Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції icon

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції


Скачать 202.52 Kb.
НазваниеМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
страница4/5
Размер202.52 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5
Тема № 13: Правове регулювання охорони праці


Навчальна мета заняття полягає у засвоєнні знань з правового регулювання охорони праці та виробленні навичок із застосування положень трудового законодавства для вирішення ситуацій, що виникають у практичній діяльності в цій сфері.

Час проведення – 2 год.


Навчальні питання:

 1. Поняття охорони праці.

 2. Гарантії прав громадян на охорону праці.

 3. Організація охорони праці на підприємстві.

 4. Особливості охорони праці жінок, неповнолітніх та інвалідів.


Необхідно засвоїти поняття охорони праці, а також її значення для належної трудової діяльності працівника. Також слід звернути увагу на конституційні норми у цій сфері.

При вивченні гарантій прав працівників на охорону праці слід дослідити окремо загальні та спеціальні гарантії. Загальні – це ті, що поширюються на всіх без винятку працівників, що працюють на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності і видів діяльності або у фізичної особи, а спеціальні - ті, що поширюють свою дію на окремі категорії працівників: жінок, неповнолітніх, інвалідів.

Характеризуючи організацію охорони праці на підприємстві курсанти повинні знати, які підрозділи створюються на підприємстві для забезпечення охорони праці та їх правовий статус.

Вивчаючи особливості охорони праці жінок, неповнолітніх та інвалідів необхідно засвоїти правила застосування їх праці на важких роботах, на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, підземних роботах тощо. Також слід знати вимоги по підняттю і переміщенню речей неповнолітніми та жінками.


Теми рефератів:

 1. Правове регулювання охорони праці.

 2. Європейські стандарти в сфері охорони праці.

 3. Особливості охорони праці жінок.

 4. Особливості охорони праці неповнолітніх.

 5. Особливості охорони праці інвалідів.

 6. Нагляд і контроль за охороною праці.


Семінарське заняття № 18

Тема №14: Нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства


Навчальна мета заняття полягає у засвоєнні знань щодо нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю та виробленні навичок по застосуванню положень трудового законодавства для вирішення ситуацій, що виникають у практичній діяльності у цій сфері.

Час проведення – 2 год.


Навчальні питання:

1. Державний нагляд за додержанням трудового законодавства.

2. Громадський контроль за додержанням трудового законодавства.

3. Відповідальність за порушення трудового законодавства.


При вивченні питань державного нагляду за додержанням трудового законодавства необхідно чітко знати, які органи його здійснювати, їх мету, завдання, функції та повноваження.

Характеризуючи громадський контроль за додержанням трудового законодавства необхідно зупинити особливу увагу на професійних спілках та їх правах у цій сфері.

Курсанти повинні чітко знати, які види юридичної відповідальності можуть застосовуватися за порушення трудового законодавства.


^ Теми рефератів:

 1. Правовий статус органів, які здійснюють державний нагляд за додержанням трудового законодавства.

 2. Професійні спілки як суб’єкти здійснення громадського контролю за додержанням трудового законодавства.

 3. Юридична відповідальність за порушення трудового законодавства.^ Семінарське заняття № 19-20

Тема №15: Трудові спори


Навчальна мета заняття полягає у: отриманні знань щодо причин, видів та проблем вирішення трудових спорів, а також вироблення навичок із застосування положень трудового законодавства для вирішення ситуацій, що виникають у практичній діяльності у цій сфері.

Час проведення – 4 год.


Навчальні питання:

Семінар 19

 1. Поняття та класифікація трудових спорів.

 2. Причини виникнення трудових спорів.

 3. Індивідуальні трудові спори.

 4. Правовий статус комісії по трудовим спорам.

 5. Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів в судах.


Даючи загальну характеристику трудовим спорам необхідно зосередити увагу на тому, що це розбіжності, що виникли з приводу застосування трудового законодавства або пов'язані з встановленням нових чи зміною існуючих умов праці, які не були урегульовані шляхом безпосередніх переговорів між сторонами трудових і тісно пов'язаних з ними відносин.

Вивчаючи причини виникнення трудових спорів, необхідно розрізняти причини об’єктивного та суб’єктивного характеру.

Курсанти повинні чітко знати сторони індивідуального трудового спору та органи, що мають право його розглядати.

Характеризуючи правовий статус комісії по трудовим спорам (КТС) необхідно зупинити увагу на її компетенції та порядку утворення. Також слід вивчити порядок та строки розгляду трудового спорту в КТС та порядок виконання її рішень.

Курсанти повинні знати особливості розгляду індивідуальних трудових спорів в судах. Особливу увагу приділити строкам.


Семінар 20

 1. Порядок вирішення колективних трудових спорів.

 2. Страйк як засіб розв’язання колективного трудового спору.

 3. Вирішення задач.


Курсантам необхідно чітко знати етапи вирішення колективного трудового спору, зокрема звернути увагу на момент виникнення колективного трудового спору та примирні процедури.

Характеризуючи страйк курсанти повинні знати, що це крайній засіб вирішення колективного трудового спору, до якого вдаються працівники коли всі інші можливості вичерпано. Також слід звернути увагу на те, що право на страйк є одним з основних соціально-економічних прав найманих працівників. Воно закріплено в ст. 8 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права та ст. 4 Європейської соціальної хартії. В Україні право працюючих на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів гарантується ст.44 Конституції.


Підготуйте самостійно письмове рішення наступних практичних задач:


Задача № 15.1.

До компетенції яких органів входить розгляд спорів:

 1. Про поновлення на роботі за заявою працівника, звільненого за результатами випробування?

 2. Між працівниками і профкомом про розмір допомоги в разі тимчасової втрати непрацездатності?

 3. За заявою працівника про визнання недійсними умов трудового договору, що суперечать законодавству про працю?

 4. Між власником і профкомом про перегляд і введення в дію нових норм виробітку?

 5. Між працівниками меблевої фабрики і директором меблевої фабрики про невиплату заробітної плати за два місяці?


Задача № 15.2.

Громадянин Крамаров звернувся до КТС з питанням оплати по листу непрацездатності. На засіданні комісії були присутні 5 із 10 її членів. Комісія прийняла рішення сплатити гр. Крамарову за листом непрацездатності.

Як Ви вважаєте, яка інстанція займається розглядом таких трудових спорів? Який порядок їх розгляду?


Задача № 15.3.

Рада трудового колективу швацької фабрики «Панянка» прийняла рішення почати страйк у зв’язку з тривалою затримкою виплати заробітної плати. Профспілка прийняла інше рішення: страйк не проводити і звернутися до суміжників з вимогами виплатити борги заводу, через що він залишився без коштів і не має можливості розрахуватися з робітниками за їх працю.

Які спори відносяться до колективних трудових спорів?

В якому порядку розглядаються і які органи вирішують питання про страйк? Якими нормативно-правовими актами здійснюється регламентація останніх?

Який порядок і підстави визнання страйку незаконним?


Задача № 15.4.

При звільненні працівника підприємства Колобкова у зв’язку із закінченням строку договору виник спір між ним і директором підприємства про сплату компенсації за невикористану відпустку. Директор відмовився сплатити компенсацію на тій підставі, що гр-н Колобков був прийнятий на роботу на один місяць, тому він вважається тимчасовим працівником, яким відпустка не надається.

У зв’язку з цим гр. Колобков звернувся із заявою про сплату компенсації до суду. Суд відмовив Колобкову у прийнятті заяви на тій підставі, що такий спір розглядає КТС. На підприємстві КТС не було і Колобков звернувся до директора з проханням організувати КТС. Директор наказав голові профспілки організувати КТС. На зборах членів професійної спілки була обрана комісія по трудових спорах.

Як Ви вважаєте, чи уповноважена КТС вирішувати спір між директором і Колобковим?


Задача № 15.5.

11 червня 2008 року громадянин Плєвако звернувся до КТС із заявою про оплату надурочних годин роботи. У заяві він повідомив, що 10 березня в кінці робочого дня у нього зламався верстат з числовим-програмним управлінням і щоб уникнути простою наступного дня, Плєвако залишився на роботі і полагодив верстат за дві години. Директор відмовився оплатити цю роботу як надурочну тому, що він своєчасно не був повідомлений про таку роботу і що на день виплати заробітної плати 13 травня стало відомо, що завод не має коштів, щоб виплатити заробітну плату, тому директор пропонує Плєвако надати один день вільним від роботи.

Секретар комісії по трудових спорах заяву не прийняла тому, що пропущений строк звернення до КТС.

Яка Ваша думка про даний вид спору? Який порядок звернення і прийняття заяв до КТС? Який термін звернення до КТС і з яких питань?


Теми рефератів:

 1. Індивідуальні трудові спори.

 2. Колективні трудові спори

 3. Комісія по трудовим спорам.

 4. Особливості судового розгляду трудових спорів.

 5. Примирні процедури.

 6. Правовий статус Національної служби посередництва та примирення.

 7. Право на страйк в Україні.

 8. Європейський суд з прав людини як вища міжнародна інстанція з вирішення трудових спорів.


Контрольна модульна робота № 2.


^ МОДУЛЬ № 3


Змістовий модуль № 4:

Тема № 16: Прийняття, переведення, переміщення та звільнення осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ.

Тема № 17: Особливості робочого часу, часу відпочинку та оплати праці осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ.

Тема № 18: Службова дисципліна в органах внутрішніх справ.

Тема № 19. Соціальний захист осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ.


^ Семінарське заняття № 21-22

Тема №16: Прийняття, переведення, переміщення та звільнення осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ


Навчальна мета заняття полягає у оволодінні знаннями щодо прийняття, переведення, переміщення та звільнення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, а також виробленні навичок із застосування положень національного законодавства для вирішення ситуацій, що виникають у практичній діяльності в цій сфері.

Час проведення — 4 год.


Навчальні питання:

(Семінар № 21)

 1. Вимоги, що ставляться до кандидатів на службу в органи внутрішніх справ.

 2. Порядок прийняття на службу

 3. Присвоєння, зниження та позбавлення спеціальних звань.


Курсанти повинні знати, які вимоги щодо віку, особистих якостей, освіти, стану здоров'я, фізичної підготовки тощо ставляться до кандидатів на службу в органи внутрішніх справ.

Характеризуючи порядок прийняття на службу необхідно знати особливості випробування при прийнятті на службу, початкової підготовки, прийняття присяги, укладання контракту.

Вивчаючи навчальне питання присвоєння, зниження та позбавлення спеціальних звань курсантам необхідно чітко знати умови та порядок проведення зазначених заходів.


(Семінар № 22)

 1. Переведення та переміщення по службі

 2. Атестація осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ.

 3. Звільнення зі служби в органах внутрішніх справ.


Курсанти повинні чітко відрізняти переведення від переміщення та знати особливості їх застосування в органах внутрішніх справ.

Характеризуючи атестацію осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ курсанти повинні чітко знати умови та порядок її проведення.

Вивчаючи навчальне питання звільнення зі служби в органах внутрішніх справ необхідно засвоїти підстави такого звільнення. Слід відрізняти звільнення осіб рядового і начальницького складу зі служби, яке провадиться у запас Збройних Сил України (з постановкою на військовий облік) від звільнення у відставку (із зняттям з військового обліку).


Теми рефератів:

1. Служба в органах внутрішніх справ як вид трудової діяльності.

2. Вимоги, що ставляться до кандидатів на службу в органи внутрішніх справ.

3. Початкова підготовка та її значення при прийнятті на службу в органи внутрішніх справ.

4. Випробування при прийнятті на службу.

5. Присяга при прийнятті на службу в органи внутрішніх справ.

6. Правове регулювання прийняття на службу в органи внутрішніх справ.

7. Переведення осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ.

8. Атестація осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ.

9. Звільнення зі служби в органах внутрішніх справ.


^ Семінарське заняття № 23

Тема № 17: Особливості робочого часу, часу відпочинку та оплати праці осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ


Навчальна мета заняття полягає у отриманні знань щодо поняття та видів робочого часу та часу відпочинку в органах внутрішніх справ, а також виробленні навичок із застосування положень національного законодавства для вирішення ситуацій, що виникають у практичній діяльності в цій сфері.

Час проведення — 2 год.


^ Навчальні питання:

 1. Особливості робочого часу осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ.

 2. Особливості часу відпочинку осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ.

 3. Грошове забезпечення осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ.


При вивченні особливостей робочого часу осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ увагу слід приділити правилам чергування зазначених службовців.

Курсанти повинні чітко знати особливості часу відпочинку осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, зокрема правила надання чергової щорічної відпустки.

Характеризуючи грошове забезпечення осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ необхідно засвоїти його структуру. Чітко знати правила преміювання та встановлення доплат і надбавок, а також компенсації за службу в надурочний час, у дні щотижневого відпочинку та святкові дні.


^ Теми рефератів:

 1. Правове регулювання робочого часу осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ.

 2. Особливості часу відпочинку осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ.

 3. Правове регулювання відпусток осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ.

 4. Грошове забезпечення в органах внутрішніх справ.

 5. Надбавки та доплати в органах внутрішніх справ.^ Семінарське заняття № 24

Тема № 18: Службова дисципліна в органах внутрішніх справ


Навчальна мета заняття полягає у оволодінні знаннями в сфері забезпечення службової дисципліни в органах внутрішніх справ та виробленні навичок із застосування положень національного законодавства для вирішення ситуацій, що виникають у практичній діяльності в цій сфері.

Час проведення — 2 год.


Навчальні питання:

 1. Поняття службової дисципліни і методи її забезпечення.

 2. Заохочення осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ.

 3. Дисциплінарна відповідальність осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ.


Курсантам необхідно чітко знати поняття службової дисципліни, а також юридичну природу заохочень та дисциплінарної відповідальності в органах внутрішніх справ.

Характеризуючи заохочення осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ необхідно чітко знати їх види та порядок застосування.

Вивчаючи дисциплінарну відповідальність осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ слід засвоїти: види дисциплінарних стягнень, порядок та строки накладання дисциплінарних стягнень, а також правила виконання, зняття та оскарження дисциплінарних стягнень.


Теми рефератів:

 1. Службова дисципліна в органах внутрішніх справ.

 2. Стимулювання ефективної службової діяльності.

 3. Заохочення осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ.

 4. Дисциплінарна відповідальність осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ.

 5. Дисциплінарний проступок.

 6. Відсторонення від виконання службових обов’язків.


Семінарське заняття № 25

Тема № 19: Соціальний захист осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ


Навчальна мета заняття полягає у оволодінні знаннями в сфері пенсійного забезпечення та інших заходів соціального захисту осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ.

Час проведення — 2 год.


Навчальні питання:

 1. Пенсійне забезпечення осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ.

 2. Соціальні допомоги в органах внутрішніх справ.

 3. Пільги для осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ.


Характеризуючи пенсійне забезпечення осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ слід засвоїти, що воно здійснюється за спеціальними правилами Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”. Необхідно знати види пенсій осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, умови та порядок їх надання.

Вивчаючи соціальні допомоги в органах внутрішніх справ необхідно особливо зупинитися на правилах надання одноразової грошової допомоги у разі загибелі(смерті) або інвалідності працівника міліції.

Курсанти повинні знати правову природу пільг та їх види, які встановлені законодавством для осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ.


Теми рефератів:

 1. Пенсійне забезпечення за вислугу років.

 2. Пенсійне забезпечення по інвалідності.

 3. Пенсійне забезпечення в разі втрати годувальника.

 4. Соціальні допомоги в органах внутрішніх справ.

 5. Пільги для осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ.


Контрольна модульна робота № 3.


4. Інформаційне та методичне забезпечення

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

 2. Кодекс законів про працю України від 10 груд. 1971 р. № 322-VІІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1971. — Додаток до № 50. — Ст. 375.

 3. Про відпустки : закон України від 15 листоп. 1996 p. № 504/96-BP // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 2. — Ст. 4.

 4. Про зайнятість населення : закон України від 01 берез. 1991 p. № 803-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14. — Ст. 170.

 5. Про колективні договори і угоди : закон України від 01 лип. 1993 p. № 3356-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 36. — Ст. 361.

 6. Про оплату праці : закон України від 24 берез. 1995 p. № 108/95-BP // Відомості Верховної Ради України. — 1995. —№ 17. — Ст. 121.

 7. Про охорону праці : закон України від 14 жовт. 1992р. № 2694-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 49. — Ст. 668.

 8. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (кон­фліктів) : закон України від 03 берез. 1998 p. № 137/98-BP // Відомості Верховної Ради України. — 1998. —№ 34.—Ст. 227.

 9. Про альтернативну (невійськову) службу : закон України від 12 груд. 1991 р. № 1975-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 15. — Ст. 188.

 10. Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втра­тою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних ціннос­тей : закон України від 06 черв. 1995 p. № 217/95-BP // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 22. — Ст. 173.

 11. Про державні нагороди : закон України від 16 берез. 2000 p. № 1549-III // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 21.— Ст. 162.

 12. Про державну службу : закон України від 16 груд. 1993 р. № 3723-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 52. — Ст. 490.

 13. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України : закон України від 22 лют. 2006 р. № 3460-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 29. — Ст. 245.

 14. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності : закон України від 23 верес. 1999 p. № 1105-XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 46—47. — Ст. 403.

 15. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на ви­падок безробіття : закон України від 02 берез. 2000 p. № 1533-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 22. — Ст. 171.

 16. Про міжнародні договори України : закон України від 29 черв. 2004 p. № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 50. — Ст. 540.

 17. Про міліцію : закон України від 20 груд. 1990 р. № 565-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 4. — Ст. 20.

 18. Про організації роботодавців : закон України від 24. трав. 2001 p. № 2436-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 32. — Ст. 171.

 19. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні : закон Ук­раїни від 21 берез. 1991 p. № 875-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 21. — Ст. 252.

 20. Про пожежну безпеку : закон України від 17 груд. 1993 p. № 3745-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 5. — Ст. 21.

 21. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : закон
  України від 15 верес. 1999 p. № 1045-XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 45. — Ст. 397.

 22. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні : закон України від 05 лют. 1993 p. № 2998-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 16. — Ст. 167.

 23. Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випад­ків, професійних захворювань і аварій на виробництві : постанова Кабінету Міністрів України від 25 серп. 2004 p. № 1112 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.

 24. Про впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 31 груд. 2007 р. № 499 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.

 25. Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу міс­це вість : постанова Кабінету Міністрів України від 02 берез. 1998 p. № 255 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.

 26. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуд­дя : постанова Пленуму Верховного Суду України від 01 листоп. 1996 p. № 9 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.

 27. Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників : наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 лип. 1993 p. № 58 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.

 28. Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня : постанова Кабінету Міністрів України від 21 лют. 2001 p. № 163 // Офіційний вісник України. — 2001. — № 9. — Ст. 352.

 29. Про затвердження Переліку робіт, при виконанні яких може запро­ваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування і Типового договору про колективну (бригадну) матеріаль­ну відповідальність : наказ Міністерства праці України від 12 трав. 1996 p. № 43 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.

 30. Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ : постанова Кабінету Мiнiстрiв Української РСР від 29 лип. 1991 р. № 114 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.

 31. Про затвердження положень щодо застосування Закону України «Про зайнятість населення» : постанова Кабінету Міністрів України від 27 квіт. 1998 р. № 578 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.

 32. Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей : постанова Кабінету Міністрів Ук­раїни від 22 січ. 1996 p. № 116 // ЗП України. — 1996. — № 6.— Ст. 192.

 33. Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати : постанова Кабінету Міністрів України від 08 лют. 1995 p. № 100 // ЗП України. — 1995. — № 4. — Ст. 111.

 34. Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці : постанова Кабінету Міністрів України від 17 листоп. 1997 p. № 1290 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.

 35. Про затвердження Типового положення про службу охорони праці : наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листоп. 2004 p. № 255 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.

 36. Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах Украї­ни та за кордон : постанова Кабінету Міністрів України від 23 квіт. 1999 p. № 663 // Урядовий кур'єр. — 1999. — № 83—84.

 37. Про перелік товарів, не дозволених для виплати заробітної пла­ти натурою : постанова Кабінету Міністрів України від 03 квіт. 1993 p. № 244 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.

 38. Про практику застосування судами законодавства про оплату праці : постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 груд. 1999 p. № 13 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.

 39. Про практику розгляду судами трудових спорів : постанова Пле­нуму Верховного Суду України від 06 листоп. 1992 p. № 9 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.

 40. Про утворення Національної служби посередництва і примирення : указ Президента України від 17 листоп. 1998 p. № 1258/98 // Офіційний вісник України. — 1998. — № 46. — Ст. 1684.


Підручники та навчальні посібники

 1. Александров Н. Г. Советское трудовое право / Н. Г. Александров. — М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1954. — 383 с.

 2. Болотіна Н. Б. Трудове право України : підруч. / Н. Б. Болотіна. — К. : Вікар, 2003. — 725 с.

 3. Венедиктов В. С. Правовые вопросы возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений : учеб. пособие / В. С. Венедиктов — Х. : Ун-т внутр. дел, 1996 . — 126 с.

 4. Венедіктов В. С. Основи трудового права України : навч. посіб. / В. С. Венедіктов, К. Ю. Мельник. — Х. : Консум, 2005. — 170 с.

 5. Гусов К. Н. Трудовое право России : учеб. / К. Н. Гусов, В. Н. Толкунова. — М. : ТК Велби, Проспект, 2003. — 496 с.

 6. Киселёв И. Я. Зарубежное трудовое право : учеб. для вузов / И. Я. Киселёв. — М. : НОРМА—ИНФРА-М., 2003. — 463 с.

1   2   3   4   5

Похожие:

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
Рекомендовано Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № від )
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікацій кафедра
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Аграрне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання....
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Робоча навчальна програма з дисципліни «Нотаріат України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний університет...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право”
Овс харківського національного університету внутрішніх справ, професор, д ю н., О. П. Рябченко
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Кафедра кримінального,
Харченко В. Б. доцент кафедри кримінально правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права робоча навчальна програма з дисципліни адвокатура україни галузь знань
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адвокатура України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы