови для притягнення Павлюка до матеріальної відповідальності? В якій мірі і хто буде нести відповідальність за заподіяну шкоду?

Яким повинно бути рішення суду?


^ Задача № 12.5

У бухгалтера Білан із службового кабінету під час обідньої перерви було викрадено шубу вартістю 8000 гр. Вона вимагала, щоб адміністрація сплатила їй цю суму, але їй було відмовлено на тій підставі, що шубу було викрадено не із місць, спеціально відведених для збереження особистих речей працівників.

Білан звернулась з позовом до суду, вказуючи, що в адміністративному відділі заводу взагалі немає спеціального місця для зберігання особистих речей працівників, і всі речі працівники зберігають в службових кабінетах, обладнаних для цього платтяними шафами. Чи підлягає позов задоволенню? Якщо так, то в якому розмірі?


Теми рефератів:

 1. Юридична відповідальність у трудовому праці.

 2. Матеріальна та майнова відповідальність.

 3. Матеріальна відповідальність працівників.

 4. Колективна матеріальна відповідальність.

 5. Матеріальна відповідальність роботодавців.Семінарське заняття № 17

1   2   3   4   5

Похожие:

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
Рекомендовано Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № від )
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікацій кафедра
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Аграрне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання....
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Робоча навчальна програма з дисципліни «Нотаріат України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний університет...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право”
Овс харківського національного університету внутрішніх справ, професор, д ю н., О. П. Рябченко
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Кафедра кримінального,
Харченко В. Б. доцент кафедри кримінально правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права робоча навчальна програма з дисципліни адвокатура україни галузь знань
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адвокатура України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы