Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право” icon

Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право”


Скачать 386.16 Kb.
НазваниеМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право”
страница4/8
Размер386.16 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8

Іспит


 1. Міжнародне право як особлива система права.

 2. Міжнародне й внутрішньодержавне право.

 3. Кодифікація та прогресивний розвиток міжнародного права.

 4. Основні принципи сучасного міжнародного права, їх тлумачення та застосування.

 5. Джерела міжнародного права.

 6. Правовий статус суб’єктів міжнародного права.

 7. Держава в системі міжнародно-правового регулювання.

 8. Україна – повноправний суб’єкт міжнародного права. Сучасне становище.

 9. Правосуб’єктність Ватикану.

 10. Правосуб’єктність фізичних осіб у міжнародному праві.

 11. Визнання: поняття, види й форми.

 12. Правонаступництво в міжнародному праві.

 13. Договір як джерело міжнародного права.

 14. Порядок укладення міжнародного договору, дія, припинення дії.

 15. Законодавство України про міжнародні договори.

 16. Поняття, види територій в міжнародному праві.

 17. Територія із змішаним правовим режимом.

 18. Склад державної території, правовий режим.

 19. Державні кордони. Правовий режим. Кордони України.

 20. Делімітація й демаркація державних кордонів.

 21. Правові основи зміни державної території.

 22. Правовий режим міжнародних річок.

 23. Міжнародні договори в галузі громадянства.

 24. Правове регулювання статусу біженців у міжнародному праві. Законодавство України.

 25. Статус іноземців і його види.

 26. Міжнародно-правові питання статусу апатридів.

 27. Право притулку.

 28. Міжнародно-правова відповідальність, види й форми.

 29. Міжнародно-правова відповідальність за злочини проти миру та безпеки людства.

 30. Співробітництво держав в попередженні й боротьбі з тероризмом.

 31. Геноцид.

 32. Відповідальність за військові злочини.

 33. Індивідуальна відповідальність фізичних осіб у міжнародному праві.

 34. Юрисдикція міжнародних судових органів.

 35. Міжнародний кримінальний суд.

 36. Міжнародні міждержавні організації, поняття, класифікація.

 37. Правова природа регіональних міжнародних організацій.

 38. Статут ООН.

 39. Спеціалізовані установи ООН: правовий статус, практична діяльність

 40. Рада Європи і Україна.

 41. Європейський Союз, сучасне становище й перспективи розвитку.

 42. Право Європейського Союзу.

 43. Правовий статус Організації по безпеці та співробітництва у Європі.

 44. Право зовнішніх зносин: поняття, джерела.

 45. Дипломатичні представництва, порядок утворення, функції.

 46. Повноваження консульських установ.

 47. Інститут почесних консулів.

 48. Привілеї та імунітети дипломатичних представництв і консульських установ та їх співробітників.

 49. Припинення діяльності дипломатичного представництва

 50. Виникнення та розвиток міжнародного права прав людини.

 51. Міжнародні механізми забезпечення та захисту прав людини.

 52. Контрольний механізм захисту прав людини та основних свобод згідно Європейської конвенції 1950 року.

 53. Міжнародний захист окремих категорій осіб (жінок, дітей).

 54. Поняття права міжнародної безпеки.

 55. Система колективної безпеки, передбачена статутом ООН.

 56. Мирні засоби вирішення суперечок.

 57. Принцип мирного вирішення міжнародних суперечок.

 58. Конвенція ООН по морському праву 1982 р.

 59. Виключна економічна зона.

 60. Територіальне море та його правовий режим.

 61. Правовий режим Арктики.

 62. Внутрішні морські води та їх правовий режим.

 63. Організаційно-правові форми міжнародної боротьби зі злочинністю.

 64. Міжнародні організації по боротьбі зі злочинністю.

 65. Інтерпол: структура, компетенція.

 66. Співробітництво НЦБ України й Інтерполу.

 67. Міжнародно-правове регулювання видачі злочинців.

 68. Договори України про надання правової допомоги в кримінальних справах.

 69. Міжнародні стандарти стосовно осіб, що скоїли злочин і потерпілих від злочинів.

 70. Стандарти стосовно поводження з неповнолітніми при здійсненні правосуддя.

 71. Міжнародні стандарти діяльності поліції та права людини.

 72. Міжнародний кримінальний суд у системі органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю.

 73. Початок війни та його міжнародно-правові наслідки.

 74. Заборонені міжнародним правом засоби й методи ведення війни.

 75. Нейтралітет під час війни.

 76. Женевські конвенції про захист жертв війни 1949 р.

 77. Мирний договір. Інші форми закінчення війни.

 78. Поняття, принципи міжнародного повітряного права.

 79. Правове регулювання міжнародних повітряних сполучень.

 80. Міжнародні авіаційні організації.

 81. Виникнення й розвиток космічного права.

 82. Принципи діяльності держав у космічному праві

 83. Договір про принципи діяльності держав по дослідженню й використанню космічного простору, включаючи Місяць і інші небесні тіла від 27.01.67р

 84. Підстави виникнення відповідальності в космічному праві.

 85. Поняття, принципи міжнародного економічного права. Джерела.

 86. Правовий статус суб’єктів міжнародного економічного права.

 87. Міжнародно-правове регулювання торгівельного співробітництва між державами.

 88. Міжнародні економічні організації.

 89. Захист оточуючого середовища і міжнародне право.

 90. Предмет і об’єкт міжнародного екологічного права.


Залік

 1. Поняття міжнародного права.

 2. Система міжнародного права.

 3. Поняття й види норм міжнародного права.

 4. Міжнародне публічне й міжнародне приватне право.

 5. Поняття основних принципів у сучасному міжнародному праві

 6. Основні джерела міжнародного права.

 7. Міжнародний договір - основне й головне джерело міжнародного права.

 8. Застосування міжнародного права в правовій системі України.

 9. Основні принципи забезпечення миру й міжнародної безпеки.

 10. Основні принципи захисту прав народів, націй і людини.

 11. Поняття норми міжнародного права jus cogens.

 12. Співвідношення принципів і норм міжнародного права та міжнародних договорів із правовою системою України.

 13. Поняття, види суб'єктів міжнародного права.

 14. Міжнародно-правове визнання.

 15. Правосуб'єктність міжнародних (міждержавних) організацій.

 16. Індивід - суб’єкт міжнародного права.

 17. Міжнародне-правове визнання де-факто (de facto).

 18. Міжнародне-правове визнання де-юре (de jure).

 19. Міжнародне-правове визнання ад хок (ad hok).

 20. Правонаступництво в міжнародному праві.

 21. Поняття міжнародного договору. Форми міжнародних договорів.

 22. Стадії укладання міжнародних договорів.

 23. Опублікування й реєстрація міжнародних договорів за законодавством України.

 24. Відповідальність у міжнародному праві: поняття, види.

 25. Відповідальність держав.

 26. Підстави виникнення відповідальності фізичних осіб у міжнародному праві.

 27. Міжнародні трибунали.

 28. Повноваження Міжнародного кримінального суду.

 29. Міжнародні ріки.

 30. Право “мирного проходу” через міжнародні канали.

 31. Державна територія: склад, юридична природа.

 32. Державні кордони. Зміна державних кордонів і територіальні суперечки.

 33. Громадянство в міжнародному праві.

 34. Статус іноземних громадян і його види.

 35. Міжнародно-правовий режим біженців і вимушених переселенців.

 36. Поняття й класифікація прав людини в міжнародному праві.

 37. Статут ООН і Міжнародний Біль про права людини.

 38. Міжнародні конвенції з прав людини та повноваження створених ними контрольних органів.

 39. Правовий статус комісії й комітету з прав людини ООН.

 40. Основні принципи й норми Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

 41. Спеціальні договори, що забезпечують захист прав людини.

 42. Види органів зовнішніх зносин, повноваження.

 43. Дипломатичні представництва: порядок створення, функції.

 44. Дипломатичні привілеї й імунітет.

 45. Консульські установи: порядок створення, функції.

 46. Структура консульської установи.

 47. Поняття, види, порядок створення міжнародних міжурядових організацій.

 48. Головні органи ООН: компетенція, практична діяльність.

 49. Рада Безпеки - правове положення, практична діяльність.

 50. Система підтримки миру та безпеки згідно Статуту ООН.

 51. Правова природа регіональних міжнародних організацій.

 52. Юридична природа Співдружності Незалежних Держав (СНД).

 53. Інститути та інші органи Європейського Співтовариства.

 54. Поняття, принципи міжнародного кримінального права.

 55. Злочини міжнародного характеру: поняття, види.

 56. Індивідуальна кримінальна відповідальність фізичних осіб за вчинені ними злочини проти миру й безпеки людства.

 57. Співробітництво держав у наданні правової допомоги в кримінальних справах.

 58. Інтерпол: структура, компетенція.

 59. Правове регулювання видачі осіб, які скоїли злочин.

 60. Основні принципи міжнародного морського права.

 61. Виняткова економічна зона, правовий режим.

 62. Основні елементи правового режиму міжнародних каналів.

 63. Міжнародне право в період збройних конфліктів.

 64. Міжнародно-правове становище учасників збройних конфліктів.

 65. Поняття, джерела міжнародного економічного права.

 66. Міжнародні економічні договори - основна міжнародно-правова форма регулювання міждержавних економічних відношень.

 67. Принципи міжнародного повітряного права.

 68. Міжнародні польоти й режим повітряного простору.

 69. Міжнародне космічне право: поняття, головні джерела.

 70. Відповідальність у космічному праві, підстави виникнення, суб’єкти відповідальності.

 71. Міжнародне право навколишнього середовища: поняття, основні принципи.

 72. Сутність міжнародної екологічної безпеки.^ VI. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Действующее международное право. В 3-х томах / Составители Ю.М. Колосов и Є.С. Кривчикова. – М.: Издательство Московского независимого института международного права, 1996.

 2. Международное право: Учебник. Изд. 2-е, доп. и перераб. / Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. – М.: Международные отношения, 1998.

 3. Анцилотти Д. Курс международного права. - М.: Издательство иностранной литературы, 1961г.

 4. Баймуратов М.О. Міжнародне право: Підручник. – Суми: ВТД «Університетська книга»; Одеса: «Астропринт», 2006.

 5. Броунли Я., Международное право. - М.: «Прогресс», 1977г.

 6. Додонов В.Н., Панов В.П., Румянцев О.Г. Международное право. Словарь-справочник /Под общей ред. акад. МАИ, д.ю.н. В.Н. Трофимова. – М.: ИНФРА-М, 1997.

 7. Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України / За ред. В.Н. Денисова. – К.: Юстініан, 2006.

 8. Европейское международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова, П.В. Саваськов. – М.: Междунар. отношения, 2005. – 408 с.

 9. Лукашук И.И. Международное право. Общая и Особенная часть. Учебник. – М.: Издательство БЕК, 1996.

 10. Лукашук И.И. Право международной ответственности. – М.: Волтерс Клівер, 2004.

 11. Міжнародне право. Підручник / За ред. Г.О. Анцелевича, О.О. Покрещука. - К.: Алерта, 2003.

 12. Оппенгейм Л. Международное право. - М.: Издательство иностранной литературы, 1948.

 13. Репецький В. Дипломатичнее і консульське право: Підручник. – Львів: ВАТ «Бібльос», 2002.

 14. Сироїд Т.Л. Міжнародне публічне право: Навчальний посібник. – Вид. 2-е, доп. й перероб. – Х.: ТОВ «Прометей-Прес», 2006.

 15. Тимченко Л.Д. Международное право: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 1999.

 16. Тункин Г.И. Теория международного права. – М.: Международные отношения, 1970.

 17. Тункин Г.И. Теория международного права. Под общей ред. проф. Л.Н. Шестакова. – М.: Издательство “Зерцало”, 2000.

 18. Тускоз Жан. Міжнародне право: Підручник. Пер. з франц. – К.: “АртЕк”, 1998.

 19. Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000.

 20. Черниченко С.В. Теория международного права. В 2-х томах. – М.: Издательство “НИМП”, 1999.Додаткова література:


 1. Актуальные проблемы деятельности международных организаций / Под ред. Г.И. Морозова. – М.: Междунар. отношения, 1982.

 2. Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 г. // УРСР у міжнародних відносинах: міжнародні договори, конвенції, угоди та інші акти, учасником яких є Україна. – Київ, 1966.

 3. Віденська конвенція про консульські зносини 1963 г. // Інформаційно-довідковий бюлетень з консульських питань. – Київ, 1996. Вип. 1. – С. 43-68.

 4. Венская конвенция о праве международных договоров, заключаемых между государствами 1969 г. Комментарий. – М.: Юрид. лит. 1997.

 5. Вступ до права Європейського Союзу. Навчальний посібник. – Донецьк, 2001.

 6. Действующее международное право. В 3-х томах / Составители Ю.М. Колосов и Є.С. Кривчикова. – М.: Издательство Московского независимого института международного права, 1996.

 7. Европейское право // Под ред. проф. Энтина Л.М. –М., 2000.

 8. Загальна декларація прав і свобод людини 10 грудня 1948 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю.К.Качуренко. – 2-е вид. – Київ: Юрінформ, 1992.- С.18-23.

 9. Закон «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України - 2004.-№ 50. – ст.. 540.

 10. Конвенція про запобігання злочинові геноциду та покарання за нього 1948 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю.К.Качуренко. – 2-е вид. – Київ: Юрінформ, 1992.- С.62-66.

 11. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1952 р. //Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / Там само, С109-122.

 12. Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА-М, 2000.

 13. Международная защита прав человека / Составитель и автор комментариев М.В. Буроменский. – Харьков: ООО "Синтекс, ЛТД", 1998.

 14. Международная правосубъектность: Вопросы теории. – М.: Юрид. лит., 1971.

 15. Международное гуманитарное право / Под общей ред. В.Ю. Калугина. – Мн.: “Тесей”, 1999.

 16. Международное и внутригосударственное право: проблемы сравнительного правоведения: Сб. науч. труд. – Свердловск: СЮИ, 1984.

 17. Международное космическое право. – М., 1985.

 18. Международное космическое право. Учебник. – М.: «Международные отношения», 1999.

 19. Международное уголовное право /Под ред. В.Н. Кудрявцева. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Наука, 1999.

 20. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю.К.Качуренко. – 2-е вид. – Київ: Юрінформ, 1992.- С.74-88.

 21. Міжнародне поліційне співробітництво та роль Інтерполу// Іменем закону № 35, 1995.

 22. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю.К.Качуренко. – 2-е вид. – Київ: Юрінформ, 1992.- С. 23-35.

 23. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р. // Там само, С. 35-57.

 24. Основные сведения об Организации Объединенных Наций: Пер. с англ. – М.: Юрид. лит., 1995.

 25. Закон України «Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 р. (із змінами, внесеними згідно із Законами № 253 - IV (253-15) від 28.11.2002, ВВР, 2003, № 4, ст. 30; № 2105 – IV (2105-15) від 21.10.2004, ВВР, 2005, №2, ст. 32).

 26. Права детей и молодежи. Сборник международных документов /Составители: В.С.Семенов, Т.Л.Сыроед. – Харьков: «Ксилон», 2001.

 27. Права человека. Сборник международных договоров. – Нью-Йорк: Издательство ООН, 1983.

 28. Права человека. Учебник для вузов / Под общей ред. Е.А. Лукашевой. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА-М, 1999.

 29. Права человека и предварительное заключение: Сборник международных стандартов, касающихся предварительного заключения. – Харьков: ”Консум”, 1997.

 30. Правові джерела України. – К.: Юрінком, 1994.

 31. Правовые проблемы полетов человека в космос /Отв. Ред. Верещетин В.С. –М., 1986.

 32. Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Співтовариством і вдосконалення механізму співробітництва з ЄС: Указ Президента України від 24.02.1998р. №148/98 // Офіційний Вісник України. – 1998. - № 8.

 33. Про Національну раду з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Указ Президента України від 30.09.2000 р. № 1033/2000 // Методично-нормативний посібник з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.-К., 2000.

 34. Про нештатних (почесних) консулів України: Указ Президента від 17.02.1997 р. // Офіційний Вісник України. – 1997. – № 7–8. Кн. 1. – С. 121–125.

 35. Проблемы реализации норм международного права: Сб. науч. труд. – Свердловск: СЮИ, 1989.

 36. Словарь международного космического права /Под ред. В.С. Верещетина.- М.: Международные отношения, 1992.

 37. Современные международные отношения. Учебник /Под ред. А.В. Торкунова. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 199.- С.220-260.

 38. Суверенітет України і міжнародне право. – К.: “Манускрипт”, 1995.

 39. Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. Международный научно-исследовательский проект. – М.: Издательство БЕК, 1994.

 40. Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба зі злочинністю та взаємна правова допомога (книга перша) / Збірник документів. – Київ: Юрінком, 1996.

 41. Устав Международной организации уголовной полиции (Интерпол), 13 июня 1956г. /Действующее международное право. В 3-х т омах. Том 3.-М.:Издательсство Московского независимого института международного права, 1997.-С.99.

 42. Аваков М.М. Правопреемство освободившихся государств. – М., 1983.

 43. Арах М. Европейский Союз: видение политического объединения. Пер. со словен. - М., 1998.

 44. Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия. – М., 1995.

 45. Батлер У.Э. Взаимодействие международного и национального права (на примере Великобритании) // Советское государство и право. – 1987. – № 5. – С. 112 – 118.

 46. Бельсон Я.М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью. – М.: Наука, 1989.

 47. Березовський М. Інтерпол діє //Урядовий кур’єр № 40, 1994.

 48. Биленчук П.Д., Еркенов С.Е, Кофанов А.В. Транснациональная преступность: состояние и трансформация: Учебное пособие /Под ред. Акад. П.Д. Биленчука. – К.: Атика, 1999.

 49. Блищенко И.П. Дипломатическое право. – М.: Высшая школа, 1990.

 50. Блищенко И.П., Дориа Ж. Прецеденты в международном публичном и частном праве. 2-е изд., доп. – М.: Издательство МНИМП, 1999.

 51. Блищенко И.П., Фисенко И.П. Международный уголовный суд. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998.

 52. Борунков А.Ф. Дипломатический протокол России. – М.: Междунар. отношения, 2000.

 53. Борхардт, Клаус-Дитер. Европейская интеграция. Происхождение и развитие Европейского Союза. 4-е изд. – М., 1996.

 54. Буткевич В.Г. Соотношение внутригосударственного и международного права. – К.: Вища школа, 1981.

 55. Верещетин В.С., Мюллерсон Р.А. Примат международного права в мировой политике // Советское государство и право. – 1989. – № 7. – С. 3 – 11.

 56. Волкодав В.Я. Основы дипломатического и консульского права. Учебное пособие для всех специальностей. Мурманск, 1996.

 57. Гавердовский А.С. Имплементация норм международного права. – К.: Вища школа, 1980.

 58. Галенская Л.Н. Правовые проблемы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1978.

 59. Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция Европейская социальная хартия: право и практика. – М.: Издательство МНИМП, 1998.

 60. Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1998.

 61. Даниленко Г.М. Обычай в современном международном праве. – М.: Международные отношения, 1988.

 62. Денисов В.Н. Проблеми створення публічного порядку в зовнішньополітичній діяльності України. Суверенітет України і міжнародне право.-К.: Манускрипт, 1995.

 63. Демин Ю.Г. О проблеме служебного иммунитета в международном праве // Советский ежегодник международного права. М., 1989.-С.203-215.

 64. Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. – М.: “Международные отношения”, 1995.

 65. Дженіс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практика застосування. Пер. з англ. – К.: “АртЕк”, 1997.

 66. Джон Вуд и Жан Серре Дипломатический церемониал и протокол. – М.: “Прогресс”, 1974.

 67. Дружков М.П. Заключение многосторонних договоров в рамках и под эгидой международных организаций. – К.: Наук. думка, 1986.

 68. Дюрозель Жан - Батіст. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К.: Основи, 1999.

 69. Евинтов В.И. Многоязычные договоры в современном международном праве. – К.: Наук. Думка, 1981.

 70. Єгоров О. Про співвідношення норм міжнародного і національного права // Право України. – 1993. – № 3. – С. 37 – 38.

 71. Жуков Г.П Космос и мир. – М., 1985.

 72. Зайцева О.Г. Международные межправительственные организации. – М.: Наука, 1983.

 73. Захарова Н.В. Правопреемство государств. – М., 1973.

 74. Зимненко Б.Л. Согласование норм внутригосударственного и международного права в правовой системе России // МЖМП. – 2000. – № 4. – С. 94 – 103.

 75. Игнатенко Г.В. Взаимодействие внутригосударственного и международного права. – Свердловск: Изд-во Уральск. ун-та, 1981.

 76. Игнатенко Г.В. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. – Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1990.

 77. Ильин Ю.Д. Международное право и война в наши дни… // МЖМП. – 1996. – № 1.

 78. Каменецкая Е.П. Космос и международные организации. Международно-правовые проблемы – М., 1980.

 79. Карлов Ю.Е. Правовые вопросы участия Ватикана в международных отношениях. - М.: МГИМО,1965г.

 80. Карпец И.И. Преступления международного характера. – М.: Международные отношения, 1979.

 81. Карташкин В.А. Права человека в международном и внутригосударственном праве. – М.: Институт государства и права РАН, 1998.

 82. Клапас Илиас Правопреемство и континуитет в международном праве // Московский журнал международного права. – 1992. – № 4.

 83. Клименко Б.М. Проблемы правопреемства территории бывшего Союза ССР // Московский журнал международного права. – 1992. – № 1.

 84. Ковальский В.Н. Ватикан и мировая политика. - М.: Госюриздат,1964г.

 85. Крылов Н.Б. Принципы участия государств в системе ООН. – М.: Междунар. отношения, 1986.

 86. Крылов С.Б. История создания ООН. – М.: Междунар. отношения, 1960.

 87. Кукушкина А. Действие норм международного права в период вооруженных конфликтов // Гос-во и право. – 1994. – № 1. – С. 102–108.

 88. Лавриненко И. Механизм вступления в силу международных договоров // Юрид. практика. – 1999. – № 24 (106), 16 – 31 дек.

 89. Лукашук И.И. Нормы международного права в международной нормативной системе. – М.: Издательство “Спарк”, 1997.

 90. Лукашук И.И. Нормы международного права в правовой системе России. – М.: Спарк, 1997.

 91. Лукашук И.И., Наумов А.В. Выдача обвиняемых и осужденных в международном уголовном праве: Учебно-практическое пособие. – М.: Российский Юридический Издательский Дом, 1998.

 92. Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право: Учеб. – М.: Спарк, 1999.

 93. Моджорян Л.А. Субъекты международного права. - М.: Госюриздат, 1958г.

 94. Малинин С.А., Ковалева Т.И. Правосубъектность международных организаций // Правоведение. – 1992. – № 5. – С. 53-62.

 95. Мірошник П.З. Інтерпол в Україні Іменем закону №12, 1995

 96. Морозов Г.И. Международные организации. 2-е изд. – М.: Мысль, 1974.

 97. Мюллерсон Р.А. Конституция СССР и вопросы соотношения международного и национального права. – М.: Изд-во МГУ, 1980.

 98. Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. – М.: Юридическая литература, 1991.

 99. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в международно-правовом регулировании. – М.: Дело, 1998.

 100. Панов В.П. Международное уголовное право: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 1997.

 101. Печников А.С. Цифрами на карте обозначены… - М.: Госполитиздат, 1986 г.

 102. Плотникова О.В. Консульские отношения и консульское право. Учебник для вузов. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА-М, 1998.

 103. Пустогаров В.В. Международное гуманитарное право. – М.: ИГПРАН, 1997.

 104. Пустогаров В.В. Члены федерации как субъекты международного права // Сов. гос-во и право. – 1992. – № 1. – С. 43–53.

 105. Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. М., 1990.

 106. Сыроед Т.Л. Права жертв преступлений: Международные стандарты и национальное законодательство. – Харьков: Эспада, 2002.

 107. Сироїд Т.Л. Міжнародні стандарти діяльності поліції та права людини // Інформаційний бюлетень обміну досвідом МВС. - 2003 - №148 .- С. 36-39.

 108. Талалаев А.Н. Об основных принципах международного права //Сов. ежегодник международного права. 1958.-М.: Наука, 1959.-С.513.

 109. Талалаев А.Н. Право международных договоров. Общие вопросы. – М.: Междунар. отношения, 1980.

 110. Талалаев А.Н. Право международных договоров. Действие и применение договоров. – М., 1985.

 111. Талалаев А.Н. Право международных договоров. Договоры с участием международных организаций. – М.: Междунар. отношения, 1989.

 112. Тиунов О.И. Международное гуманитарное право. Учебник для вузов. – М.: издательская группа Норма – ИНФРА-М, 1999.

 113. Тиунов О.И. Принцип соблюдения договоров в международном праве. – Пермь, 1976.

 114. Топорнин Б.Н. Европейское право: Учебник.- М.: Юристь, 1998.

 115. Ульянова Н.Н. Общие многосторонние договоры в современных международных отношениях. – К.: Наук. Думка, 1981.

 116. Фельтхем Р.Дж. Настольная книга дипломата /Пер. с англ. В.Е. Улаховича. – Мн.: ООО “Новое знание”, 2000.

 117. Фуркало В.В. Международно-правовая защита гражданского населения в условиях вооруженных конфликтов. – К.: Наук. Думка, 1986.

 118. Хартли Т.К. Основы права Европейского сообщества: пер. с англ. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998.

 119. Чередниченко С.В. Допуск индивидов в международные суды и международная правосубъектность // СЕМП. – М., 1968; 1969.

 120. Черниченко С.В. Объективные границы международного права и соотношение международного и внутригосударственного права // СЕМП. – 1984. – С. 81 – 104.

 121. Черниченко С.В. Субъективные границы международного права и внутренняя компетенция государств // СЕМП. – 1985. – С. 101 – 124.

 122. Шепель А. Застереження до міжнародних договорів // Право України. – 1997. – № 10. – С. 60–64.

 123. Шибаева Е.А. Право международных организаций. – М.: Междунар. отношения, 1986.

 124. Шибаева Е.А., Поточный М. Правовые вопросы структуры и деятельности международных организаций. 2-е изд. – М.: МГУ, 1988.^
Міністерство внутрішніх справ України

Харківський національний університет внутрішніх справ


Кафедра конституційного та міжнародного права


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни “Міжнародне право”галузь знань

“Право” (6.0304)


напрям підготовки

“Правознавство” (6.030402)

освітньо-кваліфікаційний рівень


“бакалавр”

форма навчання


усі форми навчання
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право” iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право”
Овс харківського національного університету внутрішніх справ, професор, д ю н., О. П. Рябченко
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право” iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікацій кафедра
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Аграрне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право” iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право” iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право” iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Робоча навчальна програма з дисципліни «Нотаріат України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний університет...
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право” iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право” iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни
Сікорський О. П. старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім адмірала...
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право” iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
Рекомендовано Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № від )
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право” iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права робоча навчальна програма з дисципліни адвокатура україни галузь знань
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адвокатура України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний...
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право” iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання....
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право” iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін з навчальної дисципліни
Сікорський О. П. старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім адмірала...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы